Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Proceduri parlamentare > Dezbateri > Calendar 2017 > 27-06-2017

Ședința Camerei Deputaților din 27 iunie 2017

24. Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea Legii nr.88/2016 privind stabilirea unor măsuri suplimentare obligatorii pentru etichetarea laptelui proaspăt pentru consum și a produselor lactate (PL-x 49/2017). (rămas pentru votul final)
 
consultă fișa PL nr. 49/2017

Domnul Petru Gabriel Vlase:

................................................

22. Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr. 88/2016 privind stabilirea unor măsuri suplimentare obligatorii pentru etichetarea laptelui proaspăt pentru consum și a produselor lactate.

Comisia?

Domnul Dănuț Păle:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Comisia pentru agricultură a fost sesizată spre dezbatere în fond cu Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr. 88/2016 privind stabilirea unor măsuri suplimentare obligatorii pentru etichetarea laptelui proaspăt pentru consum și a produselor lactate.

În ședința din 6 iunie 2017, plenul Camerei Deputaților, a hotărât retrimiterea proiectului de lege la comisie, în vederea examinării și întocmirii unui nou raport înlocuitor.

Camera Deputaților este Cameră decizională.

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege în ședința din 22 decembrie 2016.

La întocmirea raportului înlocuitor Comisia a avut în vedere: avizul favorabil al Consiliului Legislativ nr. 687 din 13 iulie 2016; punctul de vedere al Guvernului, prin care susține adoptarea proiectului de lege.

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea Legii nr. 88/2016 privind stabilirea unor măsuri suplimentare obligatorii pentru etichetarea laptelui proaspăt pentru consum și a produselor lactate, în vederea înlăturării unor dificultăți în implementarea prevederilor actului normativ de bază.

Membrii Comisiei pentru agricultură au examinat proiectul de lege menționat mai sus în ședința din 13 iunie 2017. La Comisie au fost prezenți 22 deputați, din totalul de 23. La dezbaterea proiectului a participat domnul Traian Petcu, vicepreședintele Autorității Naționale Sanitar-Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor.

S-a hotărât, cu majoritate de voturi și o abținere, să se supună plenului Camerei Deputaților adoptarea Proiectului de Lege pentru modificarea Legii nr. 88/2016, cu amendamentele admise redate în Anexa nr. 1 și amendamentul respins redat în Anexa nr. 2, care fac parte integrantă din prezentul raport.

În raport cu obiectul și conținutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare.

Mulțumesc.

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Dezbateri?

Domnul Oros.

Domnul Nechita-Adrian Oros:

Mulțumesc, domnule președinte.

Stimați colegi,

Legea inițială, Legea nr. 88/2016, avea menirea să asigure un nivel de protecție a sănătății consumatorilor, dar și aceea de a garanta dreptul acestora de a fi informați corect cu privire la produsele alimentare pe care aceștia le consumă.

În același timp, legea dorea să încurajeze consumul de produse din lapte românesc. Într-un cuvânt, s-a dorit îmbunătățirea cadrului legislativ în domeniul etichetării laptelui proaspăt pentru consum și produse lactate.

Prin modificările care acum se doresc a fi aduse acestei legi, dispar câteva sintagme: dispare sintagma "lapte proaspăt" - este înlocuită cu "lapte pentru consum"; de asemenea, specificația "conține lapte praf în proporție de..." dispare; justificarea este că ar fi afectați producătorii de lapte, pentru că ar avea mai puțină cerere din partea fabricilor care prelucrează laptele și îl transformă în lapte praf; de asemenea, dispare un articol important, "sancțiuni", pentru cei care pun în vânzare lapte din înlocuitor sau produse din lapte, cu pretenția că acesta ar fi lapte natural, lapte proaspăt.

De aceea, în actuala formă prezentată de comisie, Grupul parlamentar al Partidului Național Liberal nu va vota pentru adoptarea acestei propuneri legislative.

Mulțumesc.

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Domnul Ciuhodaru.

Domnul Tudor Ciuhodaru:

Eu cred că toată lumea ar trebui să voteze acest proiect de lege, pentru că rezolvă trei lucruri esențiale: sănătate publică, siguranță alimentară și educare și informare.

Din acest punct de vedere, acest proiect de lege este un caz major pentru a asigura toate cele trei deziderate. Și când vorbim despre sănătatea fiecărui român, când vorbim despre dublu standard în ceea ce privește alimentele din Europa și cele din această țară, cred că un astfel de proiect de lege, care ar aduce și clarificări în acest domeniu, este cât se poate de benefic.

Vom vota fără rezerve un astfel de proiect.

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Ionuț Simionca.

Domnul Ionuț Simionca:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Partidul Mișcarea Populară va susține acest proiect legislativ.

Acest proiect reglementează două lucruri: ce înseamnă produs natural, adică produs făcut din lapte de oaie, vacă, bivoliță și ceea ce înseamnă produs sută la sută românesc.

Și aici trebuie să fim foarte atenți, pentru că prin acest proiect legislativ putem să ajutăm consumatorul, putem să ne gândim direct la țăranul și la agricultorul român, cumpărând lapte din magazine, pe care va scrie "produs românesc", iar când îl vom cumpăra, ne gândim că ne protejăm economia internă.

Din această perspectivă, a protejării agricultorilor și a zootehniei românești, astăzi noi vom depune la Secretariatul Camerei Deputaților un proiect legislativ care se direcționează spre agricultorii mici și mijlocii și care se numește: "Proiectul de Lege privind protejarea agricultorului și zootehniei românești".

Mulțumesc.

O zi bună!

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Mulțumesc.

O zi bună, domnule Simionca!

Alte intervenții?

La amendamente dacă mai sunt? Nu.