Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Proceduri parlamentare > Dezbateri > Calendar 2016 > 07-11-2016

Ședința Camerei Deputaților din 7 noiembrie 2016

19. Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.20/2016 privind efectuarea plății contribuției la bugetul Uniunii Internaționale a Telecomunicațiilor (PL-x 434/2016) (rămas pentru votul final)
 
consultă fișa PL nr. 434/2016

   

Domnul Florin Iordache:

    ................................................
Video in format Flash/IOS

Și mai avem trei minute.

17. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.20/2016 privind efectuarea plății contribuției la bugetul Uniunii Internaționale a Telecomunicațiilor.

Guvernul? Doamna secretar de stat sau cine prezintă? Sau domnul secretar?

Video in format Flash/IOS

Domnul Cătălin Marinescu (președintele Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații):

Mulțumesc, domnule președinte.

Cătălin Marinescu, președintele ANCOM.

Prezentul proiect de act normativ reglementează modalitățile în care se realizează plata contribuției anuale a României la bugetul UIT pentru anii 2016-2019, în sensul că plata se va face din bugetul ANCOM.

Susținem adoptarea acestui act normativ, cu amendamentele comisiei.

Vă mulțumesc.

Video in format Flash/IOS

Domnul Florin Iordache:

Și eu vă mulțumesc.

Raportul comisiei. Domnule deputat, vă rog, prezentați raportul Comisiei pentru tehnologia informației.

Video in format Flash/IOS

Domnul Ionuț-Cristian Săvoiu:

Mulțumesc, domnule președinte.

Comisia pentru tehnologia informației și comunicațiilor a fost sesizată spre dezbatere în fond cu Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 20/2016.

Camera Deputaților este Cameră decizională.

Senatul a adoptat proiectul de lege în ședința din 5 octombrie.

Consiliul Legislativ, Comisia juridică au avizat favorabil proiectul de lege.

Plata se va realiza de către Autoritatea Națională de Administrare și Reglementare în Comunicații - ANCOM - din bugetul propriu de venituri și cheltuieli.

Suma de plată ce revine statului român este echivalentul în lei a 318 mii de franci elvețieni.

Video in format Flash/IOS

Domnul Florin Iordache:

Mulțumesc, domnule deputat.

Video in format Flash/IOS

Domnul Ionuț-Cristian Săvoiu:

Proiect de lege cu amendamente admise a fost adoptat.

Video in format Flash/IOS

Domnul Florin Iordache:

Mulțumesc.

Intervenții din partea grupurilor parlamentare? Nu sunt.

Avem șapte amendamente admise.

La titlul legii, observații? Nu.

Articolul unic? Nu.

De la trei până la șapte, observații? Nu.

Adoptat. Rămâne la votul final.