Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Proceduri parlamentare > Dezbateri > Calendar 2016 > 07-11-2016

Ședința Camerei Deputaților din 7 noiembrie 2016

12. Dezbaterea Proiectului de Lege privind modificarea art.36 din Legea nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 și ale Legii nr.169/1997 (PL-x 408/2015) (rămas pentru votul final)
 
consultă fișa PL nr. 408/2015

   

Domnul Florin Iordache:

    ................................................
Video in format Flash/IOS

10. Următorul, Proiectul de Lege privind modificarea art.36 din Legea nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 și ale Legii nr.169/1997, PL-x 408/2015.

Din partea inițiatorilor? Nu.

Din partea Comisiei pentru agricultură raport comun, domnul Munteanu, vă rog.

Comisia pentru agricultură și Comisia juridică, raport comun.

Video in format Flash/IOS

Domnul Ioan Munteanu:

Raport comun. În calitate de primă Cameră sesizată, Senatul a adoptat proiectul de lege în 11 mai 2015.

Are ca obiect de reglementare modificarea art. 36.

În urma dezbaterilor, membrii celor două comisii au hotărât în unanimitate de voturi să supună plenului Camerei Deputaților adoptarea proiectului de lege.

Legea este din categoria legilor ordinare.

Vă mulțumesc.

Video in format Flash/IOS

Domnul Florin Iordache:

Mulțumesc.

Dacă sunt intervenții? Nu sunt intervenții.

Avem patru amendamente admise.

Dacă la titlul legii sunt observații? Nu.

La articolul unic? Nu.

Trei marginal, patru? Nu. Rămâne la votul final, caracter ordinar.