Ioan Dîrzu
Ioan Dîrzu
Sittings of the Chamber of Deputies of October 31, 2017
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.156/09-11-2017

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
20-03-2018
Video archive:2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Query > Result > 31-10-2017 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of October 31, 2017

 Relevant paragraphs for the following query: 
Speaker: Ioan Dîrzu

Declarații politice și intervenții ale deputaților: Ioan Dîrzu - declarație politică intitulată Susținerea fermierilor români și stoparea înstrăinării terenurilor agricole;

Domnul Ioan Dîrzu:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Declarația mea politică de astăzi se intitulează "Susținerea fermierilor români și stoparea înstrăinării terenurilor agricole".

Stimați membri ai Parlamentului României,

În data de 25 octombrie, am inițiat Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării terenurilor agricole situate în extravilan și de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăților comerciale care dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului.

Propunerea legislativă reglementează obligativitatea utilizării stricte a terenurilor agricole în scop agricol, de proprietarii acestor terenuri, fie în regim de exploatare directă, fie prin încheierea contractelor de arendare.

În primul rând, dorim să reglementăm o ordine de precădere pentru exercitarea dreptului de preempțiune.

În al doilea rând, propunem stabilirea unor condiții cumulative pentru cumpărătorii persoane fizice. Astfel, am instituit condiția deținerii, de cumpărător, a unei reședințe/domiciliu pe raza UAT-ului unde se află terenul supus vânzării. De asemenea, cumpărătorii trebuie să desfășoare activități agricole pe raza UAT-ului unde se află terenul supus vânzării, cu minimum cinci ani înaintea publicării anunțului.

În al treilea rând, propunem stabilirea unor condiții cumulative și pentru cumpărători persoane juridice. Și aici se impune condiția ca sediul social să fie pe raza UAT-ului unde se află terenul supus vânzării și instituim condiția ca persoana juridică să poată fi eligibilă numai dacă desfășoară activități agricole pe raza UAT-ului unde se află terenul supus vânzării cu minimum cinci ani înaintea publicării anunțului.

Nu în ultimul rând, cumpărătorul trebuie să dovedească că veniturile obținute din activitățile agricole reprezintă minimum 75% din totalul veniturilor din ultimii trei ani.

În plan secundar, vizăm următoarele aspecte:

1. Stabilirea unui termen pentru revânzarea terenurilor agricole;

2. În cazul vânzărilor succesive, se stabilește posibilitatea cumpărării terenurilor numai de către statul român, prin Agenția Domeniului Statului;

3. Terenurile agricole nu vor putea face obiectul contractelor de împrumut încheiate între persoane fizice și juridice, cu excepția contractelor de credit încheiate cu instituțiile de credit și/sau instituțiile financiare nebancare.

Reglementările vor avea un impact pozitiv asupra stabilirii condițiilor necesare pentru stimularea tinerilor agricultori, prin exercitarea dreptului de preempțiune.

De asemenea, propunerea sprijină producătorul agricol în scopul înființării, rentabilizării și extinderii exploatării agricole.

Totodată urmărim să asigurăm șanse egale pentru fermieri de a avea acces la achiziționarea unor terenuri la un preț corect.

Nu în ultimul rând, un principiu fundamental care guvernează această propunere este asigurarea dezvoltării durabile în agricultură.

Propunerea legislativă vine și în sprijinul Submăsurii 6.1 a PNDR - "Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri" -, care are ca scop instalarea pentru prima dată a tinerilor fermieri ca șefi, respectiv manageri, ai unei exploatații agricole și încurajarea tinerilor și a familiilor din mediul rural de a se stabili în mediul rural, ceea ce va crea un efect pozitiv asupra economiei naționale, în general.

Prin intermediul tuturor acestor rezultate preconizate putem afirma că Legea nr. 17/2014 și prezenta propunere legislativă, coroborate cu Măsura 6.1, ajută la îndeplinirea Programului de guvernare în domeniul agriculturii.

În concluzie, ținând cont de conținutul și scopul dorit de inițiatori, fac apel la dumneavoastră de a promova, susține și vota prezenta propunere legislativă, o propunere care își dorește să-i motiveze pe agricultori, inclusiv pe tineri, să dezvolte propria afacere în agricultura românească.

Cu deosebită considerație, deputat Ioan Dîrzu.

Mulțumesc, domnule președinte.

       

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania saturday, 24 march 2018, 0:41
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro