Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of September 26, 2017
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.133/05-10-2017

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
12-12-2018 (joint)
12-12-2018
10-12-2018
05-12-2018
28-11-2018 (joint)
Video archive:2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2017 > 26-09-2017 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of September 26, 2017

13. Dezbaterea Proiectului de Lege pentru completarea art.9 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.34/2013 privind organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor permanente și pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr.18/1991 (PL-x 457/2016). (rămas pentru votul final)
 
see bill no. 457/2016

 

Domnul Petru Gabriel Vlase:

  ................................................

26. Proiectul de Lege pentru completarea art. 9 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor permanente și pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991.

Domnul Dîrzu.

Domnul Ioan Dîrzu:

Raport comun asupra Proiectului de Lege privind completarea art. 9 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2013.

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice și Comisia pentru mediu și echilibru ecologic au fost sesizate cu dezbaterea pe fond a Proiectului de Lege pentru completarea art. 9 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor permanente și pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/ 1991.

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare completarea art. 9 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2013, în vederea creării cadrului legal pentru atribuirea directă a pășunilor permanente persoanelor fizice din colectivitatea locală deținătoare de animale.

În urma reexaminării proiectului de lege și a opiniilor exprimate, membrii celor două comisii au hotărât, cu unanimitate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaților respingerea Proiectului de Lege pentru completarea art. 9 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor permanente și pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, întrucât pajiștile proprietate publică și privată a comunei nu se concesionează sau închiriază de către crescătorii de animale prin licitație publică, în condițiile legii.

Potrivit art. 75 din Constituția României, republicată, și art. 92 alin. (9) pct. 1) din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, Camera Deputaților este Cameră decizională.

În raport cu obiectul și conținutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare.

Mulțumesc, domnule președinte.

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Mulțumesc.

Doamna Lungu.

Doamna Tudorița Lungu:

Grupul Partidului Național Liberal va vota pentru respingerea acestui proiect de lege, pentru că încalcă normele de tehnică legislativă, eludând Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 54/2006 care se referă la modul cum sunt alocate contractele de concesiune a bunurilor din proprietate publică.

De asemenea, încalcă Legea nr. 215/2001, Legea administrației publice locale, în care se spune clar că pajiștile permanente aflate în proprietatea publică sau privată a autorităților publice locale se concesionează prin licitație publică.

Totodată, stimați colegi, fragmentarea pajiștilor și acordarea în atribuire directă a acestora, prin hotărâre de consiliu local, persoanelor fizice deținătoare de animale ar bloca categoric administrativ, neputându-se pune în aplicare un astfel de proiect de lege.

Mulțumesc frumos.

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Domnul Tinel Gheorghe.

Domnul Tinel Gheorghe:

Mulțumesc, domnule președinte de ședință.

Vin să fac o întrebare secretarului care a citit raportul comisiei, vicepreședintelui, domnului Dîrzu, care a citit raportul Comisiei pentru agricultură, pentru că am impresia că s-a strecurat o greșeală.

În raport, domnule Dîrzu, ați spus că se respinge proiectul de act normativ, întrucât autoritățile locale nu fac atribuire, concesiune/ închiriere, în condițiile legii, prin licitație. E ad litteram ce ați citit dumneavoastră.

Eu vă spun că la art. 9 din Ordonanța nr. 34 se spune: "Încheie contracte de concesiune/închiriere, în condițiile legii".

Într-adevăr, am creat o situație paradoxală în teritoriu. Asociații de crescători de animale care sunt din județul Botoșani pot concesiona/închiria suprafețe de pajiști în județul Ialomița, ceea ce nu e în regulă.

Nu e în regulă, să știți, pentru că noi ar trebui... Aici este marele semn de întrebare pe care-l pun eu în legătură cu această inițiativă legislativă.

De ce nu găsim noi soluții să satisfacem locul exact acolo unde avem crescătorii de animale, să le atribuim lor suprafețele respective? De ce dăm posibilitatea, cărui interes răspundem noi, menținând legea în forma în care este? Pentru că, pe fond, inițiativa e corectă. Ei au cerut: "Domnule, dați-ne și nouă dreptul să intrăm acolo". Păi, cum să intre dacă la "licitație" vine unul care are o asociație de apartament și spune: "Domnule, e a mea! Celălalt, la rândul lui, vine și o subînchiriaz, îi dau și lui..."

Deci e un aspect care se întâmplă, din păcate, în realitate noastră de toate zilele în teritoriu și ar trebui reglementat. Noi am avut, prin prevederile Legii nr. 213, dacă nu mă înșel, o precizare în care spuneam că asociația are drept de preempțiune locală să ia pajiștea respectivă și am scos-o, precizarea aceasta. De ce, Dumnezeule, am scos-o?!

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Mulțumesc.

Alte intervenții, dacă mai sunt?

Domnul Olar e al treilea de la PNL, nu mai pot.

De la alte grupuri? Nu mai sunt.

Vot final.

Ultimul punct al ordinii de zi.

Sunteți al treilea vorbitor de la PNL! (Domnul Corneliu Olar solicită să intervină.)

Poftiți? Ca vicelider, ce?

Nu puteți să interveniți ca niciun vicelider! Ați vorbit doi de la PNL, punct!

Domnul Corneliu Olar:

Dacă nu vorbim aici, noi, oamenii care am lucrat în administrația locală, atunci vorbiți dumneavoastră, domnule președinte!

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Domnule deputat, au vorbit doi colegi de la dumneavoastră, nu eu decid cine ia cuvântul din partea grupurilor parlamentare!

Ultimul punct.

Nu putem așa, doamnă... El are o problemă cu mine, nu are o problemă cu dumneavoastră!

Vă rog.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania monday, 17 december 2018, 15:02
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro