Plen
Ședința comună a Camerei Deputaților și Senatului din 28 iunie 2017
Sumarul ședinței
Stenograma completă
publicată în Monitorul Oficial, Partea a II-a nr.109/12-07-2017

Dezbateri parlamentare
Calendarul ședințelor
- Camerei Deputaților:
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Interoghează dezbaterile
din legislatura: 2016-prezent
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996
Monitorul Oficial
Partea a II-a:2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002

Transmisii video

format Real Media
Arhiva video:2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
Pentru a vizualiza înregistrările video trebuie să instalați programul Real Player
Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Proceduri parlamentare > Dezbateri > Calendar 2017 > 28-06-2017 Versiunea pentru printare

Ședința comună a Camerei Deputaților și Senatului din 28 iunie 2017

4. Numiri:
  4.2 Numirea președintelui - membru executiv și a prim-vicepreședintelui - membru executiv ai Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară.

 

Domnul Petru Gabriel Vlase:

  ................................................

Continuăm cu punctul 4.

4. Numirea președintelui - membru executiv și a prim-vicepreședintelui - membru executiv ai Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară. Cu aviz comun al Comisiilor pentru politică economică și buget ale celor două Camere.

Dau cuvântul domnului Nistor, președintele Comisiei pentru politică economică din Camera Deputaților să dea citire raportului, avizului comun și proiectului de hotărâre.

Domnul Laurențiu Nistor:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Vă prezint avizul comun cu privire la audierea candidaților pentru ocuparea funcțiilor de președinte - membru executiv și prim-vicepreședinte - membru executiv în Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară.

Având în vedere hotărârea Birourilor permanente reunite din data de 13 iunie 2017, prin care s-a aprobat declanșarea procedurii privind numirea președintelui - membru executiv și a prim-vicepreședintelui - membru executiv în Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară, și în conformitate cu prevederile art. 8 alin. (2) și (3), art. 12 alin. (1) lit. b) și c) și alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru buget, finanțe, activitate bancară și piață de capital și Comisia economică, industrii și servicii din Senatul României, împreună cu Comisia pentru buget, finanțe și bănci și Comisia pentru politică economică, reformă și privatizare din Camera Deputaților, întrunite în ședință comună la data de 26 iunie 2017 au procedat la audierea candidaților pentru ocuparea funcțiilor de președinte - membru executiv și prim-vicepreședinte - membru executiv în Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară, pentru durata rămasă a mandatului început la data de 5 noiembrie 2013, potrivit Hotărârii Parlamentului României nr. 60/2013 privind numirea membrilor Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară, pe locurile devenite vacante ca urmare a revocării domnului Mișu Negrițoiu din funcția de președinte - membru executiv, respectiv ca urmare a demisiei domnului Cornel Coca Constantinescu din funcția de prim-vicepreședinte - membru executiv.

Menționăm că domnul Marius Sorin-Ovidiu Bota nu s-a prezentat la audieri.

Candidații audiați au făcut o prezentare a activității și a competențelor lor profesionale și au răspuns întrebărilor adresate de membrii celor patru comisii.

Comisiile reunite au verificat îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 9 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 93/2012, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare și, în urma audierilor, au supus la vot candidaturile prezente.

Lista candidaților care au primit aviz favorabil, cu nominalizarea funcției deținute de fiecare dintre aceștia, este cuprinsă în Anexa nr. 2.

Proiectul de Hotărâre privind numirea președintelui - membru executiv și a prim-vicepreședintelui - membru executiv este prezentat în Anexa nr. 3, care face parte integrantă din avizul comun.

Alăturat, vă înaintăm și CV-urile candidaților.

Anexa nr. 2 - Lista cuprinzând candidații propuși de Comisiile reunite pentru ocuparea funcțiilor de președinte - membru executiv și prim-vicepreședinte - membru executiv în Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară.

1. Leonardo Badea - președinte - votat cu majoritate de voturi (4 abțineri);

2. Ovidiu Răzvan Wlassopol - prim-vicepreședinte - majoritate de voturi (5 voturi împotrivă, 6 abțineri).

Anexa nr. 1, cu candidații care și-au depus CV-ul.

1. Leonardo Badea - candidat pentru funcția de președinte;

2. Marius Sorin-Ovidiu Bota - candidat pentru funcția de prim-vicepreședinte, care nu s-a prezentat la audieri;

Și 3. Ovidiu Răzvan Wlassopol - candidat pentru funcția de prim-vicepreședinte.

Proiectul de Hotărâre privind numirea președintelui - membru executiv și a prim-vicepreședintelui - membru executiv în Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară.

În temeiul prevederilor art. 67 din Constituția României, republicată, și ale art. 12 alin. (1) lit. b) și c) și alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorități de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare, Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic - Se numește domnul Badea Leonardo în funcția de președinte - membru executiv și domnul Wlassopol Ovidiu Răzvan în funcția de prim-vicepreședinte - membru executiv în Consiliul Autorității de Supraveghere financiară, pentru durata rămasă a mandatului început la data de 5 noiembrie 2013, potrivit Hotărârii Parlamentului României nr. 60/2013 privind numirea membrilor Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară, pe locurile devenite vacante prin revocare, respectiv prin demisie.

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaților și de Senat, în ședința comună din data de ...

Mulțumesc, domnule președinte.

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Mulțumesc.

Intervenții din partea grupurilor? Nu sunt.

Potrivit art. 98 din Regulamentul activităților comune, votul este secret și se va exprima prin buletine de vot, la momentul cu pricina.

  ................................................
 

După pauză

 

(În continuare, lucrările ședinței au fost conduse de doamna deputat Carmen-Ileana Mihălcescu, vicepreședinte al Camerei Deputaților, asistată de doamna deputat Ioana Bran, secretar al Camerei Deputaților, și de domnul senator Ion Marcel Vela, secretar al Senatului.)

Doamna Carmen-Ileana Mihălcescu:

Doamnelor și domnilor deputați,

Reluăm lucrările.

Doamna secretar Ioana Bran vă va prezenta procesele-verbale referitoare la rezultatul voturilor cu privire la numirea unui membru al Colegiului CNSAS și inclusiv rezultatul votului prin apel nominal.

Vă rog.

Doamna Ioana Bran:

Am să citesc toate cele cinci procese-verbale.

Doamna Carmen-Ileana Mihălcescu:

La CNSAS s-a citit!

Vă rog.

Doamna Ioana Bran:

Proces-verbal referitor la rezultatul votului exprimat de către deputați și senatori cu privire la numirea președintelui - membru executiv și a prim-vicepreședintelui - membru executiv al Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară.

Birourile permanente ale celor două Camere ale Parlamentului, în temeiul art. 44 alin. (4) din Regulamentul activităților comune ale Camerei Deputaților și Senatului, procedând la verificarea și numărarea voturilor exprimate de către deputați și senatori, prin vot secret cu buletine de vot, cu privire la numirea președintelui membru - executiv și a prim-vicepreședintelui membru - executiv al Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară, au constatat următoarele:

  • numărul total al deputaților și senatorilor - 465;
  • numărul deputaților și senatorilor prezenți - 361;
  • numărul total de voturi exprimate - 359;
  • numărul de voturi anulate - 0;
  • numărul total de voturi valabil exprimate - 359.

După verificarea și numărarea voturilor, au rezultat următoarele:

Domnul Badea Leonardo:

  • voturi pentru - 321;
  • voturi contra - 38.

Domnul Wlassopol Ovidiu Răzvan:

  • voturi pentru - 338;
  • voturi contra - 21.

Având în vedere rezultatul votului, Birourile permanente au constatat că a fost întrunită majoritatea de voturi necesară pentru numirea în funcții, după cum urmează:

Domnul Badea Leonardo, președinte - membru executiv al Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară, pe locul devenit vacant, prin revocarea domnului Negrițoiu Mișu, pentru durata rămasă a mandatului, începând cu data de 5 noiembrie 2013, potrivit Hotărârii Parlamentului României nr. 60/2013;

Domnul Wlassopol Ovidiu Răzvan, prim-vicepreședinte - membru executiv al Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară, pe locul devenit vacant, ca urmare a demisiei domnului Coca Constantin Gheorghe Cornel, pentru durata rămasă a mandatului, începând cu data de 5 noiembrie 2013, potrivit Hotărârii Parlamentului României nr. 60/2013.

Prezentul proces-verbal a fost semnat de toți membrii Biroului permanent reunit.

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București luni, 16 iulie 2018, 10:07
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro