Plen
Ședința Camerei Deputaților din 6 decembrie 2017
Sumarul ședinței
Stenograma completă
publicată în Monitorul Oficial, Partea a II-a nr.183/20-12-2017

Dezbateri parlamentare
Calendarul ședințelor
- Camerei Deputaților:
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Interoghează dezbaterile
din legislatura: 2020-prezent
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996
Monitorul Oficial
Partea a II-a:2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002

Transmisii video

format Real Media
Ultimele ședințe (fără stenograme încărcate):
25-11-2021
25-11-2021 (comună)
24-11-2021 (comună)
23-11-2021
22-11-2021
15-11-2021 (comună)
09-06-2021 (comună)
11-05-2021
Arhiva video:2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
Pentru a vizualiza înregistrările video trebuie să instalați programul Real Player
Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Proceduri parlamentare > Dezbateri > Calendar 2017 > 06-12-2017 Versiunea pentru printare

Ședința Camerei Deputaților din 6 decembrie 2017

8. Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea Legii nr.176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr.144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative (Pl-x 482/2017). (rămasă pentru votul final)
 
consultă fișa PL nr. 482/2017

 

Domnul Petru Gabriel Vlase:

  ................................................

Începem cu punctul 2.

2. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative; în procedură de urgență.

Comisia juridică, raport.

Domnul Vasile Varga:

Mulțumesc, domnule președinte.

Comisia a fost sesizată spre dezbatere în fond în procedură de urgență cu această propunere legislativă.

Camera Deputaților este prima Cameră sesizată.

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea Legii nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative, în sensul încetării de drept a interdicției aplicate persoanelor care au avut calitatea de deputat sau senator în perioada la care se referă Decizia Curții Constituționale, în baza art. 25 alin. (2) din Legea nr. 174/2010 prin care în mod nedrept au fost interzise dreptul de a fi ales sau de a ocupa o funcție sau o demnitate publică.

Consiliul Legislativ a dat un aviz favorabil, dar cu observații și propuneri, conform Adresei cu nr. 1032 din 28 noiembrie.

Membrii Comisiei juridice, de disciplină și imunități au fost prezenți la ședință conform listei din prezenta anexă.

Deputații PNL și USR au solicitat respingerea inițiativei legislative, întrucât soluțiile legislative propuse încalcă Constituția României, republicată, și Decizia Curții Constituționale nr. 460/2013.

În urma dezbaterilor care au avut loc, membrii comisiei au hotărât, ulterior, cu majoritate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaților spre dezbatere și adoptare un raport de adoptare a Propunerii legislative pentru modificarea Legii nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative, cu unele amendamente admise din anexa care face parte integrantă din prezentul raport.

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Mulțumesc.

Dezbateri generale?

Domnul Seidler.

Domnul Cristian-Gabriel Seidler:

Domnule președinte,

Pe procedură. Pentru că textul propus în proiectul de lege nu are efectiv legătură cu funcționarea ANI.

Și conform art. 75 alin. (1) din Constituție, care ne vorbește despre primele Camere sesizate, având în vedere că norma propusă atenției noastre are implicații în sfera dreptului de a fi ales, reglementat de art. 37 din Constituție, și a incompatibilităților, reglementate de art. 71 din Constituție, iar aceste două articole nu se regăsesc în enumerarea limitativă de la art. 75 alin. (1) din Constituție și care sunt reluate, la rândul lor, în art. 92 alin. (8) din Regulamentul Camerei Deputaților, considerăm, pe aceste considerente juridice, că prima Cameră sesizată trebuia să fi fost Senatul, și nu Camera Deputaților.

De aceea, solicităm trimiterea acestui proiect de lege înapoi la Biroul permanent, ca acesta, pe baza art. 32 alin. (1) lit. g), să trimită corect propunerea legislativă la Senat, ca primă Cameră sesizată, și nu la Camera Deputaților.

Mulțumesc.

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Vă rog, retrimitere la Biroul permanent. Vot.

76 de voturi pentru, 118 voturi împotrivă, 7 abțineri, un coleg care nu și-a exprimat votul.

Continuăm, dezbateri generale.

Domnul Predoiu.

Domnul Marian-Cătălin Predoiu:

Domnule președinte de ședință,

Doamnelor și domnilor,

Vă cer îngăduința, în două cuvinte, să precizez mai clar la ce se referă acest proiect pe care îl avem în față.

În momentul de față, legea prevede faptul că persoana față de care s-a constatat existența conflictului de interese sau starea de incompatibilitate este decăzută din dreptul de a exercita o funcție sau demnitate publică, respectiv îi încetează de drept mandatul - așa spune art. 25 alin. (2) din Legea pe care ne propunem - ne-o propuneți, dumneavoastră, majoritatea - s-o modificăm.

Curtea Constituțională, în Decizia nr. 418 din 2014, a statuat că legea se referă la toate funcțiile eligibile, inclusiv la deputați și senatori.

Aceeași Curte Constituțională, prin Decizia nr. 460 din 2013, a spus că există un conflict juridic de natură constituțională între Înalta Curte de Casație și Justiție și Senatul României, prin imixtiunea Senatului României de a finaliza procedura parlamentară de aplicare a interdicțiilor și de aplicare a sancțiunilor de mai sus, cu privire la sesizarea ANI în legătură cu mandatul unui parlamentar - unui senator, la vremea respectivă. În speță, Senatul spunând atunci că legea s-ar aplica, în ceea ce privește sancțiunea, numai funcțiilor avute în exercițiu la data intervenirii conflictului de interese sau a stării de incompatibilitate.

Dimpotrivă, spune Curtea Constituțională, voința legiuitorului a fost de a se referi la toate funcțiile, la toate mandatele, fără relevanță cu privire la momentul intervenirii stării de incompatibilitate sau a conflictului de interese.

Ce ne propune proiectul de față?

1. Să restrângă sfera de aplicare a încetării mandatului de drept la cel în care a existat conflictul de interese, respectiv starea de incompatibilitate.

Și 2. Să înceteze de drept interdicțiile aplicate deputaților și senatorilor prin rapoartele de evaluare întocmite de ANI anterior acestei modificări pe care ne-o propune.

Așadar, de ce noi ne vom opune acestui proiect? Pentru că el prezintă câteva vicii evidente.

În primul rând, este imoral, în sensul tehnicii legislative - există un concept al moralității/imoralității, în tehnica legislativă -, sub un dublu aspect.

Vi-l explic acum, domnule Bejinariu. Mă bucur că tocmai dumneavoastră ați întrebat.

Se înlătură retroactiv efectele rapoartelor de evaluare ale ANI, întocmite pe baza aplicării unei legi în vigoare, legi votate aici, în Parlament.

Se dă practic, pentru viitor, o primă de încredere celui care a fost într-o stare de incompatibilitate sau conflict de interese. Mai pe românește, mai simplu spus, astfel: ai fost în conflict de interese când ai fost consilier local, ai vocația legală să devii parlamentar, nu?

În al doilea rând, alte vicii de fond sunt de ordin... de tehnică legislativă. Și în acest moment, dați-mi voie să citesc din avizul Consiliului Legislativ, care a fost, într-adevăr, pozitiv, dar cu serioase observații.

În primul rând, momentul la care se aplică dispoziția legală va fi foarte dificil de stabilit în practică. Drept pentru care se recomandă reanalizarea soluției - o spune Consiliul Legislativ.

Apoi, același Consiliu Legislativ spune că potrivit expunerii de motive, dispoziția vizează persoane care au avut calitatea de deputat, senator, în anii 2007-2013. În fapt, din modul în care este reglementată legea, ar rezulta că se referă inclusiv la mandatele actuale, ceea ce de fapt arată adevărata voință din spatele proiectului. Asta, apropo de moralitate/imoralitate.

Apoi - tot Consiliul Legislativ o spune - soluția nu are nicio legătură cu situația în care în expunerea de motive se preconizează a fi reglementat.

În fine, există pe rol cazuri în care se dezbate starea de conflict de interese, respectiv incompatibilitate, și care ar putea fi dezlegate de injustețe, după momentul intervenirii acestei modificări, dacă va fi votată. Ceea ce ne-ar pune din nou în situația, potrivit jurisprudenței Curții Constituționale, să fim în conflict juridic de natură constituțională cu puterea judecătorească.

Deci, prin însăși adoptarea acestei legi, creăm premisele unui conflict de putere între Parlament și Justiție.

Iată câteva motive doar pentru care, din punct de vedere tehnic, proiectul este prost alcătuit.

Din punctul de vedere al voinței legiuitorului și al scopului urmărit este ilegitim, este imoral, pentru că rezolvă în trecut o serie de stări de incompatibilitate - ca să fiu blând cu termenul -, se spală de fapt toate rapoartele ANI din trecut, iar pentru viitor se dă o primă de încredere celor care practică conflictul de interese și starea de incompatibilitate.

În fine, este nu numai ilegitim, nu numai imoral, este și neconstituțional, pentru că încalcă deciziile Curții Constituționale, am citat doar două dintre ele.

Dacă mai e cazul să mai spun că încalcă și Mecanismul de Cooperare și Verificare...

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Mulțumesc, domnule deputat.

Domnul Marian-Cătălin Predoiu:

... poate că mă extind prea mult și știu că vă creează alergie.

Știu că pentru dumneavoastră o obligație pe care dumneavoastră ați luat-o, adoptând Acordul de asociere cu Uniunea Europeană, nu înseamnă nimic. (Vociferări.) Pentru că, într-adevăr, un om înseamnă un cuvânt. (Aplauze.)

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Vă mulțumesc.

Domnul Marian-Cătălin Predoiu:

Mulțumesc.

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Domnul Ghinea.

Domnul Cristian Ghinea:

Domnule președinte,

Pe procedură. Am avut o cerere mai devreme și nu am glumit. Domnul Bacalbașa a înjurat în Parlamentul României un coleg deputat. V-am cerut...

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Dar v-am promis că o să am o discuție cu domnul Bacalbașa...

Domnul Cristian Ghinea:

... să îl aduceți la ordine.

Ce înseamnă aducerea la ordine? Măcar spuneți ceva de la tribuna Parlamentului. Sau dacă nu, puneți la vot. Puneți la vot și votați, dragi colegi din majoritatea parlamentară, că se dă voie la înjurat în Parlament, da?

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Mulțumesc, domnule deputat.

Domnul Cristian Ghinea:

Haideți să ne asumăm ce facem. Deci...

Domnule președinte,

A aduce la ordine nu înseamnă că o să aveți o discuție pe hol, doi la doi cu domnul Bacalbașa...,

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Dar cum?

Domnul Cristian Ghinea:

... ci că fie aveți o intervenție de la tribuna Parlamentului, fie votează majoritatea că nu e nicio problemă.

Deci un coleg deputat a fost înjurat în plen. Nu se poate să trecem peste acest fapt...

 

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Sigur...

Domnul Cristian Ghinea:

... ca și cum nu s-ar fi întâmplat, mai ales astăzi. Mai ales astăzi!

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Aveți dreptate.

Vă mulțumesc frumos.

Domnul Stelian?

Dezbateri generale, domnule Stelian?

Vă rog.

Domnul Stelian-Cristian Ion:

Am impresia că se lasă, așa, încet-încet, bezna peste țara asta. S-o luăm cronologic. Pe 15 noiembrie, Comisia Europeană a emis un Raport cu privire la progresele înregistrate în România în cadrul Mecanismului. Așa e titlul - "progresele înregistrate". În realitate, din cuprins, vedem că nu sunt tocmai progrese în ultimul an.

La fila 9 și la fila 10 se face referire tocmai la această situație, a solicitărilor venite din partea Agenției Naționale de Integritate către Parlamentul României, în special. Se critică în mod explicit faptul că trei solicitări nu au primit niciun răspuns, au fost puse în sertar și au fost uitate acolo; se critică, de asemenea, faptul că în trei situații, în ciuda faptului că era clar cazul unor interdicții, s-a decis să se valideze mandatele în cazul acestor trei colegi.

Recomandarea pe acest capitol se finalizează cu niște măsuri pe care ar trebui să le ia Parlamentul. O recunoaștere... și se dau câteva exemple. Spre exemplu, ar trebui să se recunoască public de către președintele Camerei - Deputaților, în cazul nostru - primirea hotărârilor judecătorești definitive. Nu am auzit nimic vorbindu-se pe acest subiect, e o tăcere totală.

S-a spus, de asemenea, că este nevoie să se anunțe un calendar foarte clar pentru luarea unor decizii și măsurile luate de Parlament să fie luate cu celeritate.

În ciuda acestor recomandări care, potrivit Deciziei Curții Constituționale - pentru că vă place de foarte multe ori să invocați, doar atunci când vă convine, aceste decizii - potrivit Deciziei 2 din 2012, aceste recomandări sunt obligatorii pentru România. Deci, de vreme ce ne-am asumat noi înșine, votându-se în Parlamentul României acest Mecanism, aceste recomandări asumate de noi sunt obligatorii.

Deși - cum spuneam - ne-am asumat aceste lucruri, deși în Programul PSD de guvernare, spre final se spune foarte clar că ați dori să contribuiți la măsurile pentru ridicarea MCV-ului, constatăm că în fapt faceți exact invers.

Și, pe 21 noiembrie, cine altcineva decât colegul nostru, domnul deputat Florin Iordache, ne propune o lege prin care dorește să spele, să șteargă cu buretele toate - toate?! -, da, toate interdicțiile emise pentru perioada 2007-2013 de către ANI și, mai mult decât atât, confirmate de instanțele de judecată. Pe 21 noiembrie!

Suntem la nici o lună de zile și ne aflăm cu această propunere legislativă în plen. Așa, nu pe repede înainte, evident; foarte lent s-a trecut.

Cu alte cuvinte, este o lege cu dedicație. O lege cu dedicație dată pentru prietenii politici, pentru amici, pentru cei care deservesc, așa, această reformă a justiției.

Sunt câțiva colegi, cel puțin trei la număr, în cazul de față, pentru care ANI a formulat în februarie o nouă solicitare de a se lua act de aceste interdicții și a se lua o măsură. Și nu s-a făcut nimic.

Am formulat o sesizare din partea USR către Biroul permanent prin care solicităm în mod expres să se ia aceste măsuri.

Dumneavoastră vreți să dați o lege prin care să ștergeți aceste interdicții. Se încalcă foarte grav principiul separației puterilor în stat, pentru că este inadmisibil ca odată ce o hotărâre judecătorească stabilește o interdicție, să venim în Parlament și să ștergem această interdicție prin lege. Este ceva nemaiîntâlnit așa ceva.

Pe de altă parte, s-au invocat mai devreme - și sunt pe deplin aplicabile - aceste decizii ale Curții Constituționale care au mai observat anterior astfel de derapaje. Invoc Decizia Curții Constituționale nr. 460/2013.

Ca urmare, e jenant, este o rușine să asiști la așa ceva, să vezi cum colegi de-ai tăi, fără nici cea mai mică jenă, își dau legi unii pentru alții, se acoperă unii pe alții și fac lucrul acesta cu o lejeritate incredibilă, cu mâinile în buzunar și fluierând.

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Vă rog să concluzionați, domnule deputat!

Domnul Stelian-Cristian Ion:

Concluzia este ca, pentru aceia dintre dumneavoastră, pentru că mă uit în primul rând la deputații PSD, la deputații ALDE, sunt convins că sunt printre dumneavoastră persoane integre, persoane care n-au probleme cu legea, n-au probleme de moralitate și în primul rând către dumneavoastră mă adresez - nu fiți părtași la asemenea gesturi!

Votați împotriva unei asemenea legi. (Aplauze.)

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Vă mulțumesc.

Sunt trei colegi de la USR înscriși la cuvânt pe procedură, da?

Vă rog.

Domnul Viziteu.

Domnul Lucian-Daniel Stanciu-Viziteu:

Bună ziua, domnule președinte de ședință, din nou.

Vă mulțumesc că mi-ați dat cuvântul.

Am mai multe intervenții pe procedură.

În primul rând aș vrea să reafirm solicitarea colegului meu Cristian Ghinea, pe care am făcut-o și eu, de chemare la ordine, și am să vă citesc din Regulament...

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Domnule deputat, știu Regulamentul... Îmi asum eu responsabilitatea pentru acțiunile mele.

Vă rog să treceți la a doua propunere.

Domnul Lucian-Daniel Stanciu-Viziteu:

Eu vă rog pe dumneavoastră să respectați Regulamentul...

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Îl respect eu cum vreau eu, așa!

Continuați cu a doua propunere.

Am înțeles-o pe aceasta cu chemarea la ordine!

Domnul Lucian-Daniel Stanciu-Viziteu:

Sunteți obligat să faceți chemarea la ordine care se notează în stenogramă - art. 245 alin. (2)!

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Așa, am înțeles!

Doi!

Domnul Lucian-Daniel Stanciu-Viziteu:

Deci v-aș ruga să faceți acest lucru!

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Sigur!

Doi!

Domnul Lucian-Daniel Stanciu-Viziteu:

Punctul 2. Aș vrea să invoc art. 149 alin. (1) din Regulamentul din 2016 sau, pe ritul nou, art. 151 alin. (1) care permite oricărui deputat să ia cuvântul pe chestiuni de ordin personal.

Este la latitudinea dumneavoastră dacă-mi dați cuvântul acum sau la sfârșitul ședinței.

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Aveți o chestiune de ordin personal?

Domnul Lucian-Daniel Stanciu-Viziteu:

Da.

Domnul Petru Gabriel Vlase:

La sfârșitul ședinței!

Domnul Lucian-Daniel Stanciu-Viziteu:

Vă mulțumesc.

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Punctul 3!

Domnul Lucian-Daniel Stanciu-Viziteu:

Atât! Să ne clarificați și nouă după ce Regulament, că v-am atenționat că acesta pe care-l folosiți dumneavoastră nu mai este în vigoare!

Domnul Petru Gabriel Vlase:

După ultimul Regulament votat de plen!

Domnul Lucian-Daniel Stanciu-Viziteu:

Și care este acesta, să ne indicați și unde...

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Nu știu! Interesați-vă dumneavoastră, că nu știu pe de rost!

Mulțumesc frumos.

Domnul Seidler.

Domnul Cristian-Gabriel Seidler:

Domnule președinte,

Consiliul Legislativ, așa cum a mai fost citat de la acest microfon, ne spune că există neclarități în textul de lege propus și nu este foarte clar la cine se referă, cine sunt subiecții acestui proiect de lege, dacă sunt senatorii și deputații aflați acum în funcție sau senatorii și deputații aflați în funcție în perioada 2007-2013?

Pentru a clarifica această inexactitate, așa cum ne spune chiar Consiliul Legislativ, eu vă propun retrimiterea la Comisia juridică, pentru ca textul să fie clarificat și propun un termen de două săptămâni, în care, printre altele, doamna Cătăniciu, domnul Roman și domnul Suciu ne pot explica cum acest proiect de lege nu este o dedicație pentru dânșii?

Deci propun retrimiterea la comisie două săptămâni.

Mulțumesc.

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Vot, vă rog.

67 de voturi pentru, 107 voturi împotrivă, 12 abțineri.

Propunerea dumneavoastră a fost respinsă.

Dacă mai sunt intervenții la dezbateri generale?

Domnul Roman.

A vorbit domnul Predoiu de la PNL!

Procedură, vă rog.

Drept la replică.

Domnul Florin-Claudiu Roman:

Îl rog pe domnul Seidler, având în vedere că suntem mai mulți colegi cu numele de Roman în actuala legislatură, să precizeze exact la cine se referă.

Mulțumesc.

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Nu se referea la dumneavoastră, nu știu de ce...

Vă rog.

Mulțumesc.

Domnul Benga, procedură.

Domnul Florin-Claudiu Roman:

Domnule președinte,

Vă rog foarte frumos să țineți cont de această solicitare, pentru că domnul Seidler a vorbit de la tribuna Parlamentului, nu la conferința de presă.

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Precizați, domnule Seidler!

Eu eram ferm convins că nu e vorba de dumneavoastră!

Domnul Cristian-Gabriel Seidler:

Stimate coleg, aveți dreptate! Îmi cer scuze, am omis acest fapt!

Să fie și mai clar, mă refer la doamna Cătăniciu de la ALDE, la domnul Roman de la PSD și la domnul Suciu de la PSD.

Mulțumesc.

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Mulțumesc și eu.

Vedeți că și la PSD au fost mai mulți!

Domnul Benga, USR, procedură.

Domnul Tudor-Vlad Benga:

Mulțumesc, domnule președinte.

Articolul la care fac referire este art. 246.

Alineatul 1: "Înainte de a chema la ordine un deputat, președintele de ședință al Camerei - dumneavoastră, domnule Vlase - îl invită să își retragă sau să explice cuvântul care a generat incidente și care ar da loc la aplicarea sancțiunii".

Domnul Bacalbașa a și înjurat, și a și numit un coleg de-al meu - maimuță.

Dumneavoastră trebuie să-l chemați la ordine și înainte de a o face trebuie să-l invitați să-și retragă sau să-și explice cuvântul.

Mulțumesc frumos. (Vociferări.)

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Mulțumesc.

Vă rog.

Alte intervenții la dezbateri generale? Nu mai sunt.

La articole, dacă vrea cineva? Nu.

Legea merge la votul final.

Punctul 3...

 

Domnul Cătălin Drulă (din sală):

La articole!

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Domnule Drulă, am întrebat, am vorbit, a rămas pe stenogramă! Eu n-am văzut! (Vociferări.) O să stau câte o oră să aștept până...

Vă rog, la articole...

Domnul Cătălin Drulă:

Domnule președinte,

Conform procedurii, vă rog să treceți la dezbaterea pe articole a proiectului de lege.

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Am întrebat! Ia verificați stenograma! Că am întrebat ...

Domnul Cătălin Drulă:

Păi, ce stenogramă?!

Stenograma... dacă dumneavoastră nu dați cuvântul... Aici este stenograma! Pe stenogramă, pentru posteritate, cer dezbaterea pe amendamente!

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Am înțeles!

Reiau, încet și...

Ar dori cineva să intervină pe articole?

Doamna Gilia?

Vă rog.

La marginal 1? Începem cu admise.

Dacă dorește cineva?

Domnul Drulă?

Doriți, domnule Drulă?

 

Domnul Cătălin Drulă (din sală):

Da.

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Nu v-ați înscris la cuvânt, domnule Drulă!

Acum da!

Domnul Cătălin Drulă:

Am o obiecție față de acest articol, conform Regulamentului, și propun să îl supuneți la vot, vă rog.

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Marginal 1 - este vorba de amendamentul admis de la nr. crt. 1.

Vă rog. Amendament admis. Vă rog, vot.

112 voturi pentru, 67 împotrivă și 10 abțineri.

La marginal 2?

Domnul Cătălin Drulă:

Marginal 2. Obiectăm asupra acestui articol, la fel cum obiectăm asupra conținutului întregii legi. Articolele...

Voci din sală:

De ce?!

Domnul Cătălin Drulă:

De ce? Pentru că ați dat o lege să o scăpați pe colega dumneavoastră de incompatibilitate! (Vociferări.)

Și vă rog să-l supuneți la vot, conform Regulamentului.

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Am înțeles.

Deci marginal 2, art. 1, cu alineatele respective - amendament admis. Vot.

124 de voturi pentru, 76 voturi împotrivă, două abțineri.

Amendamentul a rămas în forma din raport.

Marginal 3?

Domnul Drulă.

Domnul Cătălin Drulă:

Marginal 3.

Domnule președinte de ședință,

Vă mulțumesc pentru că mi-ați dat cuvântul.

Este vorba de alin. (2): "Persoana eliberată sau destituită din funcție, potrivit prevederilor alin. (1) sau față de care s-a constatat existența conflictului de interese ori starea de incompatibilitate este decăzută din dreptul de a mai exercita o funcție sau o demnitate publică ce face obiectul prevederilor prezentei legi, cu excepția celor electorale, pe o perioadă de 3 ani de la data eliberării, destituirii din funcția ori demnitatea publică respectivă sau încetării de drept a mandatului în care a existat conflictul de interese ori starea de incompatibilitate. Dacă persoana a ocupat o funcție eligibilă, nu mai poate ocupa aceeași funcție pe o perioadă de 3 ani de la încetarea mandatului în care a existat conflictul de interese ori starea de incompatibilitate".

Vă rog să supuneți la vot, conform Regulamentului, acest amendament.

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Vă rog, marginal 3 alin. (2), amendament admis. Vot.

132 de voturi pentru, 71 de voturi împotrivă, 5 abțineri.

Amendamentul a rămas în forma din raport.

Marginal 4.

Domnul Stelian?

Domnul Stelian-Cristian Ion:

Acesta este articolașul cu problema foarte mare.

Sună în felul următor art. 251: "Interdicțiile aplicate deputaților și senatorilor în temeiul art. 25, pe baza rapoartelor de evaluare întocmite de Agenția Națională de Integritate și care au constatat nerespectarea prevederilor legale privind conflictul de interese în perioada 2007-2013, până la intrarea în vigoare a Legii nr. 219/2013 pentru modificarea și completarea Legii nr. 96/2006 privind Statutul deputaților și al senatorilor, încetează de drept."

Adică de ce să înceteze de drept? De ce să înceteze de drept și pentru perioada aceasta - 2007-2013? Vedeți că este exact perioada pentru care s-au dat, s-au constatat conflicte de interese pentru colegii noștri.

Și, mai mult decât atât, trebuie să țineți cont de faptul că, așa cum spuneam, se încalcă principiul separației puterilor în stat, se șterge o interdicție stabilită prin hotărâre judecătorească.

Vă rugăm să votați împotriva acestui articol.

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Mulțumesc.

Marginal 4, art. 25, amendament admis. Vot.

131 de voturi pentru, 71 de voturi împotrivă, 4 abțineri.

Amendamentul a rămas în forma din raport.

Și ultimul.

 

Domnul Cătălin Drulă (din sală):

Vot pentru forma inițială!

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Păi a rămas în forma... N-a fost respins!

 

Domnul Cătălin Drulă (din sală):

Să mai facem un vot, pentru că altfel dispare!

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Vot pentru forma inițială, domnule Drulă.

124 de voturi pentru, 73 de voturi împotrivă, 3 abțineri, un coleg care n-a votat.

Marginal 5.

Domnul Drulă.

Domnul Cătălin Drulă:

Domnule președinte de ședință,

Vă mulțumesc pentru că mi-ați dat cuvântul.

E important să supunem la vot forma inițială a fiecărui articol, întrucât, în cazul respingerii, dispare din lege acel articol, ceea ce ar fi fost foarte bine.

Acum, la punctul 5 marginal, avem art. II: "Modificările aduse prin prezenta lege se aplică începând cu data intrării în vigoare".

Suntem împotriva acestui articol.

Vă rugăm să-l supuneți la vot.

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Mulțumesc.

Vot pentru amendament admis.

123 de voturi pentru, 71 de voturi împotrivă, două abțineri.

Vot pentru forma inițială.

127 de voturi pentru, 68 de voturi împotrivă, o abținere.

Legea merge la votul final.

 

Domnul Lucian-Daniel Stanciu-Viziteu (din sală):

Procedură!

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Procedură.

Domnul Lucian-Daniel Stanciu-Viziteu:

Mulțumesc, domnule președinte de ședință.

Ținând cont că suntem în procedură de urgență, vă mulțumesc în primul rând că ați respectat acest lucru, supunând la vot fiecare amendament cuprins în raport. Dar vă atrag atenția, în conformitate cu art. 120 alin. (2), trebuie să supuneți la vot și fiecare articol amendat.

Deci după ce supuneți toate amendamentele, supuneți la vot și fiecare articol amendat - conform Regulamentului, art. 120 alin. (2). Dumneavoastră ați făcut Regulamentul, vă rog să-l aplicăm.

Mulțumesc.

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Acestea au fost articole, cele cinci pe care le-am votat, nu mai sunt altele.

Domnul Lucian-Daniel Stanciu-Viziteu:

Poate am vorbit prea repede.

Ați supus la vot fiecare amendament.

Acum supuneți la vot și fiecare articol amendat.

Vă citesc articolul: "...se supune votului fiecare amendament cuprins în raportul comisiei sesizate în fond și fiecare articol amendat, după care se va proceda la votarea finală".

Mulțumesc.

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Supun la vot art. 1, care a rămas nemodificat. Vot.

131 de voturi pentru, 74 de voturi împotrivă, două abțineri.

Articolul 25, cu amendamentul admis. Vot.

