Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of September 27, 2016
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.136/04-10-2016
Video in format Flash/IOSVideo - Flash & IOS

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
25-11-2021
25-11-2021 (joint)
24-11-2021 (joint)
23-11-2021
22-11-2021
15-11-2021 (joint)
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2016 > 27-09-2016 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of September 27, 2016

5. Dezbaterea Proiectului de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind Agenția pentru Azil a Uniunii Europene și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 439/2010 COM(2016) 271 (PH CD 83/2016) (rămas pentru votul final)
 
see bill no. 83/2016

   

Domnul Florin Iordache:

    ................................................
Video in format Flash/IOS

6. Urmează COM 271.

Proiectul de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind Agenția pentru Azil a Uniunii Europene și de abrogare a Regulamentului UE nr. 439/2010 COM (2016) 271 - PH CD 83/2016.

Vă rog, doamnă președinte.

Video in format Flash/IOS

Doamna Ana Birchall:

Mulțumesc mult, domnule președinte.

În legătură cu COM 271, pe scurt, Comisia pentru afaceri europene a susținut obiectivul privind acordarea de asistență tehnică operativă și tehnică sporită statelor membre pentru gestionarea sistemelor de azil și de primire, în special în cazuri de presiune disproporționată.

A salutat intenția de a cuprinde în echipele de asistență experți cu profiluri profesionale, relevante pentru domeniul protecției copilului, având în vedere creșterea numărului de copii neînsoțiți în rândul migranților. A considerat că implicarea activă în activitățile de examinare a cererilor de azil conduce la riscuri disproporționate în ceea ce privește securitatea datelor și interferează prea mult cu sistemele naționale în materie.

Comisia noastră și-a exprimat îngrijorarea cu privire la dreptul Agenției de a demara din proprie inițiativă un exercițiu de monitorizare pentru a evalua sistemele de azil sau de primire ale unui stat membru.

A atras atenția că bunele practici în materie de azil sunt dependente și de cadrul național socio-economic specific fiecărui stat membru și a recomandat să fie tratate cu prudență în ceea ce privește transferabilitatea pe planul Uniunii.

Opinia noastră, așa cum a fost adoptată în unanimitate de Comisia pentru afaceri europene în ședința din 20 septembrie 2016, în prezența a 15 din cei 21 de membri, este supusă spre aprobare plenului Camerei Deputaților.

Vă mulțumesc.

Video in format Flash/IOS

Domnul Florin Iordache:

Tot Grupul PNL. Vă rog, domnule deputat, la dezbateri generale.

Video in format Flash/IOS

Domnul Mircea Dolha:

Mulțumesc, domnule președinte.

Stimați colegi,

Partidul Național Liberal este de acord cu Proiectul de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind Agenția pentru Azil a Uniunii Europene și de abrogare a Regulamentului nr. 439/2010, COM (2016) 271, având în vedere și opinia adoptată de Comisia pentru afaceri europene a Camerei Deputaților.

Îngrijorările exprimate cu privire la propunerile din Regulament, în legătură cu modelul prevăzut bazat pe obligația de cooperare, sunt absolut întemeiate. Trebuie evaluate modalitățile în care pot fi evocate posibilitățile de neparticipare a unui stat membru în unele situații în care statul membru consideră că respectarea acestei obligații ar conduce la o povară administrativă exagerată și nesustenabilă sau în situația în care ar contraveni cu legislația națională.

În acest mod, este evident că România susține obiectivul privind acordarea de asistență operativă și tehnică sporită statelor membre pentru gestionarea sistemelor de azil de primire, în special în cazuri de presiune disproporționată, dar își exprimă în același timp îngrijorarea cu privire la prevederea conform căreia Agenția evaluează, dacă statele membre sunt pregătite să facă față provocărilor ce ar decurge dintr-o eventuală presiune disproporționată asupra sistemelor de azil de primire, având în vedere că pregătirea membrilor statelor în acest domeniu nu se poate rezuma la aspecte administrative, ci prezintă și conotații culturale și politice legitime, de altfel, pe care Agenția nu are capacitatea astăzi de a le estima. Asta, mai ales pentru că standardele operaționale privind punerea în aplicare a instrumentelor legislative ale Uniunii în materie de azil abia urmează să fie elaborate, neexistând garanții prevăzute pentru a fi limitate doar la ceea ce este necesar sau absolut necesar, astfel încât să nu afecteze drepturile care sunt de competența statelor membre.

Vă mulțumesc.

Video in format Flash/IOS

Domnul Florin Iordache:

Și eu vă mulțumesc.

Dacă mai sunt alte intervenții? Nu mai sunt alte intervenții.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania thursday, 2 december 2021, 3:42
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro