Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Proceduri parlamentare > Dezbateri > Calendar 2016 > 27-09-2016

Ședința Camerei Deputaților din 27 septembrie 2016

23. Supunerea la votul final:  
  23.16 Propunerea legislativă pentru modificarea alin.(5) al art.41 din Legea nr.119/1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată (Pl-x 475/2013) (respinsă)
 
consultă fișa PL nr. 475/2013

   

Domnul Florin Iordache:

    ................................................
Video in format Flash/IOS

16. Propunerea legislativă pentru modificarea alin.(5) al art.41 din Legea nr.119/1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată , Pl-x 475/2013 - lege ordinară.

Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului propune respingerea.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă? Nu.

Abțineri? Nu.

Colegi care nu-și exprimă votul? Nu.

Cu 195 de voturi pentru, a fost aprobată respingerea.