128 de voturi pentru, 70 de voturi împotrivă, două abțineri.

Articolul II. Vot.

125 de voturi pentru, 72 de voturi împotrivă, două abțineri. Adoptat.

Domnul Cupșa?

Domnul Ioan Cupșa:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Dorim, noi, cei din PNL, să ne explicăm votul. Am votat de fiecare dată împotrivă, pentru că de fiecare dată ne-ați supus la vot fie un text propus de către inițiator - domnul Florin Iordache -, fie un amendament care a fost formulat de către Partidul Social Democrat.

Consecvenți fiind, considerând că această inițiativă legislativă este profund neconstituțională, am votat așa cum vă spuneam mai devreme.

E un lucru, însă, de subliniat. Nici noi, Partidul Național Liberal, nici colegii din opoziție, nu am formulat niciun amendament în legătură cu această inițiativă legislativă, pentru că nici măcar nu merita formulat un astfel de amendament; ab initio, din start, în profunzimea ei, propunerea legislativă fiind una neconstituțională.

Eu vă mulțumesc.

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Mulțumesc.

Domnul Benga?

Domnul Tudor-Vlad Benga:

Mulțumesc, domnule președinte.

În virtutea art. 151 alin. (3): "Un deputat poate solicita cuvântul pentru probleme de procedură numai în cazul în care consideră că în acel moment al dezbaterilor au fost încălcate anumite prevederi ale regulamentului".

Vreau să vă spun că în momentul acesta, revin, în momentul în care ați trimis acest proiect de lege la votul final, încălcați din nou Regulamentul, dat fiind că acest proiect de lege trebuia să treacă prin comisiile permanente, și nu prin comisia specială.

Mulțumesc.

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Mulțumesc.

Domnul Márton Árpád. Vă rog.

Domnul Márton Árpád-Francisc:

Domnule președinte,

Stimați membri ai USR,

Adineauri am atras atenția colegei dumneavoastră, ca, înainte de a lua cuvântul de la acest microfon, să se documenteze și să nu spuneți lucruri neadevărate; Domnia Sa s-a supărat. A venit un alt coleg de la dumneavoastră și a spus același lucru neadevărat.

Dacă măcar la această ședință ați fi fost atenți, v-ați fi dat seama că raportul pe care l-a susținut domnul vicepreședinte Varga, din Comisia juridică a Camerei Deputaților, care nici măcar nu este membru în acea comisie specială, este un raport care a trecut prin Comisia juridică a Camerei Deputaților. (Aplauze.)

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Am scăpat, domnule Benga!

Mai încercăm o dată, poate tura viitoare!

 

Domnul Ioan Munteanu (din sală):

Hai Gabi!

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Domnul Gabi!

  ................................................
 

Domnul Petru Gabriel Vlase:

  ................................................

Întrucât am depășit programul de dezbateri, voi intra direct în vot. (Vociferări.)

(Doamna deputat Raluca Turcan solicită să ia cuvântul.)

Tocmai dumneavoastră ați spus că am depășit programul de dezbateri.

Mergem amendament cu amendament, articol cu articol, așa cum prevede Regulamentul.

La art. 1, amendament admis. Vă rog, vot. (Discuții în sală.)

Deci... mai explic încă o dată. A fost aprobat de plenul Camerei, dezbatere pe articole, până la ora 13,10. Doamna Turcan ne-a informat că am ieșit deja din programul de dezbatere. Conform articolului invocat de domnul Drulă mai înainte, din acest moment, președintele de ședință supune votului fiecare amendament și articol, bob cu bob.

Vă mulțumesc.

(Doamna deputat Raluca Turcan solicită dreptul la replică.)

La replica mea?

Vă rog.

Doamna Raluca Turcan:

Domnule președinte de ședință,

Mi-ați invocat numele și vreau să clarificăm un lucru. (Rumoare.) Tot ceea ce vă solicităm este să vă mențineți - atât cât se poate, atât cât reușiți dumneavoastră - în limitele Regulamentului.

Astăzi am votat un program de lucru. Acest program de lucru fusese depășit. Evident că vă încurcați în sintagme și nu știți dacă este programul de lucru sau sistarea dezbaterilor generale.

Dar, pentru că ați prelungit programul de lucru, vă atragem atenția să nu insistați și să nu persistați în abuzul pe care îl înfăptuiți astăzi în Parlamentul României, și anume să nu permiteți dezbaterea pe articole la această lege atât de importante. Există amendamente respinse, există comentarii la fiecare articol.

Așadar, vă solicităm răspicat, în baza Regulamentului și a Constituției, să dezbatem această lege firesc, până la epuizarea ei în totalitate.

Vă propunem să mai acordați încă 20 de minute din graba pe care v-o impune domnul Dragnea ca să finalizați rapid această lege și să mimați măcar democrația în această instituție. (Aplauze.)

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Deci... reiau.

Plenul a votat dezbateri până la ora 13,10. Programul de dezbateri, din cauza intervențiilor pe procedură, s-a epuizat. Programul de lucru a fost prelungit, la propunerea liderului Grupului PSD și a votului plenului, până la epuizarea acestei legi.

Eu, din acest moment, sunt total regulamentar, mai ales că am fost și atenționat de un coleg de la USR să respect art. 120 alin. (2), care spune în felul următor: "În situația în care timpul de dezbatere aprobat s-a epuizat, dezbaterea se încheie și președintele de ședință supune votului fiecare amendament cuprins în raportul comisiei sesizate în fond și fiecare articol amendat, fără a mai fi permise intervenții..." (Aplauze.)

Dacă de aici...

Domnule Drulă, nu mai porniți spre microfon, până nu termin eu, vă rog eu. Stați aici, în picioare, nu e...

Deci... dacă eu am încălcat ceva, vă rog să mă reclamați la instituțiile competente.

Completați, domnule Drulă, dacă aveți o chestiune procedurală.

Domnul Cătălin Drulă:

Deci, la art. 38, da, lit. b): "alocarea timpului afectat dezbaterilor este [...] facultativă la dezbaterile generale asupra unui proiect de lege", deci nu este obligatorie. Este obligatorie numai la dezbateri politice, când avem moțiune, când...

Aici, fiind un proiect de lege, prin voința plenului, putem să prelungim acest program, astfel încât să ne putem pronunța și să putem aduce argumente asupra fiecărui amendament. Acesta e punctul 1. Deci o să vă rog să supuneți la vot prelungirea... Stați un pic, că... nu arătați încă îndemnul de vot. Prelungirea timpului alocat dezbaterii amendamentelor și articolelor, până la epuizarea tuturor intervențiilor. Asta e o propunere.

Al doilea lucru. Dacă treceți la votul la foc automat pe amendamente, conform art. 120 alin. (2), cel pe care l-ați invocat, vă rog să mergeți pe numere marginale, pentru că deputații trebuie să voteze în cunoștință de cauză și să poată să urmărească ce se întâmplă acolo. Și la fiecare să identificați măcar sumar, prin unu, două cuvinte, despre ce e vorba. Deci: marginal 3 art. (1)... ca să putem urmări pe raportul respectiv și... voturile...

Dar, vă rog, întâi să supuneți la vot prelungirea programului de dezbateri. (Rumoare.)

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Deci... într-adevăr... art. 38 pct. b) cu propunerea facultativă. A fost propunerea pe care a votat-o plenul, nu eu... nu am stabilit-o eu. Plenul a stabilit până la 13,10, da?

Dumneavoastră veniți acum și propuneți, în calitate de vicelider, suplimentarea acestui timp de dezbateri.

Vă rog să votați.

83 de voturi pentru, 133 de voturi împotrivă, o abținere.

Mulțumesc.

Intrăm în procedura regulamentară. (Rumoare.)

Vă rog...

Vă rog, procedură.

Procedural, la subiectul de aici, domnule Viziteu, da?

Domnul Lucian-Daniel Stanciu-Viziteu:

Da. Deci...

Dragi colegi,

Aștept de 10 minute, liniștit. Și am așteptat să ne dea cuvântul. M-am înscris la cuvânt regulamentar.

Deci, în primul rând.

Domnule președinte,

Vă mulțumesc că respectați art. 120 alin. (2). Specificarea "fără intervenții" se referă la fără intervenții de dezbatere, dar intervenții procedurale pot fi oricând, în afara momentului de vot final. Pentru acest lucru, v-aș solicita următorul aspect.

Această lege este o lege foarte importantă, o știm cu toții. Sunt 783 de amendamente și nu toți colegii de aici din sală sunt juriști și nu toți votează în grup. Noi votăm fiecare, ne formăm o părere individuală.

Din acest motiv, aș dori... (Rumoare.)

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Vă rog... vă rog...

Domnul Lucian-Daniel Stanciu-Viziteu:

... aș dori ca în momentul în care supuneți la vot amendamentele - și trebuie să le supuneți și pe cele admise și pe cele respinse -, să și citiți amendamentul, ca oamenii să știe despre ce vorbesc. Nu putem... (Vociferări. Rumoare.)

Deci normal ar fi fost ca fiecare deputat să aibă mapa cu toate amendamentele pe masă. La căsuțe nu ne-au fost puse și nu toți avem dispozitive prin care să citim.

Deci v-aș ruga să citiți textul amendamentului, înainte să-l supuneți la vot. Chiar dumneavoastră spuneți că... ceea ce supuneți la vot dumneavoastră și e pe stenogramă este suveran. Deci v-aș ruga să citiți articolul, nu doar numărul lui.

Mulțumesc.

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Voi citi așa cum mi-a propus domnul vicelider Drulă, cu nr. crt., ca să fiți... să puteți urmări.

Procedură, domnul Daniel Gheorghe.

Domnul Andrei Daniel Gheorghe:

Domnule președinte,

Cred că pentru o astfel de zi este deja prea mult ce s-a întâmplat astăzi în Parlamentul României.

De aceea, noi, Grupul parlamentar al Partidului Național Liberal, vă cerem o pauză de consultări de 30 de minute.

Vă mulțumesc.

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Pauză de consultări, 3 minute.

Aici în sală, da. 3 minute.

Vă rog...

Mi-a cerut viceliderul, am aprobat-o.

Vă rog, domnule Gheorghe. Nu vă mai consultați? (Consultări.)

Pauza de consultări a luat sfârșit cu succes.

Stimați colegi,

O informație tehnică. Vă rog să fiți atenți puțin la mine.

Nu... Întrucât sistemul nostru de vot are o anumită limită, mai înainte s-a resoftat, s-a resetat. Deci, vă rog să vă scoateți cartelele, să facem un vot de control.

Vă rog, vot. Vot de control.

Deci... deci... deci... vă rog, încă o secundă mai aveți răbdare, o secundă, da? Scoatem cartelele și le introducem din nou.

Acum, vă rog, vot.

Voci de la PNL:

Nu merge!

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Încercăm încă o dată.

Vă rog, vot.

Mulțumesc.

Domnul Seidler.

Domnul Cristian-Gabriel Seidler:

Domnule președinte,

Ceva nu funcționează în sistemul de vot, într-adevăr.

Observ că 140 de colegi nu votează. Și în plus, chiar și la o numărare ochiometrică, suntem mult mai mulți.

Haideți să vedem pe cineva de la Departamentul tehnic care să vadă care e problema cu sistemul de cartele, vă rog mult.

Mulțumesc.

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Păi, așa au apăsat. Asta a fost opțiunea dumnealor. (Rumoare.)

Mai facem încă...

Vă rog.

Hai ca să facem așa. Facem încă o dată vot pentru. Apăsați "prezent".

Vot cu prezent.

Bineînțeles că mai sunt unii care nu vor...

Da, e în regulă!

Începem.

Marginal 1. Citesc "amendament admis/respins", în funcție de ordine. Da?

La art. 1 avem doar amendament admis.

Vă rog, vot. (Vociferări.)

Articolul 1, nr. crt. 2, marginal 2. Vot pentru amendament admis.

143 de voturi pentru, 76 de voturi împotrivă, un coleg care nu votează. Adoptat.

Marginal 3, tot art. 1, amendament admis. Vot, vă rog.

150 de voturi pentru, 73 de voturi împotrivă, o abținere. Adoptat.

Articolul 1 în integralitatea sa. Vot, vă rog.

145 de voturi pentru, 78 de voturi împotrivă, o abținere, un coleg care nu votează. Adoptat.

Nr. crt. 4, art. 2, amendament admis. Vot, vă rog.

143 de voturi pentru, 72 de voturi împotrivă, 4 abțineri, un coleg care nu votează.

La art. 2 nu mai avem amendament admis, dar avem amendament respins.

Deci nr. crt. 1 de la Anexa nr. 2, art. 2 alin. (3), amendament respins. Vot, vă rog. (Vociferări.)

Nu văd rezultatul!

Vă rog, reluăm acest vot, pentru că nu văd rezultatul.

Deci art. 2 alin. (3), amendament respins. Vot, vă rog.

15 voturi pentru, 188 de voturi împotrivă, 16 abțineri, 2 colegi care nu votează.

Articolul 2, nr. crt. 2, la Anexa nr. 2. Art. 2 alin. (3), amendament respins. Vot, vă rog.

8 voturi pentru, 185 de voturi împotrivă, 13 abțineri, 2 colegi care nu votează. Frumoasă majoritate!

Nr. crt. 3. Este tot art. 3, la Anexa nr. 2... Răbdare cu votul! Da? Vă rog, amendamentul de la nr. crt. 3, Anexa nr. 2, amendament respins. Vot.

24 de voturi pentru, 187 de voturi împotrivă, 7 abțineri, 2 colegi care nu votează. A rămas respins.

Nr. crt. 4. Suntem tot pe Anexa nr. 2, la art. 2. Da? Alin. (4). Amendament respins. Vot, vă rog.

6 voturi pentru, 200 de voturi împotrivă, 12 abțineri, 3 colegi care nu votează.

La nr. crt. 4, tot art. 2 alin. (4), amendament respins. Vot, vă rog.

4 voturi pentru, 213 voturi împotrivă, 5 abțineri, 3 colegi care nu votează.

Articolul 2 în integralitatea lui. Vă rog, vot.

Procedură! (Vociferări.)

Domnul Dumitru Oprea:

O fac pentru stenogramă, că altfel văd că nu ne mai înțelegem.

V-au rugat să corectați rezultatul votului, pentru că acolo nu că nu votează, nu optează!

Și 2. Nr. crt. nu înseamnă număr criteriu, ci număr curent!

Deci citiți în stenogramă, unde este număr criteriu, de fapt este număr curent!

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Am înțeles, domnule profesor!

Doamna Cristina-Mădălina Prună:

Domnule președinte de ședință,

Colegii mei v-au rugat să ne citiți măcar câteva cuvinte despre amendamente, ca să votăm în cunoștință de cauză. Ați spus că veți respecta acest lucru și nu o faceți!

Vă rog să citiți amendament cu amendament, ca toată lumea să voteze în cunoștință de cauză!

Vă mulțumesc.

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Mulțumesc, doamnă.

Nu am nicio obligație să citesc eu textul amendamentului!

Doamna Cristina-Mădălina Prună:

Dar ați spus că veți spune măcar câteva cuvinte despre acest amendament!

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Nu am promis așa ceva!

Mulțumesc.

Doamna Cristina-Mădălina Prună:

Avem pe stenogramă!

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Mulțumesc frumos!

Doamna Cristina-Mădălina Prună:

Domnule președinte de ședință,

Avem pe stenogramă!

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Te rog!

Articolul 2 în integralitatea lui, cu amendamentele admise și respinse pe care le-am votat.

Articolul 2 în integralitatea lui. Vot.

Mulțumesc.

Articolul 3, Anexa nr. 1, amendamente admise.

Număr curent ați spus, domnule profesor, da?

Nr. crt. 5, art. 3, amendament admis. Vot.

144 de voturi pentru, 74 de voturi împotrivă, 3 abțineri, 2 colegi care nu votează. Amendamentul a rămas admis.

La Anexa nr. 2 acum, la art. 3 alin. (1), amendament respins. Vot.

23 de voturi pentru, 196 de voturi împotrivă, 4 abțineri, 3 colegi care nu votează.

La art. 3 nu mai avem amendamente, nici admise, nici respinse.

Articolul 3 în integralitatea lui. Vot.

144 de voturi pentru, 78 de voturi împotrivă, 3 abțineri, un coleg care nu votează. Adoptat.

Nr. crt. 6 din Anexa nr. 1, art. 4, amendament admis, alin. (2). Vot.

147 de voturi pentru, 76 de voturi împotrivă, două abțineri. Adoptat.

Alineatul (3) al art. 4, amendament admis. Vot.

144 de voturi pentru, 71 de voturi împotrivă, 3 abțineri, un coleg care nu votează. Adoptat.

Și ultimul amendament admis, la nr. crt. 6, art. 4 alin. (4), amendament admis. Vot.

196 de voturi pentru, 25 de voturi împotrivă, 4 abțineri, un coleg care nu votează. Adoptat.

Nu sunt amendamente respinse la art. 4.

Vă rog, vot pe art. 4 în integralitatea sa.

142 de voturi pentru, 77 de voturi împotrivă, două abțineri, un coleg care nu votează. Adoptat.

Nr. crt. 7 de la Anexa nr. 1, cu art. 5 alin. (1), amendament admis. Vot, vă rog.

145 de voturi pentru, 75 de voturi împotrivă, 3 abțineri, 2 colegi care nu optează. Adoptat.

Nr. crt. 8, la Anexa nr. 1, amendament admis, art. 5 alin. (2). Vot, vă rog.

158 de voturi pentru, 58 de voturi împotrivă, 3 abțineri, 6 colegi care nu optează. Adoptat.

Nr. crt. 9, ultimul amendament admis la art. 5. Vot, vă rog. Amendament admis.

193 de voturi pentru, 26 de voturi împotrivă, 4 abțineri, 4 colegi care nu optează.

Trecem la Anexa nr. 2, la respinse.

La același art. 5 alin. (1), amendament respins. Vot.

10 voturi pentru, 210 voturi împotrivă, 3 abțineri. Respins.

Următorul. Tot la art. 5, alin. (1), nr. crt. 8. Vot, vă rog. Amendament respins.

Două voturi pentru, 198 de voturi împotrivă, 16 abțineri, 5 colegi care nu optează. A rămas așa.

La nr. crt. 9, art. 5 alin. (1), amendament respins. Vot, vă rog.

11 voturi pentru, 203 voturi împotrivă, 4 abțineri, 6 colegi care nu optează. A rămas așa.

Nr. crt. 10, la art. 5 alin. (11), (12), amendament respins. Vot, vă rog.

22 de voturi pentru, 194 de voturi împotrivă, o abțineri, 3 colegi care nu optează. A rămas așa.

Nr. crt. 11, art. 5 alin. (12), amendament respins. Vot, vă rog.

A obținut un vot pentru, totuși. 214 voturi împotrivă, două abțineri și 3 colegi care nu votează. Respins.

Nr. crt. 12, art. 5 alin. (12), amendament respins. Vot, vă rog.

22 de voturi pentru, 197 de voturi împotrivă, două abțineri, 3 colegi care nu optează. Respins.

Nr. crt. 13, art. 5 alin. (13), amendament respins. Vot, vă rog.

26 de voturi pentru, 186 de voturi împotrivă, 3 abțineri, 3 colegi care nu votează.

Nr. crt. 14, art. 5 alin. (2), amendament respins. Vot, vă rog.

218 voturi împotrivă, două abțineri, 5 colegi care nu optează.

Și am terminat cu art. 5.

Vot pentru art. 5 în integralitatea sa.

144 de voturi pentru, 73 de voturi împotrivă, două abțineri, un coleg care nu votează. Adoptat.

Ne întoarcem la Anexa nr. 1.

Articolul 6 nu a fost amendat.

Articolul 7...

 

Domnul Cătălin Drulă (din sală):

Articolul 6 trebuie supus la vot!

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Nu trebuie supus la vot!

Haideți să mai citim din Regulament, domnule Drulă!

"...supune votului fiecare amendament cuprins în raportul comisiei sesizate în fond și fiecare articol amendat".

 

Domnul Cătălin Drulă (din sală):

Bine!

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Te pup!

Articolul 7, Anexa nr. 1, la admise.

Alineatul 1, amendament admis. Vot, vă rog.

189 de voturi pentru, 28 de voturi împotrivă, 3 abțineri, 3 colegi care nu optează.

Nr. crt. 11, la Anexa nr. 1, art. 7 alin. (2), amendament admis. Vot.

186 de voturi pentru, 29 de voturi împotrivă, 3 abțineri, 2 colegi care nu optează. Adoptat.

Nr. crt. 12, art. 7 alin. (3), amendament admis. Vot.

191 de voturi pentru, 26 de voturi împotrivă, două abțineri, 5 colegi care nu optează. Adoptat.

Nr. crt. 13, art. 7 alin. (4), amendament admis. Vot.

191 de voturi pentru, 22 de voturi împotrivă, două abțineri, 2 colegi care nu votează. Adoptat.

Nr. crt. 14, art. 7 alin. (5), amendament admis. Vot.

144 de voturi pentru, 64 de voturi împotrivă, două abțineri, 3 colegi care nu optează. Adoptat.

Nr. crt. 15, art. 7 alin. (6), amendament admis. Vot.

139 de voturi pentru, 67 de voturi împotrivă, 2 colegi care nu optează. Adoptat.

Trecem la Anexa nr. 2. Da?

Art. 7, nr. crt. 15, alin. (2), amendament respins. Vot. Respins.

21 de voturi pentru, 200 de voturi împotrivă, două abțineri, 3 colegi care nu optează. A rămas respins.

Nr. crt. 16, alin. (2) al art. 7, amendament respins. Vot.

217 voturi împotrivă, o abținere, 2 colegi care nu optează. A rămas așa, respins.

Și nr. crt. 17, art. 7 alin (2), amendament respins. Vot.

14 voturi pentru, 208 voturi împotrivă, două abțineri, 2 colegi care nu optează. Respins.

Nr. crt. 18, art. 7 alin. (4). E ultimul de la Anexa nr. 2. Amendament respins. Vot.

9 voturi pentru, 217 voturi împotrivă. Respins.

Articolul 7 în integralitatea sa. Vot.

146 de voturi pentru, 76 de voturi împotrivă, 3 abțineri, 2 colegi care nu optează.

Articolul 7 adoptat cu amendamentele respective.

Anexa nr. 1, nr. crt. 16, art. 8. Admise, da?

Nr. crt. 17, la alin. (1), amendament admis. Vot.

151 de voturi pentru, 73 de voturi împotrivă, două abțineri, 3 colegi care nu optează. Adoptat.

Nr. crt. 18, de la Anexa nr. 1, art. 8 alin. (11), amendament admis. Vot.

151 de voturi pentru, 55 de voturi împotrivă, 20 de abțineri, 3 colegi care nu optează. Adoptat.

Nr. crt. 19, articolul...

Nu, deja suntem la 9. Ne oprim aici.

Trecem la Anexa nr. 2.

La art. 8, nr. crt. 19, amendament respins. Vot, vă rog.

Un vot pentru, 229 de voturi împotrivă, 3 colegi care nu optează. Respins.

Nr. crt. 20, amendament... E nemodificat. Amendament respins. Vot, vă rog.

52 de voturi pentru, 152 de voturi împotrivă, două abțineri, 18 colegi care nu optează. A rămas așa, e nemodificat.

Nr. crt. 21, alin. (11) art. 8, amendament respins. Vot.

Un vot pentru, 221 de voturi împotrivă, o abținere, 5 colegi care nu votează. Respins.

Și mai e nr. crt. 22, la Anexa nr. 2, alin. (11), la art. 8, amendament respins. Vot.

224 de voturi împotrivă, o abținere, 4 colegi care nu optează.

Articolul 8 în integralitatea sa. Vot.

153 de voturi pentru, 81 de voturi împotrivă, o abținere.

Adoptat art. 8 cu amendamentele respective, admise și respinse.

Nr. crt. 19, art. 9 alin. (3), amendament admis. Vot.

153 de voturi pentru, 75 de voturi împotrivă, două abțineri, 3 colegi care nu votează. Amendamentul admis a rămas în forma adoptată de comisie.

Art. 9 în integralitatea sa. Vot.

153 de voturi pentru, 74 de voturi împotrivă, o abținere, 4 colegi care nu optează. Adoptat.

Nr. crt. 20, la Anexa nr. 1, art. 14. (Vociferări.)

V-aș fi foarte recunoscător dacă puteți vorbi un pic mai încet între dumneavoastră!

Art. 14 alin. (2) lit. e), amendament admis, nr. crt. 20. Amendament admis. Vot.

201 voturi pentru, două voturi împotrivă, 19 abțineri, 4 colegi care nu optează.

Trecem la Anexa nr. 2, tot la art. 14, nr. crt. 23, alin. (1), amendament respins. Vot.

13 voturi pentru, 210 voturi împotrivă, două abțineri, 5 colegi care nu optează. Respins.

Nr. crt. 24, de la Anexa nr. 2, amendament respins. Vot.

Un vot pentru, 223 de voturi împotrivă, două abțineri, 3 colegi care nu optează.

Articolul 14 în integralitatea sa. Vă rog să votați.

196 de voturi pentru, 31 de voturi împotrivă, două abțineri, doi colegi care nu optează. Articolul 14 a fost adoptat.

Anexa nr. 1, nr. crt. 21, art. 15, amendament admis la alin. (1). Vot, vă rog. Admis, vă rog.

217 voturi pentru, 3 voturi împotrivă, două abțineri, 4 colegi care nu optează. Adoptat.

Articolul 15 alin. (2), amendament admis. Vot, vă rog. Nr. crt. 22.

203 voturi pentru, 20 de voturi împotrivă, două abțineri, 2 colegi care nu optează. Adoptat.

Nr. crt. 23, art. 15, amendament admis. Vot.

209 voturi pentru, 19 voturi împotrivă, o abținere, 2 colegi care nu votează.

Nr. crt. 24, alin. (4) al art. 15, amendament admis. Vot, vă rog.

217 voturi pentru, 5 voturi împotrivă, 3 abțineri, 2 colegi care nu optează. Adoptat.

Nr. crt. 25, alin. (5), amendament admis. Vot, vă rog.

218 voturi pentru, două voturi împotrivă, două abțineri, 3 colegi care nu optează. Adoptat.

Nr. crt. 26, alin. (6), amendament admis. Vot, vă rog.

223 de voturi pentru, două voturi împotrivă, două abțineri, 3 colegi care nu optează.

Nr. crt. 27, alin. (7), amendament admis. Vot, vă rog.

213 voturi pentru, 4 voturi împotrivă, o abținere, 4 colegi care nu optează. Adoptat.

Nr. crt. 28, amendament admis. Vot, vă rog.

207 voturi pentru, două voturi împotrivă, o abținere, 18 colegi care nu votează.

Nr. crt. 29, la admise, art. 151, amendament admis. Vot, vă rog. (Vociferări.)

 

Doamna Cristina-Mădălina Prună (din sală):

Procedură!

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Suntem în procedură de vot, doamnă!

Nu, suntem în procedură de vot!

Mulțumesc.

206 voturi pentru, un vot împotrivă, 17 abțineri, 3 colegi care...

Doamna Cristina-Mădălina Prună:

Domnule președinte de ședință, (Rumoare și gălăgie.)

Ne-ați supus la vot un amendament fără număr! Nici măcar numărul nu-l mai spuneți acum?

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Nu, am supus un text. Nu era un amendament, era un text.

Doamna Cristina-Mădălina Prună:

Păi, și care e contextul acestui text? Vedeți dacă nu ne dați informații despre ceea ce votăm?

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Discutăm după plen, nu la microfon, în timpul plenului!

Mulțumesc.

Am încheiat cu Anexa nr. 1.

Vă rog, stimați colegi...

La Anexa nr. 2 a art. 15, amendamente respinse.

Alineatul 3, nr. crt. 25, amendament respins. Vot.

Un vot pentru, 222 de voturi împotrivă, o abținere, 3 colegi care nu optează. Respins.

Nr. crt. 26, alin. (5) al art. 15, amendament respins. Vot.

Două voturi pentru, 218 voturi împotrivă, două abțineri, 2 colegi care nu votează. Respins. (Gălăgie.)

Nr. crt. 27, alin. (7), amendament respins. Vot.

Un vot pentru, 216 voturi împotrivă, o abținere, 2 colegi care nu votează. Respins.

Nr. crt. 28, alin. (7), amendament respins. Vot.

20 de voturi pentru, 199 de voturi împotrivă, două abțineri, 3 colegi care nu votează. Respins.

Nr. crt. 29, alin. (8), amendament respins. Vot.

Două voturi pentru, 220 de voturi împotrivă, o abținere, 2 colegi care nu votează.

Nr. crt. 30, art. 15 alin. (8), amendament respins. Vot.

Două voturi pentru, 216 voturi împotrivă, o abținere, 4 colegi care nu optează. Respins.

Poziția 31, art. 15 alin. (10), amendament respins. Vot.

3 voturi pentru, 217 voturi împotrivă, o abținere, 4 colegi care nu votează. Respins.

Articolul 15 în integralitatea sa. Vot, vă rog.

181 de voturi pentru, 30 de voturi împotrivă, 16 abțineri, 3 colegi care nu votează. Adoptat art. 15.

Stimați colegi,

Întrucât am avem ședință de Birou permanent reunit, suspendăm plenul 30 de minute și mergem la Biroul permanent reunit.

Deci ne revedem la 14,45.

 

După pauză

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Stimați colegi, vă rog, reluăm ședința.

Continuăm cu marginal 30.

 

Domnul Stelian-Cristian Ion (din sală):

Procedură!

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Nu avem procedură, domnule Stelian!

Domnul Stelian-Cristian Ion:

Aș vrea să vă supun atenției niște greșeli pe care tocmai le-am comis și mi se par impardonabile.

Spre exemplu, pe Anexa nr. 1, cea cu amendamentele admise, la pct. 28 am votat nimic. Pentru că dacă vă uitați pe tabelul respectiv, n-avem niciun text pe care să-l fi votat!

Deci maniera aceasta de lucru mi se pare un pic... nu zic nepotrivită - e o bătaie de joc, de fapt, să votăm nimic. Da?

Lucrul acesta s-a întâmplat și la Anexa nr. 2, cu amendamente respinse, la nr. marginal 20. Am votat un cuvânt - "nemodificat".

Vă rog frumos să revenim, să luăm această lege în serios și să vorbim pe fiecare amendament, să le discutăm și să nu trecem mai departe, pentru că uitați ce facem, și ne facem de râs în fața întregii lumi! Deci nu e admisibil așa ceva, să votăm un tabel gol!

Mai mult decât atât, s-a trecut fără nicio dezbatere peste niște articole absolut importante, în care s-a dispus că procurorii nu mai sunt independenți pe viitor, la art. 3. Este vorba de amendamentul de la pct. 5, marginal 5, unde s-a decis să se adopte următorul text: "Procurorii își desfășoară activitatea potrivit principiului legalității, al imparțialității și al controlului ierarhic, sub autoritatea ministrului justiției", fără să avem absolut nicio dezbatere. Sunt câteva chestiuni extraordinar de importante în această lege și ele trebuie dezbătute, indiferent că stăm... Uitați, că luăm fiecare amendament în parte acum, îl votăm și veți vedea că vom sta mai mult decât dacă stăm și discutăm amendamentele; măcar cele importante!

La fel, la pct. marginal de la amendamente admise, pct. 13, s-a decis ca, pe viitor, comisiile speciale parlamentare pentru controlul activității serviciilor de informații să verifice declarațiile magistraților. Avem de discutat aici! Puteți spune că e corect așa? Noi vom argumenta că nu e corect!

De asemenea, la pct. marginal 19, la art. 9: "Judecătorii și procurorii sunt obligați ca, în exercitarea atribuțiilor, să se abțină de la manifestarea sau exprimarea defăimătoare, în orice mod, la adresa celorlalte puteri ale statului - legislativă și executivă".

Imaginați-vă că judecătorii, în activitatea lor, trebuie să-și motiveze hotărârile.

Vă dau un simplu exemplu, da?

În contencios administrativ au de soluționat cauze și trebuie să își spună punctul de vedere cu privire la modul cum s-a respectat sau nu s-a respectat legea într-o anumită speță.

Dacă trecem acest articol - și mai ales dacă-l trecem fără nicio dezbatere -, se ajunge la situația în care judecătorii vor fi acuzați de defăimare, pentru că și-au permis să critice o autoritate publică ce a comis un abuz. Este absolut inadmisibil! Lucrurile acestea trebuie reluate și trebuie dezbătute!

Și pe viitor avem articole foarte importante și trebuie să le dezbatem! De aceasta există Parlamentul!

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Mulțumesc, domnule deputat.

Domnul Stelian-Cristian Ion:

Nu este o fabrică de legi, nu suntem la normă, la șaibă aici, nu facem legi...

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Vă mulțumesc.

Domnul Stelian-Cristian Ion:

... pe bandă rulantă.

Și eu vă mulțumesc pentru răbdare și pentru faptul că m-ați ascultat și că mă veți asculta în continuare.

Avem de dezbătut amendamente și dorim să facem acest lucru, pe viitor, la următoarele amendamente ce le supuneți votului.

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Sigur!

A fost dezbătută această chestiune, votată de plen...

Domnul Márton Árpád.

Domnul Stelian-Cristian Ion:

Am să revin la amendamente, domnule președinte.

Domnul Márton Árpád-Francisc:

Procedură.

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

Dacă vă aduceți bine aminte, dacă nu, puteți să verificați stenograma ședinței, tocmai reprezentantul Partidului Uniunii Salvați România a citit acel articol care ne spunea că, după ce s-a terminat, în procedură de urgență, timpul alocat pentru dezbateri, se ia în considerare și se supune votului fiecare amendament admis, fiecare articol, fiecare amendament respins.

S-a mai intervenit de două ori și s-a spus că trebuie să votăm asupra tot ce cuprinde acest raport, în primul rând.

În al doilea rând, eu chiar am atras atenția că, din cauza acelor tertipuri de care a uzat opoziția - e la îndemâna fiecărui partid din opoziție sau la putere să uzeze de astfel de tertipuri -, dar s-a ajuns în ipostaza în care eu nu pot să-mi justific amendamentele. Pur și simplu pentru că așa ați dorit dumneavoastră!

Deci ați tras de timp până am trecut cu propuneri de procedură, până când s-a ajuns la terminarea timpului de dezbatere.

Iar referitor la cele invocate de dumneavoastră, și mie mi-ar fi făcut foarte mare plăcere să am o dezbatere, pentru că în primul caz, despre care ați vorbit și că n-a fost dezbatere, este un text reluat, în formă identică, din Constituția României. Deci n-aveați cum să aveți o altă prevedere decât cea din Constituția României.

Evident, putem să facem și altfel de completări la un astfel de text, dar textul respectiv este un text exact identic, din Constituția României, un text care a fost votat de o constituantă și de poporul român.

Bun. Cea de-a doua problemă, pe care ați ridicat-o, foarte importantă - e foarte important că ați avut și acolo un punct de vedere, e adevărat, tranșat altfel - noi, cu toții, adică marea majoritate, am susținut că, indiferent cu care servicii au colaborat sau colaborează, nu pot fi magistrați și că trebuie să fie verificați nu numai cei care au fost înainte de 1989, ci și cei care sunt acum; cine îi poate verifica? Și aceasta a fost... cele două comisii care verifică activitatea celor două servicii.

Bun. Deci imediat s-ar fi făcut lumină; cred că aveți dreptate.

Din păcate, cu toate amendamentele respinse, și ale noastre, nu le putem dezbate, că am ajuns în această ipostază. (Aplauze.)

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Mulțumesc.

Domnul Roman.

Domnul Florin-Claudiu Roman:

Mulțumesc, domnule președinte.

L-am ascultat cu mare atenție pe colegul nostru de la UDMR, care nu scapă niciun prilej de a ne spune și lucruri bune, dar a exagera în a da povețe.

Astăzi eu știam că marele câștig va fi al celor de la PSD. Nu, astăzi marele câștig e al colegilor de la UDMR. Dacă vă uitați în acel sector, e gol! Colegii dumneavoastră, în timp ce noi suntem în sală, ei stau la grup și așteptă o negociere mai bună pe Legea bugetului.

Așadar, astăzi, marele câștigător al zilei nu veți fi dumneavoastră, ci vor fi colegii de la UDMR!

Vă mulțumesc.

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Domnul Barna.

Domnul Ilie Dan Barna:

Am sentimentul că trăim într-o piesă absurdă!

Deci de la tribuna Parlamentului spunem: "Nu putem avea dezbateri pe o Lege a justiției, pe o Lege a justiției a acestei țări?! Nu putem avea dezbateri, pentru că am consumat timpul pe niște chestiuni prealabile! Vai ce ghinion pentru România! O s-o adoptăm din pix! Am înnebunit cu toții? Vă întreb. (Rumoare și vociferări.) Cum să nu putem avea dezbateri pe o lege de importanță națională?! (Gălăgie.) Cum să nu putem avea dezbateri?! Nu putem fi atât de ridicoli cu toții! (Aplauze.) Este absurd! Evident că este important să avem dezbateri și evident, domnule Márton, că trebuie să vă susțineți amendamentele! Și asta spunem și noi - că trebuie să susținem amendamentele! (Gălăgie.) Degeaba urlați, că problema e aceeași! Noi, Parlamentul, spunem: "Nu putem dezbate?!". Suntem absurzi! Hai să plecăm acasă, dacă suntem atât de idioți! Nu se poate așa ceva! (Gălăgie. Aplauze.)

Mulțumesc.

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Mulțumesc.

Continuăm.

Nr. crt. 30, la Anexa nr. 1, art. 16 alin. (3), amendament admis. Vot, vă rog.

Domnul Stelian-Cristian Ion:

Domnule președinte,

Îmi cer scuze...

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Domnule deputat...

Domnul Stelian-Cristian Ion:

...pentru faptul că...

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Domnule deputat!

Domnul Stelian-Cristian Ion:

...că nu voi urma indicațiile dumneavoastră. Trebuie să dezbatem! Vă place, nu vă place, trebuie să dezbatem aceste articole!

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Domnule deputat, suntem în procedură de vot, domnule!

Domnul Stelian-Cristian Ion:

Știu foarte bine, domnule președinte!

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Nu luați cuvântul când doriți dumneavoastră!

Vă rog frumos să mergeți în bancă!

Domnul Stelian-Cristian Ion:

În fața unor abuzuri nu reacționăm bine, domnule președinte!

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Domnule deputat, vă rog!

Domnul Stelian-Cristian Ion:

Deci haideți să dezbatem articol cu articol, pentru că acesta este rolul Parlamentului, până la urmă, da?! Și nu ne face rău, nu strică! Veți putea trece legile exact în varianta în care o doriți! Numai că, dați-ne măcar aparența sau dați acestei țări măcar aparența unor discuții! Pentru că știm că sunteți foarte hotărâți în direcția pe care ați pornit! Haideți să discutăm!

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Vă rog, domnule deputat! Vă rog să mergeți în bancă!

Domnul Stelian-Cristian Ion:

Articolul 16...

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Vreau să văd...

Domnul Stelian-Cristian Ion:

Articolul 16....

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Domnule deputat, suntem în procedură de vot, dezbaterile s-au epuizat, timpul de dezbateri, vă rog să înțelegeți și să mergeți în bancă, pentru că ce faceți acum nu este regulamentar!

Domnul Stelian-Cristian Ion:

Eu înțeleg foarte bine, și în fața unui abuz, întotdeauna, nu ai altă posibilitate decât să forțezi...

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Vă rog să mergeți în bancă, domnule deputat!

Domnul Stelian-Cristian Ion:

...și să impui dreptatea! Da?

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Vă rog să mergeți în bancă!

Domnul Stelian-Cristian Ion:

Și atunci dreptatea în cazul acesta este să ne ascultați, să aveți măcar răbdarea asta și măcar politețea asta, să ne ascultați și, chiar mai mult decât atât, să intrați într-o dezbatere cu noi, să ne demonstrați că nu avem dreptate pe fiecare amendament în parte!

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Vă mulțumesc.

Vă rog să mergeți în bancă!

Rezultatul votului: 130 de voturi pentru, 56...

Domnul Stelian-Cristian Ion:

Articolul 16 alin. (3)...

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Vă rog să opriți microfonul de la tribună!

Domnul Stelian-Cristian Ion:

...are următoarea...

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Vă rog să opriți microfonul! (Gălăgie și vociferări.)

Domnul Stelian-Cristian Ion:

"Durata discursurilor..." (Gălăgie și vociferări.)

(Domnului deputat Stelian-Cristian Ion îi este adusă o portavoce și toți membrii Grupului parlamentar ai USR s-au adunat în jurul tribunei.)

Puțină atenție, vă rog! (Vorbește la portavoce, dar nu se aude.)

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Vă rog, liderii de grup, veniți până la prezidiu! (Gălăgie.)

Domnule Munteanu!

Domnule Seidler!

 

(Ședința a fost întreruptă, deoarece deputați, membri ai Grupului parlamentar al USR, s-au adunat în jurul tribunei, iar domnul deputat Stelian-Cristian Ion vorbește la portavoce.)

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Stimați colegi,

În situația în care suntem, sunt nevoit să continuăm ședința...

Asta fac...

(Vociferări.)

Atâta minte avem...

Asta au făcut în Parlament... domnii colegi de la USR...

Continuăm ședința, stimați colegi.

Reluăm, pentru că am fost întrerupt în timpul procedurii de vot.

La nr. crt. 30 - alin. (3) al art. 16...

Vă rog să fiți atenți, liderii... da?

Domnule Munteanu, vă rog să fiți un pic atent la mine!

(Vociferări.)

Eu am început ședința.

Da. Amendament admis. Vot.

(Vociferări.)(Domnul deputat Stelian-Cristian Ion vorbește la portavoce.)

Amendament admis. Vă rog, vot.

131 de voturi pentru, 39 de voturi împotrivă, 2 colegi care nu optează.

Numărul curent 31 - alin. (3) al art. 16, amendament admis.

Vă rog să votați.

135 de voturi pentru, 49 de voturi împotrivă, o abținere, 2 colegi care nu optează. Adoptat.

Nr. crt. 32 - alin. (4) al art. 16, amendament admis.

Vot. (Gălăgie.)

136 de voturi pentru, 44 de voturi împotrivă, 2 colegi care nu optează. Adoptat.

Procedură, domnul Tinel.

 

(Gălăgie. Vociferări.)

Domnul Tinel Gheorghe:

Domnule președinte de ședință,

Stimați colegi,

Dat fiind faptul că suntem în imposibilitatea de a ne desfășura activitatea, vă propun, domnule președinte, să sistați dezbaterile lucrărilor Camerei Deputaților, în acest moment, și să reluăm dezbaterile săptămâna viitoare, din momentul în care vom putea să discutăm acest proiect de lege.

Mulțumesc.

 

(Vociferări.)

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Vă rog...

Avem o propunere din partea Grupului PNL, vot.

(Gălăgie. Vociferări.)

50 de voturi pentru, 133 de voturi împotrivă, un coleg care nu a optat.

Continuăm. Punctul 33.

Închideți microfonul acela! (Se adresează staffului tehnic.)

Art. 16 alin. (41), amendament admis.

Vot, vă rog. Vot!

135 de voturi pentru, 43 de voturi împotrivă, 3 colegi care nu optează. Adoptat.

Am încheiat cu amendamentele admise de la art. 16.

(Domnul deputat Stelian-Cristian Ion vorbește la portavoce.)

La Anexa nr. 2, la art. 16...

Opriți microfonul... (Se adresează staffului tehnic.)

Alin. (3) al art. 16, nr. crt. 31, amendament respins.

Vot, vă rog.

Două voturi pentru, 186 de voturi împotrivă, o abținere, un coleg care nu votează.

La nr. crt. 32 - alin. (3) al art. 16, amendament respins.

Vot, vă rog.

186 de voturi împotrivă, o abținere, un coleg care nu votează.

Nr. crt. 33 - art. 16 alin. (3), amendament respins.

Vă rog, vot.

(Gălăgie.)

Un vot pentru, 186 de voturi împotrivă, 2 colegi care nu optează.

Nr. crt. 34 - art. 16 alin. (3), amendament respins.

Vot, vă rog.

Un vot pentru, 183 de voturi împotrivă, două abțineri, un coleg care nu votează.

Nr. crt. 35 - art. 16 alin. (31), amendament respins.

Vot, vă rog.

177 de voturi împotrivă, 6 abțineri, 2 colegi care nu optează.

Nr. crt. 36 - alin. (31), tot la art. 16, amendament respins.

Vot, vă rog.

174 de voturi împotrivă, 5 abțineri, un coleg care nu votează.

Poziția 37 din Anexa nr. 2, art. 16 alin. (4), amendament respins.

Vot, vă rog.

Un vot pentru, 176 de voturi împotrivă, 4 abțineri, un coleg care nu optează. Respins.

Nr. crt. 38 - alin. (4), amendament respins.

Vot, vă rog.

175 de voturi împotrivă, o abținere, 2 colegi care nu optează. Respins.

Nr. crt. 39 - alin. (4) art. 16, amendament respins.

Vot, vă rog.

181 de voturi împotrivă, 2 colegi care nu optează. Respins.

Nr. crt. 40 - art. 16 alin. (42) și... alin. (41), amendament respins.

Vot, vă rog.

176 de voturi pentru, o abținere, 2 colegi care nu votează. Respins.

Nr. crt. 41 - art. 16 alin. (41), amendament respins.

Vot, vă rog.

180 de voturi împotrivă, 2 colegi care nu optează. Respins.

Poziția 42 - se elimină alin. (41) al art. 16, amendament respins.

Vot, vă rog.

179 de voturi împotrivă, un coleg care nu optează. Respins.

Poziția 43 - art. 16 alin. (41), amendament respins.

Vot, vă rog.

170 de voturi împotrivă, o abținere, 2 colegi care nu votează... nu optează. Respins.

Art. 16, în integralitatea sa.

Vot, vă rog.

141 de voturi pentru, 37 de voturi împotrivă, 2 colegi care nu optează. Art. 16 a fost adoptat, cu amendamentele admise și respinse.

Ne întoarcem la Anexa nr. 1, la nr. crt. 34, art. 17 alin. (3), amendament admis.

Vot, vă rog.

140 de voturi pentru, 44 de voturi împotrivă, 3 colegi care nu votează.

Domnule Solomon, este de ajuns ce aud...!

Dacă puteți să mă cruțați un pic.

Poziția 35 - alin. (4) al art. 17, amendament admis.

Vot.

138 de voturi pentru, 43 de voturi împotrivă, 3 colegi care nu optează. Adoptat.

Poziția 36 - la art. (171)... (172), amendament admis.

Vot, vă rog.

138 de voturi pentru, 40 de voturi împotrivă, 2 colegi care nu optează. Adoptat.

Și, ultimul, art. (173), amendament admis.

Vot, vă rog.

(Domnul deputat Andrei Daniel Gheorghe solicită să ia cuvântul.)

Sunt în vot acum, vă dau cuvântul imediat.

135 de voturi pentru, 37 de voturi împotrivă, o abținere și 3 colegi care nu votează. Adoptat.

Trecem la Anexa nr. 2.

Procedură.

Domnul Andrei Daniel Gheorghe:

Domnilor colegi,

Dată fiind situația existentă în acest moment, în Parlament, credem că, pentru credibilitatea Parlamentului, principala putere în această țară - pentru că Legislativul trebuie să fie principala putere în orice țară democratică - ar fi bine să încheiem lucrările aici.

Deci eu vă spun acum, colegial, tuturor - nu vorbesc neapărat în numele PNL, ci în numele unui reprezentant al României, într-o instituție care dorim să rămână credibilă în continuare.

Vă mulțumim.

Vă rugăm, supuneți votului încetarea lucrărilor de astăzi.

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Am mai supus asta de vreo câteva ori.

Art. 17, la Anexa nr. 2, nr. crt. 44, amendament respins.

Vot, vă rog.

5 voturi pentru, 178 de voturi împotrivă, 3 colegi care nu optează.

Nr. crt. 45 - alin. (171), alin. (172) și alin. (173), amendamente respinse.

Vot, vă rog.

Un vot pentru, 181 de voturi împotrivă, 4 colegi care nu optează.

La poziția 46, Anexa nr. 2, art. (172), amendament respins. Vot, vă rog.

Un vot pentru, 182 de voturi împotrivă, 3 colegi care nu optează.

Vot pentru art. 17, în integralitatea sa. Vă rog, vot.

140 de voturi pentru, 47 de voturi împotrivă, 2 colegi care nu optează.

Art. 17 a fost adoptat, cu amendamentele admise și respinse.

Anexa nr.1, art. 18 alin. (2) - amendament admis. Vot, vă rog.

135 de voturi pentru, 46 de voturi împotrivă, 2 colegi care nu optează. Adoptat.

La poziția 39 din Anexa nr. 1, alin. (4) al art. 18 - amendament admis. Vot.

137 de voturi pentru, 48 de voturi împotrivă, 2 colegi care nu optează.

Nr. crt. 40, la Anexa nr.1, alin. (5) - amendament admis. Vot.

136 de voturi pentru, 40 de voturi împotrivă, 2 colegi care nu optează.

Doamna Turcan...

Domnul Roman...

Domnul Florin Roman.

Domnul Florin-Claudiu Roman:

Mulțumesc, domnule președinte de ședință.

Conform art. 151 alin. (2) și alin. (3), pe procedură, rugămintea este să înțelegem cu toții că am fost trimiși aici să legiferăm chiar împotriva unei majorități abuzive... (Vociferări.)... care, astăzi, a transformat Parlamentul României într-un loc care nu face cinste nimănui. (Vociferări.)

Rugămintea, domnule președinte, este să sistați lucrările din această seară, pentru că aceste imagini nu fac bine, nicidecum, Parlamentului României.

Vă mulțumesc.

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Mulțumesc, domnule deputat.

Am suspus votului plenului, de vreo două ori, sistarea și plenul a hotărât altceva.

Îmi pare rău. (Vociferări.)

Continuăm.

Nr. crt. 41 - alin. (8) al art. 18, amendament admis. Vot.

137 de voturi pentru, 41 de voturi împotrivă, 3 colegi care nu optează. Aprobat.

Poziția 42, Anexa nr.1, art. 18 - după alin. (8) se introduc alineate noi - amendament admis. Vot, vă rog.

136 de voturi pentru, 36 de voturi împotrivă, 4 colegi care nu votează.

Alin. (11) - amendament admis. Vot, vă rog. La poziția 42, alin. (11). Vot.

136 de voturi pentru, 40 de voturi împotrivă, 4 colegi care nu optează. Adoptat.

La nr. crt. 43, art. 18, alin. (11) - amendament admis. Vot, vă rog.

134 de voturi pentru, 37 de voturi împotrivă, 4 colegi care nu optează. Adoptat.

Vă rog, doamnă Turcan.

Doamna Raluca Turcan:

Domnule președinte de ședință,

Dragi colegi, și de-o parte, și de cealaltă,

România nu este așa, pe fond, România este una puternică, una solidară.

Românii sunt oameni muncitori, cinstiți, calmi, primitori, dornici să dezbată și să facă planuri pentru viitor.

Vă întreb, ce mesaj transmitem, astăzi, în această instituție? (Vociferări.)

Cum arată România reprezentanților care sunt astăzi în majoritatea de guvernare?

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Mulțumesc, doamnă deputat.

Procedura!

Doamna Raluca Turcan:

Domnule președinte...

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Procedura!

Doamna Raluca Turcan:

Pe procedură, o să vă rog frumos, în baza art. 151, și de-o parte, și de cealaltă, să facem un apel la calm și la înțelepciune!

Nu înseamnă că cei care sunt în fața noastră sunt hoți.

Nu înseamnă nici că toți cinstiții sunt aici la tribună. (Rumoare. Aplauze.)

Cred cu tărie că, atunci când începem un demers, trebuie să ne gândim și cum ieșim din el, și aș vrea să cred că ieșim cu fruntea sus.

Haideți să redăm Parlamentului României demnitatea, să dezbatem amendamente, (Aplauze.), să oferim argumente - de ce le respingem, de ce le susținem - astfel încât oamenii să ne creadă.

Știu că există o mare suspiciune, în momentul de față, din cauza problemelor penale ale domnului Liviu Dragnea, că tot ce înseamnă decizie în justiție... (Rumoare.)

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Doamnă, mulțumesc frumos.

Doamna Raluca Turcan:

... are un scop final.

Însă eu cred că, indiferent de problemele penale...

(I se întrerupe microfonul.)

... aici...

(I se întrerupe microfonul.)

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Mulțumesc, doamnă.

Continuăm.

Doamna Raluca Turcan:

Vreau doar să-mi închei... dați-mi voie...

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Am înțeles procedura... vă rog...

Am înțeles...

Doamna Raluca Turcan:

... pentru că, dacă vreți, este un apel la rațiune și la înțelepciune.

Nu asta vor să vadă românii în instituția Parlamentului. Vor să vadă niște oameni serioși și aplecați la problemele pe care ei le au.

Opriți astăzi dezbaterea!

Avem legi importante și săptămâna viitoare. Și legile justiției vor putea fi dezbătute, dar, astăzi, aici, așa, nu mai putem continua... (Gălăgie. Vociferări. Aplauze.)

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Vă mulțumesc.

Art. 18 alin. (2) - amendament admis. Vot, vă rog.

(Domnul deputat Stelian-Cristian Ion vorbește la portavoce.)

135 de voturi pentru, 35 de voturi împotrivă, 5 colegi care nu optează.

Art. 18 alin. (3) - amendament admis. Vot, vă rog.

137 de voturi pentru, 39 de voturi împotrivă, o abținere, 3 colegi care nu votează.

Art. 18 alin. (4) - amendament admis. Vot, vă rog.

140 de voturi pentru, 39 de voturi împotrivă, 4 colegi care nu optează. Adoptat.

Art. 18 alin. (5) - amendament admis. Vot, vă rog.

137 de voturi pentru, 40 de voturi împotrivă, 4 colegi care nu votează. Adoptat.

Art. 18, Anexa nr. 2, alin. (2) - amendament respins. Vot, vă rog.

172 de voturi împotrivă, 4 colegi care nu votează. Respins.

Poziția 48 - amendament respins. Vot, vă rog.

174 de voturi împotrivă, 2 colegi care nu optează.

Am terminat cu art. 18.

Art. 18 - în integralitatea sa. Vot, vă rog.

137 de voturi pentru, 44 de voturi împotrivă, 2 colegi care nu optează.

Art. 18 a fost adoptat, cu amendamentele admise și respinse.

Anexa nr.1, nr. crt. 44, art. 19 alin.(1) - amendament admis. Vot.

138 de voturi pentru, 40 de voturi împotrivă, 4 colegi care nu optează. Adoptat.

Nr. crt. 45 - amendament admis. Vot, vă rog.

138 de voturi pentru, 40 de voturi împotrivă, 4 colegi care nu votează. Adoptat.

Procedură, domnul Viziteu. (Gălăgie.)

Domnul Ilie Dan Barna:

Acestea au fost o parte dintre amendamentele pe care noi ar fi trebuit să le dezbatem. Lipsa dezbaterii la o lege a justiției, în Parlamentul României, este o rușine pentru adoptarea pe care aveți de gând să o faceți astăzi. (Vociferări.)

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Vă mulțumesc.

Vă rog... vă rog...

Mulțumesc.

Nr. crt. 46...

Vă rog din suflet, un pic de liniște în sală.

Domnule Cătălin, te rog eu... personal... (Se adresează domnului deputat Cătălin Drulă.)

Nr. crt. 46, alin. (3) - amendament admis. Vot.

(Membrii Grupului parlamentar al USR părăsesc sala de ședința.)

138 de voturi pentru, 44 de voturi împotrivă, 4 colegi care nu optează.

Nr. crt. 47, alin. (4) al art. 19 - amendament admis. Vot.

133 de voturi pentru, 38 de voturi împotrivă, 4 colegi care nu optează. Adoptat.

Nr. crt. 48 - amendament admis. Vot.

132 de voturi pentru, 39 de voturi împotrivă. Adoptat.

Nr. crt. 49 - amendament admis, alin. (6). Vot.

129 de voturi pentru, 36 de voturi împotrivă, 4 colegi care nu optează.

Nr. crt. 49, art. 19 alin. (7) - amendament admis. Vot.

137 de voturi pentru, 40 de voturi împotrivă, 4 colegi care nu optează. Adoptat.

La Anexa nr. 2, amendamente respinse, art. 19 alin. (1), poziția 49 - amendament respins. Vot.

5 voturi pentru, 165 de voturi împotrivă, 4 colegi care nu optează.

Poziția 50, alin. (2), amendament respins. Vot.

3 voturi pentru, 165 de voturi împotrivă, 5 colegi care nu votează.

Poziția 51, tot alin. (2), amendament respins. Vot.

Două voturi pentru, 169 de voturi împotrivă, 4 colegi care nu optează.

Poziția 52, art. 19 alin. (2), amendament respins. Vot.

3 voturi pentru, 166 de voturi împotrivă, 4 colegi care nu optează. Respins.

Poziția 53, amendament respins. Vot.

4 voturi pentru, 163 de voturi împotrivă. Respins.

Poziția 54, amendament respins. Vot.

174 de voturi împotrivă, 4 colegi care nu votează. Respins.

Poziția 55, amendament respins. Vot.

171 de voturi împotrivă, 4 colegi care nu votează. Respins.

Poziția 56, alin. (4), amendament respins. Vot.

Un vot pentru, 173 de voturi împotrivă, 4 colegi care nu votează.

Poziția 57, amendament respins. Vot.

167 de voturi împotrivă, 4 colegi care nu optează. Respins.

Poziția 58, amendament respins. Vot.

167 de voturi împotrivă, 4 colegi care nu optează.

Poziția 59, amendament respins. Vot, vă rog.

Două voturi pentru, 163 de voturi împotrivă, 4 colegi care nu votează.

Art. 19 - în integralitatea sa. Vot.

135 de voturi pentru, 43 de voturi împotrivă, un coleg care nu optează.

Art. 19 a fost adoptat, cu amendamentele admise și respinse.

Trecem la Anexa nr. 1, nr. crt. 50, art. 20 alin. (1), amendament admis. Vot.

136 de voturi pentru, 37 de voturi împotrivă, 5 colegi care nu optează.

Alin. (2), amendament admis. Vot.

137 de voturi pentru, 35 de voturi împotrivă, 4 colegi care nu optează.

Art. 20 nu are amendamente respinse, așa că votăm art. 20 în integralitatea sa. Vă rog, vot.

132 de voturi pentru, 39 de voturi împotrivă, 4 colegi care nu optează.

Art. 20 a fost adoptat, cu amendamentele admise și respinse.

Anexa nr. 1, nr. crt. 51, art. 21 alin. (1), amendament admis. Vot.

131 de voturi pentru, 36 de voturi împotrivă, 3 colegi care nu optează. Adoptat.

Alin. (2), amendament admis. Vot. (Rumoare.)

(Membrii Grupului parlamentar al USR revin în sala de ședință.)

128 de voturi pentru, 31 de voturi împotrivă, 7 colegi care nu optează.

Alin. (3), amendament admis. Vot.

136 de voturi pentru, 34 de voturi împotrivă, o abținere, 13 colegi care nu optează.

Alin. (4), amendament admis. Vot.

134 de voturi pentru, 34 de voturi împotrivă, 17 colegi care nu optează. Adoptat.

Alin. (5), amendament admis. Vot.

133 de voturi pentru, 37 de voturi împotrivă, o abținere, 13 colegi care nu optează. Adoptat.

Alin. (6), amendament admis. Vot.

139 de voturi pentru, 36 de voturi împotrivă, 10 colegi care nu optează. Adoptat.

Nr. crt. 52, textul nemodificat, amendament admis. Vot.

La Anexa nr. 2, la art. 21, nr. crt. 60, alin. (1), amendament respins. Vot.

7 voturi pentru, 158 de voturi împotrivă, o abținere, 15 colegi care nu optează.

Nr. crt. 61, amendament respins. Vot, vă rog.

3 voturi pentru, 165 de voturi împotrivă, o abținere, 11 colegi care nu optează.

Nr. crt. 62, alin. (1) al art. 21, amendament respins. Vot.

159 de voturi împotrivă, o abținere, 12 colegi care nu optează.

Nr. crt. 63, amendament respins. Vot, vă rog.

165 de voturi împotrivă, o abținere, 8 colegi care nu optează.

Nr. crt. 64, amendament respins. Vot, vă rog.

166 de voturi împotrivă, 12 colegi care nu optează.

Articolul 21 în integralitatea sa. Vot, vă rog. (Vociferări.)

Am omis nr. crt. 65, nu? Îmi cer scuze.

Anexa nr. 2, nr. crt. 65, amendament respins. Amendament respins la poziția nr. 65 din Anexa nr. 2. Vă rog, vot.

Două voturi pentru, 160 de voturi împotrivă, o abținere, 12 colegi care nu optează.

Și acum art. 21 în integralitatea sa. Vot.

128 de voturi pentru, 40 de voturi împotrivă, o abținere, 11 colegi care nu optează.

Articolul 21 adoptat, cu amendamentele admise și respinse.

Anexa nr. 1, nr. crt. 53, art. 22 alin. (1), amendament admis. Vă rog. Text nemodificat. Vot.

130 de voturi pentru, 33 de voturi împotrivă, două abțineri, 11 colegi care nu optează.

La Anexa nr. 2, la art. 22, poziția nr. 66, alin. (1), amendament respins. Vot.

4 voturi pentru, 159 de voturi împotrivă, două abțineri, 13 colegi care nu optează. Respins.

Poziția nr. 67, art. 22 alin. (1), amendament respins. Vot, vă rog.

Un vot pentru, 161 de voturi împotrivă, o abținere, 13 colegi care nu optează.

Articolul 22 în integralitatea sa. Vot.

131 de voturi pentru, 32 de voturi împotrivă, două abțineri, 12 colegi care nu optează.

Articolul 22 a fost adoptat, cu amendamentele admise și respinse.

Anexa nr. 1, nr. crt. 54, art. 23 alin. (1), amendament admis. Vot.

127 de voturi pentru, 37 de voturi împotrivă, 3 abțineri, 12 colegi care nu optează. Adoptat.

Poziția nr. 55, amendament admis. Vot.

122 de voturi pentru, 36 de voturi împotrivă, o abținere, 12 colegi care nu optează. Adoptat.

Nr. crt. 56, amendament admis. Vot.

125 de voturi pentru, 31 de voturi împotrivă, două abțineri, 7 colegi care nu optează. Adoptat.

Nr. crt. 57, amendament admis. Vot.

124 de voturi pentru, 32 de voturi împotrivă, două abțineri, 7 colegi care nu optează. Adoptat.

Nr. crt. 58, amendament admis. Vot.

126 de voturi pentru, 33 de voturi împotrivă, două abțineri, 7 colegi care nu votează. Adoptat.

Nr. crt. 59, amendament admis. Vot.

126 de voturi pentru, 33 de voturi împotrivă, o abținere, 13 colegi care nu optează. Adoptat.

Nr. crt. 60, amendament admis. Vot.

121 de voturi pentru, 37 de voturi împotrivă, două abțineri, 9 colegi care nu optează. Adoptat.

Nr. crt. 61, amendament admis. Vot.

119 voturi pentru, 36 de voturi împotrivă, o abținere, 12 colegi care nu optează. Adoptat.

Nr. crt. 62, amendament admis. Vot, vă rog.

119 voturi pentru, 37 de voturi împotrivă, două abțineri, 10 colegi care nu votează. Adoptat.

Nr. crt. 63, amendament admis. Vot, vă rog.

125 de voturi pentru, 33 de voturi împotrivă, o abținere, 8 colegi care nu optează. Adoptat.

Nr. crt. 64, art. 23 alin. (2), amendament admis. Vot.

121 de voturi pentru, 39 de voturi împotrivă, o abținere, 8 colegi care nu optează. Adoptat.

Și nr. crt. 65, text aprobat. Vă rog, vot. Admis.

123 de voturi pentru, 35 de voturi împotrivă, o abținere, 6 colegi care nu optează.

La Anexa nr. 2, la art. 23, nr. crt. 68, amendament respins. Vot.

5 voturi pentru, 154 de voturi împotrivă, o abținere, 8 colegi care nu optează. Respins.

Nr. crt. 69, amendament respins. Vot.

5 voturi pentru, 153 de voturi împotrivă, o abținere, 8 colegi care nu optează.

Nr. crt. 70, amendament respins. Vot.

6 voturi pentru, 150 de voturi împotrivă, 7 colegi care nu optează. Respins.

Nr. crt. 71, amendament respins. Vot.

6 voturi pentru, 148 de voturi împotrivă, două abțineri, 9 colegi care nu optează.

Nr. crt. 72, amendament respins. Vot, vă rog.

5 voturi pentru, 149 de voturi împotrivă, două abțineri, 7 colegi care nu optează. Respins.

Nr. crt. 73, amendament respins. Vot.

5 voturi pentru, 147 de voturi împotrivă, două abțineri. Respins.

Nr. crt. 74, amendament respins. Vot.

5 voturi pentru, 150 de voturi împotrivă, două abțineri. Respins.

Nr. crt. 75... Ce e aici la 75?

O voce din sală:

Solicitare de eliminare!

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Solicitare de eliminare, da?

Solicitare de eliminare de text. Vot.

5 voturi pentru, 156 de voturi împotrivă, două abțineri, 10 colegi care nu optează.

Nr. crt. 76, respins. Vot.

4 voturi pentru, 160 de voturi împotrivă, două abțineri, 8 colegi care nu optează. Respins.

Nr. crt. 77, amendament respins. Vot.

4 voturi pentru, 157 de voturi împotrivă, două abțineri, 8 colegi care nu optează. Respins.

Nr. crt. 78, amendament respins. Vot.

3 voturi pentru, 156 de voturi împotrivă, două abțineri, 7 colegi care nu optează. Respins.

Nr. crt. 79, amendament respins. Vot.

6 voturi pentru, 151 de voturi împotrivă, două abțineri, 8 colegi care nu optează. Respins.

Nr. crt. 80, art. 23 alin. (1), amendament respins. Vot.

5 voturi pentru, 158 de voturi împotrivă, două abțineri, 8 colegi care nu optează. Respins.

Nr. crt. 81, amendament respins. Vot.

158 de voturi împotrivă, două abțineri, 10 colegi care nu optează. Respins.

Nr. crt. 82, amendament respins. Vot.

Un vot pentru, 159 de voturi împotrivă, două abțineri. Respins.

Suntem la art. 23, da?

Vot, art. 23, în integralitatea sa. Vă rog, vot.

124 de voturi pentru, 44 de voturi împotrivă, două abțineri, 9 colegi care nu optează.

Adoptat art. 23, cu amendamentele admise și respinse.

Anexa nr. 1, nr. crt. 66, la art. 24 alin. (2), amendament admis. Vot.

135 de voturi pentru, 35 de voturi împotrivă, 3 abțineri, 10 colegi care nu optează.

Articolul 24 nu are amendamente respinse.

Supun votului art. 24 în integralitatea sa. Vă rog, vot.

135 de voturi pentru, 38 de voturi împotrivă, două abțineri, 6 colegi care nu optează.

Articolul 24 a fost adoptat, cu amendamentele admise și respinse.

Anexa nr. 1...

Domnul Tudor-Vlad Benga:

Intervenție pe procedură, conform art. 151 alin. (3), legat de încălcări ale Regulamentului.

Și am o nelămurire vizavi de art. 110 alin. (2), care spune în felul următor: "Supunerea la vot a amendamentelor se face în următoarea ordine: în primul rând, se supun votului amendamentele prin care se propune eliminarea unor texte, apoi amendamentele de modificare și/sau de completare propuse de comisia sesizată în fond, urmând amendamentele de modificare și/sau de completare respinse și cuprinse în raportul comisiei și apoi cele de corelare tehnico-legislativă, gramaticale și lingvistice".

Înțelegerea mea este că noi nu respectăm în acest moment ordinea, domnule președinte! (Vociferări. Gălăgie.)

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Pot accepta că fiecare are un anumit grad de înțelegere, eu mai puțin ca dumneavoastră, de aceea mă și comport ca atare...

Domnul Tudor-Vlad Benga:

Eu am ținut să vă atrag atenția, am reținut...

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Știu! Aveți încredere că urmăresc cu atenție subiectul acesta!

Nr. crt. 67, art. 26 alin. (1), amendament admis. Vot.

129 de voturi pentru, 30 de voturi împotrivă, două abțineri, 12 colegi care nu optează. Adoptat.

Nr. crt. 68, amendament admis. Vot.

128 de voturi pentru, 30 de voturi împotrivă, 7 colegi care nu optează. Adoptat.

Nr. crt. 69, amendament admis. Vot.

125 de voturi pentru, 31 de voturi împotrivă, două abțineri, 11 colegi care nu optează. Adoptat.

Nr. crt. 70, amendament admis. Vot.

125 de voturi pentru, 28 de voturi împotrivă, două abțineri, 8 colegi care nu optează. Adoptat.

Nr. crt. 71, amendament admis. Vot.

123 de voturi pentru, 29 de voturi împotrivă, două abțineri, 6 colegi care nu optează. Adoptat.

Nr. crt. 72, amendament admis. Vot, vă rog.

123 de voturi pentru, 25 de voturi împotrivă, două abțineri, 8 colegi care nu optează. Adoptat.

Anexa nr. 2, nr. crt. 83, art. 26 alin. (1), amendament respins. Vot.

8 voturi pentru, 149 de voturi împotrivă, 3 abțineri, 8 colegi care nu optează. Respins.

Nr. crt. 84, alin. (11), amendament respins. Vot.

4 voturi pentru, 148 de voturi împotrivă, două abțineri, 9 colegi care nu votează. Respins.

Nr. crt. 85, amendament respins. Vot.

155 de voturi împotrivă, două abțineri, 9 colegi care nu optează.

Nr. crt. 86, amendament respins. Vot.

6 voturi pentru, 146 de voturi împotrivă, 3 abțineri, 9 colegi care nu votează.

Am terminat cu ...

 

Domnul Lucian-Daniel Stanciu-Viziteu (din sală):

Procedură!

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Vă rog, domnule Viziteu!

Domnul Lucian-Daniel Stanciu-Viziteu:

Mulțumesc, domnule președinte de ședință.

Din constatările ultimelor trei voturi au fost sub 165 de voturi exprimate, astfel încât invoc, din procedura de vot, art. 129 alin. (7), care spune că: "Dacă în sala de ședințe nu se află majoritatea deputaților, președintele amână votarea până la întrunirea cvorumului legal", care este solicitat conform acestei proceduri de vot.

Deci dacă puteți dispune verificarea cvorumului și dacă nu este, suspendați ședința până la întrunirea acestui cvorum.

Vă mulțumesc.

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Suntem la dezbateri, domnule deputat, nu avem nevoie de cvorum! (Vociferări.)

Dezbateri! Doar la procedura de vot final... Suntem la dezbateri!

Domnul Lucian-Daniel Stanciu-Viziteu:

Lăsați-mă să vă edific! La procedura de vot, la art. 122 se spune...

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Procedura de vot final, domnule deputat!

Domnul Lucian-Daniel Stanciu-Viziteu:

... că "Orice amendament... se consideră adoptat dacă... nu există obiecție". Deci nu suntem în procedura de vot final! Nu există specificat așa ceva! E procedură de vot, care se aplică la orice vot! Îl supuneți la vot doar în prezența majorității. Majoritatea nu este prezentă!

Vă rog să verificați articolul...

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Vă mulțumesc.

Aveți ...

Domnul Lucian-Daniel Stanciu-Viziteu:

Știți că s-a mai întâmplat și la plenul comun, când v-am solicitat același lucru, ați refuzat și apoi CCR-ul a invalidat legea! Este din respect pentru toți deputații să faceți o verificare și să o amânați până la întrunire, altfel va fi anulată din nou de CCR pe motiv de neconstituționalitate. E foarte simplu să verificați cvorumul și să amânați până se face... Poate sunt mulți colegi plecați pe hol.

Mulțumesc.

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Mulțumesc și eu.

Articolul 26?

Continuăm cu Anexa nr. 2, pentru că nu am văzut amendamentele respinse de la art. 25, și după aceea ne întoarcem la art. 26 - vot integral.

Nr. crt. 87, art. 25 alin. (1), amendament respins. Vot.

Un vot pentru, 161 de voturi împotrivă, două abțineri, 11 colegi care nu votează. Respins.

Alineatul (2) al art. 25, amendament respins. Vot.

Un vot pentru, 151 de voturi împotrivă, două abțineri, 10 colegi care nu optează. Respins.

Și alin. (3) al art. 25, amendament respins. Vot.

154 de voturi împotrivă, două abțineri, 8 colegi care nu optează.

Alineatul (4), amendament respins, la art. 25. Vot. Respins.

Un vot pentru, 159 de voturi împotrivă, două abțineri, 9 colegi care nu votează. Respins.

Articolul 25, în integralitatea sa. Vă rog, vot.

129 de voturi pentru, 29 de voturi împotrivă, 3 abțineri, 6 colegi care nu optează.

Articolul 25 a fost votat, cu amendamentele admise și respinse.

Continuăm la Anexa nr. 2, nr. crt. 88, amendament respins la art. 26. Vot.

Un vot pentru, 164 de voturi împotrivă, două abțineri, 9 colegi care nu votează.

Nr. crt. 89, amendament respins. Vot.

3 voturi pentru, 154 de voturi împotrivă, două abțineri, 11 colegi care nu optează. Respins.

Nr. crt. 90, amendament respins. Vot.

Un vot pentru, 153 de voturi împotrivă, o abținere, 6 colegi care nu optează. Respins.

Nr. crt. 91, amendament respins. Vot.

5 voturi pentru, 153 de voturi împotrivă, două abțineri, 11 colegi care nu optează. Respins.

Nr. crt. 92, alin. (3), amendament respins. Vot.

4 voturi pentru, 156 de voturi împotrivă, două abțineri, 8 colegi care nu votează.

Nr. crt. 93, amendament respins. Vot.

Un vot pentru, 155 de voturi împotrivă, o abținere, 7 colegi care nu optează. Respins.

Articolul 26 în integralitatea sa. Vot.

131 de voturi pentru, 32 de voturi împotrivă, o abținere, 9 colegi care nu optează.

Articolul 26 a fost adoptat, cu amendamentele admise și respinse.

Anexa nr. 1, nr. crt. 73, art. 27 alin. (1), amendament admis. Vot.

131 de voturi pentru, 23 de voturi împotrivă, o abținere, 13 colegi care nu optează. Adoptat.

Nr. crt. 74, amendament admis. Vot.

126 de voturi pentru, 27 de voturi împotrivă, o abținere, 8 colegi care nu optează. Aprobat.

Anexa nr. 2, nr. crt. 94, art. 27 alin. (1), amendament respins. Vot.

4 voturi pentru, 151 de voturi împotrivă, o abținere, 12 colegi care nu optează. Respins.

Poziția 95, amendament respins. Vot.

Procedură, domnul Gheorghe.

Domnul Andrei Daniel Gheorghe:

Mulțumesc, domnule președinte.

Stimați colegi...

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Domnule Gheorghe, numai o secundă! Eram și eu într-o chestie, aici! Să citesc votul și după aceea...

Domnul Andrei Daniel Gheorghe:

Bine!

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Un vot pentru, 156 de voturi împotrivă, o abținere, 8 colegi care nu optează.

Vă rog, propuneți.

Domnul Andrei Daniel Gheorghe:

Grupul parlamentar al Partidului Național Liberal solicită o pauză de un sfert de oră. (Vociferări.) Trei minute sunt prea puține! Haideți 7, 8, totuși, să aibă timp oamenii să mai intre, să mai iasă din sală, totuși!

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Nici nu mai supun la vot! Dacă vreți, faceți cum spun eu. Facem art. 28, să-l terminăm, și luăm 10 minute pauză.

Domnul Andrei Daniel Gheorghe:

E bine.

Domnul Petru Gabriel Vlase:

27, pardon!

Poziția 96, alin. (2) al art. 27, amendament respins. Vot.

4 voturi pentru, 157 de voturi împotrivă, două abțineri, 10 colegi care nu optează. Respins.

Nr. crt. 97, amendament respins. Vot.

Un vot pentru, 154 de voturi împotrivă, o abținere, 11 colegi care nu optează. Respins.

Articolul 27 în integralitatea sa. Vot, vă rog.

130 de voturi pentru, 36 de voturi împotrivă, două abțineri, 8 colegi care nu optează.

Articolul 27 a fost adoptat, cu amendamentele admise și respinse.

Pauză până la 17,10, deci 12 minute.

 

După pauză

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Rog liderii de grup să-și invite colegii în sala de ședință; secretarii, la prezidiu.

Reluăm. Secretarii, la prezidiu! Unul e aici.

Anexa nr. 1, nr. crt. 75, art. 28 alin. (1), amendament admis. Vot, vă rog.

87 de voturi pentru, 19 voturi împotrivă, o abținere. Adoptat.

Nr. crt. 76, amendament admis. Vot, vă rog.

95 de voturi pentru, 24 de voturi împotrivă, două abțineri, 4 colegi care nu optează. Adoptat.

Nr. crt. 77, amendament admis. Vot, vă rog.

100 de voturi pentru, 26 de voturi împotrivă, două abțineri, 10 colegi care nu optează.

Nr. crt. 78, amendament admis. Vot, vă rog.

97 de voturi pentru, 27 de voturi împotrivă, o abținere, 12 colegi care nu optează. Adoptat.

Anexa nr. 2, nr. crt. 98, art. 28 alin. (1), amendament respins. Vot.

Două voturi pentru, 128 de voturi împotrivă, o abținere, 12 colegi care nu optează. Respins.

Nr. crt. 99, alin. (2), amendament respins. Vot, vă rog.

4 voturi pentru, 128 de voturi împotrivă, o abținere, 7 colegi care nu optează. Respins.

Articolul 28 în integralitatea sa. Vot, vă rog.

110 voturi pentru, 30 de voturi împotrivă, o abținere, 7 colegi care nu optează. Aprobat.

Anexa nr. 1, poziția nr. 79, art. 29 alin. (1), amendament admis. Vot.

115 voturi pentru, 27 de voturi împotrivă, o abținere, 13 colegi care nu optează. Adoptat.

Poziția nr. 80, alin. (2), amendament admis. Vot, vă rog.

117 voturi pentru, 26 de voturi împotrivă, două abțineri, 9 colegi care nu optează. Adoptat.

Poziția nr. 81, alin. (3), amendament admis. Vot, vă rog.

117 voturi pentru, 26 de voturi împotrivă, două abțineri, 10 colegi care nu optează. Adoptat.

Alineatul (4), la același nr. crt. 81, amendament admis. Vot, vă rog.

122 de voturi pentru, 27 de voturi împotrivă, o abținere, 8 colegi care nu optează. Adoptat.

Alineatul (5) la nr. crt. 81, amendament admis. Vot, vă rog.

122 de voturi pentru, 27 de voturi împotrivă, o abținere, 11 colegi care nu optează. Adoptat.

Anexa nr. 2, poziția 100, art. 29 alin. (1), amendament respins. Vot.

Două voturi pentru, 147 de voturi împotrivă, o abținere, 11 colegi care nu optează. Respins.

Nr. crt. 29, alin. (2), la poziția 100, amendament respins. Vot.

Un vot pentru, 150 de voturi împotrivă, o abținere, 11 colegi care nu optează. Respins.

Nr. crt. 101, art. 29 alin. (3), amendament respins. Vot.

Un vot pentru, 152 de voturi împotrivă, o abținere, 11 colegi care nu optează.

Nr. crt. 102, alin. (4), amendament respins. Vot.

154 de voturi împotrivă, două abțineri, 10 colegi care nu optează. Respins.

Nr. crt. 103, alin. (5), amendament respins. Vot.

Două voturi pentru, 151 de voturi împotrivă, o abținere, 12 colegi care nu optează. Respins.

Articolul 29 în integralitatea sa. Vot, vă rog.

131 de voturi pentru, 30 de voturi împotrivă, o abținere, 8 colegi care nu optează.

Articolul 29 a fost adoptat, cu amendamentele admise și respinse.

Anexa nr. 1, poziția nr. 82, art. 30, amendament admis. Vă rog, vot.

130 de voturi pentru, 29 de voturi împotrivă, o abținere, 10 colegi care nu optează. Aprobat.

Poziția 83, amendament admis la alin. (2). Vot, vă rog.

131 de voturi pentru, 29 de voturi împotrivă, o abținere, 8 colegi care nu optează. Aprobat.

La Anexa nr. 2, poziția nr. 104, alin. (1), art. 30, amendament respins. Vot.

Două voturi pentru, 156 de voturi împotrivă, două abțineri, 9 colegi care nu votează. Respins.

Nr. crt. 105, tot alin. (1), amendament respins. Vot.

3 voturi pentru, 157 de voturi împotrivă, o abținere, 9 colegi care nu votează. Respins.

Nr. crt. 106, alin. (2), amendament respins. Vot, vă rog.

Un vot pentru, 153 de voturi împotrivă, două abțineri, 9 colegi care nu votează. Respins.

Nr. crt. 107, amendament respins. Vot, vă rog.

159 de voturi împotrivă, o abținere, 11 colegi care nu votează. Amendamentul a fost respins.

Nr. crt. 109, amendament respins. Vot, vă rog.

4 voturi pentru, 151 de voturi împotrivă, 3 abțineri, 9 colegi care nu votează. Respins.

Și nr. crt. 110, amendament respins. Vot, vă rog.

Două voturi pentru, 150 de voturi împotrivă, o abținere, 7 colegi care nu optează. Respins.

Articolul 30 în integralitatea sa. Vot.

133 de voturi pentru, 30 de voturi împotrivă, două abțineri, 8 colegi care nu optează.

Articolul 30 a fost adoptat, cu amendamentele admise și respinse.

Anexa nr. 1, poziția 84, la art. 31 alin. (3), amendament admis. Vot.

132 de voturi pentru, 5 voturi împotrivă, 28 de abțineri, 11 colegi care nu optează. Aprobat.

Nr. crt. 85, amendament admis. Vot.

132 de voturi pentru, 4 voturi împotrivă, 38 de abțineri, 6 colegi care nu optează. Aprobat.

La Anexa nr. 2, art. 31, poziția nr. 111, amendament respins. Vot.

155 de voturi împotrivă, 15 abțineri, 5 colegi care nu optează. Respins.

Articolul 31 în integralitatea sa. Vot.

130 de voturi pentru, 38 de voturi împotrivă, 9 abțineri, 5 colegi care nu optează.

Articolul 31 a fost adoptat, cu amendamentele admise și respinse.

Anexa nr. 1, poziția nr. 86, art. 33 alin. (1), amendament admis. Vot.

131 de voturi pentru, 31 de voturi împotrivă, 3 abțineri, 10 colegi care nu optează. Aprobat.

Alineatul 2, amendament admis. Vot.

134 de voturi pentru, 32 de voturi împotrivă, două abțineri, 9 colegi care nu optează. Aprobat.

Nr. crt. 87, art. 33 alin. (21), amendament admis. Vot.

130 de voturi pentru, 27 de voturi împotrivă, o abținere, 11 colegi care nu optează. Aprobat.

Nr. crt. 88, amendament admis. Vot.

124 de voturi pentru, 30 de voturi împotrivă, 7 abțineri, 6 colegi care nu optează. Aprobat.

Nr. crt. 89, amendament admis. Vot.

130 de voturi pentru, 33 de voturi împotrivă, două abțineri, 8 colegi care nu optează. Aprobat.

Poziția 90, amendament admis. Vot.

128 de voturi pentru, 30 de voturi împotrivă, două abțineri, 9 colegi care nu votează. Aprobat.

Anexa nr. 2, poziția 112, art. 33, amendament respins. Vot, vă rog.

Un vot pentru, 160 de voturi împotrivă, două abțineri, 10 colegi care nu optează. Respins.

Nr. crt. 113, alin. (1) al art. 33, cred... Da? Da. Amendament respins. Vot.

3 voturi pentru, 154 de voturi împotrivă, 3 abțineri, 7 colegi care nu optează. Respins.

Nr. crt. 114, amendament respins. Vot.

Un vot pentru, 161 de voturi împotrivă, două abțineri, 7 colegi care nu optează. Respins.

Nr. crt. 115, amendament respins. Vot.

6 voturi pentru, 160 de voturi împotrivă, 3 abțineri, 7 colegi care nu optează. Respins.

Nr. crt. 116, amendament respins. Vot.

44 de voturi pentru, 116 voturi împotrivă, 4 abțineri, 8 colegi care nu optează.

Nr. crt. 117, amendament respins. Vot.

3 voturi pentru, 158 de voturi împotrivă, o abținere, 11 colegi care nu votează. Respins.

