Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of June 27, 2017
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.108/07-07-2017

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
25-11-2021
25-11-2021 (joint)
24-11-2021 (joint)
23-11-2021
22-11-2021
15-11-2021 (joint)
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2017 > 27-06-2017 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of June 27, 2017

23. Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea Legii nr.94/1992 privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi (Pl-x 184/2017). (rămasă pentru votul final)
 
see bill no. 184/2017

Domnul Petru Gabriel Vlase:

................................................

21. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 94/1992 privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi.

Comisia?

Inițiatorul?

Domnul Tudor Ciuhodaru:

Mulțumesc, domnule președinte.

Această inițiativă legislativă rezolvă o problemă legată de expertiza Curții de Conturi. Dar, ținând cont că în acest moment o altă inițiativă legislativă este în curs de adoptare, sunt de acord cu respingerea acestui proiect de lege.

Vă mulțumesc.

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Am înțeles.

Mulțumim că sunteți de acord, domnule deputat.

Comisia?

Domnul Leonardo Badea:

Mulțumesc, domnule președinte.

Raport asupra Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr. 94/1992 privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi.

Comisia pentru buget, finanțe și bănci a fost sesizată spre dezbatere în fond cu propunerea legislativă mai sus menționată.

Conform prevederilor art. 75 din Constituția României și ale art. 92 din Regulamentul Camerei Deputaților, Camera Deputaților este prima Cameră sesizată.

La dezbaterea propunerii legislative s-au avut în vedere: avizul negativ al Comisiei pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale; avizul negativ al Consiliului Legislativ.

Propunerea legislativă supusă dezbaterii are ca obiect de reglementare modificarea alin. (2) al art. 47 din Legea nr. 94/1992 privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în sensul includerii în cadrul condițiilor de studii pentru ocuparea funcției de consilier de conturi și a studiilor "inginerești".

În urma examinării Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr. 94/1992, deputații prezenți la lucrări au hotărât, cu unanimitate de voturi, să supună plenului Camerei Deputaților un raport de respingere, deoarece s-a ajuns la concluzia că printre atribuțiile consilierului de conturi se numără:

- îndrumarea și coordonarea realizării controlului calității în activitatea de control și audit;

- coordonarea activității de elaborare, modificare sau completare, după caz, a regulamentelor, standardelor, manualelor și a ghidurilor de audit sau a altor regulamente și norme interne legate de activitatea Curții de Conturi;

- evaluarea auditului intern la entitățile care sunt supuse verificării Curții de Conturi.

Astfel, rezultă în mod evident că exercitarea acestor atribuții presupune o pregătire de specialitate în acord cu natura activității Curții de Conturi.

În raport cu obiectul și conținutul său, propunerea legislativă face parte din categoria legilor organice.

Vă mulțumesc.

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Dezbateri? Nu.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania sunday, 28 november 2021, 23:50
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro