Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Proceduri parlamentare > Dezbateri > Calendar 2017 > 27-06-2017

Ședința Camerei Deputaților din 27 iunie 2017

13. Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.28/2017 privind plata cotizațiilor restante ale României pentru participarea la lucrările unor comitete din cadrul Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică și pentru completarea anexei nr.1 la Ordonanța Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte (PL-x 200/2017). (rămas pentru votul final)
 
consultă fișa PL nr. 200/2017

Domnul Petru Gabriel Vlase:

................................................

11. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/2017 privind plata cotizațiilor restante ale României pentru participarea la lucrările unor comitete din cadrul Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică și pentru completarea Anexei nr. 1 la Ordonanța Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte; procedură de urgență.

Comisia pentru industrii?

Domnul președinte Iulian Iancu.

Domnul Iulian Iancu:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Comisia pentru industrii și servicii a fost sesizată spre dezbatere în fond, în procedură de urgență, cu proiectul de lege menționat.

Aș vrea să informez plenul că acest proiect a fost adoptat de Senat.

De asemenea, are avize favorabile de la Comisia juridică și de la Comisia pentru buget.

Este un proiect care se adresează plății restanțelor la cotizațiile pentru acele comitete și grupuri de lucru din cadrul Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, la care România a participat ca membru asociat și pentru care s-au înregistrat întârzieri.

Membrii Comisiei pentru industrii și servicii au examinat proiectul de lege și au hotărât să propună plenului, cu unanimitate de voturi, adoptarea proiectului de lege.

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Mulțumesc.

Dezbateri?

Domnul Popescu Virgil.

Domnul Virgil-Daniel Popescu:

Stimați colegi,

Grupul Partidului Național Liberal va vota acest proiect de lege.

În sfârșit, Guvernul ce ar trebui să facă? Să nu mai rămână cu cotizații restante la diferite organisme internaționale și să facem România de râs, pentru sume de câteva zeci de mii sau poate sute de mii de euro, acolo unde participă ca membru în asociațiile respective.

Mulțumesc.

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Alte intervenții? Nu.

La anexe? Nu.

Vot final.