Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of November 29, 2017
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.176/12-12-2017

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
25-11-2021
25-11-2021 (joint)
24-11-2021 (joint)
23-11-2021
22-11-2021
15-11-2021 (joint)
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2017 > 29-11-2017 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of November 29, 2017

12. Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.28/2017 pentru completarea art.6 din Legea nr.152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, precum și pentru stabilirea unor măsuri de aplicare a acesteia (PL-x 381/2017). (rămas pentru votul final)
 
see bill no. 381/2017

 

Domnul Florin Iordache:

  ................................................

12. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 28/2017 pentru completarea art. 6 din Legea nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, precum și pentru stabilirea unor măsuri de aplicare a acesteia. (Discuții în sală.)

Deci... mergem mai departe. Este vorba... la dezbateri generale. Fără îndoială că în momentul în care îmi apar... Trecusem... la acel moment. V-ați înscris după ce începusem dezbaterile.

Suntem la PL-x 381. Înainte de a da cuvântul domnului Roman, dau cuvântul Guvernului.

Doamna secretar de stat.

Inițiatorul și apoi comisia.

Doamna Sirma Caraman (secretar de stat, Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene):

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Doamnelor și domnilor deputați,

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare completarea art. 6 din Legea nr. 152/1998, în sensul că Agenția Națională pentru Locuințe este autorizată să utilizeze pentru cheltuielile de funcționare până la 5% din resursele constituite din închirierea și vânzarea locuințelor, pe lângă 5% din investițiile realizate.

Totodată, se reglementează posibilitatea ca medicii rezidenți și medicii specialiști, precum și cadrele didactice calificate să poată depune cereri pentru repartizarea locuințelor construite prin Programul ANL și după împlinirea vârstei de 35 de ani.

Vă propunem a aproba acest proiect de act normativ, în forma adoptată de comisie și cu amendamentele propuse.

Vă mulțumesc frumos.

Domnul Florin Iordache:

Vă mulțumesc.

Domnul Claudiu Roman, Comisia pentru administrație, vă rog, raportul comisiei.

Domnul Florin-Claudiu Roman:

Mulțumesc, domnule președinte de ședință.

În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului a fost sesizată prin adresa PL-x 381/2017, din 23 octombrie 2017, cu dezbaterea pe fond a proiectului de lege amintit.

Senatul a adoptat proiectul de lege.

Camera Deputaților este Cameră decizională.

La întocmirea prezentului raport, comisia a avut în vedere avizul favorabil al Consiliului Legislativ.

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare completarea art. 6 din Legea nr. 152/1998, în sensul că Agenția Națională pentru Locuințe este autorizată să utilizeze pentru cheltuielile de funcționare până la 5% din resursele constituite pe anul în curs, rezultate din închirierea și vânzarea locuințelor.

Totodată, se reglementează posibilitatea ca medicii rezidenți și medicii specialiști, precum și cadrele didactice să poată depune cereri pentru repartizarea locuințelor construite prin programele ANL și după împlinirea vârstei de 35 de ani.

La lucrările comisiei au fost prezenți 24 de deputați din totalul de 25 de membri ai comisiei.

În urma examinării inițiativei legislative și a opiniilor exprimate de către membrii comisiei s-a hotărât, cu unanimitate de voturi, adoptarea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 28/2017 cu amendamentele admise.

În raport cu obiectul și conținutul reglementării, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare.

Vă mulțumesc.

Domnul Florin Iordache:

Da.

La dezbateri generale?

Domnul Leoreanu, vă rog.

Vă rog, domnule deputat, Grupul PNL.

Domnul Laurențiu-Dan Leoreanu:

Mulțumesc, domnule președinte de ședință.

Prezentul proiect de lege vine așadar și completează Legea nr. 152 prin două elemente concrete. Unul privind completarea art. 6 cu privire la asigurarea cheltuielilor de funcționare pentru Agenția Națională de Locuințe, în sensul că poate să meargă cu cheltuirea până la 5% din resursele obținute prin vânzarea sau închirierea locuințelor ANL construite prin acest program, care ține practic de organizarea internă.

Dar esențial mi se pare faptul că reglementează modul în care cadrele didactice, dar și medicii rezidenți specialiști pot să obțină locuințe din fondul Agenției Naționale de Locuințe și după împlinirea vârstei de 35 de ani, un lucru foarte important pentru susținerea specialiștilor, acolo, în localitățile în care există probleme cu alocarea unui fond locativ.

În sensul acesta, Grupul PNL din Camera Deputaților va vota pentru adoptarea acestui proiect de lege.

Vă mulțumesc.

Domnul Florin Iordache:

Și eu vă mulțumesc, domnule coleg.

Din partea Grupului UDMR, domnul deputat Vass Levente.

Domnul Vass Levente:

Mulțumesc, domnule președinte.

Un medic specialist, în cel mai bun caz, ajunge acasă, în locul de naștere, undeva la 31-32 de ani. Eu cred că această modificare este bine-venită. Și, în principiu, ar fi de dorit ca în zonele în care nu sunt medici, chiar la o vârstă de 40-45 de ani, acești medici să beneficieze de ajutorul statului.

Mulțumim.

Domnul Florin Iordache:

Și eu vă mulțumesc, domnule deputat.

Mai sunt alte intervenții? Nu.

Intrăm în dezbaterea proiectului. Avem 17 amendamente admise.

Dacă la titlul legii sunt intervenții? Nu.

De la 2 la 10. Dacă sunt intervenții? Nu.

De la 11 la 17. Intervenții? Nu. Adoptat. Rămâne la votul final.

Următorul.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania tuesday, 30 november 2021, 15:14
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro