Ioan Dîrzu
Ioan Dîrzu
Sittings of the Chamber of Deputies of September 26, 2017
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.133/05-10-2017

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
19-03-2018
Video archive:2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Query > Result > 26-09-2017 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of September 26, 2017

 Relevant paragraphs for the following query: 
Speaker: Ioan Dîrzu

13. Dezbaterea Proiectului de Lege pentru completarea art.9 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.34/2013 privind organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor permanente și pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr.18/1991 (PL-x 457/2016). (rămas pentru votul final)
 
see bill no. 457/2016

Domnul Ioan Dîrzu:

Raport comun asupra Proiectului de Lege privind completarea art. 9 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2013.

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice și Comisia pentru mediu și echilibru ecologic au fost sesizate cu dezbaterea pe fond a Proiectului de Lege pentru completarea art. 9 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor permanente și pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/ 1991.

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare completarea art. 9 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2013, în vederea creării cadrului legal pentru atribuirea directă a pășunilor permanente persoanelor fizice din colectivitatea locală deținătoare de animale.

În urma reexaminării proiectului de lege și a opiniilor exprimate, membrii celor două comisii au hotărât, cu unanimitate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaților respingerea Proiectului de Lege pentru completarea art. 9 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor permanente și pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, întrucât pajiștile proprietate publică și privată a comunei nu se concesionează sau închiriază de către crescătorii de animale prin licitație publică, în condițiile legii.

Potrivit art. 75 din Constituția României, republicată, și art. 92 alin. (9) pct. 1) din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, Camera Deputaților este Cameră decizională.

În raport cu obiectul și conținutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare.

Mulțumesc, domnule președinte.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania monday, 19 march 2018, 20:19
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro