Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Proceduri parlamentare > Dezbateri > Calendar 2017 > 19-09-2017

Ședința Camerei Deputaților din 19 septembrie 2017

8. Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea lit.c) a alin.(1) al art.7 din Legea nr.344/2006 privind detașarea salariaților în cadrul prestării de servicii transnaționale (Pl-x 13/2016). (rămasă pentru votul final)
 
consultă fișa PL nr. 13/2016

 

Domnul Petru Gabriel Vlase:

  ................................................

18. Propunerea legislativă pentru modificarea lit. c) a alin. (1) al art. 7 din Legea nr. 344/2006 privind detașarea salariaților în cadrul prestării de servicii transnaționale.

Comisia pentru muncă?

Doamna Violeta Răduț.

Doamna Violeta Răduț:

Mulțumesc, domnule președinte.

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea lit. c) a alin. (1) al art. 7 din Legea nr. 344/2006, cu scopul de a reglementa natura juridică și fiscală a drepturilor bănești acordate salariaților care își desfășoară activitatea pe teritoriul unei țări, alta decât cea în care angajatorul își are sediul social.

Propunerea legislativă a fost respinsă de Senat, în ședința din 2 februarie 2016.

Propunerea legislativă face parte din categoria legilor organice, conform prevederilor art. 73 alin. (3) din Constituția României, republicată.

Camera Deputaților este Cameră decizională, potrivit prevederilor art. 75 din Constituția României, și ale art. 92 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat.

În urma finalizării dezbaterilor, Comisia propune plenului Camerei Deputaților respingerea inițiativei legislative.

Mulțumesc.

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Dezbateri? Nu. Vot final.