Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Proceduri parlamentare > Dezbateri > Calendar 2016 > 28-06-2016

Ședința Camerei Deputaților din 28 iunie 2016

6. Dezbateri asupra Proiectului de Lege privind impozitul specific unor activități (PL-x 26/2016) (retrimis comisiei)
 
consultă fișa PL nr. 26/2016

   

Domnul Florin Iordache:

    ................................................
Video in format Flash/IOS

5. Proiectul de Lege privind impozitul specific unor activități. Este vorba de PL-x 26/2016; are caracter ordinar.

Dacă inițiatorii doresc să intervină? Da, vă rog.

Domnul deputat Mircea Dobre. Vă rog.

Video in format Flash/IOS

Domnul Mircea-Titus Dobre:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Consider că reglementarea unor măsuri de stimulare sectorială, cu preponderență în turism, este nu doar justificată, ci și necesară pentru eficientizarea sistemului fiscal în România și crearea premiselor de dezvoltare a domeniilor prioritare, cu atât mai mult cu cât turismul este sectorul care, printr-o corectă gestionare, prin eradicarea evaziunii fiscale, oferindu-se șanse egale jucătorilor din piață prin simplificare și relaxare fiscală, poate deveni într-un registru relativ scurt de timp unul dintre cele mai importante sectoare în economia națională.

Dealtfel, toate statele dezvoltate au aplicat sau aplică măsuri de stimulare sectorială a domeniilor stabilite ca prioritare și cu predominanță în domeniul turismului alături de măsura de stabilire a unor cote diferite de TVA.

Dragi colegi, potrivit art. 135 din Constituție, statul trebuie să asigure exploatarea resurselor naturale în concordanță cu interesul național, aplicarea politicilor de dezvoltare regională în concordanță cu obiectivele Uniunii Europene, protecția concurenței loiale, crearea cadrului favorabil pentru valorificarea tuturor factorilor de producție.

Considerăm că prin acest proiect de lege acoperim o mare parte din aceste chestiuni.

Vă mulțumesc.

Video in format Flash/IOS

Domnul Florin Iordache:

Da. Rog intervenții din partea Comisiei pentru politică economică, reformă și privatizare. Vă rog, domnule deputat, vă rog să prezentați dumneavoastră raportul.

Video in format Flash/IOS

Domnul Viorel Palașcă:

În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, Comisia pentru politică economică, reformă și privatizare a fost sesizată spre dezbatere în fond cu Proiectul de Lege privind impozitul specific unor activități, retrimis în vederea unei noi examinări în fond, cu adresa nr. PL-x 26 din 17 mai 2007, înregistrată sub nr.4c-1/41 din 18 mai 2016.

Camera Deputaților este Cameră decizională.

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat inițiativa legislativă în ședința din 15 februarie 2016.

Consiliul Legislativ a avizat favorabil.

Comisia pentru industrii și servicii a avizat favorabil.

Comisia pentru buget, finanțe și bănci a avizat favorabil.

Comisia juridică, de disciplină și imunități a avizat favorabil proiectul de lege.

Guvernul susține adoptarea proiectului de lege, sub rezerva însușirii observațiilor și propunerilor de la punctul 2.

Ministerul Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri este de acord cu punctul de vedere al Ministerului Finanțelor Publice, care susține Proiectul de Lege privind impozitul specific unor activități cu luarea în considerare a propunerilor formulate.

Inițiativa legislativă supusă dezbaterii are ca obiect de reglementare asigurarea cadrului legal privind stabilirea unei noi modalități de impozitare aplicate contribuabililor din sectorul turistic, hotelier, restaurante și alimentație publică, în scopul stimulării investițiilor și eliminării concurenței neloiale.

În conformitate cu prevederile art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, membrii comisiei au examinat inițiativa legislativă menționată mai sus și au întocmit raportul inițial nr. PL-x 26/2016 din 19 aprilie 2016, prin care au supus plenului Camerei Deputaților, spre dezbatere și adoptare, Proiectul de Lege privind impozitul specific unor activități, cu amendamente admise.

Plenul Camerei Deputaților, în ședința din 17 mai 2016, a hotărât să retrimită comisiei inițiativa legislativă mai sus menționată, pentru o nouă dezbatere.

