Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Proceduri parlamentare > Dezbateri > Calendar 2017 > 16-05-2017

Ședința Camerei Deputaților din 16 mai 2017

  1. Declarații politice și intervenții ale deputaților:
  1.45 Ionela Viorela Dobrică - declarație politică despre "Egalitatea de gen în legislația românească";

Intervenție consemnată conform materialului depus la secretariatul de sedință

Doamna Ionela Viorela Dobrică:

"Egalitatea de gen în legislația românească"

În data de 8 mai 2017 s-a sărbătorit Ziua egalității de șanse. La Camera Deputaților, a avut loc Conferința Națională cu tema "Egalitatea - o șansă la o democrație reală și modernitate", în cadrul căreia s-a adoptat o Rezoluție cu obiective concrete, prin care discriminarea să fie eliminată din România.

Egalitatea de gen, unul dintre principiile fundamentale ale Uniunii Europene, este prevăzută și susținută printr-o serie de acte legislative și nonlegislative, prin care se recomandă participarea echilibrată a ambelor genuri în întocmirea și adoptarea deciziilor majore în domeniile politic și social și este considerată un factor decisiv în dezvoltarea unei democrații reale.

Obiectivul general al egalității de gen este crearea unei societăți în care atât femeile, cât și bărbații se vor bucura de aceleași oportunități, drepturi și obligații în toate sferele vieții. Putem considera că va exista egalitate între femei și bărbați atunci când vor reuși să împartă, în mod egal, puterea și influența.

Consider oportun să subliniez faptul că, atât ca femeie, cât și ca deputat susțin Programul de guvernare al Partidului Social Democrat, care prevede implementarea măsurilor legislative care reglementează egalitatea de gen și cele referitoare la prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice.

În opinia mea, egalitatea de gen va exista atunci când ambele sexe vor avea oportunități egale în ceea ce privește independența financiară, accesul egal la educație, oportunitatea de a-și dezvolta deprinderile și talentele, vor reuși să împartă responsabilitatea pentru casă și copii. Mai mult, egalitatea de gen înseamnă să fi liber de orice fel de constrângeri, intimidări și acte de violență referitoare la gen, atât acasă, cât și la locul de muncă, indiferent de sex.

Complementar egalității de gen, un alt subiect abordat în cadrul conferinței a fost cel al prevenirii și combaterii violenței împotriva femeilor și a violenței domestice. Din nefericire, o statistică reală și rece spune că în România, indiferent de vârstă, statutul civil, etnie sau religie, o femeie din zece este afectată de violența domestică în fiecare an. Tot statistic vorbind, la fiecare 30 de secunde o femeie este bătută.

Vă reamintesc că, în data de 1 septembrie 2016 a intrat în vigoare Convenția Consiliului Europei pentru prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice, ratificată de Parlamentul României prin Legea nr. 30/2016.

Cunoscută și sub denumirea de Convenția de la Istanbul, actul legislativ are ca scop protejarea femeilor împotriva tuturor formelor de violență și prevenirea, incriminarea si eliminarea violenței împotriva femeilor, și a violenței domestice, eliminarea tuturor formelor de discriminare împotriva femeilor și promovarea egalității între femei și bărbați.

Transpunerea prevederilor Convenției în legislația națională a constituit unul dintre subiectele discutate în cadrul conferinței. Doamna Aurelia Grațiela Drăghici, secretar de stat și președintele Agenției Naționale pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați, a precizat faptul că pachetul legislativ prin care vor fi aduse modificările necesare este într-un stadiu avansat, urmând a fi îndeplinite etapele procedurale necesare, înainte de a fi transmis Parlamentului spre adoptare.

Astfel, concluzia cu privire la procesul de armonizare a legislației naționale cu cea a Uniunii Europene este că există în prezent legi în vigoare, în România, care vor trebui modificate și corelate atât cu Directivele Parlamentului European și a Consiliului, cât și între ele, cu scopul final ca România să fie în măsură să respecte în totalitate principiul egalității de tratament între bărbați și femei și să acționeze eficient în prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice.

La final, aș dori să subliniez faptul că este necesar să continuăm demersurile efectuate în vederea consolidării egalității de gen și a prevenirii și combaterii violenței împotriva femeilor și a violenței domestice. Parlamentul trebuie să abordeze cu seriozitate și responsabilitate îmbunătățirea legislației în domeniu și mai mult schimbarea atitudinilor și comportamentelor, a structurilor sociale, în așa fel încât societatea să ofere femeilor dreptul de a-și dezvolta, conform voinței proprii, personalitatea și să se implice activ în toate domeniile vieții.