Plen
Ședința Camerei Deputaților din 9 mai 2017
Sumarul ședinței
Stenograma completă
publicată în Monitorul Oficial, Partea a II-a nr.77/18-05-2017
Video in format Flash/IOSVideo - Flash & IOS

Dezbateri parlamentare
Calendarul ședințelor
- Camerei Deputaților:
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Interoghează dezbaterile
din legislatura: 2016-prezent
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996
Monitorul Oficial
Partea a II-a:2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002

Transmisii video

format Real Media
Arhiva video:2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
Pentru a vizualiza înregistrările video trebuie să instalați programul Real Player
Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Proceduri parlamentare > Dezbateri > Calendar 2017 > 09-05-2017 Versiunea pentru printare

Ședința Camerei Deputaților din 9 mai 2017

3. Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.95/2016 pentru prorogarea unor termene, precum și pentru instituirea unor măsuri necesare pregătirii punerii în aplicare a unor dispoziții din Legea nr.134/2010 privind Codul de procedură civilă (PL-x 107/2017). (rămas pentru votul final)
 
consultă fișa PL nr. 107/2017

   

Domnul Petru Gabriel Vlase:

    ................................................
Video in format Flash/IOS

7. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 95/2016 pentru prorogarea unor termene, precum și pentru instituirea unor măsuri necesare pregătirii punerii în aplicare a unor dispoziții din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă; procedură de urgență.

Dacă de la Guvern vrea cineva să ia cuvântul?

Vă rog, doamnă secretar de stat.

Video in format Flash/IOS

Doamna Sofia Mariana Moț (secretar de stat, Ministerul Justiției):

Bună ziua, domnule președinte.

Bună ziua, doamnelor și domnilor deputați.

Obiectul de reglementare al actului normativ supus aprobării dumneavoastră se referă la prorogarea intrării în vigoare, până la data de 1 ianuarie 2019, a dispozițiilor din noul Cod de procedură civilă, privitoare la cercetarea procesului sau, după caz, la dezbaterea fondului în camera de consiliu. Aceste dispoziții au mai fost prorogate, prin Legea nr. 2/2013 și, ulterior, prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 62/2015.

Concret, aceste dispoziții din noul Cod de procedură civilă se referă la faptul că, în momentul adoptării acestui cod și intrării în vigoare, infrastructura instanțelor de judecată nu permite organizarea și desfășurarea acestui gen de procese, în spații adecvate, adică în camere de consiliu. Aceasta presupune o nouă infrastructură, noi investiții, precum și un nou personal și îndeplinirea altor condiții necesare pentru desfășurarea în bune condiții a acestui gen de procese.

Actul normativ mai prevede, de asemenea, instituirea unor norme privind etapele necesare asigurării premiselor la nivelul infrastructurii instanțelor pentru aplicarea dispozițiilor mai sus arătate, începând cu 1 ianuarie 2019.

Se referă, de asemenea, proiectul de act normativ, la prorogarea intrării în vigoare a celorlalte dispoziții ale noului Cod de procedură civilă, așa cum au fost propuse prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 95/2016.

Complementar, prin actul normativ se propune extinderea aplicării măsurilor legislative instituite temporar de art. XII alin. (2), precum și de art. XIV-XVII, XVIII alin. (2) și art. XIX alin. (2) din Legea nr. 2/2013 și în cazul proceselor pornite începând cu data de 1 ianuarie 2017, până la data de 31 decembrie 2019, inclusiv.

Prin urmare, susținem forma actului și a Ordonanței de urgență nr. 95, așa cum a fost ea adoptată de Guvern.

Vă mulțumesc.

Video in format Flash/IOS

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Mulțumesc.

Comisia juridică?

Doamna Cătăniciu.

Video in format Flash/IOS

Doamna Steluța-Gustica Cătăniciu:

Mulțumesc, domnule președinte.

Comisia juridică, de disciplină și imunități a fost sesizată spre dezbatere în fond, în procedură de urgență, cu Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 95/2016 pentru prorogarea unor termene, precum și pentru instituirea unor măsuri necesare pregătirii punerii în aplicare a unor dispoziții din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă.

Camera Deputaților este Cameră decizională.

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege în ședința din data de 1 februarie 2017.

Obiectul de reglementare al proiectului de act normativ îl constituie prorogarea unor termene prevăzute de Legea nr. 2/2013, în scopul asigurării condițiilor pentru implementarea măsurilor administrative prevăzute în Codul de procedură civilă.

Consiliul Legislativ a avizat favorabil.

Consiliul Superior al Magistraturii a avizat favorabil proiectul de ordonanță.

Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale a avizat favorabil proiectul de lege, în ședința din 15 februarie 2017.

