Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Proceduri parlamentare > Dezbateri > Calendar 2016 > 27-09-2016

Ședința Camerei Deputaților din 27 septembrie 2016

7. Dezbaterea Proiectului de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea comună către Parlamentul European și Consiliu Cadrul comun privind contracararea amenințărilor hibride Un răspuns al Uniunii Europene JOIN (2016) 18 (PH CD 85/2016) (rămas pentru votul final)
 
consultă fișa PHC nr. 85/2016

   

Domnul Florin Iordache:

    ................................................
Video in format Flash/IOS

8. Proiectul de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea comună către Parlamentul European și Consiliu Cadrul comun privind contracararea amenințărilor hibride Un răspuns al Uniunii Europene JOIN (2016) 18.

Doamnă președinte, vă rog să prezentați raportul.

Video in format Flash/IOS

Doamna Ana Birchall:

Mulțumesc mult, domnule președinte.

Comisia pentru afaceri europene, în legătură cu JOIN 18/2016 și-a întemeiat proiectul de opinie pe proiectul de opinie adoptat de Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională, nota Ministerului Afacerilor Externe, nota Ministerului Afacerilor Interne, nota Ministerului Apărării Naționale, nota Administrației Prezidențiale - Departamentul pentru Securitate Națională, nota Serviciului Român de Informații, nota Serviciului de Informații Externe, concluziile finale ale Conferinței interparlamentare pe politică externă din Bratislava, 2-4 septembrie, Proiectul de Raport European pe 2016, nr. 2067, de asemenea și alte contribuții care ne-au ajutat în formularea prezentei opinii.

Pe scurt. Comisia pentru afaceri europene a subliniat că mediul se securitate al Uniunii Europene s-a deteriorat considerabil, devenind din ce în ce mai fluid, mai periculos și mai puțin previzibil și deși Uniunea Europeană nu generează niciun fel de amenințări hibride, este expusă unor astfel de amenințări.

Comisia noastră a subliniat că există o cerere tot mai mare din partea cetățenilor europeni, a statelor membre și a aliaților Uniunii Europene să devină un furnizor de securitate și să-și îndeplinească astfel și rolul de protecție la un standard acceptabil.

A semnalat că din definiția amenințării hibride, propusă de Comisia Europeană, lipsesc trăsături fundamentale, cum ar fi caracterul ostil și scopul final care este distrugerea țintei.

A subliniat că provocările din vecinătatea sudică sunt la o scară inferioară celor din vecinătatea estică și, în consecință, am invitat Comisia Europeană să includă acest fapt în propunerile sale.

Am salutat ideea creării unui centru de excelență pentru abordarea amenințărilor hibride și am detaliat ce considerăm că ar trebui să includă această cercetare.

De asemenea, am salutat inițiativa Comisiei Europene de a pune la dispoziția statelor membre metodologii de evaluare a riscurilor de securitate, precum și solicitarea ca statele membre să elaboreze studii pentru identificarea domeniilor vulnerabile, dar am semnalat dificultatea stabilirii unor criterii, indicatori și instrumente de măsurare comune, care să fie adecvate la situația fiecărui stat.

De asemenea, comisia noastră a subliniat că domeniile ce concură la consolidarea rezilienței sunt corect indicate, însă unele dintre cele mai importante - precum creșterea capacității administrative a instituțiilor publice și consolidarea coeziunii sociale - nu sunt abordate.

În acord cu Rezoluția Parlamentului European, a solicitat Înaltului Reprezentant să rezolve neclaritatea formulării clauzei de apărare reciprocă și să definească orientările și modalitățile de implementare a clauzei, pentru a le permite statelor membre să reacționeze imediat.

A salutat măsura de adoptare a unor proceduri riguroase pentru eliminarea conținutului ilegal din paginile electronice și obligarea intermediarilor să respecte normele de gestionare a propriilor rețele de sisteme.

Comisia noastră a subliniat că politica de securitate și apărare comună ar trebui să consolideze pilonul european al NATO și să se asigure că statele europene membre ale NATO își respectă angajamentele asumate în cadrul NATO.

De asemenea, comisia noastră a subliniat că unul din obiectivele principale ale politicii de securitate și apărare comună ar trebui să fie crearea unor unități militare multinaționale, regrupate într-o formă permanentă, și definirea unei politici care să conducă în cele din urmă la o apărare comună.

De asemenea, în opinia noastră am subliniat și contribuția României în domeniul securității. După cum se știe, România apără a doua frontieră externă a Uniunii Europene, fiind un generator de securitate și stabilitate în zona noastră.

Opinia noastră a fost supusă dezbaterii în ședința Comisiei pentru afaceri europene din data de 20 septembrie 2016, în prezența a 16 din cei 21 de membri, fiind adoptată în unanimitate și o supunem spre aprobare plenului Camerei în forma adoptată de noi.

Vă mulțumesc.

Video in format Flash/IOS

Domnul Florin Iordache:

Da. Mulțumesc.

Grupul PNL.

Vă rog, domnule deputat.

Video in format Flash/IOS

Domnul Mircea Dolha:

Stimați colegi,

Partidul Național Liberal este de acord cu Proiectul de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea comună către Parlamentul European și Consiliu Cadrul comun privind contracararea amenințărilor hibride Un răspuns al Uniunii Europene JOIN 18, având în vedere și opinia adoptată de Comisia pentru afaceri europene a Camerei Deputaților.

Suntem cu toții de acord că toleranța nu poate fi exersată în dauna securității și, deși statutul de putere globală pașnică a Uniunii Europene este un motiv de mândrie, ar fi naiv să credem că este suficientă, în contextul vecinătății din ce în ce mai periculoase, după cum a afirmat chiar președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, în discursul său din 14 septembrie 2016 privind starea Uniunii.

De asemenea, sperăm cu toții că diferite tipuri de amenințări la adresa unor state membre, individuale, o să fie considerate cu adevărat drept amenințări la adresa întregii Uniuni. La fel cum sperăm că unitatea și solidaritatea între statele membre vor fi autentice, cum ne dorim și o politică externă de securitate comună coerentă, mai ales în contextul încercărilor unor state membre de a relativiza amenințări hibride grave și de a oferi suport politic sau diplomatic unor state terțe care generează astfel de provocări.

Deși de mulți ani statele membre publică în mod regulat strategii naționale de securitate și apărare, nu există nici până acum niciun astfel de document la nivelul Uniunii Europene. Cu atât mai puțin existând acțiuni concrete în acest sens, care să răspundă atacurilor hibride și cu altceva decât cu un regim sancționator la nivelul dreptului internațional, pentru că entitățile care desfășoară atacuri hibride nu se supun dreptului internațional.

Uniunea Europeană ar trebui să dispună de mecanisme de retorsiune proprii, proporționale cu mijloacele și riscurile implicate, la a căror gândire și punere în practică nu ar trebui să țină cont de faptul că deși actele de terorism și extremismul violent, individual, nu au în sine un caracter hibrid, acțiunea de recrutare a unor membri vulnerabili ai societății, în scopul radicalizării, reprezintă în sine o amenințare hibridă care poate provoca cu ușurință distrugerea civilizației de tip occidental, din care facem parte.

Vă mulțumesc.

Video in format Flash/IOS

Domnul Florin Iordache:

Și eu vă mulțumesc.

Dacă sunt intervenții? Nu mai sunt intervenții.

Rămâne la votul final.

Următorul.