Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Proceduri parlamentare > Dezbateri > Calendar 2016 > 27-09-2016

Ședința Camerei Deputaților din 27 septembrie 2016

4. Dezbaterea Proiectului de Hotărâre privind adoptarea avizului motivat referitor la Propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a criteriilor și mecanismelor de determinare a statului membru responsabil de examinarea unei cereri de protecție internațională prezentate într-unul dintre statele membre de către un resortisant al unei țări terțe sau de către un apatrid (reformare) COM (2016)270 (PH CD 81/2016) (rămas pentru votul final)
 
consultă fișa PHC nr. 81/2016

   

Domnul Florin Iordache:

    ................................................
Video in format Flash/IOS

4. Deci am ajuns la COM 270.

Proiectul de Hotărâre privind adoptarea avizului motivat referitor la Propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a criteriilor și mecanismelor de determinare a statului membru responsabil de examinarea unei cereri de protecție internațională prezentate într-unul dintre statele membre de către un resortisant al unei țări terțe sau de către un apatrid (reformare) COM (2016) 270 - PH CD 81/2016.

Vă rog, doamnă președinte, prezentați raportul.

Video in format Flash/IOS

Doamna Ana Birchall:

Mulțumesc mult, domnule președinte.

Comisia pentru afaceri europene și-a întemeiat opinia pe nota Ministerului Afacerilor Externe, nota Ministerului Afacerilor Interne, nota Serviciului Român de Informații, contribuțiile reprezentanților instituțiilor sus-menționate în cadrul dezbaterilor, avizul motivat și opinia comisiei noastre, opinia comisiei noastre la COM 450, la COM 197, fișa de informare a Direcției pentru Uniunea Europeană din Camera Deputaților și analiza secretariatului propriu.

Pe scurt, Comisia pentru afaceri europene a constatat că aspectele transnaționale sunt evidente, ceea ce ar justifica o acțiune la nivelul Uniunii pentru realizarea obiectivelor, dacă aceste obiective ar fi în termeni reali în acord cu valorile, principiile, tratatele Uniunii, precum și legislația și angajamentele politice majore asumate de către Uniunea Europeană pentru realizarea spațiului de libertate, securitate și justiție.

A reafirmat caracterul neadecvat al mecanismului corectiv pentru atingerea obiectivului unei gestiuni viabile a presiunilor migraționiste asupra Uniunii Europene.

A subliniat că propunerea UE conferă un caracter permanent unor mecanisme corective, mecanisme care, potrivit art. 78 alin. (3) din Tratat, trebuie să aibă prin definiție caracter temporar și diminuează, exclude posibilitatea exprimării voinței solicitantului de protecție internațională cu privire la statul membru ales.

A solicitat clarificări cu privire la motivul pentru care nu a fost activat mecanismul de alertă timpurie, pregătire și gestionare a crizelor, vizat la art. 33 din Regulamentul Dublin, ori Directiva 2001/55. În acest context, ar fi fost de preferat evaluarea prealabilă a sistemelor de urgență temporară pentru transferul din Italia și Grecia a 160.000 de persoane care au nevoie de protecție internațională.

A stabilit că mecanismul de repartizare corectiv nu respectă principiul proporționalității. Este neclar în ce mod, o eventuală cheie de referință ar contribui la atingerea acestui obiectiv.

A subliniat că orice propunere de redistribuire a solicitanților de protecție internațională între statele membre trebuie să ia în considerare specificul și capacitatea statelor membre, fiind evident că un mecanism de repartizare corectiv cu caracter automat nu ține cont de circumstanțele de fapt din fiecare stat membru și de infrastructura de care dispune acesta.

De asemenea, comisia noastră a constatat că propunerea de regulament nu justifică modul de calculare a așa-numitei contribuții de solidaritate în sumă de 250.000 de euro, care ar urma să fie impusă statului membru, care nu ar accepta primirea unui solicitant de protecție internațională.

Comisia noastră a observat că domeniul de aplicare a prezentei propuneri de regulament este comun cu propunerea de regulament de instituire a unui mecanism de transfer în situații de criză, și aici este vorba de COM 450/2015, iar incertitudinea juridică astfel creată poate determina incoerență viitoarelor norme în domeniu.

De asemenea, a semnalat că prin introducerea unei chei de distribuție obligatorie permanentă în loc de a adopta măsuri provizorii în situații de urgență, proiectul de regulament depășește măsura necesară pentru atingerea obiectivului și, prin urmare, încalcă principiile subsidiarității și proporționalității.

De asemenea, comisia noastră a constatat că propunerea de regulament nu are suficientă valoare adăugată, fiind astfel încălcat principiul subsidiarității, ceea ce impune emiterea unui aviz motivat. Și, pentru informarea dumneavoastră, în opinia noastră mai largă, și va urma în ședința de astăzi și analiza pe fond, comisia noastră a propus un aviz motivat negativ față de propunerea Comisiei europene de a penaliza orice stat membru care nu primește un refugiat, cu suma de 250.000 de euro, pentru că pentru noi o asemenea propunere este total neavenită și încalcă principii grave, așa cum am spus, subsidiaritatea și proporționalitatea.

În consecință, opinia noastră a fost adoptată în ședința din 20 septembrie, în prezența a 16 din 21 de membri, fiind adoptată în unanimitate, și supunem aprobării Camerei avizul motivat negativ în forma prezentată de noi.

Vă mulțumesc.

Video in format Flash/IOS

Domnul Florin Iordache:

Da. Dezbateri? Grupul PNL. Vă rog, domnule deputat.

Video in format Flash/IOS

Domnul Mircea Dolha:

Domnule președinte,

Distinși colegi,

În primul rând, vreau să apreciez munca și efortul depus în Comisia pentru afaceri europene de către colegii noștri, fiindcă, iată, acest proiect extrem de important este în atenția fiecărui membru din Uniunea Europeană și, implicit, a noastră, a românilor.

La aproape zece ani de la aderarea României la Uniunea Europeană, organizația se află în fața celei mai mari încercări dintre cele la care a fost supusă de-a lungul istoriei ei. Dacă până nu de mult procesul evolutiv european mergea dinspre simplu spre complex, și ni se părea normal ca țările care încă nu fac parte din Uniune să aspire, să adere la această organizație, care părea menită să asigure perpetuu pacea și prosperitatea locuitorilor ei, iată că de la o vreme euroscepticismul își face din ce în ce mai mult simțită prezența în rândul populațiilor țărilor deja membre, vechi membre chiar, fenomen care a culminat cu Brexit-ul votat de cetățenii Marii Britanii.

Există deja destule țări în care cetățenii pun din ce în ce mai des și din ce în ce mai vocal problema dacă apartenența la Uniunea Europeană mai este benefică sau nu.

Fenomenul migrației, pentru că despre asta vorbim, apărut în urma gestionării necorespunzătoare de către marile puteri a situației din țări din vecinătatea Europei, având pe teritoriul lor conflicte sângeroase, nu a făcut altceva decât să sporească fenomenul neîncrederii în rândul populației europene.

Sutele de mii de refugiați care au fost încurajați să ia cu asalt granițele Uniunii, departe de a fi întărit de solidaritatea dintre statele membre, au făcut ca, dimpotrivă, fiecare țară să caute rezolvări individuale. Vedeți exemplul Ungariei și așa mai departe, după modelul "scapă cine poate", ducând din nou la apariția gardurilor de sârmă ghimpată, lucru pe care nu-l credeam acum doi ani de zile, de exemplu.

Există o abordare care urmărește să oprească deplasările necontrolate și periculoase, să identifice și să anihileze modul de operare al persoanelor care introduc ilegal imigranți, încercând să ofere în schimb modalități mai sigure și legale de intrare în Uniunea Europeană pentru persoanele care chiar au nevoie de o protecție specială. În acest context, apariția la nivelul Uniunii Europene a unor forme imperative și coercitive care să asigure o solidaritate artificială nu face altceva decât să complice în mod suplimentar și inutil lucrurile. Caracterul voluntar și consensual este singura garanție a succesului în gestionarea migrației. Nu prin amenzi substanțiale la nivel de stat va putea fi oprit un eventual refugiat care vrea cu tot dinadinsul să ajungă, de exemplu, în Germania, sau în orice altă țară prosperă din vestul Europei.

Ținând cont de toate acestea, Partidul Național Liberal se declară de acord cu adoptarea avizului negativ motivat, referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului, de stabilire a criteriilor și mecanismelor de determinare a statului membru responsabil de examinarea unei cereri de protecție internațională, prezentate într-unul dintre statele membre de către un resortisant a unei țări terțe sau de către un apatrid, luând în considerare și observațiile din opinia adoptată de către Comisia pentru afaceri europene din Camera Deputaților.

Vă mulțumesc.

Video in format Flash/IOS

Domnul Florin Iordache:

Și eu vă mulțumesc.

Alte intervenții dacă sunt? Nu sunt alte intervenții.

Mulțumesc.