Plen
Ședința Camerei Deputaților din 2 mai 2017
Sumarul ședinței
Stenograma completă
publicată în Monitorul Oficial, Partea a II-a nr.70/08-05-2017
Video in format Flash/IOSVideo - Flash & IOS

Dezbateri parlamentare
Calendarul ședințelor
- Camerei Deputaților:
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Interoghează dezbaterile
din legislatura: 2016-prezent
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996
Monitorul Oficial
Partea a II-a:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002

Transmisii video

format Real Media
Arhiva video:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
Pentru a vizualiza înregistrările video trebuie să instalați programul Real Player
Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Proceduri parlamentare > Dezbateri > Calendar 2017 > 02-05-2017 Versiunea pentru printare

Ședința Camerei Deputaților din 2 mai 2017

12. Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural național mobil (PL-x 317/2016). (rămas pentru votul final)
 
consultă fișa PL nr. 317/2016

   

Domnul Florin Iordache:

    ................................................
Video in format Flash/IOS

15. Și ultimul, Proiectul de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural național mobil - PL-x 317/2016.

Guvernul?

Vă rog, domnule secretar de stat.

Video in format Flash/IOS

Domnul Erwin Șimșensohn (secretar de stat, Ministerul Culturii și Identității Naționale):

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea și completarea Legii nr. 182/2000, în contextul îndeplinirii obligațiilor ce revin României în calitatea sa de stat membru al Uniunii Europene.

Modificările propuse vizează transpunerea Directivei 2014/60 a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind restituirea bunurilor culturale care au părăsit ilegal teritoriul unui stat membru și de modificare a Regulamentului Uniunii Europene nr. 1024/2012.

Această directivă extinde domeniul de aplicare la orice bun cultural clasat sau definit de un stat membru, în conformitate cu legislația sau procedurile administrative naționale, drept bun de patrimoniu național cu valoare artistică, istorică sau arheologică.

Astfel, Directiva Uniunii Europene reglementează regimul bunurilor de interes istoric, paleontologic, numismatic sau științific, indiferent dacă acestea fac sau nu parte din colecții publice sau de altă natură sau constituie elemente individuale, și indiferent dacă provin din excavații legale sau clandestine, cu condiția ca acestea să fie clasate sau definite drept bunuri de patrimoniu național.

Dorim să atragem atenția asupra importanței și mai ales asupra urgenței adoptării proiectului de lege privind implementarea prevederilor Directivei 2014 a Parlamentului European și a Consiliului, în legislația națională, România riscând astăzi, în situația unei întârzieri, declanșarea procedurii de infringement.

În acest sens, vă rugăm să aprobați raportul de adoptare și să votați pentru adoptarea proiectului de lege.

Vă mulțumesc.

Video in format Flash/IOS

Domnul Florin Iordache:

Și eu vă mulțumesc.

Raportul Comisiei pentru cultură?

Da. Vă rog.

Video in format Flash/IOS

Domnul Gheorghe-Dinu Socotar:

Mulțumesc, domnule președinte.

Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă a adoptat un raport suplimentar asupra Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural național mobil.

Comisia a fost sesizată în fond cu acest proiect de lege și a cerut avizul Comisiei pentru administrație publică și amenajarea teritoriului și Comisiei juridice, de disciplină și imunități.

Până la redactarea prezentului raport s-a primit avizul favorabil al Comisiei juridice, de disciplină și imunități.

În redactarea raportului, comisia a ținut seama și de avizul favorabil transmis de Consiliul Superior al Magistraturii, prin Hotărârea nr. 401 din 14 aprilie 2016.

În calitate de primă Cameră sesizată, Senatul a adoptat proiectul de lege în ședința din 28 iunie 2016. Proiectul de lege a fost dezbătut de comisie în data de 17 ianuarie 2017.

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea și completarea Legii nr. 182/2000, în contextul îndeplinirii obligațiilor ce revin României în calitatea sa de stat membru al Uniunii Europene.

Modificările propuse vizează transpunerea Directivei 2014/60 a Parlamentului European.

Această directivă extinde domeniul de aplicare la orice bun cultural clasat sau definit de un stat membru, în conformitate cu legislația sau procedurile administrative naționale, drept bun de patrimoniu național cu valoare artistică, istorică sau arheologică.

Raportul Comisiei a fost adoptat cu majoritatea voturilor celor prezenți.

În ședința din 14 martie 2017 plenul a hotărât retrimiterea Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural național mobil la comisie.

Comisia a reanalizat proiectul de lege în data de 28 martie, precum și în ședințele din 4 și 11 aprilie 2017. La ședințe au participat domnul Erwin Șimșemsohn, secretar de stat în cadrul Ministerului Culturii și Identității Naționale, și domnul Adrian Rista, consilier al ministrului.

14 deputați din cei 15 ai comisiei au fost prezenți și, în unanimitate, a fost adoptat Proiectul de Lege privind modificarea și completarea Legii nr. 182, cu amendamentele înscrise în Anexa nr.1.

În raport de obiectul și conținutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare.

Vă mulțumesc.

Video in format Flash/IOS

Domnul Florin Iordache:

Și eu vă mulțumesc.

La dezbateri generale, de la Grupul PMP, domnul Pașcan Emil.

Vă rog, domnule deputat.

Video in format Flash/IOS

Domnul Emil-Marius Pașcan:

Vă mulțumesc, domnule președinte de ședință.

Am intervenit, solicitând și pledând pentru întoarcerea la comisie a dezbaterii acestui proiect. Am și arătat o serie de neconcordanțe pe care le consideram, prin raportare la directivele Uniunii Europene în domeniu, și bine că am făcut-o!

Și profit de ocazie, stimați colegi, pentru a pleda din nou, atunci când se solicită reîntoarcerea la comisie pentru o mai îndelungă și mai serioasă dezbatere a unui proiect, să acceptați. Era să ne scape, pentru că proiectul a fost întors la comisie pentru o serie de argumente, altele le-am constatat în reluarea dezbaterilor, anume, că li se permitea organelor de ordine să poată să aibă acces în casa cuiva care deținea un bun din patrimoniu cultural național, fără mandat, fără un preaviz măcar, fără nimic și era o aberație pe care o adoptam absolut în mod original și, sigur, firește, atrăgeam oprobriul public asupra Parlamentului României.

Iată, am avut ocazia, reîntorcând acest proiect legislativ la comisie, să-l punem în literă întocmai cu Directiva europeană. Noi, românii, eram un pic mai originali și veneam cu niște suplimente care încurcau acest domeniu. Am audiat responsabilii din zona practicienilor din acest domeniu și am adus exact legea așa cum trebuia.

Prin urmare, Grupul parlamentar al Partidului Mișcarea Populară va vota acest proiect legislativ.

Mulțumesc.

Video in format Flash/IOS

Domnul Florin Iordache:

Și eu vă mulțumesc, domnule deputat.

Dacă mai sunt intervenții la dezbateri generale? Nu mai sunt intervenții.

Avem 38 de amendamente admise.

Dacă la titlul legii sunt observații? Nu.

De la 1 la 10 dacă aveți observații? Nu.

De la 11 la 20 dacă aveți observații? Nu.

De la 21 la 30 dacă aveți observații? Nu.

De la 31 la 38 dacă aveți observații? Nu.

Rămâne la votul final; caracter ordinar.

Este ora 17,00. Încheiem aici prima parte a ședinței noastre.

Urmează cea consacrată răspunsurilor la întrebări.

Mulțumesc mult.

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București joi, 24 ianuarie 2019, 9:43
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro