Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Proceduri parlamentare > Dezbateri > Calendar 2017 > 29-11-2017

Ședința Camerei Deputaților din 29 noiembrie 2017

18. Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.40/2017 pentru modificarea art.4 alin.(1) lit.c) și d) din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții (PL-x 340/2017). (rămas pentru votul final)
 
consultă fișa PL nr. 340/2017

 

Domnul Florin Iordache:

  ................................................

19. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2017 pentru modificarea art. 4 alin. (1) lit. c) și d) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții.

O rog pe doamna secretar de stat să ne prezinte punctul de vedere al Guvernului.

Doamna Sirma Caraman:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Prezentul act normativ are ca obiect de reglementare modificarea art. 4 din Legea nr. 50, în sensul clarificării competențelor de emitere a autorizațiilor de construcție din zonele de protecție și zonele protejate ale monumentelor istorice, între primarul general al capitalei și primarii de sectoare, respectiv autorizațiile se emit de primarul general, dar cu avizul primarilor de sectoare.

De asemenea, suntem de acord și cu amendamentele care au fost făcute în comisiile de specialitate - Comisia juridică și Comisia pentru administrație.

Vă propunem a aproba acest act normativ în forma adoptată de aceste comisii.

Vă mulțumesc frumos.

Domnul Florin Iordache:

Vă rog, raportul, domnule Roman.

Raport comun - Comisia juridică și Comisia pentru administrație. (Vociferări.)

Următorul este, doamnă colegă. Știu! Sunt cu ochii...

Domnul Florin-Claudiu Roman:

Raport comun asupra Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2017 pentru modificarea art. 4 alin. (1) lit. c) și d) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții.

În conformitate cu prevederile art. 95 și art. 115 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu modificările și completările ulterioare, prin adresa nr. PL-x 340 din 17 octombrie 2017, Comisia juridică, de disciplină și imunități și Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului au fost sesizate spre dezbatere în fond, în procedură de urgență, cu proiectul de lege amintit.

Consiliul Legislativ, prin avizul nr. 424 din 6 iunie 2017, a avizat favorabil inițiativa legislativă, cu observații și propuneri.

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege în ședința din 10 octombrie 2017.

Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă a avizat favorabil inițiativa legislativă.

Obiectul de reglementare a fost prezentat de doamna secretar de stat.

Membrii Comisiei pentru administrație publică și amenajarea teritoriului au dezbătut inițiativa legislativă în ședința din 14 noiembrie 2017.

Din totalul de 25 membri ai Comisiei pentru administrație publică și amenajarea teritoriului, au participat la dezbateri 24 de deputați.

La dezbaterile care au avut loc, au participat, în conformitate cu prevederile art. 55 din Regulamentul Camerei Deputaților, doamna secretar de stat Caraman, domnul Bogdan Onofrei, consilier în cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene și domnul Alexandru Pugna, secretar de stat.

Membrii Comisiei juridice, de disciplină și imunități au dezbătut proiectul de lege, în ședința din 27 noiembrie 2017.

La dezbateri au fost prezenți colegii deputați.

În urma examinării proiectului de lege și a opiniilor exprimate de membrii comisiei s-a hotărât, cu majoritate de voturi, adoptarea Proiectului de Lege privind aprobarea ordonanței de urgență amintite, cu amendamentele admise prevăzute în Anexa nr. 1 la prezentul raport.

Amendamentele respinse sunt prezentate în Anexa nr. 2 la prezentul raport comun.

În raport cu obiectul și conținutul reglementării, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare.

Domnul Florin Iordache:

Vă mulțumesc, domnule deputat.

Avem cinci amendamente...

Dorește cineva să intervină la dezbateri generale? Nu.

Avem cinci amendamente admise și patru amendamente respinse.

Dacă la titlul legii sunt intervenții? Nu. Adoptat.

La articolul unic dacă sunt intervenții? Nu. Adoptat.

La 3 marginal: "Titlul ordonanței se modifică și va avea următorul cuprins..."

Dacă sunt intervenții? Nu. Adoptat.

La 4 marginal? Intervenții dacă sunt?

La 5 marginal? Mulțumesc.

Rămâne la votul final; caracter ordinar.

Și ultimul proiect de lege, stimați colegi,