Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of October 30, 2017
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.154/03-11-2017

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
12-12-2018 (joint)
12-12-2018
10-12-2018
05-12-2018
28-11-2018 (joint)
Video archive:2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2017 > 30-10-2017 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of October 30, 2017

9. Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.57/2017 pentru modificarea și completarea art.2 din Legea nr.406/2001 privind acordarea unor drepturi persoanelor care au avut calitatea de șef al statului român (PL-x 298/2017) (rămas pentru votul final)
 
see bill no. 298/2017

 

Domnul Florin Iordache:

  ................................................

7. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2017 pentru modificarea și completarea art. 2 din Legea nr. 406/2001 privind acordarea unor drepturi persoanelor care au avut calitatea de șef al statului român - PL-x 298/2017; caracter ordinar; procedură de urgență

Guvernul?

Domnul Ciprian Pandea (secretar de stat, Secretariatul General al Guvernului):

Mulțumesc frumos, domnule președinte.

Așa cum știți, în prezent, RAPPS trece printr-un proces complet de eficientizare și restructurare, care a demarat prin crearea cadrului legal pentru vânzarea imobilelor cu destinația de locuințe, concomitent cu restrângerea bazei materiale destinate activității de reprezentare și protocol.

De asemenea, Regia se confruntă cu situația în care imobilele cu destinația de reședință, atribuite persoanelor care au avut calitatea de șef al statului român, necesită lucrări de reparații capitale, care implică indisponibilitatea temporară a utilizării acestora.

În acest sens, prin prezentul proiect, se prevăd următoarele schimbări.

Persoanele care au avut calitatea de șef al statului român beneficiază pe durata vieții de folosința gratuită a unei locuințe de protocol, cu destinația de reședință, precum și de folosința gratuită a unui cu spațiu cu destinația de cabinet de lucru, încadrat cu un post de consilier și un post de secretar, ambele cu destinația de reședință, crearea cadrului legal pentru atribuirea unei locuințe provizorii, pentru o perioadă de maximum 12 luni, în suprafață de maximum 200 de metri pătrați, în perioada executării reparațiilor capitale la imobilul atribuit cu destinația de reședință persoanelor care au avut calitatea de șef al statului român. Locuința atribuită temporar are același regim juridic cu cea atribuită pe durata vieții.

Având în vedere toate aceste aspecte, susținem adoptarea prezentului proiect de lege.

Domnul Florin Iordache:

Vă mulțumesc.

Comisia juridică?

Vă rog, domnule deputat, prezentați raportul.

Domnul Dunava.

Domnul Costel Neculai Dunava:

Mulțumesc, domnule președinte.

Comisia juridică, de disciplină și imunități a fost sesizată, spre dezbatere în fond, cu proiectul de lege.

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat inițiativa legislativă.

Camera Deputaților este Cameră decizională.

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea și completarea art. 2 din Legea nr. 406/2001 privind acordarea unor drepturi persoanelor care au avut calitatea de șef al statului român, în sensul prevederii ca foștii șefi de stat să beneficieze și de folosința gratuită a unui spațiu cu destinația de cabinet de lucru, pe lângă reședința de protocol.

Consiliul Legislativ a avizat favorabil.

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaților, spre dezbatere și adoptare, Raportul de adoptare a Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2017 pentru modificarea și completarea art. 2 din Legea nr. 406/2001 privind acordarea unor drepturi persoanelor care au avut calitatea de șef al statului român, în forma adoptată de Senat.

În raport cu obiectul și conținutul reglementării, propunerea legislativă face parte din categoria legilor ordinare.

Mulțumesc.

Domnul Florin Iordache:

Da. Vă mulțumesc.

Dezbateri generale? Sunt intervenții?

Doamna Trăilă, Grupul PNL.

Doamna Cristina Trăilă:

Domnule președinte de ședință,

Dragi colegi,

Grupul PNL votează pentru aprobarea acestui proiect de lege.

În mod evident, RAPPS se află într-o perioadă de reorganizare și prin acest proiect de lege se pune la dispoziția foștilor președinți, pe o perioadă de maximum 12 luni, o locuință cu destinația de reședință, tocmai în vederea executării de lucrări de reparații la imobilele existente.

În acest sens, votul nostru este unul favorabil.

Mulțumesc.

Domnul Florin Iordache:

Vă mulțumesc mult.

Alte intervenții? Nu mai sunt alte intervenții.

Rămâne la votul final. Are caracter ordinar.

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie lundi, 17 décembre 2018, 15:17
Téléphone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro