Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Proceduri parlamentare > Dezbateri > Calendar 2017 > 06-02-2017

Ședința comună a Camerei Deputaților și Senatului din 6 februarie 2017

3. Dezbaterea și adoptarea Proiectului de Hotărâre pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 11 alin. (1) din Hotărârea Parlamentului României nr. 2/2017 privind efectuarea de către Comisia pentru buget, finanțe și bănci a Camerei Deputaților și Comisia pentru buget, finanțe, activitate bancară și piață de capital a Senatului a unei anchete parlamentare pentru verificarea condițiilor în care s-a realizat rectificarea bugetului de stat, din august și noiembrie 2016, de către Guvernul României din acea perioadă.

   

Domnul Petru Gabriel Vlase:

    ................................................
Video in format Flash/IOS

Trecem la punctul 2 al ordinii de zi. Avem Proiectul de Hotărâre a Parlamentului pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 11 alin. (1) din Hotărârea Parlamentului României nr. 2/2017 privind efectuarea de către Comisia pentru buget, finanțe și bănci a Camerei Deputaților și Comisia pentru buget, finanțe, activitate bancară și piață de capital a Senatului a unei anchete parlamentare pentru verificarea condițiilor în care s-a realizat rectificarea bugetului de stat, din august și noiembrie 2016, de către Guvernul României.

Proiectul de hotărâre a fost distribuit.

Dacă sunt comentarii de ordin general. Nu.

Pe articole, începem dezbaterea proiectului.

Dacă sunt obiecții la titlul proiectului de hotărâre? Nu. Adoptat.

La preambul?

Adoptat.

La articolul unic?

Adoptat.

Dezbaterile fiind finalizate, supun votului proiectul de hotărâre în ansamblul său.

Cine este pentru? 210 voturi pentru.

Împotrivă? 141 împotrivă.

Abțineri? Una.

Hotărârea a fost adoptată cu majoritate.

Vă mulțumesc.