Membrii Comisiei juridice, de disciplină și imunități au examinat proiectul de lege și avizele accesorii, în ședința din data de 8 mai 2017.

Dezbaterea s-a desfășurat în prezența reprezentanților Ministerului Justiției și ai Consiliului Superior al Magistraturii care, în calitate de invitați, și-au prezentat punctele de vedere.

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei juridice, de disciplină

și imunități au hotărât, cu majoritate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaților adoptarea proiectului de lege.

În raport cu obiectul și conținutul reglementării, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare.

Mulțumesc.

Video in format Flash/IOS

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Mulțumesc.

Dezbateri generale.

Domnul Stelian.

Video in format Flash/IOS

Domnul Stelian-Cristian Ion:

Mulțumesc.

Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 95/2016, fără îndoială, trebuie adoptat, însă vreau să menționez că la Comisia juridică s-au adoptat niște amendamente cu care nu suntem de acord. Este vorba de amendamentele din anexă, prevăzute la punctele 12, 13, 14 și 15, prin care se adaugă, îndepărtându-se de la ideea inițială a proiectului de lege, se adaugă mai multe motive de revizuire, prin aceasta încălcându-se principiul stabilității circuitului juridic civil. Practic, facem din revizuire o cale de atac care nu mai are nimic, nicio legătură cu căile extraordinare de atac.

Mai mult decât atât, considerăm că unele dintre aceste noi motive de revizuire încalcă flagrant Constituția. Și vă dau exemplul de la punctul 12, unde se spune în felul următor: "când, după pronunțarea hotărârii definitive, Curtea Constituțională adoptă o decizie prin care se declară ca fiind neconstituționale dispozițiile legale pe care s-a întemeiat hotărârea definitivă, sau ale cărei considerente și/sau dispozitiv sunt contrare hotărârii definitive".

Problema este că deciziile Curții Constituționale sunt general obligatorii și au putere numai pentru viitor, adică produc efecte nu pentru trecut, așa cum lasă acest text să se întâmple, ci numai pentru viitor, de la momentul publicării în Monitorul Oficial.

Nici celelalte noi cauze de revizuire nu sunt de admis. Cea de la pct. 13, spre exemplu, spune în felul următor: "hotărârea este pronunțată cu încălcarea prevederilor constituționale", adică lăsăm o instanță judecătorească să analizeze dacă o hotărâre este sau nu pronunțată cu încălcarea prevederilor constituționale, ceea ce nu ar putea analiza decât Curtea Constituțională.

Concluzionând, suntem de acord cu adoptarea acestui proiect de lege, fără amendamentele începând cu punctele 12, până la punctul 15.

Video in format Flash/IOS

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Domnule Stelian, eram la dezbateri generale. Dumneavoastră ați intrat la dezbateri pe amendamente. Acum mă întorc.

Domnule Cupșa, sunteți la dezbateri generale sau tot la amendamente?

Domnule Cupșa, v-ați înscris la cuvânt. Nu s-a înscris la cuvânt. Renunță.

Reiau. La dezbateri generale mai sunt intervenții? Nu.

Acum la articole.

Domnul Stelian, propuneți...

Domnule Stelian, vă rog, veniți și propuneți ceva, că n-am înțeles ce-ați vrut.

Video in format Flash/IOS

Domnul Stelian-Cristian Ion:

În mod concret, propunem eliminarea sau respingerea prin vot a amendamentelor din tabel, de la pct. 12 la pct. 15, toate acele amendamente care se îndepărtează de la expunerea de motive a proiectului de lege și introduc noi cauze de revizuire.

Video in format Flash/IOS

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Deci 12-15 inclusiv, ambele. Da?

Vă rog să vă pregătiți cartelele.

Punctul 12.

Vot, vă rog.

Propune respingerea amendamentelor admise.

Video in format Flash/IOS

36 de voturi pentru, 91 împotrivă, o abținere, doi colegi care nu votează.

Punctul 13.

Vot, vă rog.

Video in format Flash/IOS

61 de voturi pentru, 99 împotrivă, 4 abțineri.

Respinsă propunerea, adoptat în forma comisiei.

Punctul 14.

Vot, vă rog.

Video in format Flash/IOS

62 de voturi pentru, 102 împotrivă, 6 abțineri, un coleg care nu votează.

Amendamentul rămâne în forma din raport.

Punctul 15 și ultimul.

Vot, vă rog.

Video in format Flash/IOS

61 de voturi pentru, 105 împotrivă, 5 abțineri, un coleg care nu votează.

Cu amendamentele admise, din raport, legea merge la votul final.

Domnule Bichineț, ați apăsat pe microfon sau din greșeală?

Domnule Bichineț? V-ați înscris la cuvânt sau nu?

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București vineri, 20 iulie 2018, 2:12
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro