Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Proceduri parlamentare > Dezbateri > Calendar 2017 > 27-06-2017

Ședința Camerei Deputaților din 27 iunie 2017

26. Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea art.8 din Legea drepturilor pacientului nr.46/2003 (PL-x 439/2016). (rămas pentru votul final)
 
consultă fișa PL nr. 439/2016

Domnul Petru Gabriel Vlase:

................................................

24. Proiectul de Lege pentru modificarea art. 8 din Legea drepturilor pacientului nr. 46/2003.

Domnul Buicu?

Inițiatorul? Nu.

Comisia?

Domnul Ciuhodaru.

Domnul Tudor Ciuhodaru:

Mulțumesc, domnule președinte.

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea art. 8 din Legea drepturilor pacientului, astfel încât informația necesară pentru pacienții care nu sunt cetățeni români să fie adusă la cunoștință într-o limbă de circulație internațională.

În funcție de obiectul și conținutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare, potrivit art. 73 din Constituția României.

Comisia pentru sănătate și familie a analizat acest proiect de lege și a adoptat raportul, trimițându-l spre adoptare în plen.

Vă mulțumesc.

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Dezbateri generale?

Sunteți dinainte înscriși, domnule Vass și domnule Popescu, sau v-ați înscris acum?

Nu sunt dezbateri generale...

Doamna Antoneta Ioniță.

Doamna Antoneta Ioniță:

Mulțumesc, domnule președinte.

Grupul PNL va vota pentru respingerea acestui proiect de lege, deoarece amendamentele aduse în Comisia pentru sănătate din Camera Deputaților nu sunt sustenabile, fiind imposibilă acoperirea de către toți furnizorii de servicii medicale și furnizorii de servicii farmaceutice a necesității cunoașterii tuturor limbilor străine în circulație.

Grupul PNL consideră că era acoperitor textul adoptat de Senat, prin care informațiile i se aduceau la cunoștință pacientului într-un limbaj respectuos, clar, cu minimalizarea terminologiei de specialitate. În cazul în care pacientul nu era cetățean român, informațiile i se aduceau la cunoștință într-o limbă de circulație internațională sau, după caz, căuta o altă formă de comunicare.

Considerăm că modificările aduse de Camera decizională exced textului inițial, existând chiar riscul discriminării pozitive a minorităților, în defavoarea cetățenilor români.

Din aceste motive, Grupul PNL va vota pentru respingerea acestui proiect de lege.

Vă mulțumesc.

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Alte intervenții?

La articole?

Vot final la ora 13,15.