Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Proceduri parlamentare > Dezbateri > Calendar 2017 > 29-11-2017

Ședința Camerei Deputaților din 29 noiembrie 2017

  1. Declarații politice și intervenții ale deputaților:
  1.69 Lavinia-Corina Cosma - despre incluziunea socială a romilor;

Intervenție consemnată conform materialului depus la secretariatul de sedință

Doamna Lavinia-Corina Cosma:

Romii reprezintă cea mai mare și mai vulnerabilă minoritate din Uniunea Europeană, comunitatea lor fiind, în general, marginalizată și discriminată.

Obiectivele U.E. de integrare a romilor vizează stabilirea unui cadru de acțiune în patru domenii esențiale: accesul la educație, ocuparea unui loc de muncă, servicii medicale și locuințe.

Prin Fondul European de Dezvoltare Regională, Uniunea Europeana a alocat fonduri nerambursabile pentru investiții în infrastructură sanitară și socială, necesare pentru îmbunătățirea accesului la servicii sanitare și sociale și reducerea inegalităților în materie de sănătate, cu o atenție specială acordată grupurilor marginalizate, precum romii și persoanelor expuse riscului sarăciei.

Conform recensământului din 2011, în România, un număr de 619 mii de persoane s-au declarat de etnie romă, însemnând 3,2% din populația țării.

Membrilor comunităților de romi trebuie să li se ofere șanse egale la asistență socială și medicală, educație, muncă. Trebuie create și asigurate intern condițiile de bază și posibilitățile pentru ca romii să beneficieze de aceste șanse. În același timp, trebuie respectate tradițiile și mentalitatea comunităților de romi, iar particularitățile specifice trebuie armonizate cu reglementările general valabile din domeniul social. Acceptarea și respectul reciproc trebuie considerate drept bază pentru înregistrarea de progrese în domeniul incluziunii sociale.

Educația este extrem de importantă, deoarece înseamnă independență atât în gândire, cât și în alegeri personale și profesionale. Este esențial ca toți copiii romi să meargă la școală, să dezvoltăm o generație de copii cu șanse mai mari, competitivi și care să își apere onoarea, drepturile și să își asume apartenența etnică fără frică.

Din cauza multiplelor probleme cu care se confruntă romii, influențele prejudecăților și stereotipurilor asupra situației lor prezente, trebuie să conștientizăm problemele cu care această etnie se confruntă. În actualele condiții, pentru noi a devenit obligatorie cunoașterea și rezolvarea problemelor acestei minorități, pentru a putea crea un mediu democratic pentru toți cetățenii (indiferent de etnia căreia îi aparțin) și să construim în mod real o societate civilă.

Politizarea instituțiilor, prin numiri care nu au ținut cont de competența managerilor și de expertiza lor, ci de alianțele politice, a condus la transformarea instituției într-una de fațadă și cu competență foarte redusă. Colaborarea ANR cu ONG-urile rome și cu ministerele a fost și este un eșec, prin urmare, rolul ANR, la nivel de implicare publică, a fost decorativ. Ce măsuri prioritare credeți că ar trebui să ia actualul Guvern pentru a îmbunătăți situația romilor? Cu siguranță ar trebui să revizuiască noua Strategie pentru îmbunătățirea situației romilor, adoptată în 2011. România ar trebui să-și asume o politică publică reală, cu responsabilități clare ale autorităților centrale, regionale și locale, cu un buget definit, cu indicatori măsurabili ai progresului, cu monitorizări periodice.