Guvernul, prin Departamentul pentru Relația cu Parlamentul, a transmis Comisiei pentru politică economică, reformă și privatizare scrisoarea Ministerului Finanțelor Publice referitoare la raportul întocmit de comisie în data de 19 aprilie 2016.

Departamentul pentru Relația cu Parlamentul a redirecționat Comisiei pentru politică economică, reformă și privatizare adresa Ministerului Finanțelor Publice către președintele Camerei Deputaților referitoare la Proiectul de Lege privind impozitul specific unor activități.

Membrii comisiei au reexaminat proiectul de lege în ședința din 22 iunie 2016.

Din totalul de 23 de membri ai Comisiei pentru politică economică, reformă și privatizare au fost prezenți la dezbateri 22 de deputați.

În urma reexaminării proiectului de lege și a opiniilor exprimate membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, un singur vot împotrivă, să întocmească prezentul raport suplimentar prin care supun plenului Camerei Deputaților spre dezbatere și adoptare Proiectul de Lege privind impozitul specific unor activități, cu amendamente admise, care sunt redate în anexa nr. 1 la prezentul raport.

Singurul amendament respins este redat în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezentul raport. În raport cu conținutul și obiectul său, inițiativa legislativă face parte din categoria legilor ordinare.

Și aș dori în final să semnalez o eroare materială, la anexa nr. 2 din proiectul de lege, în tabelul variabile x, trebuie menționate referiri la: municipiul București, cei opt poli și municipiul.

Vă mulțumesc.

Video in format Flash/IOS

Domnul Florin Iordache:

Da, și eu vă mulțumesc.

Intervenții, Guvernul. Vă rog, domnule secretar de stat.

Video in format Flash/IOS

Domnul Attila György (secretar de stat, Ministerul Finanțelor Publice):

Mulțumesc, domnule președinte.

Ministerul Finanțelor Publice nu susține actuala formă a raportului, deoarece sunt necesare consultări cu Comisia Europeană pe această inițiativă pentru a ne asigura că măsurile respectă legislația europeană în domeniul ajutorului de stat. În plus, sunt necesare clarificări suplimentare de natură tehnică pentru anumite elemente precum definirea complexului hotelier, modalitatea de plată concomitent a impozitului pe profit pentru alte activități.

Vă mulțumesc.

Video in format Flash/IOS

Domnul Florin Iordache:

Mulțumesc.

Intervenții, Grupul PNL, vă rog, domnule deputat și apoi domnul Márton Árpád, UDMR.

Vă rog, domnule deputat.

Video in format Flash/IOS

Domnul Vasile Horga:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Stimați colegi,

Grupul liberal apreciază inițiativa colegilor noștri de la Partidul Social Democrat și spune faptul că dânșii au înțeles în sfârșit că o societate nu poate fi condusă la nesfârșit prin măsuri de tip social-democrat, măsurile liberale, așa cum sunt cele cuprinse în această propunere legislativă, sunt singurele care pot să repornească motoarele economiei și să dea o gură de oxigen agenților economici, fie ei și dintr-un anumit domeniu de activitate.

Nu apreciază însă faptul că această propunere legislativă, în loc să fie dezbătută la comisia de specialitate, pentru că este o modificare a Codului fiscal, se modifică două titluri din Codul fiscal - titlul II și III și era normal ca această propunere să vină în Comisia pentru buget, finanțe și acolo să fie tranșate aceste chestiuni, pentru că este singura comisie de specialitate în domeniul financiar-bancar și fiscal din România, dar, probabil, Biroul permanent al Camerei Deputaților așa a gândit că e mai bine să fie îndreptată această propunere spre Comisia economică și de privatizare.

Nu apreciază nici faptul că această propunere legislativă stabilește un sistem destul de complicat pentru agenții economici. Ei în acest moment nu înțeleg... unii dintre ei nu înțeleg ce-i așteaptă prin aplicarea acestui impozit specific de 3% pentru că formulele de calcul, șase la număr, pe domenii de coduri CAEN sunt extrem de complicate și nu sunt obiective pentru o mare parte dintre aceștia.

Mai avem încă o problemă de opțiune: adică cel care aplică acest sistem de impozitare ar fi normal să opteze, să poată să-și aleagă sistemul așa cum reiese din activitatea pe care o desfășoară respectivul agent economic.

Cu aceste corecții, grupul nostru parlamentar va vota această propunere legislativă.

Vă mulțumesc.

Video in format Flash/IOS

Domnul Florin Iordache:

Vă mulțumesc.

Domnul Márton Árpád, Grupul UDMR, vă rog.

Video in format Flash/IOS

Domnul Márton Árpád-Francisc:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

Nu voi lua cuvântul pe dezbateri generale. Domnul Fejér va avea această posibilitate, în ipostaza în care îmi respingeți solicitarea de a retrimite la comisie acest proiect de lege, având în vedere cele spuse de antevorbitori legat de problemele pe care le-a constatat și Domnia Sa, deși susține proiectul de lege, și cele spuse de reprezentantul Guvernului, care nu susține, arătând că s-ar putea să avem o problemă din cauza unei posibile interpretări de ajutor de stat.

Ca atare, Grupul UDMR solicită retrimiterea la comisie a acestui proiect de lege.

Vă mulțumesc.

Video in format Flash/IOS

Domnul Florin Iordache:

Da. Sunt obligat să supun votului dumneavoastră, stimați colegi, retrimiterea la comisie.

Cine este pentru retrimitere? Mulțumesc.

Voturi împotrivă? Nu.

Abțineri? Nu.

Colegi care nu-și exprimă votul? Nu. Unul. Da.

Cu un singur vot, două, a fost retrimis la comisie.

Mulțumesc.

Am și eu o neclaritate. În raportul comisiei s-a precizat că punctul de vedere al Guvernului este de a susține inițiativa. Înțeleg că domnul secretar de stat, când a luat cuvântul, a spus că nu mai susține inițiativa.

Deci aici... A, da, păi, da, raportul comisiei era de susținere.

Bun. Vă rog, s-a retrimis la comisie, dar puneți-vă de comun acord, pentru că dumneavoastră ne-ați spus una, din partea comisiei în raport s-a spus alta, deci aici este confuzia.

Deci s-a retrimis la comisie, termen pentru septembrie. Deci în perioada de vacanță Comisia de politică economică va discuta acest proiect.

Mergem mai departe.

    ................................................
Video in format Flash/IOS

Domnul Florin Iordache:

Da. Domnul Pâslaru, vă rog, o procedură sau...

Video in format Flash/IOS

Domnul Florin-Costin Pâslaru:

Mulțumesc.

Domnule președinte,

Am o rugăminte, dacă... vă rog să fiți de acord cu revotarea punctului 6, proiectul 26 - impozitul specific -, pentru că, efectiv, Grupul parlamentar al PSD n-a votat. N-am fost atenți.

Domnule președinte, păi, nu, noi n-am votat retrimiterea la comisie.

Video in format Flash/IOS

Domnul Florin Iordache:

Bun. Deci stimate coleg... vă rog să fiți atenți. Deci avem o solicitare din partea Grupului UDMR ca PL-x 26/2016 să fie retrimis la comisie.

Vă rog să votați.

Cine este pentru? Da, vă rog, domnul Pâslaru.

Video in format Flash/IOS

Domnul Florin-Costin Pâslaru:

Deci e simplu, nu am votat... noi.

Domnule președinte, vă cer o pauză de un minut.

Domnule președinte, vă rog o pauză de un minut pentru consultări. Vă rog liderii grupurilor parlamentare, vă rog, la prezidiu. (Consultări.)

Video in format Flash/IOS

Domnul Florin Iordache:

Potrivit liderilor grupurilor parlamentare se retrimite la comisie, retrimitere până la ora 11,30 pentru a se pune de comun acord punctul de vedere al Guvernului cu acel amendament la anexă.

Da? Supun votului dumneavoastră retrimiterea până la 11,30.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă? Un vot împotrivă.

Abțineri? Nu.

S-a retrimis la comisie până la 11,30.

Comisia pentru politică economică, vă rog, convocați și discutați acest proiect de lege.