Nr. crt. 118, amendament respins. Vot, vă rog.

Un vot pentru, 162 de voturi împotrivă, două abțineri, 10 colegi care nu optează. Respins.

Nr. crt. 119, amendament respins. Vot.

Două voturi pentru, 159 de voturi împotrivă, două abțineri, 8 colegi care nu votează. Respins.

Nr. crt. 120, amendament respins. Vot.

Un vot pentru, 162 de voturi împotrivă, două abțineri, 9 colegi care nu votează. Respins.

Nr. crt. 121, amendament respins. Vot.

Un vot pentru, 164 de voturi împotrivă, o abținere, 7 colegi care nu optează. Respins.

Nr. crt. 122, amendament respins. Vot.

Un vot pentru, 161 de voturi împotrivă, două abțineri, 7 colegi care nu optează. Respins.

Nr. crt. 123, amendament respins. Vot.

Un vot pentru, 164 de voturi împotrivă, o abținere, 9 colegi care nu votează.

Nr. crt. 124, amendament respins. Vot.

Un vot pentru, 156 de voturi împotrivă, o abținere, 8 colegi care nu optează. Respins.

Nr. crt. 125, amendament respins. Vot.

Două voturi pentru, 160 de voturi împotrivă, o abținere, 8 colegi care nu optează. Respins.

Nr. crt. 126, amendament respins. Vot.

Un vot pentru, 155 de voturi împotrivă, o abținere. Respins.

Nr. crt. 127, amendament respins. Vot.

Două voturi pentru, 155 de voturi împotrivă, două abțineri, 8 colegi care nu optează. Respins.

Nr. crt. 128, alin. (2), amendament respins. Vot.

Două voturi pentru, 159 de voturi împotrivă, două abțineri. Respins.

Art. 33 în integralitatea sa. Vot.

129 de voturi pentru, 44 de voturi împotrivă, o abținere, 6 colegi care nu optează.

Art. 33 a fost adoptat cu amendamentele admise și respinse.

Continuăm cu art. 35, la poziția 91.

Art. 35 alin. (1), amendament admis. Vot.

129 de voturi pentru, 34 de voturi împotrivă, două abțineri, 8 colegi care nu optează. Aprobat.

Deci la art. 35 avem doar acest amendament admis, respinse nu avem.

Vot pe art. 35 în integralitatea sa. Vot.

128 de voturi pentru, 40 de voturi împotrivă, două abțineri, 7 colegi care nu optează. Art. 35 a fost adoptat cu amendamentele admise și... admise, atât.

Continuăm cu poziția 92 de la Anexa nr. 1. La art. 37 alin. (11), amendament admis. Vot.

125 de voturi pentru, 37 de voturi împotrivă, două abțineri, 8 colegi care nu votează. Adoptat.

Poziția 93, Anexa nr. 1, art. 37 alin. (2), amendament admis. Vot.

127 de voturi pentru, 32 de voturi împotrivă, o abținere, 9 colegi care nu optează. Aprobat.

Nu avem amendamente respinse.

Supun votului art. 37 în integralitatea sa. Vot.

126 de voturi pentru, 41 de voturi împotrivă, 3 abțineri, 7 colegi care nu optează. Art. 37 a fost adoptat cu amendamentele admise.

Poziția 94, Anexa nr. 1, art. 38, amendament admis. Vot.

128 de voturi pentru, 34 de voturi împotrivă, o abținere, 9 colegi care nu optează. Adoptat.

Poziția 95, amendament admis, vot.

126 de voturi pentru, 34 de voturi împotrivă, o abținere, 9 colegi care nu optează. Adoptat.

Nr. crt. 96, amendament admis. Vot.

127 de voturi pentru, 35 de voturi împotrivă, o abținere, 9 colegi care nu votează. Adoptat.

Amendamente respinse nu avem la art. 38.

Vot pe art. 38 în integralitatea sa.

126 de voturi pentru, 37 de voturi împotrivă, 3 abțineri, 7 colegi care nu optează. Adoptat cu amendamentele admise.

Nr. crt. 97, la Anexa nr. 1, art. 39 alin. (1), amendament admis. Vot, vă rog.

133 de voturi pentru, 31 de voturi împotrivă, o abținere, 8 colegi care nu optează. Adoptat.

Poziția 98, amendament admis. Vot, vă rog.

132 de voturi pentru, 32 de voturi împotrivă, o abținere, 8 colegi care nu optează. Adoptat.

Nr. crt. 99, amendament admis. Vot.

127 de voturi pentru, 31 de voturi împotrivă, o abținere, 7 colegi care nu optează. Adoptat.

Nr. crt. 100, amendament admis. Vot, vă rog.

127 de voturi pentru, 35 de voturi împotrivă, două abțineri, 8 colegi care nu votează. Adoptat.

Nr. crt. 101, amendament admis. Vot, vă rog.

130 de voturi pentru, 33 de voturi împotrivă, o abținere, 8 colegi care nu optează. Adoptat.

Nr. crt. 102, amendament admis. Vot, vă rog.

132 de voturi pentru, 32 de voturi împotrivă, o abținere, 5 colegi care nu optează. Aprobat.

Trecem la Anexa nr. 2, la art. 39 alin. (2), amendament respins. Vot, vă rog.

3 voturi pentru, 159 de voturi împotrivă, două abțineri, 7 colegi care nu optează. Respins.

Poziția 130, amendament respins. Vot, vă rog.

3 voturi pentru, 161 de voturi împotrivă, două abțineri, 9 colegi care nu votează. Respins.

Poziția 131, alin. (4), amendament respins. Vot, vă rog.

Două voturi pentru, 166 de voturi împotrivă, o abținere, 12 colegi care nu optează. Respins.

Poziția 132, alin. (4), amendament respins. Vot, vă rog.

159 de voturi pentru, o abținere, 9 colegi care nu optează. Respins.

Poziția 133, alin. (6), amendament respins. Vot, vă rog.

Două voturi pentru, 160 de voturi împotrivă, două abțineri, 8 colegi care nu optează.

Poziția 134, alin. (7), amendament respins. Vot, vă rog.

Două voturi pentru, 161 de voturi împotrivă, două abțineri, 8 colegi care nu votează.

Art. 39, da, în integralitatea sa. Vot.

Vot am zis.

130 de voturi pentru, 33 de voturi împotrivă, două abțineri, 9 colegi care nu votează.

Art. 39 a fost adoptat cu amendamentele admise și respinse.

Anexa nr. 1, pct. 103, art. 40 alin. (1), amendament admis. Vot.

128 de voturi pentru, 31 de voturi împotrivă, două abțineri, 11 colegi care nu optează. Adoptat.

Poziția 104, alin. (3) al art. (40), amendament admis. Vot.

128 de voturi pentru, 32 de voturi împotrivă, o abținere, un coleg care nu optează. Aprobat.

Nr. crt. 105, amendament admis. Vot.

130 de voturi pentru, 28 de voturi împotrivă, o abținere, 7 colegi care nu optează. Adoptat.

Anexa nr. 2, poziția 135, art. 40, amendament respins. Vot.

Două voturi pentru, 159 de voturi împotrivă, o abținere, 6 colegi care nu optează. Respins.

Poziția 136, amendament respins. Vot.

Un vot pentru, 151 de voturi împotrivă, două abțineri și 10 colegi care nu optează. Respins.

Art. 40 în integralitatea sa. Vot.

(Domnul deputat Florin-Claudiu Roman solicită să ia cuvântul.)

Vă rog.

Domnul Florin-Claudiu Roman:

Doamnelor și domnilor colegi,

Domnule președinte de ședință,

Dați-mi voie să urăm la mulți ani, tuturor sărbătoriților zilei, celor care poartă numele Sf. Nicolae! (Aplauze.)

Vă mulțumesc.

 

(Domnul deputat Nicolae Giugea solicită să ia cuvântul.)

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Nu, nu, nu... nu a precizat care Nicolae.

Vă rog.

Domnul Nicolae Giugea:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Propun să nu mai acordați pauză, fiindcă am două motivații foarte bine argumentate.

Unu...

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Faceți economie în seara asta...

Domnul Nicolae Giugea:

Puneți președintele dumneavoastră în postura de a alege între Moș Livache și Moș Nicolae, care nu sunt de același calibru.

Și, în al doilea rând, probabil, nu știu ce se întâmplă în pauză, că îl copleșiți cu pupături, cu îmbrățișări, mai ales cred că i-ați dus și cele 27 de articole aprobate, că nu și-a mai revenit în sală...

V-aș ruga să... deci să-mi îndepliniți această dorință, astăzi, să nu mai acordați pauză. (Vociferări. Discuții în sală.)

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Eu vă doresc multă sănătate, domnule Giugea. Atâta pot, din calitatea asta, de moderator...

Anexa nr. 1, nr. crt. 106, alin. (3) al art. 41, amendament admis. Vot.

125 de voturi pentru, 33 de voturi împotrivă, două abțineri, 10 colegi care nu optează.

Art. 41 în integralitatea sa. Vot.

127 de voturi pentru, 35 de voturi împotrivă, o abținere. Aprobat.

Pct. 107, Anexa nr. 1, art. 421, amendament admis. Vot.

129 de voturi pentru, 33 de voturi împotrivă, o abținere, 8 colegi care nu votează. Aprobat.

Alin. (2), amendament admis. Vot.

124 de voturi pentru, 33 de voturi împotrivă, două abțineri, 8 colegi care nu optează. Adoptat.

Alin. (3), amendament admis. Vot.

123 de voturi pentru, 26 de voturi împotrivă, o abținere, 8 colegi care nu optează. Adoptat.

Trecem la Anexa nr. 2, la art. 42 alin. (1), amendament respins. Vot.

Două voturi pentru, 157 de voturi împotrivă, două abțineri, 11 colegi nu votează. Respins.

Alin. (2) al art. 42, amendament respins. Vot.

153 de voturi împotrivă, 3 abțineri, 8 colegi care nu optează. Respins.

Alin. (3) de la art. 42, amendament respins. Vot.

Două voturi pentru, 152 de voturi împotrivă, două abțineri, 10 colegi care nu optează. Respins.

Poziția 138, art. 421 alin. (1), amendament respins. Vot.

Două voturi pentru, 154 de voturi împotrivă, două abțineri, 9 colegi care nu votează. Respins.

Alin. (2) de la art. 421, amendament respins. Vot.

153 de voturi împotrivă, o abținere, 9 colegi care nu votează. Respins.

Alin. (3) de la art. 421, amendament respins. Vot.

Un vot pentru, 151 de voturi împotrivă, două abțineri, 4 colegi care nu optează. Respins.

Art. 42 în integralitatea sa. Vă rog, vot.

125 de voturi pentru, 34 de voturi împotrivă, o abținere, 10 colegi care nu optează.

Art. 42 a fost adoptat cu amendamentele admise și respinse.

Anexa nr. 1, poziția 108, art. 43 alin. (1), amendament admis. Vot.

128 de voturi pentru, 35 de voturi împotrivă, două abțineri, 8 colegi care nu votează. Adoptat.

Alin. (2), amendament admis. Vot.

127 de voturi pentru, 31 de voturi împotrivă, o abținere, 10 colegi care nu optează. Aprobat.

Alin. (3) al art. 43, amendament admis. Vot.

127 de voturi pentru, 32 de voturi împotrivă, o abținere, 8 colegi care nu optează. Aprobat.

Alin. (4) al art. 43, amendament admis. Vot.

127 de voturi pentru, 32 de voturi împotrivă, două abțineri, 8 colegi care nu votează. Adoptat.

Alin. (5) al art. 43, amendament admis. Vot.

125 de voturi pentru, 32 de voturi împotrivă, două abțineri, 11 colegi care nu optează. Adoptat.

Anexa nr. 2, poziția 139, art. 43 alin. (1), amendament respins. Vot.

8 voturi pentru, 156 de voturi împotrivă, două abțineri, 8 colegi care nu votează. Respins.

Alin. (2) al art. 43, amendament respins. Vot.

Un vot pentru, 159 de voturi împotrivă, o abținere, 8 colegi care nu optează. Respins.

Alin. (3), amendament respins. Vot.

6 voturi pentru, 150 de voturi împotrivă, 3 abțineri, 8 colegi care nu optează. Respins.

Alin. (4) al art. 43, amendament respins. Vot.

Două voturi pentru, 156 de voturi împotrivă, o abținere, 8 colegi care nu votează. Respins.

Alin. (5) al art. 43, amendament respins. Vot.

Două voturi pentru, 156 de voturi împotrivă, două abțineri, 8 colegi care nu votează. Amendamentul a fost respins.

Art. 43 în integralitatea sa. Vot.

127 de voturi pentru, 36 de voturi împotrivă, o abținere, 8 colegi care nu votează. Art. 43 a fost adoptat.

Anexa nr. 1, poziția 109, art. 44 alin. (1), amendament admis. Vot.

125 de voturi pentru, 33 de voturi împotrivă, 3 abțineri, 9 colegi care nu optează. Aprobat.

Poziția 110, lit. a), amendament admis. Vot.

127 de voturi pentru, 30 de voturi împotrivă, o abținere, 10 colegi care nu optează. Adoptat.

În continuare, lit. b), amendament admis. Vot.

126 de voturi pentru, 30 de voturi împotrivă, o abținere, 10 colegi care nu optează. Aprobat.

Lit. c), amendament admis. Vot.

128 de voturi pentru, 34 de voturi împotrivă, o abținere, 8 colegi care nu votează. Adoptat.

Poziția 111, alin. (2) al art. 44, amendament admis. Vot.

125 de voturi pentru, 34 de voturi împotrivă, două abțineri, 11 colegi care nu optează. Aprobat.

Poziția 112, alin. (3), amendament admis. Vot.

127 de voturi pentru, 31 de voturi împotrivă, o abținere, 10 colegi care nu optează. Aprobat.

Poziția 113, alin. (3), amendament admis. Vot.

127 de voturi pentru, 30 de voturi împotrivă, două abțineri, 9 colegi care nu optează. Aprobat.

Poziția 114, amendament admis. Vot, vă rog.

125 de voturi pentru, 32 de voturi împotrivă, 3 abțineri, 9 colegi care nu votează. Aprobat.

Trecem la Anexa nr. 2, poziția 140, cu art. 44 alin. (1), amendament respins. Vot.

Un vot pentru, 150 de voturi împotrivă, 3 abțineri, 12 colegi care nu optează. Respins.

Poziția 141, lit. a), amendament respins. Vot, vă rog.

Două voturi pentru, 153 de voturi împotrivă, o abținere, 8 colegi care nu optează. Respins.

Lit. b), amendament respins. Vot, vă rog.

Două voturi pentru, 154 de voturi împotrivă, o abținere, 11 colegi care nu votează. Respins.

Lit. c), amendament respins. Vot, vă rog.

Un vot pentru, 153 de voturi împotrivă, o abținere, 11 colegi care nu votează. Respins.

Poziția 142, art. 44 alin. (1), amendament respins. Vot, vă rog.

154 de voturi împotrivă, o abținere, 12 colegi care nu votează. Respins.

Poziția 143, amendament respins. Vot.

Două voturi pentru, 148 de voturi împotrivă, o abținere, 11 colegi care nu votează. Respins.

Poziția 144, amendament respins. Vot, vă rog.

Două voturi pentru, 152 de voturi împotrivă, două abțineri, 10 colegi care nu optează. Respins.

Poziția 145, amendament respins. Vot, vă rog.

Un vot pentru, 155 de voturi împotrivă, o abținere, 9 colegi care nu optează. Respins.

Poziția 146, amendament respins. Vot, vă rog.

Un vot pentru, 151 de voturi împotrivă, o abținere, 9 colegi care nu optează. Respins.

Poziția 147, amendament respins. Vot, vă rog.

Două voturi pentru, 151 de voturi împotrivă, două abțineri, 12 colegi care nu votează. Respins.

Poziția 148, amendament respins. Vot, vă rog.

Două voturi pentru, 151 de voturi împotrivă, două abțineri, 9 colegi care nu optează. Respins.

Poziția 149, amendament respins. Vot, vă rog.

Un vot pentru, 152 de voturi împotrivă, două abțineri, 7 colegi care nu optează. Respins.

Și poziția 150, amendament respins, alin. (5). Vot, vă rog, amendament respins.

Două voturi pentru, 154 de voturi împotrivă, două abțineri, 11 colegi care nu optează. Respins.

Art. 44 în integralitatea sa, cu amendamente admise și respinse. Vot.

122 de voturi pentru, 36 de voturi împotrivă, două abțineri, 4 colegi care nu votează. Art. 44 a fost adoptat.

Poziția 115, la Anexa nr. 1, art. 45, amendament admis. Vot.

120 de voturi pentru, 29 de voturi împotrivă, 3 abțineri, 6 colegi care nu optează. Aprobat.

Anexa nr. 2, poziția 151, art. 45, amendament respins. Vot.

Un vot pentru, 151 de voturi împotrivă, o abținere, 9 colegi care nu votează. Respins.

Art. 45 în integralitatea sa. Vot.

122 de voturi pentru, 33 de voturi împotrivă, 3 abțineri, 9 colegi care nu optează. Art. 45 a fost adoptat.

Anexa nr. 1, poziția 116, art. 46, alin. (1), amendament admis. Vot. Vot.

122 de voturi pentru, 31 de voturi împotrivă, două abțineri, 9 colegi care nu votează. Adoptat.

Poziția 117, alin. (2), amendament admis. Vot.

119 voturi pentru, 32 de voturi împotrivă, două abțineri, 8 colegi care nu votează. Aprobat.

Poziția 118, amendament admis. Vot.

118 voturi pentru, 30 de voturi împotrivă, o abținere, 9 colegi care nu votează. Adoptat.

Poziția 119, amendament admis. Vot.

121 de voturi pentru, 33 de voturi împotrivă, două abțineri, 6 colegi care nu votează. Aprobat.

Poziția 120, amendament admis, art. 461 alin. (1). Vot.

123 de voturi pentru, 32 de voturi împotrivă, două abțineri, 7 colegi care nu votează. Aprobat.

Art. 461 alin. (2), amendament admis. Vot.

122 de voturi pentru, 29 de voturi împotrivă, două abțineri, 5 colegi care nu votează. Aprobat.

Art. 461 alin. (3), amendament admis. Vot.

120 de voturi pentru, 32 de voturi împotrivă, o abținere, 8 colegi care nu votează. Adoptat.

Art. 462 alin. (1), amendament admis. Vot.

(120 de voturi pentru, 32 de voturi împotrivă, o abținere, 8 deputați nu optează.)

Și alin. (2) al art. 462, amendament admis. Vot.

124 de voturi pentru, 32 de voturi împotrivă, o abținere, 8 colegi care nu votează. Adoptat.

Poziția 121, art. 463 alin. (1), amendament admis. Vot.

125 de voturi pentru, 35 de voturi împotrivă, o abținere, 7 colegi care nu votează. Adoptat.

Art. 463 alin. (2), amendament admis. Vot.

123 de voturi pentru, 35 de voturi împotrivă, o abținere, 8 colegi care nu vor să voteze sub nicio formă. Aprobat.

Voci din sală:

... nu optează...

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Ați... optat, corect.

Art. 463 alin. (3), amendament admis. Vot.

124 de voturi pentru, 34 de voturi împotrivă, 4 abțineri, 7 colegi care nu au optat. Aprobat.

Trecem la Anexa nr. 2, cu art. 46, poziția 152, alin. (1), amendament respins. Vot.

3 voturi pentru, 154 de voturi împotrivă, 3 abțineri, 10 colegi care nu votează. Respins.

Poziția 153, alin. (2) al art. 46, amendament respins. Vot.

Două voturi pentru, 150 de voturi împotrivă, două abțineri, 8 colegi care nu votează. Respins.

Poziția 154, alin. (3), amendament respins. Vot.

Două voturi pentru, 154 de voturi împotrivă, două abțineri, 10 colegi care nu votează. Respins.

Poziția 155, alin. (5) al art. 46, amendament respins. Vot.

Un vot pentru, 153 de voturi împotrivă, două abțineri, 9 colegi care nu optează. Respins.

Poziția 156, amendament respins. Vot.

A venit domnul Șerban. (Se referă la domnul senator Șerban Nicolae.)

Un vot pentru, 155 de voturi împotrivă, două abțineri, 8 colegi care nu optează. Respins.

Și poziția 157, alin. (6), amendament respins. Vot.

Un vot pentru, 147 de voturi împotrivă, o abținere, 8 colegi care nu votează.

Supun votului art. 46 cu amendamentele admise și cu art. 461, art. 462, art. 463, pe care le-am aprobat, în integralitatea sa. Vot.

125 de voturi pentru, 37 de voturi împotrivă, 3 abțineri, 10 colegi care nu optează. Adoptat.

Poziția 122 din Anexa nr. 1, art. 471 alin. (1), amendament admis. Vot.

128 de voturi pentru, 34 de voturi împotrivă, o abținere, 9 colegi care nu optează. Aprobat.

Alin. (2), amendament admis. Vot.

128 de voturi pentru, 30 de voturi împotrivă, două abțineri, 7 colegi care nu votează. Aprobat.

Poziția 123, art. 472 , amendament admis. Vot.

130 de voturi pentru, 31 de voturi împotrivă, două abțineri, 9 colegi care nu votează. Adoptat.

La Anexa nr. 2, poziția 158, art. 47, amendament respins. Vot, vă rog.

Două voturi pentru, 161 de voturi împotrivă, două abțineri, 10 colegi care nu votează... care nu optează. Respins.

Poziția 159, art. 471 alin. (1), amendament respins. Vot.

Două voturi pentru, 150 de voturi împotrivă, o abținere, 11 colegi care nu optează. Respins.

Alin. (2), amendament respins. Vot.

Un vot pentru, 151 de voturi împotrivă, două abțineri, 8 colegi care nu votează. Respins.

Alin. (3), amendament respins. Vot.

148 de voturi împotrivă, două abțineri, 9 colegi care nu optează. Respins.

Art. 47, cu art. 471 și art. 472, cu amendamentele admise și propuse, în integralitatea sa. Vot, vă rog.

125 de voturi pentru, 35 de voturi împotrivă, o abținere, 9 colegi care nu optează. Adoptat.

Poziția 124 din Anexa nr. 1, la art. 48 alin. (1), amendament admis. Vot.

124 de voturi pentru, 31 de voturi împotrivă, o abținere, 7 colegi care nu optează. Adoptat.

Poziția 125, art. 48 alin. (4), amendament admis. Vot.

124 de voturi pentru, 31 de voturi împotrivă, două abțineri, 10 colegi care nu optează. Adoptat.

Poziția 126, alin. (5) al art. 48, amendament admis. Vot.

121 de voturi pentru, 32 de voturi împotrivă, două abțineri, 9 colegi care nu optează. Aprobat.

Poziția 127, alin. (6) al art. 48, amendament admis. Vot, vă rog.

116 voturi pentru, 32 de voturi împotrivă, o abținere, 8 colegi care nu votează. Adoptat.

Poziția 128, alin. (7), amendament admis. Vot.

124 de voturi pentru, 31 de voturi împotrivă, o abținere, 9 colegi care nu optează. Adoptat.

Poziția 129, alin. (8), amendament admis. Vot.

124 de voturi pentru, 33 de voturi împotrivă, 3 abțineri, 8 colegi care nu votează. Adoptat.

Procedură.

Domnul Lucian-Daniel Stanciu-Viziteu:

Mulțumesc, domnule președinte.

Suntem aproape la jumătatea numărului de amendamente și aș fi vrut să stric, să rup un pic monotonia și să vă felicit pentru modul în care ați condus și ați avut răbdare.

Chiar vă felicit și sper să fiți viitorul președinte al Camerei Deputaților. (Aplauze.)

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Mulțumesc.

Sincer, aș fi mers la domnul Giugea, la o bere, dar...

Poziția 130, alin. (9)...

Domnul profesor... (Discuții în sală.)

Domnul Corneliu Bichineț:

Mulțumesc.

Stimați colegi,

Eu știu că nicio zi nu trece fără să nască un erou. Dumneavoastră aproape ați devenit un erou. E drept, unul negativ, dar erou se cheamă. (Râsete. Aplauze.)

Cel care ne-a pus să muncim aici ca pe plantație nu este în sală, dar este și el un fel de erou.

Dar eroina zilei este doamna deputat Chichirău... (Râsete. Aplauze.)... care, ați văzut, a dat dovadă de mai multă virtuozitate decât și-a putut imagina cineva. La capcana pe care i-ați întins-o dumneavoastră, aprinzând, stingând, microfonul, doamna a continuat să exerseze, să ni se adreseze nouă la rece, și s-a descurcat... (Râsete. Aplauze.) ... foarte bine.

Eu vreau să vă spun că am apreciat și colegul cu goarna (Râsete. Aplauze.)... domnule... care, într-o perioadă prolifică pentru noi, v-a luat maul (Râsete.)... cum se spune...

Schimbul de replici - pentru care am regretat și am și suferit - dintre mine și domnul Bacalbașa - e un fel de preludiu față de schimbul de replici la care dumneavoastră n-ați avut acces, ce s-a produs între colegul nostru, Șerban Nicolae, și doamna Chichirău. (Aplauze.)

Și pentru ca toată lumea să fie în temă cu ce se discută, eu vreau ca acele dialoguri absolut halucinante să fie făcute publice, pentru că doamna Chichirău este o comoară.

Mulțumesc.

Iar domnul Șerban Nicolae este mai mult decât o comoară, două comori.

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Mulțumesc.

(Domnul deputat Florin-Claudiu Roman solicită să ia cuvântul pe procedură.)

Mai încolo un pic. (Vociferări.)

Mai făceam ceva și mai făceam după aceea o pauză...

Domnul Florin-Claudiu Roman:

Mulțumesc, domnule președinte.

Să trecem la lucruri cu adevărat serioase.

Procedură, art. 145 alin. (3): "Președintele este asistat obligatoriu de doi secretari stabiliți prin rotație, dintre care unul, de regulă, este din opoziție".

Având în vedere că domnul Buican a fost până acum, și la pupitru e o doamnă colegă care rezistă cu stoicism de atâta vreme, eu propun ca secretarul din partea colegilor de la USR s-o înlocuiască pe doamna. (Se referă la doamna deputat Ioana Bran, secretar al Camerei Deputaților.) A rezistat cu stoicism la tribună.

Mulțumesc. (Discuții în sală.)

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Da.

Mulțumesc.

Poziția 130 din Anexa nr. 1, alin. (9), amendament admis. Vot.

127 de voturi pentru, 35 de voturi împotrivă, două abțineri, 8 colegi care nu votează. Adoptat.

Poziția 131, amendament admis. Vot, vă rog.

121 de voturi pentru, 27 de voturi împotrivă, o abținere, 8 colegi care nu optează. Adoptat.

Poziția 132, alin. (10), amendament admis. Vot, vă rog.

127 de voturi pentru, 29 de voturi împotrivă, o abținere, 6 colegi care nu optează. Adoptat.

Poziția 133, alin. (11), amendament admis. Vot, vă rog. (Vociferări.)

Ar trebui cineva de la o opoziție și în locul meu un pic... (Vociferări.) Ați vrea voi! (Râsete.)

121 de voturi pentru, 25 de voturi împotrivă, două abțineri, 6 colegi care nu optează. Adoptat.

Nr. crt. 134, alin. (12), amendament admis. Vot, vă rog.

118 voturi pentru, 33 de voturi împotrivă, o abținere, 8 colegi care nu optează.

Am încheiat cu Anexa nr. 1, la art. 48.

Trecem la Anexa nr. 2.

Articolul 48 alin. (2), amendament respins. Vot.

3 voturi pentru, 148 de voturi împotrivă, 3 abțineri, 9 colegi care nu optează. Respins.

Poziția 161, alin. (2), amendament respins. Vot.

Două voturi pentru, 146 de voturi împotrivă, o abținere, 9 colegi nu optează. Respins.

Poziția 162, alin. (21), amendament respins. Vot.

Două voturi pentru, 149 de voturi împotrivă, două abțineri, 7 colegi care nu optează. Respins.

Poziția 163, alin. (3), amendament respins. Vot.

135 de voturi împotrivă, o abținere, 6 colegi nu votează. Respins. (Vociferări.)

Vă rog! Vă rog! (Vociferări.)

Domnule deputat, am o rugăminte la dumneavoastră... Vă rog! Vă rog! Nu dialogați așa cu mine, v-am rugat să nu deranjați colegii! Filmați-vă singur, că vă ajută...

Poziția 164, alineat... (Vociferări.)

Vă rog! Vă rog!

Poziția 164, alin. (4), amendament respins. Vot, vă rog. Respins. Vot.

3 voturi pentru, 149 de voturi împotrivă, 3 abțineri, 7 colegi care nu optează. Respins.

Poziția 165, nemodificat. Vă rog. Amendament respins. Vot.

Un vot pentru, 151 de voturi împotrivă, o abținere, 10 colegi care nu optează. Respins.

Poziția 166, amendament respins. Vot. (Gălăgie.)

Un vot pentru, 129 de voturi împotrivă, două abțineri, 8 colegi care nu optează. Respins.

Poziția 167, amendament respins. Vot, vă rog.

Un vot pentru, 149 de voturi împotrivă, o abținere. Respins.

Poziția 168, art. 48, amendament respins. Vot.

Un vot pentru, 148 de voturi împotrivă, 3 abțineri, 8 colegi care nu votează. Respins.

Poziția 169, alin. (8), amendament respins. Vot, vă rog.

Un vot pentru, 152 de voturi împotrivă, o abținere, 10 colegi care nu optează. Respins.

Poziția 170, amendament respins. Vot, vă rog.

151 de voturi împotrivă, două abțineri, 9 colegi care nu votează. Respins.

Și poziția 171 - ultimul de la art. 48 - amendament respins. Vot.

Două voturi pentru, 150 de voturi împotrivă, o abținere, 9 colegi care nu votează. Respins.

Articolul 48 în integralitatea sa. Vot.

123 de voturi pentru, 29 de voturi împotrivă, o abținere, 10 colegi care nu optează. Articolul 48 a fost adoptat.

Anexa nr. 1, poziția 135, art. 49 alin. (1), amendament admis. Vot. Admis. Vot.

Mă scuzați că nu sunt atât de atent ca dumneavoastră, să vă fac atenți! Îmi cer scuze! (Vociferări.) Da, v-am verificat, da!

124 de voturi pentru, 26 de voturi împotrivă, 3 abțineri, 9 colegi care nu optează. Adoptat.

Poziția 136, alin. (2), amendament admis. Vot, vă rog.

124 de voturi pentru, 31 de voturi împotrivă, două abțineri, 8 colegi care nu votează. Adoptat.

Poziția 137, text admis. Vă rog, vot.

122 de voturi pentru, 23 de voturi împotrivă, 4 abțineri, 8 colegi care nu optează. Adoptat.

Poziția 138, amendament admis. Vot.

123 de voturi pentru, 26 de voturi împotrivă, două abțineri, 7 colegi care nu optează. Adoptat.

Poziția 139, alin. (7), amendament admis. Vot.

124 de voturi pentru, 28 de voturi împotrivă, o abținere, 8 colegi care nu votează. Adoptat.

Poziția 140, alin. (8), amendament admis. Vot.

127 de voturi pentru, 32 de voturi împotrivă, o abținere, 10 colegi care nu optează. Adoptat.

Poziția 141, alin. (9), amendament admis. Vot.

124 de voturi pentru, 31 de voturi împotrivă, două abțineri, 11 colegi nu optează. Adoptat.

Poziția 142, amendament admis. Vot.

123 de voturi pentru, 29 de voturi împotrivă, două abțineri, 11 colegi nu optează. Adoptat.

Anexa nr. 2 la art. 49, la respinse. Alin. (2), amendament respins. Vot.

4 voturi pentru, 144 de voturi împotrivă, 3 abțineri, 9 colegi care nu optează. Respins.

Poziția 173 alin. (21), amendament respins. Vot.

Două voturi pentru, 147 de voturi împotrivă, 3 abțineri, 11 colegi care nu votează. Respins.

Alineatul (22), amendament respins. Vot.

154 de voturi împotrivă, două abțineri, 11 colegi care nu votează.

Da, domnule Roman.

Domnul Florin-Claudiu Roman:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Acum câteva minute pe site-ul Senatului a fost publicat anunțul conform căruia ceea ce discutăm noi astăzi a fost adoptat.

Rugămintea către stafful tehnic este să ia legătura cu colegii de la Senat, să scoată acest proiect ca fiind adoptat de către noi, pentru că eu cred că suntem aici cu toții să încercăm să dezbatem. Acest lucru nu face cinste, în primul rând Senatului, și aruncă în derizoriu orice dezbatere care are loc în Camera Deputaților.

Rugămintea este să verificați și dumneavoastră!

Vă mulțumesc.

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Mulțumesc, domnule deputat.

Noi suntem în Cameră aici, camera serioasă...

Alineatul (3), de la poziția 174, amendament respins. Vot.

Două voturi pentru, 154 de voturi împotrivă, 3 abțineri, 10 colegi care nu optează. Respins.

Nr. crt. 175, amendament respins. Vot.

Două voturi pentru, 152 de voturi împotrivă, o abținere, 11 colegi care nu optează. Respins.

Poziția 176, alin. (5), amendament respins. Vot, vă rog.

148 de voturi împotrivă, două abțineri, 10 colegi care nu optează. Respins.

Poziția 177, amendament respins. Vot, vă rog.

Un vot pentru, 148 de voturi împotrivă, o abținere, 9 colegi care nu optează. Respins.

Poziția 178, amendament respins. Vot, vă rog.

Un vot pentru, 145 de voturi împotrivă, o abținere, 8 colegi care nu optează. Respins.

Poziția 179, alin. (8), amendament respins. Vot.

Două voturi pentru, 140 de voturi împotrivă, o abținere, 11 colegi care nu votează. Respins.

Poziția 180, alin. (9)...

 

(Domnul deputat Claudiu-Iulius-Gavril Năsui solicită să ia cuvântul pe procedură.)

Domnul Claudiu-Iulius-Gavril Năsui:

Voi fi rapid, domnule președinte! Problema nu e doar că au apărut pe site-ul Senatului, problema e că au și numere de înregistrare și sunt foarte curios cum niște legi care n-au plecat de la Camera Deputaților au și numere de înregistrare.

Deci abuzurile pe care le faceți sunt absolut incredibile în ziua de astăzi și aș dori - și vă rog, domnule președinte de ședință - să notificați funcționarii din Camera Deputaților care se ocupă de relația cu Senatul - să înțelegem și noi exact ce a primit număr de înregistrare, ce a fost exact înregistrat la Senat, cine a votat lucrul acela?

Mulțumim frumos.

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Domnule deputat,

Am înțeles! E problema la Senat, nu la noi!

Aveți senatori... Mă rog. (Vociferări.)

Poziția 180, alin. (9), amendament respins. Vot.

Un vot pentru, 150 de voturi împotrivă, 6 colegi care nu optează. Respins.

Poziția 181, amendament respins. Vot.

Un vot pentru, 148 de voturi împotrivă, o abținere, 9 colegi care nu optează. Respins.

Poziția 182, amendament respins. Vot.

Un vot pentru, 147 de voturi împotrivă, o abținere, 6 colegi care nu votează. Respins.

Articolul 49 în integralitatea sa. Vă rog, vot.

120 de voturi pentru, 30 de voturi împotrivă, o abținere, 6 colegi care nu optează. Articolul 49 a fost adoptat.

Articolul 50, la Anexa nr. 1, poziția 143, alin. (1), amendament admis. Vot.

125 de voturi pentru, 28 de voturi împotrivă, o abținere, 8 colegi care nu optează. Adoptat.

Articolul 50 lit. a). Vot, vă rog. Amendament admis.

124 de voturi pentru, 27 de voturi împotrivă, o abținere, 8 colegi care nu optează. Adoptat.

Litera b), amendament admis. Vot.

118 voturi pentru, 27 de voturi împotrivă, două abțineri, 9 colegi care nu optează. Adoptat.

Litera c), amendament admis. Vot.

121 de voturi pentru, 25 de voturi împotrivă, 5 colegi care nu votează. Adoptat.

Poziția 146, amendament admis. Vot.

122 de voturi pentru, 27 de voturi împotrivă, o abținere, 7 colegi care nu optează. Adoptat.

Poziția 147, alin. (3), amendament admis. Vot.

124 de voturi pentru, 23 de voturi împotrivă, două abțineri, 7 colegi care nu votează.

(Doamna deputat Raluca Turcan solicită să ia cuvântul.)

Eu am dat cuvântul pe procedură - nu există nicio procedură până acum - să mai facem pauză, dar nu vreau să abuzați de chestia aceasta.

Vă rog, e ultima dată când vă mai dau cuvântul!

Doamna Raluca Turcan:

Mulțumesc.

Nu abuzez câtuși de puțin, domnule președinte de ședință.

Tocmai vreau să vă atrag atenția asupra unui fapt deosebit de periculos, și anume faptul că, la Senat - așa cum au spus și colegii mei - a fost înregistrată inițiativa legislativă pe care dumneavoastră ați depus-o și pe care noi ne chinuim să o dezbatem astăzi, ca fiind votată astăzi în Parlamentul României și există deja număr de înregistrare de intrare la Senat.

Or, lucrul acesta, domnule președinte - permiteți-mi să nu vă răpesc foarte mult timp - arată un singur lucru: că aici a fost o acțiune cu premeditare! (Vociferări. Rumoare.)

Dumneavoastră urmăreați ca astăzi, cu paravanul de comemorare a Majestății Sale, Regele Mihai, să dați o lovitură la adresa Justiției, să votați această lege...

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Vă mulțumesc.

Doamna Raluca Turcan:

...și v-ați grăbit să o și înregistrați la Senat, crezând că vă va ieși acest joc.

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Vă mulțumim.

Doamna Raluca Turcan:

Noroc că opoziția a reușit să blocheze acest demers și aceasta înseamnă că societatea trebuie să fie trează, activă, pentru că încă mai sunt șanse să fiți opriți din această destructurare a instituțiilor statului.

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Doamnă, mulțumesc! Nu era nicio procedură la Cameră... Adresați-vă Senatului, cui doriți dumneavoastră!

Continuăm.

Nr. crt. 148, alin. (4), amendament admis. Vot.

121 de voturi pentru, 26 de voturi împotrivă, o abținere. Adoptat.

Nr. crt. 149, alin. (5), amendament admis. Vot.

122 de voturi pentru, 24 de voturi împotrivă, o abținere, 7 colegi care nu optează. Adoptat.

Poziția 150, alin. (6), amendament admis. Vot.

121 de voturi pentru, 25 de voturi împotrivă, două abțineri, 6 colegi care nu optează. Adoptat.

Și alin. (7), la poziția 151, amendament admis. Vot.

121 de voturi pentru, 23 de voturi împotrivă, o abținere, 5 colegi care nu votează. Adoptat.

Trecem la Anexa nr. 2, poziția 183, art. 50 alin. (1), amendament respins. Vot.

Un vot pentru, 143 de voturi împotrivă, două abțineri, 9 colegi care nu optează. Respins.

Poziția 184, amendament respins. Vot.

Un vot pentru, 134 de voturi împotrivă, o abținere, 6 colegi care nu votează. Respins.

Poziția 185, amendament respins. Vot.

Două voturi pentru, 141 de voturi împotrivă, o abținere, 5 colegi care nu optează. Respins.

Poziția 186, amendament respins. Vot.

Două voturi pentru, 139 de voturi împotrivă, trei abținere, 7 colegi care nu votează. Respins.

Poziția 187, amendament respins. Vot.

Două voturi pentru, 145 de voturi împotrivă, două abțineri, 6 colegi care nu optează. Respins.

Poziția 188, amendament respins. Vot.

Două voturi pentru, 144 de voturi împotrivă, o abținere, 7 colegi care nu optează. Respins.

Poziția 189, amendament respins. Vot.

139 de voturi împotrivă, două abțineri, 9 colegi care nu votează. Respins.

Poziția 190, amendament respins. Vot.

142 de voturi împotrivă, două abțineri, 7 colegi care nu optează. Respins.

Poziția 191, amendament respins. Vot.

141 de voturi împotrivă, o abținere, 10 colegi care nu-și exprimă votul. Respins.

Poziția 192 - și ultima - amendament respins. Vot.

140 de voturi împotrivă, trei abțineri, 7 colegi care nu votează. Respins.

Articolul 50 în integralitatea sa. Vă rog, vot.

117 voturi pentru, 28 de voturi împotrivă, trei abținere, 5 colegi care nu votează. Articolul 50 a fost adoptat.

Anexa nr. 1, poziția 152, art. 51 alin. (1), amendament admis. Vot.

121 de voturi pentru, 21 de voturi împotrivă, o abținere, 8 colegi care nu votează. Adoptat.

Poziția 153, amendament admis. Vot.

118 voturi pentru, 27 de voturi împotrivă, o abținere, 9 colegi care nu votează. Adoptat.

Poziția 154, amendament admis. Vot.

120 de voturi pentru, 25 de voturi împotrivă, o abținere, 5 colegi care nu votează. Adoptat.

Poziția 155, amendament admis. Vot.

119 voturi pentru, 29 de voturi împotrivă, o abținere, 7 colegi care nu optează. Adoptat.

Poziția 156, amendament admis. Vot.

116 voturi pentru, 26 de voturi împotrivă, o abținere, 7 colegi care nu votează. Adoptat.

Și poziția 157, amendament admis. Vot.

119 voturi pentru, 27 de voturi împotrivă, o abținere, 6 colegi care nu votează. Adoptat.

Trecem la Anexa nr. 2, poziția 193, art. 51 alin. (1), amendament respins. Vot.

5 voturi pentru, 141 de voturi împotrivă, o abținere, 6 colegi care nu votează. Respins.

Poziția 194, amendament respins. Vot.

Două voturi pentru, 141 de voturi împotrivă, o abținere, 6 colegi care nu optează. Respins.

Poziția 195, amendament respins. Vot, vă rog.

Un vot pentru, 143 de voturi împotrivă, două abțineri, 6 colegi care nu optează. Respins.

Poziția 196, amendament respins. Vot, vă rog.

139 de voturi împotrivă, trei abțineri, 7 colegi care nu optează. Respins.

Poziția 197, amendament respins. Vot, vă rog.

141 de voturi împotrivă, trei abțineri, 8 colegi care nu optează. Respins.

Poziția 198, amendament respins. Vot, vă rog.

3 voturi pentru, 142 de voturi împotrivă, o abținere. Respins.

Și alin. (82) aici... Vot, vă rog. Tot respins e.

Un vot pentru, 146 de voturi împotrivă, două abțineri, 10 colegi care nu optează. Respins.

Poziția 199, amendament respins. Vot.

Două voturi pentru, 146 de voturi împotrivă, o abținere, 8 colegi care nu optează. Respins.

Poziția 200, art. 51, amendament respins. Vot, vă rog.

Un vot pentru, 144 de voturi împotrivă, o abținere, 9 colegi care nu votează.

Domnule Roman, vă rog să nu mă puneți în situația să vă tai microfonul! Dacă-mi spuneți același lucru...?! Invocați o chestiune procedurală! (Vociferări.)

Domnul Florin-Claudiu Roman:

N-am spus același lucru, domnule președinte, și eu cred că sunt lucruri foarte serioase! Se repetă exact aceeași situație, domnule deputat "Mitralieră", și în cazul propunerii ANI a apărut deja pe site-ul Senatului exact același lucru, că legea a fost... (I se întrerupe microfonul.)

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Mulțumesc.

Poziția 200... (Vociferări.))

Mulțumesc.

Mulțumesc, domnule deputat! (Aplauze.)

Articolul 51. Vot în integralitatea sa.

125 de voturi pentru, 33 de voturi împotrivă, o abținere, 3 colegi care nu optează. Articolul 51 a fost adoptat.

Anexa nr. 1, poziția 158, la art. 52 alin. (3), amendament admis. Vot, vă rog.

117 voturi pentru, 42 de voturi împotrivă, o abținere, 3 colegi care nu optează. Adoptat.

Poziția 159, art. 521, amendament admis. Vot.

115 de voturi pentru, 28 de voturi împotrivă, o abținere, 9 colegi care nu optează. Adoptat.

Poziția 160, amendament admis. Vot.

121 de voturi pentru, 24 de voturi împotrivă, o abținere, 10 colegi care nu optează. Adoptat.

Poziția 162, alin. (4). Vot. Amendament admis.

118 voturi pentru, 28 de voturi împotrivă, o abținere, 7 colegi care nu optează. Adoptat.

Poziția 163, alin. (5), amendament admis. Vot.

121 de voturi pentru, 28 de voturi împotrivă, o abținere, 8 colegi care nu optează. Adoptat.

Articolul 522 alin. (1), amendament admis. Vot.

122 de voturi pentru, 29 de voturi împotrivă, două abțineri, 9 colegi care nu optează. Adoptat.

Articolul 523, amendament admis, la poziția 165. Vot, vă rog.

119 voturi pentru, 24 de voturi împotrivă, o abținere și 9 colegi care nu optează.

Tot la art. 52, îmi cer scuze, dar am sărit eu un amendament admis, poziția 161, art. 521 alin. (2), amendament admis. Vot.

120 de voturi pentru, 27 de voturi împotrivă, o abținere, 11 colegi care nu optează.

Nr. crt. 166, la art. 522, amendament admis. Vot. 523, mă scuzați!

119 voturi pentru, 26 de voturi împotrivă, o abținere, 9 colegi care nu optează.

Nr. crt. 167, art. 524 alin. (1), amendament admis. Vot.

120 de voturi pentru, 30 de voturi împotrivă, o abținere, 6 colegi care nu optează.

Și art. 524 alin. (11), amendament admis. Vot.

120 de voturi pentru, 32 de voturi împotrivă, o abținere, 7 colegi care nu optează. Aprobat.

La poziția 168, alin. (2), amendament admis. Vot.

120 de voturi pentru, 29 de voturi împotrivă, o abținere, 7 colegi care nu optează. Aprobat.

Nr. crt. 169, art. 527, amendament admis. Vot.

112 voturi pentru, 28 de voturi împotrivă, o abținere, 8 colegi care nu optează. Adoptat.

Trecem la Anexa nr. 2, la art. 52...

Domnul Tudor-Vlad Benga:

Tot în virtutea art. 151 alin. (3) vreau să atrag atenția asupra unui alt articol din Regulament, art. 239: "Deputații care sunt membri ai Guvernului vor primi indemnizația și diurna de deplasare de la autoritățile la care își desfășoară activitatea".

O să-i rog politicos pe miniștrii care astăzi și-au pierdut ziua aici să nu primească și să nu încaseze diurna de la Guvern.

Mulțumesc frumos de tot. (Aplauze.)

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Mulțumesc.

(Domnul deputat Nicolae Dobrovici-Bacalbașa solicită să ia cuvântul.)

Domnule Bacalbașa, nu v-am dat cuvântul! (Vociferări.)

Nu v-am dat cuvântul, îmi pare rău! Nu! Nu v-am dat cuvântul! Vă rog! (Vociferări.) Ați vrea voi!

Articolul 52... (Gălăgie.)

Alin. (2) al art. 52... Am trecut la respinse!

Poziția 201, amendament respins. Vot.

Două voturi pentru, 142 de voturi împotrivă, două abțineri, 7 colegi care nu optează. Respins.

Poziția 202, alin. (3) al art. 52, amendament respins. Vot.

Două voturi pentru, 132 de voturi împotrivă, o abținere, 10 colegi care nu optează. Respins.

Poziția 203, alin. (3) al art. 52, amendament respins. Vot.

Un vot pentru, 134 de voturi împotrivă, o abținere, 10 colegi care nu optează. Respins.

Poziția 204, amendament respins. Vot.

Trei voturi pentru, 126 de voturi împotrivă, două abțineri, 11 colegi care nu optează. Respins.

Poziția 205, amendament respins. Vot.

Două voturi pentru, 129 de voturi împotrivă, două abțineri, 11 colegi care nu optează. Respins.

Poziția 206, amendament respins. Vot.

126 de voturi împotrivă, o abținere, 13 colegi care nu optează. Respins.

Poziția 207, amendament respins. Vot.

Un vot pentru, 132 de voturi împotrivă, două abțineri, 13 colegi care nu optează. Respins.

Poziția 208, amendament respins. Vot.

Un vot pentru, 132 de voturi împotrivă, trei abțineri, 10 colegi care nu optează. Respins.

Poziția 209, amendament respins. Vot, vă rog.

Un vot pentru, 130 de voturi împotrivă, o abținere, 12 colegi care nu votează. Respins.

Poziția 210, amendament respins. Vot, vă rog.

130 de voturi împotrivă, o abținere, 12 colegi care nu votează. Respins.

Poziția 211, amendament respins. Vot, vă rog.

Trei voturi pentru, 131 de voturi împotrivă, o abținere, 8 colegi care nu votează. Respins.

Poziția 212, amendament respins. Vot, vă rog.

128 de voturi împotrivă, două abțineri, 8 colegi care nu optează. Respins.

Poziția 213, amendament respins. Vot, vă rog.

Un vot pentru, 124 de voturi împotrivă, o abținere, 11 colegi care nu își exprimă votul. Respins.

Poziția 214, amendament respins. Vot, vă rog.

124 de voturi împotrivă, un vot pentru, o abținere, 9 colegi care nu optează. Respins.

Poziția 215, amendament respins. Vot, vă rog.

Două voturi pentru, 129 de voturi împotrivă, o abținere, 10 colegi care nu optează. Respins.

Poziția 216, amendament respins. Vot, vă rog.

Un vot pentru, 131 de voturi împotrivă, două abțineri, 10 colegi care nu optează.

Poziția 217, amendament respins. Vot, vă rog.

127 de voturi împotrivă, o abținere, 11 colegi care nu optează. Respins.

Poziția 218, amendament respins. Vot, vă rog.

Două voturi pentru, 124 de voturi împotrivă, două abțineri, 9 colegi care nu optează. Respins.

Poziția 219, amendament respins. Vot, vă rog.

Două voturi pentru, 131 de voturi împotrivă, o abținere, 11 colegi care nu votează.

Poziția 220, amendament respins. Vot, vă rog.

Un vot pentru, 128 de voturi împotrivă, două abțineri, 10 colegi care nu optează. Respins.

Poziția 221, amendament respins. Vot, vă rog.

Două voturi pentru, 128 de voturi împotrivă, trei abțineri, 13 colegi care nu optează.

Poziția 222, amendament admis. Vot, vă rog.

Respins, mă scuzați! Am greșit, reluăm votul! Reluăm votul, că am greșit eu!

Amendament respins, poziția 222. Vot, vă rog.

Trei voturi pentru, 129 de voturi împotrivă, trei abțineri, 10 colegi care nu optează.

Poziția 223, amendament respins. Vot, vă rog.

Două voturi pentru, 129 de voturi împotrivă, două abțineri, 13 colegi nu votează. Respins amendamentul.

Articolul 52 în integralitatea sa. Vot.

(111 voturi pentru, 24 de voturi împotrivă, o abținere, 11 deputați nu optează.)

(Domnul deputat Lucian-Daniel Stanciu-Viziteu solicită să ia cuvântul pe procedură.)

Mai încolo puțin, Lucian! Mai încolo, da? (Râsete.)

Poziția 170, art. 53, la Anexa nr. 1, alin. (1), amendament admis. Vot.

111 voturi pentru, 28 de voturi împotrivă, o abținere, 15 colegi care nu optează. Adoptat.

Poziția 171, amendament admis. Vot, vă rog.

105 voturi pentru, 35 de voturi împotrivă, o abținere, 9 colegi care nu votează. Adoptat.

Poziția 172, amendament admis. Vot.

110 voturi pentru, 26 de voturi împotrivă, două abțineri, 7 colegi care nu votează.

Dintr-o greșeală de redactare, 173 a fost bătut... e gol și atunci continuăm cu 174.

"Dispozițiile nemodificate", alin. (4), amendament admis. Vot.

109 voturi pentru, 28 de voturi împotrivă, o abținere, 11 colegi care nu votează. Adoptat.

Poziția 175, amendament admis. Vot.

111 voturi pentru, 29 de voturi împotrivă, o abținere, 9 colegi care nu votează. Adoptat.

Poziția 176, amendament admis. Vot.

111 voturi pentru, 28 de voturi împotrivă, o abținere, 12 colegi care nu votează. Adoptat.

Poziția 177, amendament admis. Vot.

111 voturi pentru, 29 de voturi împotrivă, o abținere, 8 colegi care nu votează. Adoptat.

Poziția 178, amendament admis. Vot.

108 voturi pentru, 23 de voturi împotrivă, o abținere,... A venit Șerban! (Se referă la domnul senator Șerban Nicolae.) ...9 colegi care nu votează...

(Domnul deputat Tudor-Vlad Benga solicită să ia cuvântul.)

Îmi pare rău, domnule Benga, nu vă mai dau cuvântul! Nu vă mai dau cuvântul, că nu aveți nicio procedură, n-ați invocat nicio procedură până acum!

 

Domnul Tudor-Vlad Benga (din sală):

E important! (Vociferări și nemulțumire.)

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Mă lăsați un pic să termin eu, că am o chestie aici! Numai un pic, dacă aveți răbdare?

Adoptat.

Poziția 179, amendament admis. Vot.

107 voturi pentru, 30 de voturi împotrivă, o abținere, un coleg care nu votează.

Poziția 180, amendament admis. Vot.

108 voturi pentru, 29 de voturi împotrivă, două abțineri, 9 colegi care nu votează.

Trecem la Anexa nr. 2.

Domnul Benga, un minut, procedură.

Domnul Tudor-Vlad Benga:

Știți, totdeauna voi invoca, ca de obicei, art. 151 alin. (3), în virtutea căruia cer cuvântul. Și mă voi referi la art. 242 din Regulament: "Constituie abateri disciplinare parlamentare următoarele fapte săvârșite de deputați dacă, potrivit legii, nu constituie infracțiuni:

a. încălcarea dispozițiilor privind îndatoririle deputaților prevăzute de Constituție și de legile în vigoare...".

Acum, vreau să vă spun următorul lucru: Statutul deputaților și al senatorilor este lege în vigoare. Și vreau să fac referire la art. 10 - principiul interesului național: "Deputații și senatorii au îndatorirea de a acționa în interesul întregii națiuni și al locuitorilor din circumscripțiile electorale pe care le reprezintă...".

Și întrebarea mea adresată dumneavoastră este: cu acest proiect de lege credeți sincer că ați acționat în interesul întregii națiuni?

Mulțumesc frumos. (Rumoare. Aplauze.)

Domnul Petru Gabriel Vlase:

E ultima oară când mă mai păcăliți. (Rumoare.)

Anexa nr. 2.

Poziția 224, art. 53, amendament respins. Vot.

7 voturi pentru, 130 de voturi împotrivă, o abținere, 10 colegi care nu votează. Respins.

Poziția 225, amendament respins. Vot.

Un vot pentru, 127 de voturi împotrivă, 2 colegi care se abțin, 13 colegi care nu optează. Respins.

Poziția 226, amendament respins. Vot.

Două voturi pentru, 132 voturi împotrivă, o abținere, 12 colegi care nu votează. Respins.

Poziția 227, amendament respins. Vot.

132 împotrivă, un vot pentru, două abțineri, 13 colegi care nu votează. Respins.

Poziția 228, amendament respins. Vot.

3 voturi pentru, 129 împotrivă, o abținere, 12 colegi care nu votează. Respins.

Poziția 229, amendament respins. Vot.

3 voturi pentru, 125 de voturi împotrivă, o abținere. Respins.

Poziția 230, amendament respins. Vot.

Două voturi pentru, 128 de voturi împotrivă, o abținere, 10 colegi care nu optează.

Poziția 231, amendament respins. Vot.

Un vot pentru, 129 de voturi împotrivă, o abținere, 8 colegi care nu votează.

Poziția 232, amendament respins. Vot.

Două voturi pentru, 128 de voturi împotrivă, o abținere, 9 colegi care nu votează. Respins.

Poziția 233, amendament respins. Vot.

(Domnul deputat Lucian-Daniel Stanciu-Viziteu solicită să ia cuvântul pe procedură.)

Un vot pentru, 128 de voturi împotrivă, o abținere, 6 colegi care nu votează. Respins.

Poziția 234, amendament respins. Vot.

Un vot pentru, 128 de voturi împotrivă, două abțineri, 10 colegi care nu optează.

Poziția 235, amendament respins. Vot.

Un vot pentru, 130 de voturi împotrivă, o abținere, 9 colegi care nu optează. Respins.

Poziția 236, amendament respins. Vot.

Un vot pentru, 126 voturi împotrivă, o abținere, 10 colegi care nu optează. Respins.

Poziția 237, amendament respins. Vot.

Două voturi pentru, 132 voturi împotrivă, o abținere, 9 colegi care nu votează. Respins.

Poziția 238, amendament respins. Vot.

Două voturi pentru, 134 de voturi împotrivă, o abținere, 8 colegi care nu votează. Respins.

Poziția 239, amendament respins. Vot.

(Doamna deputat Raluca Turcan solicită să ia cuvântul pe procedură.)

Un vot pentru, 136 de voturi împotrivă, o abținere, 13 colegi care nu votează. Respins.

Poziția 240.

(Domnul deputat Florin-Claudiu Roman solicită să ia cuvântul pe procedură.)

Lăsați-mă să termin articolul acesta. Chiar contează miștoul pe care îl faceți în timpul procedurii? Că e acum sau la sfârșitul articolului?

Vă rog.

Domnul Florin-Claudiu Roman:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Procedură, art. 151 alin. (3): "Un deputat poate solicita cuvântul pentru probleme de procedură numai în cazul în care consideră că în acel moment al dezbaterilor au fost încălcate anumite prevederi ale regulamentului"...

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Nu suntem în dezbateri, suntem în procedură de vot.

Domnul Florin-Claudiu Roman:

Vreau să vă rog, domnule președinte de ședință, să-l rugați pe domnul senator Șerban Nicolae, care nu are calitatea de deputat, are calitatea de senator și de inițiator, să ia loc acolo unde îi este destinat spațiul unui inițiator, reprezentanților Guvernului și altor invitați. Mai ales că au apărut și acele declarații total nepotrivite.

Vă mulțumesc. (Aplauze.)

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Da.

Vă rog, domnule senator.

Domnul... hai, ca să fac și eu o pauză de minut, domnul Stanciu.

Vă rog, domnule senator, nu dialogați cu sala.

Domnul Lucian-Daniel Stanciu-Viziteu:

Mulțumesc, domnule președinte.

Și mă bucur că puteți să faceți pauză. O să vă invoc la sfârșit articolul. Și chiar am o solicitare de vot.

În primul rând, aș vrea, și în numele meu, personal, și al Grupului USR, să mulțumesc întregului staff al Camerei Deputaților care ne asistă în aceste lucrări. Bănuiesc că veți intenționa să terminăm astăzi... (Aplauze.) ... așa că profit și de faptul că doamna ministru al muncii este aici și poate confirma ceea ce voi spune.

Conform Codului muncii, dacă într-o zi se ajunge la 12 ore de muncă, trebuie urmate de o pauză de 24 de ore... (Rumoare. Aplauze.)... și în jumătate de oră se va face acest lucru.

Așa că... ceea ce vă solicit, și liderii să ia în considerare acest lucru - este pentru staff, nu pentru noi -, să supunem votului, să modificăm programul de lucru de mâine, să fie zi liberă, astfel încât stafful Camerei să poată avea această pauză de 24 de ore, exact cum indică Codul muncii. Și doamna ministru al muncii poate confirma că așa este.

Vă mulțumesc.

Și vă rog să supuneți la vot acest lucru. (Aplauze.)

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Tocmai am vorbit cu dânșii și nu vor. (Vociferări. Rumoare.) Nu vor. Insistă. Rezistă. Continuăm. Rezistă...

Poziția 239, amendament respins. Vot.

Un vot pentru, 142 de voturi împotrivă, două abțineri, 17 colegi care nu optează.

Poziția 240, amendament respins. Vot.

Un vot pentru, 135 de voturi împotrivă, două abțineri, 10 colegi care nu optează. Respins.

Poziția 241, amendament respins. Vot.

Un vot pentru, 134 de voturi împotrivă, o abținere, 10 colegi care nu optează. Respins.

Poziția 242, amendament respins. Vot.

131 de voturi împotrivă, două abțineri, 11 colegi care nu votează. Respins.

Poziția 243, amendament respins. Vot.

Un vot pentru, 131 de voturi împotrivă, două abțineri, 9 colegi care nu optează. Respins.

Poziția 244, amendament respins. Vot.

131 de voturi împotrivă, o abținere, 11 colegi care nu optează. Respins.

Poziția 245, amendament respins. Vot.

134 de voturi împotrivă, 3 abțineri, 10 colegi care nu optează. Respins.

Poziția 246, amendament respins. Vot.

Un vot pentru, 133 de voturi împotrivă, o abținere, 8 colegi care nu votează. Respins.

Poziția 247, amendament respins. Vot.

Un vot pentru, 131 de voturi împotrivă, două abțineri, 11 colegi care nu optează. Respins.

Poziția 248, amendament respins. Vot.

130 de voturi împotrivă, 3 abțineri, 8 colegi care nu optează. Respins.

Poziția 249, amendament respins. Vot.

Două voturi pentru, 130 de voturi împotrivă, o abținere, 10 colegi care nu optează. Respins.

Poziția 250, amendament respins. Vot.

Puteți să mă auziți, că nu... n-auziți ce trebuie.

Alin. (10). Vot. Amendament respins.

127 de voturi împotrivă, două voturi pentru. Respins.

Alin. (11), amendament respins. Vot.

127 de voturi împotrivă, o abținere. Respins.

Alin. (12), amendament respins. Vot.

 

Domnul Cătălin Drulă (din sală):

... dar și numărul curent...

Domnul Petru Gabriel Vlase:

La poziția 250... mergem cu toate...

128 de voturi împotrivă, un vot pentru. Respins.

Alin. (13), amendament respins. Vot.

Un vot pentru, 128 de voturi împotrivă, o abținere. Respins.

Alin. (14), amendament respins. Vot.

123 de voturi împotrivă, două abțineri. Respins.

Alin. (15), amendament respins. Vot.

Un vot pentru, 125 de voturi împotrivă, două abțineri.

Art. 53 în integralitatea lui. Vot.

99 de voturi pentru, 33 de voturi împotrivă, o abținere, 9 colegi care nu optează.

Art. 53 a fost votat cu amendamentele admise și respinse.

Domnul Drulă.

Domnul Cătălin Drulă:

Mulțumesc, domnule președinte.

Art. 15 alin. (3). Până vă uitați dumneavoastră, aș vrea să vă propun să facem o pauză.

Motivația este și că suntem obosiți și că deja s-au strâns niște oameni aici. Și vă pun aici să auziți... (Prezintă o înregistrare a protestatarilor.)

Asta spun oamenii care sunt afară. Poate mergem și noi să-i ascultăm. Facem o pauză de 15 minute. Este și târziu...

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Mulțumesc.

Ești băiat corect, Cătălin.

Domnul Márton Árpád.

Domnul Márton Árpád-Francisc:

Domnule președinte,

Totul are o măsură. (Aplauze.) Colegii noștri din USR, după ce au solicitat sobrietate, comportament normal de la această tribună, organizează de o oră niște manifestații, după ce au anunțat că nu vor face manifestații.

Cam atât... (Vociferări.) ... cam atât înseamnă cuvântul dat de colegii noștri care au și niște expresii elocvente, frumoase, nu jignesc pe nimeni, ne fac numai "hoți", că asta nu e jignire pentru ei, probabil.

Ca atare, e pur și simplu revoltător ceea ce se întâmplă aici, stimați colegi.

Voci de la USR:

Care e procedura?

Domnul Márton Árpád-Francisc:

Procedura e să fiți chemați la ordine, așa cum ați solicitat celorlalți.

Vă mulțumesc. (Aplauze.)

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Domnul Munteanu.

Domnul Ioan Munteanu:

Domnule președinte,

Vreau să adaug doar două-trei propoziții.

Vă rog, și insist, să nu mai acordați dreptul pe procedură - să vină la microfon. Pentru că de fiecare dată se pleacă cu intenții bune din sală, și când se ajunge aici, ajungem la cu totul și cu totul alt subiect.

Vă rog foarte mult, și insist, dacă cineva dorește și adună mult venin în el, după ce finalizăm dezbaterile în această seară, dați-le voie să vorbească. Și nu mai suntem atunci obligați să-i ascultăm. (Aplauze.)

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Da. Continuăm.

Art. 54, Anexa nr. 1, poziția 181, amendament admis. Vot.

(Domnul deputat Stelian-Cristian Ion solicită să ia cuvântul pe procedură.)

Îmi pare rău, nu mai dau cuvântul pe nicio procedură. (Vociferări.)

Domnule Stelian, în momentul în care mi se spune ceva și se întâmplă altceva... Nu am dreptul să dau cuvântul pe procedură, un lider mi-a cerut, am încheiat orice discuție pe proceduri. Sunt în procedură de vot. (Domnul deputat Stelian-Cristian Ion semnalează că s-a sărit un anumit număr curent de la amendamente.)

Unde? Nu, nu, nu am sărit. Am anunțat 173-ul, știa și domnul secretar, e un număr care a fost introdus gol și am sărit peste el.

Da. OK. Deci considerați că e acel număr.

Amendament admis, pct. 181, art. 54. Vot.

90 de voturi pentru, 36 de voturi împotrivă, două abțineri, 7 colegi care nu optează. Aprobat.

Poziția 182, amendament admis. Vot.

89 de voturi pentru, 34 de voturi împotrivă, o abținere, 5 colegi care nu optează. Aprobat.

Poziția 183, amendament admis. Vot.

102 voturi pentru, 28 de voturi împotrivă, o abținere, 5 colegi care nu optează. Aprobat.

Poziția 184, amendament admis. Vot.

89 de voturi pentru, 36 de voturi împotrivă, o abținere, 7 colegi care nu optează. Aprobat.

Și poziția 185, amendament admis. Vot.

85 de voturi pentru, 35 de voturi împotrivă, o abținere, 10 colegi care nu optează. Aprobat.

Trecem la Anexa nr. 2, la art. 54, amendamente respinse, poziția 251, amendament respins. Vot.

13 voturi pentru, 112 voturi împotrivă, două abțineri, 11 colegi care nu votează. Respins.

Poziția 252, amendament respins. Vot.

Un vot pentru, 109 voturi împotrivă, 13 abțineri, 10 colegi care nu optează. Respins

Poziția 253, amendament respins. Vot.

119 voturi împotrivă, două voturi pentru. Respins.

Poziția 254, amendament respins. Vot.

Un vot pentru, 123 de voturi împotrivă, o abținere, 10 colegi care nu optează. Respins.

Poziția 255, amendament respins. Vot.

124 de voturi împotrivă, un vot pentru. Respins.

Poziția 256, amendament respins. Vot.

125 de voturi împotrivă, un vot pentru. Respins.

Poziția 257, amendament respins. Vot.

119 voturi împotrivă, 3 voturi pentru. Respins.

Poziția 258, amendament respins. Vot.

116 voturi împotrivă, două voturi pentru. Respins.

Poziția 259, amendament respins. Vot.

14 voturi pentru, 114 voturi împotrivă, două abțineri. Respins.

Poziția 260, amendament respins. Vot.

Un vot pentru, 114 voturi împotrivă, 3 abțineri. Respins.

Poziția 261, amendament respins. Vot.

115 voturi împotrivă, un vot pentru. Respins.

Poziția 262, amendament respins. Vot.

10 voturi pentru, 108 voturi împotrivă. Respins.

Poziția 264. Iar este un număr, precizez, 263, trecut, din greșeală, gol.

Poziția 264, care se referă la alin. (3), amendament respins. Vot.

Un vot pentru, 126 de voturi împotrivă, două abțineri. Respins.

Poziția 265, amendament respins. Vot.

12 voturi pentru, 120 de voturi împotrivă. Respins.

Poziția 266, amendament respins. Vot.

8 voturi pentru, 117 voturi împotrivă. Respins.

Poziția 267, amendament respins. Vot.

120 de voturi împotrivă. Respins.

Poziția 268, amendament respins. Vot.

122 de voturi împotrivă. Respins.

Poziția 269, amendament respins. Vot.

125 de voturi împotrivă. Respins.

Poziția 270, amendament respins. Vot.

8 voturi pentru, 121 de voturi împotrivă. Respins.

Poziția 271, amendament respins. Vot.

127 de voturi împotrivă. Respins.

Poziția 272, amendament respins. Vot.

121 de voturi împotrivă. Respins.

Poziția 273, amendament respins. Vot.

129 de voturi împotrivă. Respins.

Poziția 274, alin. (1), amendament respins. Vot.

120 de voturi împotrivă. Respins.

Alin. (2), amendament respins. Vot.

121 de voturi împotrivă. Respins.

Alin. (3), amendament respins. Vot.

120 de voturi împotrivă, 7 abțineri. Respins.

Poziția 274, alin. (4), amendament respins. Vot.

123 de voturi împotrivă. Respins.

Poziția 275, amendament respins. Vot.

124 de voturi împotrivă. Respins.

Poziția 274, art. 543 alin. (1), amendament respins. Vot.

121 de voturi împotrivă. Respins.

Alin. (2), amendament respins. Vot.

125 de voturi împotrivă. Respins.

Alin. (3), amendament respins. Vot.

122 de voturi împotrivă. Respins.

Alin. (4), amendament respins. Vot.

123 de voturi împotrivă. Respins.

Poziția 277, amendament respins, art. 544 alin. (1). Vot.

122 de voturi împotrivă. Respins.

Alin. (2), amendament respins. Vot.

115 voturi împotrivă. Respins.

Alin. (3), amendament respins. Vot.

123 de voturi împotrivă. Respins.

Alin. (4), amendament respins. Vot.

122 de voturi împotrivă. Respins.

Alin. (5), amendament respins. Vot.

126 de voturi împotrivă. Respins.

Poziția 278, art. 544 alin. (1). Vot.

125 de voturi împotrivă.

Alin. (2). Vot.

120 de voturi împotrivă. Respins.

Alin. (3). Vot.

119 voturi împotrivă.

Alin. (4). Vot.

122 de voturi împotrivă.

Și alin. (5). Vot.

(111 voturi împotrivă, 7 abțineri, 8 deputați nu optează.)

Art. 54 în integralitatea sa. Vot.

Art. 54, adoptat.

(99 voturi pentru, 38 împotrivă, 12 deputați nu optează.)

Anexa nr. 1, poziția 186, art. 55 alin (1), amendament admis. Vot.

105 voturi pentru. Adoptat.

Marginal 187, amendament admis. Vot.

104 voturi pentru. Adoptat.

Marginal 188, amendament admis. Vot.

103 voturi pentru. Adoptat.

Marginal 189, amendament admis. Vot.

106 voturi pentru, 21 de voturi împotrivă. Adoptat.

Marginal 190, amendament admis. Vot.

105 voturi pentru. Adoptat.

Marginal 191, amendament admis. Vot.

99 de voturi pentru. Adoptat.

Anexa nr. 2, la art. 55, amendamente respinse, poziția 279, amendament respins. Vot.

126 de voturi împotrivă. Respins.

Poziția 280, amendament respins. Vot.

122 de voturi împotrivă. Respins.

Poziția 281, amendament respins. Vot.

126 de voturi împotrivă. Respins.

Poziția 282, amendament respins. Vot.

119 voturi împotrivă. Respins.

Poziția 283, amendament respins. Vot.

128 de voturi împotrivă. Respins.

Poziția 284, amendament respins. Vot.

121 de voturi împotrivă. Respins.

Greșeală de redactare - 285 nu are niciun articol.

Poziția 286, amendament respins. Vot.

120 de voturi împotrivă. Respins.

Poziția 287, amendament respins. Vot.

128 de voturi împotrivă. Respins.

Poziția 288, amendament respins. Vot.

127 de voturi împotrivă. Respins.

Poziția 289, amendament respins. Vot.

127 de voturi împotrivă. Respins.

Art. 55 în integralitatea lui. Vot.

104 voturi pentru. Adoptat.

Poziția 192 de la Anexa 1, cu art. 56, amendament admis. Vot.

101 voturi pentru. Adoptat.

Anexa nr. 2, art. 56, poziția 290, amendament respins. Vot.

124 de voturi împotrivă. Respins.

Poziția 291, amendament respins. Vot.

122 de voturi împotrivă. Respins.

Art. 56 în integralitatea lui. Vot.

104 voturi pentru, 30 de voturi împotrivă, o abținere. Adoptat.

Anexa nr. 1, poziția 193, art. 57, amendament admis. Vot.

101 voturi pentru. Adoptat.

Poziția 194, amendament admis. Vot.

99 de voturi pentru. Adoptat.

Poziția 195, amendament admis, alin. (4). Vot.

98 de voturi pentru. Admis.

Alin. (5), amendament admis. Vot.

102 voturi pentru. Adoptat.

Poziția 196, amendament admis. Vot.

100 de voturi pentru. Adoptat.

Poziția 197, alin. (7), amendament admis. Vot.

93 de voturi pentru. Adoptat.

Poziția 198, amendament admis. Vot.

98 de voturi pentru. Adoptat.

Poziția 199, amendament admis. Vot.

95 de voturi pentru. Adoptat.

Anexa 2, amendamente respinse, la poziția 292, art. 57 alin. (1), amendament respins. Vot.

122 de voturi împotrivă. Respins.

Poziția 293, amendament respins. Vot.

118 voturi împotrivă. Respins.

Poziția 294, amendament respins. Vot.

122 de voturi împotrivă. Respins.

Poziția 295, amendament respins. Vot.

120 de voturi împotrivă. Respins.

Poziția 296, amendament respins. Vot.

123 de voturi împotrivă. Respins.

Poziția 297, amendament respins. Vot.

118 voturi împotrivă. Respins.

Poziția 298, amendament respins. Vot.

(Domnul deputat Lucian-Daniel Stanciu-Viziteu solicită să ia cuvântul pe procedură.)

113 voturi împotrivă. Respins.

Poziția 299, amendament respins. Vot.

(113 voturi împotrivă, 2 abțineri, 9 deputați nu optează.)

(Domnul deputat Lucian-Daniel Stanciu-Viziteu urcă la prezidiu.)

Îmi pare rău...

Poziția 300, amendament respins. Vot.

Un vot pentru, 120 de voturi împotrivă, o abținere, 9 colegi care nu votează. Respins.

Art. 57 în integralitatea lui. Vot.

99 de voturi pentru, 23 de voturi împotrivă, 3 abțineri, 6 colegi care nu optează. Art. 57, adoptat.

Poziția 200, Anexa nr. 1, art. 58, amendament admis. Vot.

91 voturi pentru, 19 voturi împotrivă, două abțineri, 8 colegi care nu optează. Adoptat.

Poziția 201, amendament admis. Vot.

95 de voturi pentru, 21 de voturi împotrivă, două abțineri, 9 colegi care nu votează. Adoptat.

Poziția 202, amendament admis. Vot.

94 de voturi pentru, 19 voturi împotrivă, două abțineri, 10 colegi care nu votează. Adoptat.

Poziția 203, amendament admis. Vot.

97 de voturi pentru, 17 voturi împotrivă, o abținere, 7 colegi care nu optează. Adoptat.

Poziția 204, alin. (7), amendament admis. Vot.

93 de voturi pentru, 17 voturi împotrivă, o abținere, 7 colegi care nu votează. Adoptat.

Poziția 205, amendament admis. Vot.

92 de voturi pentru, 19 voturi împotrivă, o abținere, 9 colegi care nu votează. Adoptat.

Trecem la Anexa nr. 2.

Pct. 301, amendament respins. Vot.

112 voturi împotrivă, o abținere, 13 colegi care nu votează. Respins.

Pct. 302, amendament respins. Vot.

Un vot pentru, 117 voturi împotrivă, o abținere, 8 colegi care nu optează. Respins.

Pct. 303, amendament respins. Vot.

112 voturi contra, o abținere, 6 colegi care nu optează. Respins.

Pct. 304, amendament respins. Vot.

Un vot pentru, 113 voturi împotrivă, o abținere, 9 colegi care nu votează. Respins.

Nr. crt. 305, amendament respins. Vot.

110 voturi împotrivă, o abținere, 7 colegi care nu votează. Respins.

Nr. crt. 306, amendament respins. Vot, vă rog.

113 de voturi împotrivă, o abținere, 9 colegi care nu optează. Respins.

Nr. crt. 307, amendament respins. Vot.

111 voturi împotrivă, o abținere, 10 colegi care nu optează. Respins.

Nr. crt. 308, amendament respins. Vot.

112 voturi împotrivă, un vot pentru, o abținere, 10 colegi care nu votează. Respins.

Nr. crt. 309, amendament respins. Vot.

113 voturi împotrivă, două voturi pentru, o abținere, 6 colegi care nu votează. Respins.

Nr. crt. 310, amendament respins. 310... nu, nu, că e la art. 61. Mă scuzați!

Am terminat cu art. 58.

Vot pentru art. 58 în integralitatea lui.

97 de voturi pentru, 24 de voturi împotrivă, o abținere, 7 colegi care nu optează. Art. 58 a fost adoptat.

Nr. crt. 206, Anexa nr. 1, art. 59, amendament admis. Vot.

88 de voturi pentru, 22 de voturi împotrivă, 3 abțineri, 7 colegi care nu optează.

Art. 59 nu are amendamente respinse.

Vot pentru art. 59 în integralitatea lui.

90 de voturi pentru, 23 de voturi împotrivă, 3 abțineri, 8 colegi care nu optează. Adoptat.

Anexa nr. 1, poziția 207, art. 60, amendament admis. Vot.

88 de voturi pentru, 21 de voturi împotrivă, o abținere, 6 colegi care nu optează. Adoptat.

Art. 60 nu are amendamente respinse.

Vot pentru art. 60 în integralitatea lui. Vă rog.

88 de voturi pentru, 24 de voturi împotrivă, o abținere, 8 colegi care nu vor să opteze. Art. 60 a fost adoptat.

Anexa nr. 1, nr. crt. 208, art. 61, amendament admis. Vot.

86 de voturi pentru, 23 de voturi împotrivă, o abținere, 5 colegi care nu optează. Adoptat.

Nr. crt. 209, amendament admis. Vot.

85 de voturi pentru, 25 de voturi împotrivă, o abținere, 5 colegi care nu optează. Adoptat.

Anexa nr. 2, la poziția 310, art. 61, amendament respins. Vot.

Două voturi pentru, 105 voturi împotrivă, 3 abțineri, 6 colegi care nu optează. Amendamentul a fost respins.

Poziția 311, amendament respins. Vot.

Un vot pentru, 101 voturi împotrivă, o abținere, 9 colegi care nu optează. Respins.

Poziția 312, amendament respins. Vot.

Un vot pentru, 97 de voturi împotrivă, două abțineri, 7 colegi care nu votează. Respins.

Poziția 313, amendament respins. Vot.

Două voturi pentru, 107 voturi împotrivă, o abținere, 9 colegi care nu votează. Respins.

Poziția 314, amendament respins. Vot.

Două voturi pentru, 112 voturi împotrivă, două abțineri, 10 colegi care nu optează. Respins.

Și poziția 315, amendament respins. Vot.

Două voturi pentru, 111 voturi împotrivă, o abținere, 11 colegi care nu optează.

Art. 61 în integralitatea sa. Vă rog, vot.

86 de voturi pentru, 36 de voturi împotrivă, o abținere, 8 colegi care nu optează. Art. 61 a fost adoptat.

Anexa nr. 1, poziția 210, art. 62, amendament admis. Vot.

91 de voturi pentru, 34 de voturi împotrivă, două abțineri, 5 colegi care nu optează.

Poziția 211, amendament admis. Vot.

94 de voturi pentru, 25 de voturi împotrivă, o abținere, 7 colegi care nu optează. Aprobat.

Poziția 212, amendament admis. Vot.

90 de voturi pentru, 25 de voturi împotrivă, o abținere, 9 colegi care nu optează. Aprobat.

Poziția 213, amendament admis. Vot.

92 de voturi pentru, 24 de voturi împotrivă, o abținere, 7 colegi care nu optează. Aprobat.

Poziția 214, amendament admis. Vot.

93 de voturi pentru, 25 de voturi împotrivă, două abțineri, 7 colegi care nu optează. Aprobat.

Poziția 215, amendament admis. Vot.

96 de voturi pentru, 26 de voturi împotrivă, două abțineri, 7 colegi care nu votează. Admis.

Poziția 216, amendament admis. Vot.

94 de voturi pentru, 24 de voturi împotrivă, două abțineri, 4 colegi care nu optează. Aprobat.

Poziția 217, amendament admis. Vot.

93 de voturi pentru, 17 voturi împotrivă, două abțineri, 5 colegi care nu optează. Adoptat.

Din nou o greșeală de redactare - apare din nou nr. crt. 217; e vorba de alin. (13). Da? Amendament admis. Vot.

94 de voturi pentru, 25 de voturi împotrivă, o abținere, 7 colegi care nu optează. Aprobat.

Nr. crt. 218, amendament admis. Vot.

97 de voturi pentru, 24 de voturi împotrivă, două abțineri, 7 colegi care nu optează. Aprobat.

Nr. crt. 219, amendament admis. Vot.

93 de voturi pentru, 21 de voturi împotrivă, două abțineri, 7 colegi care nu optează. Adoptat.

Nr. crt. 221, pentru că nr. crt. 220 nu a fost numerotat. Amendament admis. Vot.

91 de voturi pentru, 28 de voturi împotrivă, două abțineri, 4 colegi care nu votează. Adoptat.

Nr. crt. 222. Se introduc 5 noi alineate - de la 4 la 9 - amendament admis. Vot.

95 de voturi pentru, 26 de voturi împotrivă, două abțineri, 7 colegi care nu optează. Adoptat.

Nr. crt. 223, amendament admis. Vot.

89 de voturi pentru, 23 de voturi împotrivă, două abțineri, 6 colegi care nu optează. Adoptat.

Nr. crt. 224, amendament admis. Vot.

87 de voturi pentru, 27 de voturi împotrivă, două abțineri, 4 colegi care nu optează. Adoptat.

Nr. crt. 225, amendament admis. Vot.

92 de voturi pentru, 25 de voturi împotrivă, două abțineri, 5 colegi care nu optează. Aprobat.

Nr. crt. 226, amendament admis. Vot.

91 de voturi pentru, 26 de voturi împotrivă, două abțineri, 7 colegi care nu optează. Aprobat.

Nr. crt. 227, amendament admis. Vot.

93 de voturi pentru, 23 de voturi împotrivă, trei abțineri, 7 colegi care nu optează. Aprobat.

Nr. crt. 228, amendament admis. Vot.

91 de voturi pentru, 25 de voturi împotrivă, trei abțineri, 5 colegi care nu optează. Aprobat.

Trecem la Anexa nr. 2, art. 62, amendament respins, poziția 316. Vot.

Un vot pentru, 116 voturi împotrivă, două abțineri, 10 colegi care nu optează. Respins.

Poziția 317, amendament respins. Vot.

Un vot pentru, 113 voturi împotrivă, o abținere, 10 colegi care nu optează. Respins.

Poziția 318, amendament respins. Vot.

3 voturi pentru, 113 voturi împotrivă, o abținere, 11 colegi care nu votează. Respins.

Poziția 319, amendament respins. Vot.

Un vot pentru, 115 voturi împotrivă, o abținere, 9 colegi care nu optează. Respins.

Poziția 320, amendament respins. Vot.

107 voturi împotrivă, un vot pentru, o abținere, 8 colegi care nu optează. Respins.

Poziția 321, amendament respins. Vot.

(Un vot pentru, 110 voturi împotrivă, o abținere, 9 deputați nu optează.)

 

(În continuare, conducerea ședinței a fost preluată de domnul deputat Florin Iordache, vicepreședinte al Camerei Deputaților, asistat de doamna deputat Ioana Bran și de domnul deputat Georgian Pop, secretari ai Camerei Deputaților.)

Domnul Florin Iordache:

La marginal 322, alin. (2). Să înceapă votul. Este amendament respins.

Un vot pentru, 114 voturi împotrivă, o abținere, 5 colegi care nu și-au exprimat votul.

Următorul, tot la amendamente respinse, marginal 323, alin. (3). Să înceapă votul.

Un vot pentru, 110 voturi împotrivă, o abținere, 9 colegi care nu și-au exprimat votul.

Marginal 324, alin. (31), nou introdus, tot la amendamente respinse. Să înceapă votul.

Două voturi pentru, 118 voturi împotrivă, două abțineri, 8 colegi care nu și-au exprimat votul. A fost respins.

Marginal 325, tot la respinse. Să înceapă votul.

Două voturi pentru, 118 voturi împotrivă, o abținere, 9 colegi care nu și-au exprimat votul.

