Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Proceduri parlamentare > Dezbateri > Calendar 2016 > 27-09-2016

Ședința Camerei Deputaților din 27 septembrie 2016

18. Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea alin.(5) al art.41 din Legea nr.119/1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată (Pl-x 475/2013) (rămasă pentru votul final)
 
consultă fișa PL nr. 475/2013

   

Domnul Florin Iordache:

    ................................................
Video in format Flash/IOS

20. Propunerea legislativă pentru modificarea alin. (5) al art. 41 din Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată, Pl-x 475/2013.

Dacă din partea inițiatorilor dorește cineva? Nu.

Din partea Comisiei pentru administrație publică și amenajarea teritoriului, doamna vicepreședinte. Vă rog.

Video in format Flash/IOS

Doamna Simona Bucura-Oprescu:

În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaților, Pl-x 475 din 11 noiembrie 2013, a fost luat în discuție la Comisia pentru administrație, Camera decizională fiind Camera Deputaților.

Propunerea legislativă a fost respinsă de Senat.

Avizul este favorabil la Consiliul Legislativ; Avizul favorabil al Comisiei pentru comunitățile de români din afara granițelor țării; Avizul negativ al Comisiei pentru egalitate de șanse între femei și bărbați; punctul de vedere negativ al Guvernului.

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea art. 41 alin. (5) din Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă.

În urma dezbaterii, membrii comisiei au dezbătut acest act normativ în 22 decembrie 2015, s-a constatat că activitatea de stare civilă nu este informatizată, fiind imposibilă evidența, la nivelul stării civile, a cererilor de transcriere a certificatelor și extraselor de stare civilă privind cetățenii care au dobândit/redobândit cetățenia română și nu au avut niciodată domiciliul în România. În acest sens, se impune a se face distincție între cetățenii care nu au dobândit cetățenia română și cei care au dobândit și nu au avut niciodată domiciliul în România.

Totodată s-a constatat că Legea nr. 119/1996 a fost modificată și completată prin Legea nr. 213/2013.

În urma dezbaterii și opiniilor exprimate, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, menținerea soluției din rapoartele transmise anterior, respectiv respingerea propunerii legislative.

În raport cu obiectul și conținutul reglementării, propunerea legislativă face parte din categoria legilor ordinare.

Video in format Flash/IOS

Domnul Florin Iordache:

Mulțumesc.

Dacă sunt intervenții? Nu sunt...

Da, domnule deputat, vă rog.

Domnule Tomac, vă rog.

Video in format Flash/IOS

Domnul Eugen Tomac:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

În fiecare an statul român repune în drepturi aproximativ 100 de foști cetățeni români, cea mai mare parte din această categorie de persoane sunt cetățeni care au locuit în teritorii românești.

Inițiativa legislativă pe care o propunem urmează să corecteze o eroare în procesul de redobândire a cetățeniei române pe care o întâmpină cetățenii care dobândesc cetățenia română în procesul de a-și obține actele. Și anume, toți trebuie să-și obțină certificatele de naștere la Primăria Sectorului 1 sau la misiunile noastre diplomatice unde un certificat de naștere, rețineți, costă 155 de euro.

Deci ceea ce am propus noi este ca acest proces să se deblocheze, astfel încât în fiecare primărie reședință de județ certificatele de naștere să poată fi transcrise, iar acești cetățeni care și-au redobândit cetățenia română să-și intre în drepturi, inclusiv cei care și-au dobândit-o.

Sper să înțelegeți miza acestei inițiative și să votați împotriva respingerii.

Mulțumesc.

Video in format Flash/IOS

Domnul Florin Iordache:

Mulțumesc.

Alte intervenții? Nu mai sunt.

Rămâne la votul final cu propunere de respingere.