Marginal 326, tot la amendamente respinse. Să înceapă votul.

Două voturi pentru, 115 voturi împotrivă, o abținere, 9 colegi nu și-au exprimat votul.

Următorul, marginal 327, alin. (3), tot la amendamente respinse. Să înceapă votul.

Niciun vot pentru, 116 voturi împotrivă, două abțineri, 6 colegi nu și-au exprimat votul. Respins.

Marginal 328, alin. (4), tot la amendamente respinse. Să înceapă votul.

Un vot pentru, 120 de voturi împotrivă, două abțineri, 11 colegi care nu și-au exprimat votul.

Și ultimul, 329, tot la amendamente respinse, alin. (5). Să înceapă votul.

Două voturi pentru, 114 voturi împotrivă, două abțineri, 2 colegi nu și-au exprimat votul.

Și supun votului dumneavoastră art. 62 în integralitate, conform propunerii comisiei. Să înceapă votul.

91 de voturi pentru, 28 de voturi împotrivă, o abținere, 7 colegi nu și-au exprimat votul. Adoptat.

Art. 63 alin. (1), marginal 229, Anexa nr. 1. Deci mergem pe amendamente admise. Marginal 229. Să înceapă votul.

90 de voturi pentru, 25 de voturi împotrivă, trei abțineri, 6 colegi nu și-au exprimat votul.

Următorul, alin. (2), marginal 230, de la amendamente admise. Să înceapă votul.

90 de voturi pentru, 23 de voturi împotrivă, două abțineri, 8 colegi nu și-au exprimat votul.

Următorul, tot la amendamente admise, marginal 231, alin. (21). Să înceapă votul.

90 de voturi pentru, 24 de voturi împotrivă, trei abțineri, 6 colegi nu și-au exprimat votul.

Ultimul alineat de la art. 63, alin. (3), marginal 232, de la amendamente admise. Să înceapă votul.

Am terminat Anexa nr. 1 cu amendamente admise. Avem...

 

Domnul Ioan Munteanu (din sală):

Citește rezultatul votului!

Domnul Florin Iordache:

Stați puțin! Numai puțin! Afișați, să vă pot anunța rezultatul votului.

89 de voturi pentru, 28 de voturi împotrivă, două abțineri, 8 colegi nu și-au exprimat votul.

Avem la nr. crt. 330, Anexa nr. 2, amendamente respinse, art. 63, 330 marginal. Să înceapă votul.

Un vot pentru, 112 voturi împotrivă, 3 abțineri, 8 colegi care nu și-au exprimat votul.

Următorul, nr. crt. 331, tot la amendamente respinse. Să înceapă votul.

Două voturi pentru, 110 voturi împotrivă, o abținere, 8 colegi nu și-au exprimat votul.

Nr. crt. 332, la amendamente respinse. Să înceapă votul.

Două voturi pentru, 113 voturi împotrivă, două abțineri, 8 colegi nu și-au exprimat votul. Respins.

Nr. crt. 333, tot la amendamente respinse. Să înceapă votul.

Un vot pentru, 110 voturi împotrivă, 3 abțineri, 9 colegi nu și-au exprimat votul.

Nr. crt. 334, tot la amendamente respinse. Să înceapă votul.

110 voturi împotrivă, 6 colegi nu și-au exprimat votul. Respins.

Următorul, nr. crt. 335, de la amendamente respinse. Să înceapă votul.

Un vot pentru, 110 voturi împotrivă, o abținere, 7 colegi nu și-au exprimat votul. A fost respins.

Nr. crt. 335, tot de la amendamente respinse. Să înceapă votul.

Un vot pentru, 109 voturi împotrivă, o abținere, 9 colegi nu și-au exprimat votul. A fost respins.

Nr. crt. 336, tot la amendamente respinse. Să înceapă votul.

Un vot pentru, 107 voturi împotrivă, o abținere, 10 colegi nu și-au exprimat votul.

Și ultimul de la art. 64, nr. crt. 337, tot de la amendamente respinse. Să înceapă votul.

Un vot pentru, 119 voturi împotrivă, o abținere, 11 colegi nu și-au exprimat votul. A fost respins.

Supun votului, stimați colegi, art. 63 în integralitate, la propunerea comisiei. Să înceapă votul.

92 de voturi pentru, 39 de voturi împotrivă, două abțineri, 3 colegi nu și-au exprimat votul. A fost adoptat.

 

(În continuare, conducerea ședinței a fost preluată de domnul deputat Petru Gabriel Vlase, vicepreședinte al Camerei Deputaților.)

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Anexa nr. 1, nr. crt. 233, art. 64, amendament admis. Vot, vă rog.

89 de voturi pentru, 28 de voturi împotrivă, două abțineri, 6 colegi care nu optează. Adoptat.

Poziția 234, amendament admis. Vot, vă rog.

88 de voturi pentru, 24 de voturi împotrivă, două abțineri, 7 colegi care nu optează. Adoptat.

Poziția 235, amendament admis. Vot, vă rog.

84 de voturi pentru, 27 de voturi împotrivă, două abțineri, 5 colegi care nu optează. Adoptat.

Poziția 236, amendament admis. Vot, vă rog.

86 de voturi pentru, 22 de voturi împotrivă, 3 abțineri, 6 colegi care nu optează. Adoptat.

Poziția 237, amendament admis. Vot, vă rog.

89 de voturi pentru, 22 de voturi împotrivă, două abțineri, 8 colegi care nu optează. Adoptat.

Poziția 238, amendament admis. Vot, vă rog.

88 de voturi pentru, 24 de voturi împotrivă, 8 colegi care nu optează. Adoptat.

Poziția 239, amendament admis. Vot, vă rog.

88 de voturi pentru, 24 de voturi împotrivă, o abținere, 7 colegi care nu optează. Adoptat.

Nu avem amendamente respinse la art. 64.

Vot pentru art. 64 în integralitatea lui. Vă rog.

94 de voturi pentru, 28 de voturi împotrivă, o abținere, 4 colegi care nu optează. Art. 64 a fost adoptat.

Poziția 240 din Anexa nr. 1, la art. 65, amendament admis. Vot.

87 de voturi pentru, 22 de voturi împotrivă, 7 colegi care nu optează. Adoptat.

Poziția 241, amendament admis. Vot.

89 de voturi pentru, 24 de voturi împotrivă, o abținere, 4 colegi care nu optează. Adoptat.

Poziția 242, amendament admis. Vot.

93 de voturi pentru, 25 de voturi împotrivă, două abțineri, 6 colegi care nu optează. Adoptat.

Poziția 243, amendament admis. Vot.

92 de voturi pentru, 24 de voturi împotrivă, 4 abțineri, 6 colegi care nu optează. Adoptat.

Poziția 244, amendament admis. Vot, vă rog.

91 de voturi pentru, 24 de voturi împotrivă, două abțineri, 6 colegi care nu optează. Adoptat.

Poziția 245, amendament admis. Vot.

91 de voturi pentru, 22 de voturi împotrivă, două abțineri, 4 colegi care nu optează. Adoptat.

Poziția 246, amendament admis. Vot, vă rog.

89 de voturi pentru, 18 voturi împotrivă, două abțineri, 4 colegi care nu optează. Adoptat.

Poziția 247, amendament admis. Vot, vă rog.

92 de voturi pentru, 19 voturi împotrivă, două abțineri, 3 colegi care nu optează. Adoptat.

Poziția 248, art. 651, amendament admis. Vot, vă rog.

91 de voturi pentru, 20 de voturi împotrivă, o abținere, 4 colegi care nu optează.

Poziția 249, amendament admis. Vot, vă rog.

90 de voturi pentru, 24 de voturi împotrivă, două abțineri, 4 colegi care nu optează. Adoptat.

Trecem la Anexa nr. 2, art. 65, poziția 338, amendament respins. Vot, vă rog.

Un vot pentru, 110 voturi împotrivă, o abținere, 4 colegi care nu optează. Respins.

Poziția 339, amendament respins. Vot, vă rog.

Un vot pentru, 106 voturi împotrivă, 6 colegi care nu optează. Respins.

Poziția 340, amendament respins. Vot, vă rog.

106 voturi împotrivă, o abținere, 2 colegi care nu optează. Respins.

Poziția 341, amendament respins. Vot, vă rog.

112 voturi împotrivă, o abținere, 4 colegi care nu optează. Respins.

Vot pentru art. 65 în integralitatea sa. Vot, vă rog.

93 de voturi pentru, 24 de voturi împotrivă, 3 colegi care nu optează. Art. 65 a fost adoptat.

Anexa nr. 1, poziția 250, art. 66, amendament admis. Vot, vă rog.

96 de voturi pentru, 24 de voturi împotrivă, o abținere, 3 colegi care nu optează. Adoptat.

La Anexa nr. 2, art. 66, poziția 342, amendament respins. Vot.

118 voturi împotrivă, o abținere, 3 colegi care nu optează. Respins.

Poziția 343, amendament respins. Vot, vă rog.

114 voturi împotrivă, o abținere, 2 colegi care nu optează. Respins.

Poziția 344, amendament respins. Vot, vă rog.

118 voturi împotrivă, o abținere, 3 colegi care nu optează.

Poziția 345, amendament respins. Vot, vă rog.

Un vot pentru, 115 voturi împotrivă, o abținere, 4 colegi care nu votează. Respins.

Art. 66 în integralitatea lui. Vot, vă rog.

97 de voturi pentru, 30 de voturi împotrivă, 3 colegi care nu optează. Adoptat art. 66.

La Anexa nr. 1, poziția 251, art. 67, cu amendament admis, alin. (3). Vot, vă rog.

96 de voturi pentru, 27 de voturi împotrivă, o abținere, 3 colegi care nu optează. Adoptat.

Poziția 252, amendament admis. Vot, vă rog.

91 de voturi pentru, 23 de voturi împotrivă, o abținere, 3 colegi care nu votează. Adoptat.

Poziția 253, amendament admis. Vot, vă rog.

92 de voturi pentru, 24 de voturi împotrivă, o abținere, 3 colegi care nu optează. Adoptat.

Poziția 254, amendament admis. Vot, vă rog.

91 de voturi pentru, 20 de voturi împotrivă, o abținere, 3 colegi care nu optează. Adoptat.

Trecem la Anexa nr. 2, art. 67, poziția 346, alin. (4), amendament respins. Vot, vă rog.

115 voturi împotrivă, o abținere, 3 colegi care nu optează. Respins.

Art. 67 în integralitatea lui. Vot.

92 de voturi pentru, 24 de voturi împotrivă, 3 colegi care nu optează. Art. 67 a fost adoptat.

Anexa nr. 1, poziția 255, art. 68, un amendament admis. Vot, vă rog.

90 de voturi pentru, 27 de voturi împotrivă, două abțineri, 4 colegi care nu optează. Adoptat.

Vot pentru art. 68 în integralitatea lui.

88 de voturi pentru, 23 de voturi împotrivă, 3 colegi care nu optează. Art. 68 a fost adoptat.

Poziția 256 din Anexa nr. 1, art. 69, amendament admis. Vot, vă rog.

92 de voturi pentru, 24 de voturi împotrivă, o abținere, 3 colegi care nu optează. Adoptat.

Următorul e 70...

Art. 69 în integralitatea lui. Vot.

92 de voturi pentru, 21 de voturi împotrivă, 3 colegi care nu optează. Art. 69 este adoptat.

Poziția 257, din Anexa nr. 1, la art. 70, amendament admis. Vot, vă rog.

90 de voturi pentru, 19 voturi împotrivă, două abțineri, 3 colegi care nu optează. Adoptat.

Art. 70 în integralitatea lui. Vot, vă rog.

86 de voturi pentru, 16 voturi împotrivă, o abținere, 3 colegi care nu optează. Art. 70 a fost adoptat.

Poziția 258 din Anexa nr. 1, art. 73, amendament admis. Vot.

96 de voturi pentru, 19 voturi împotrivă, două abțineri, 2 colegi care nu optează. Adoptat.

Art. 73 în integralitatea sa. Vot.

92 de voturi pentru, 18 voturi împotrivă, 4 colegi care nu optează. Art. 73 a fost adoptat.

Poziția 259 din Anexa nr. 1, art. 75, amendament admis. Vă rog, vot.

92 de voturi pentru, 15 voturi împotrivă, 5 colegi care nu optează. Adoptat.

Poziția 260, amendament admis. Vot, vă rog.

94 de voturi pentru, 23 de voturi împotrivă, 6 colegi care nu optează. Adoptat.

Art. 75, poziția 347, Anexa nr. 2 - respinse, amendament respins. Vot, vă rog.

118 voturi împotrivă, 7 colegi care nu optează. Respins.

Poziția 348, amendament respins. Vot, vă rog.

113 voturi împotrivă, 6 colegi care nu optează. Respins.

Și poziția 349, amendament respins. Vot, vă rog.

115 voturi împotrivă, 6 colegi care nu optează. Respins.

Art. 75 în integralitatea sa. Vot, vă rog.

94 de voturi pentru, 25 de voturi împotrivă, 5 colegi care nu votează. Art. 75 a fost adoptat.

Anexa nr. 1, poziția 261, art. 76, un amendament admis. Vă rog, vot.

90 de voturi pentru, 27 de voturi împotrivă, 4 colegi care nu optează. Adoptat.

Trecem la Anexa nr. 2, art. 76, poziția 350, amendament respins, alin. (2). Vot, vă rog.

Un vot pentru, 122 de voturi împotrivă, o abținere, 5 colegi care nu optează. Respins.

Alin. (3), amendament respins. Vot, vă rog.

120 de voturi împotrivă, 6 colegi care nu optează. Respins.

Poziția 351, amendament respins. Vot, vă rog.

117 voturi împotrivă, 4 colegi care nu optează. Respins.

Art. 76 în integralitatea lui. Vă rog, vot.

91 de voturi pentru, 23 de voturi împotrivă, o abținere, 3 colegi care nu optează. Art. 76 a fost adoptat.

Anexa nr. 1, poziția 262, art. 77, amendament admis, alin. (2). Vot.

89 de voturi pentru, 25 de voturi împotrivă, 4 colegi care nu optează. Adoptat.

Alin. (3), amendament admis. Vot.

87 de voturi pentru, 25 de voturi împotrivă, o abținere, 2 colegi care nu optează. Adoptat.

Art. 77 nu are amendamente respinse.

Votăm art. 77 în integralitatea lui. Vot, vă rog.

87 de voturi pentru, 22 de voturi împotrivă, o abținere, 4 colegi care nu optează. Art. 77 a fost adoptat.

Poziția 263 din Anexa nr. 1, art. 78, amendament admis. Vot, vă rog.

90 de voturi pentru, 23 de voturi împotrivă, o abținere, 3 colegi care nu optează. Adoptat.

Poziția 264, amendament admis. Vot, vă rog.

85 de voturi pentru, 18 voturi împotrivă, o abținere, 6 colegi care nu optează. Adoptat.

La Anexa nr. 2, poziția 352, la art. 78, amendament respins. Vot.

Două voturi pentru, 108 voturi împotrivă, o abținere, 5 colegi care nu optează. Respins.

Vot pentru art. 78 în integralitatea lui.

90 de voturi pentru, 20 de voturi împotrivă, 4 abțineri, 7 colegi care nu optează.

Art. 78 a fost adoptat.

Poziția nr. 265 din Anexa nr. 1, art. 79 alin. (8), amendament admis. Vot.

93 de voturi pentru, 27 de voturi împotrivă, două abțineri, 6 colegi care nu optează. Adoptat.

Alin. (9), amendament admis. Vot.

90 de voturi pentru, 22 de voturi împotrivă, 3 abțineri, 4 colegi care nu optează. Adoptat.

Art. 353 din Anexa nr. 2, la art. 79, amendament respins. Vot, vă rog.

Două voturi pentru, 112 voturi împotrivă, două abțineri, 9 colegi care nu optează. Respins.

Art. 79 în integralitatea lui, vot.

87 de voturi pentru, 27 de voturi împotrivă, 5 abțineri, 6 colegi care nu optează. Art. 79 a fost adoptat.

Anexa nr. 1, poziția 266, art. 81, amendament admis. Vot, vă rog.

96 de voturi pentru, 22 de voturi împotrivă, două abțineri, 6 colegi care nu optează. Adoptat.

Poziția 267, la amendamente admise. Vă rog, vot.

96 de voturi pentru, 21 de voturi împotrivă, 3 abțineri, 4 colegi care nu optează. Adoptat.

Nu avem amendamente respinse la art. 81.

Vă rog, vot pe art. 81 în integralitatea lui.

99 de voturi pentru, 25 de voturi împotrivă, o abținere, 4 colegi care nu optează. Art. 81 a fost adoptat.

Anexa nr. 1, poziția 268, art. 82, amendament admis. Vot.

96 de voturi pentru, 22 de voturi împotrivă, două abțineri, 6 colegi care nu optează. Adoptat.

Poziția 269, amendament admis. Vot, amendament admis.

98 de voturi pentru, 17 voturi împotrivă, 3 abțineri, 6 colegi care nu optează. Adoptat.

Poziția 270, amendament admis. Vot.

92 de voturi pentru, 23 de voturi împotrivă, două abțineri, 4 colegi care nu optează. Adoptat.

Alin. (6), la poziția 270, amendament admis. Vot.

96 de voturi pentru, 22 de voturi împotrivă, 4 abțineri, 5 colegi care nu optează. Adoptat.

La Anexa nr. 2, poziția 354, amendamente respinse, la art. 82, amendament respins, vot.

9 voturi pentru, 117 voturi împotrivă, o abținere, 5 colegi care nu optează. Respins.

Poziția 355, amendament respins. Vot.

Un vot pentru, 120 de voturi împotrivă, două abțineri, 6 colegi care nu optează. Respins.

Tot la poziția 350, art. 82 alin. (2), amendament respins. Vot.

Un vot pentru, 119 voturi împotrivă, două abțineri, 7 colegi care nu optează. Respins.

Poziția 356, alin. (3), amendament respins. Vot.

Două voturi pentru, 117 voturi împotrivă, o abținere, 8 colegi care nu optează. Respins.

Alin. (4), amendament respins. Vot.

Un vot pentru, 112 voturi împotrivă, o abținere, 10 colegi care nu optează. Respins.

Alin. (5), amendament respins. Vot.

Un vot pentru, 119 voturi împotrivă, o abținere, 8 colegi care nu optează. Respins.

Poziția 358, alin. (6), amendament respins. Vot.

Două voturi pentru, 120 de voturi împotrivă, două abțineri, 10 colegi care nu optează. Respins.

Alin. (7), amendament respins. Vot.

 

Doamna Raluca Turcan (din sală):

Domnul Moșteanu lipsește.

Domnul Petru Gabriel Vlase:

I-am dat eu voie.

Două voturi pentru, 119 voturi împotrivă, o abținere, 10 colegi care nu optează. Respins.

Alin. (8), amendament respins. Vot.

Un vot pentru, 119 voturi împotrivă, două abțineri, 8 colegi care nu optează. Respins.

Alin. (9), amendament respins. Vot.

Un vot pentru, 120 de voturi împotrivă, două abțineri, 6 colegi care nu optează. Respins.

Art. 82 în integralitatea sa. Vot, vă rog.

99 de voturi pentru, 30 de voturi împotrivă, 3 abțineri, 6 colegi care nu optează. Art. 82 a fost adoptat.

Anexa nr. 1, poziția 271, cu art. 83, amendament admis. Vot, vă rog.

91 de voturi pentru, 23 de voturi împotrivă, două abțineri, 9 colegi care nu optează. Aprobat.

Poziția 272, amendament admis. Vot, vă rog.

99 de voturi pentru, 20 de voturi împotrivă, 3 abțineri, 6 colegi care nu optează. Adoptat.

Poziția 273, amendament admis. Vot, vă rog.

98 de voturi pentru, 20 de voturi împotrivă, două abțineri, 7 colegi care nu votează. Adoptat.

Poziția 274, amendament admis. Vot, vă rog.

98 de voturi pentru, 20 de voturi împotrivă, 3 abțineri, 6 colegi care nu optează. Adoptat.

Poziția 275, alin. (1), amendament admis. Vot, vă rog.

99 de voturi pentru, 23 de voturi împotrivă, 3 abțineri, 6 colegi care nu optează. Adoptat.

Alin. (2), amendament admis. Vot, vă rog.

88 de voturi pentru, 17 voturi împotrivă, 3 abțineri, 5 colegi care nu optează. Adoptat.

Alin. (3), amendament admis. Vot, vă rog.

92 de voturi pentru, 21 de voturi împotrivă, 3 abțineri, 6 colegi care nu optează. Adoptat.

Alin. (4), amendament admis. Vot, vă rog.

96 de voturi pentru, 20 de voturi împotrivă, două abțineri, 5 colegi care nu optează. Adoptat.

Trecem la Anexa nr. 2, la art. 83, poziția 359, amendament respins. Vot, vă rog.

Un vot pentru, 115 voturi împotrivă, două abțineri, 7 colegi care nu optează. Respins.

Poziția 360, amendament respins. Vot, vă rog.

Două voturi pentru, 114 voturi împotrivă, o abținere, 7 colegi care nu optează. Respins.

Poziția 361, amendament respins. Vot, vă rog.

Un vot pentru, 114 voturi împotrivă, două abțineri, 6 colegi care nu optează. Respins.

Poziția 362, amendament respins. Vot, vă rog.

Un vot pentru, 116 voturi împotrivă, două abțineri, 8 colegi care nu optează. Amendamentul a fost respins.

Art. 83 în integralitatea lui. Vă rog, vot.

97 de voturi pentru, 19 voturi împotrivă, 3 abțineri, 3 colegi care nu optează. Art. 83 a fost adoptat.

Anexa nr. 1, poziția 276, art. 84 alin. (1), amendament admis. Vot, vă rog.

98 de voturi pentru, 18 voturi împotrivă, 4 abțineri, 7 colegi care nu optează. Adoptat.

Alin. (2), amendament admis. Vot, vă rog.

98 de voturi pentru, 19 voturi împotrivă, 3 abțineri, 6 colegi care nu optează. Adoptat.

Alin. (3), amendament admis. Vot, vă rog.

96 de voturi pentru, 22 de voturi împotrivă, două abțineri, 6 colegi care nu optează. Adoptat.

Nu are amendamente respinse.

Vot pentru art. 84 în integralitatea lui.

101 voturi pentru, 21 de voturi împotrivă, 4 abțineri, 8 colegi care nu optează. Art. 84 a fost adoptat.

Anexa nr. 1, poziția 277, art. 85, amendament admis. Vot, vă rog.

101 voturi pentru, 22 de voturi împotrivă, 3 abțineri, 6 colegi care nu optează. Adoptat.

Poziția 278, amendament admis. Vot, vă rog.

97 de voturi pentru, 24 de voturi împotrivă, două abțineri, 7 colegi care nu optează. Adoptat.

Nu avem respinse la art. 85.

Art. 85 în integralitatea lui. Vot, vă rog.

105 voturi pentru, 20 de voturi împotrivă, 3 abțineri, 9 colegi care nu optează. Art. 85 a fost adoptat.

Anexa nr. 1, poziția 279, art. 86 alin. (1), amendament admis. Vot, vă rog.

102 voturi pentru, 17 voturi împotrivă, 3 abțineri, 7 colegi care nu optează. Adoptat.

Alin. (2), amendament admis. Vot, vă rog.

102 voturi pentru, 22 de voturi împotrivă, 3 abțineri, 8 colegi care nu optează. Adoptat.

La Anexa nr. 2, art. 86, la poziția 363, amendament respins. Vot, vă rog.

3 voturi pentru, 119 voturi împotrivă, două abțineri, 8 colegi care nu optează. Amendamentul a fost respins.

Poziția 364, amendament respins. Vot, vă rog.

Două voturi pentru, 121 de voturi împotrivă, o abținere, 10 colegi nu optează. Respins.

Art. 86 în integralitatea lui. Vă rog, vot.

101 voturi pentru, 27 de voturi împotrivă, două abțineri, 7 colegi care nu optează. Art. 86 a fost adoptat.

Până la 94 nu avem... Avem art. 94, la amendamente respinse, Anexa nr. 2, poziția 366, amendament respins. Vot, vă rog.

Două voturi pentru, 120 de voturi împotrivă, două abțineri, 9 colegi care nu optează. Amendamentul a fost respins.

Art. 94 în integralitatea lui...

104 voturi pentru, 24 de voturi împotrivă, o abținere, 7 colegi care nu optează.

Art. 94 a fost adoptat.

Anexa nr. 1, poziția 280, art. 95 alin. (1), amendament admis. Vă rog să votați.

103 voturi pentru, 23 de voturi împotrivă, două abțineri, 7 colegi care nu votează. Adoptat.

Poziția 281, amendament admis. Vot, vă rog.

106 voturi pentru, 24 de voturi împotrivă, 3 abțineri, 8 colegi care nu optează. Adoptat.

La Anexa nr. 2, art. 95, pct. 367, amendament respins. Vot.

Un vot pentru, 126 de voturi împotrivă, o abținere, 7 colegi care nu optează. Respins.

Pct. 368, amendament respins. Vot, vă rog.

Un vot pentru, 124 de voturi împotrivă, o abținere, 8 colegi care nu optează. Respins.

Art. 95 în integralitatea lui. Vă rog, vot.

La Anexa nr. 1, poziția 282, art. 96, amendament admis. Vot.

104 voturi pentru, 22 de voturi împotrivă, 5 abțineri. Adoptat.

Poziția 283, amendament admis. Vot.

106 voturi pentru, 21 de voturi împotrivă, două abțineri, 8 colegi care nu optează. Adoptat.

Poziția 284, amendament admis. Vot.

(Doamna deputat Steluța-Gustica Cătăniciu solicită să ia cuvântul pe procedură.)

Sunt în vot acum, vă rog, așteptați puțin.

90 de voturi pentru, 20 de voturi împotrivă, 4 abțineri, 9 colegi care nu au optat. Adoptat.

Vă rog, doamna Cătăniciu, procedură.

Doamna Steluța-Gustica Cătăniciu:

Da.

Vă rog frumos să spuneți și numărul curent și numărul alineatului de la acest articol, pentru că eu, cel puțin, nu știu alți colegi cum au trecut în Anexa nr. 1, eu am diferență de un număr. La mine în Anexa nr. 1 este diferență de un număr.

Și, pentru a nu ne încurca, vă rog frumos să spuneți și numărul curent, și numărul de ordine, și alineatul.

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Da.

284 - nr. crt., alin. (3) al art. 96, amendament admis. Vot.

107 voturi pentru, 23 de voturi împotrivă, 6 abțineri, 9 colegi care nu optează.

Nr. crt. 285, alin. (4) al art. 96, amendament admis. Vot.

104 voturi pentru, 25 de voturi împotrivă, 4 abțineri, 9 colegi care nu optează.

Poziția 286, alin. (5), amendament admis. Vot, vă rog.

104 voturi pentru, 22 de voturi împotrivă, două abțineri, 9 colegi care nu optează. Adoptat.

Poziția 287, alin. (6), amendament admis. Vot, vă rog.

104 voturi pentru, 21 de voturi împotrivă, 5 abțineri, 6 colegi care nu optează. Adoptat.

Poziția 288, alin. (61), amendament admis. Vot.

99 de voturi pentru, 29 de voturi împotrivă, 3 abțineri, 7 colegi care nu optează.

Poziția 289, amendament admis, la alin. (7). Vot, vă rog.

Un vot pentru, 122 de voturi împotrivă, două abțineri, 7 colegi care nu au optat. Amendamentul admis a fost respins.

Supun votului dumneavoastră textul inițial al legii. Vă rog, vot.

 

Domnul Florin Iordache (din sală):

... al propunerii...

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Stop... Stop, vot.

Textul inițial al propunerii, da. Vă rog, vot. (Discuții în sală.)

Imediat, că o luăm până dimineața...

100 voturi pentru, 20 de voturi împotrivă, 3 abțineri, 6 colegi care nu au optat. A rămas textul din propunere, da? Bravo!

Poziția 290, alin. (8), amendament admis. Vot.

111 voturi pentru, 25 de voturi împotrivă, două abțineri, 7 colegi care nu optează. Adoptat.

Poziția 291, alin. (9), amendament admis. Vot, vă rog.

(109 voturi pentru, 23 împotrivă, 2 abțineri, 7 deputați nu optează.)

Și 292, alin. (10), amendament admis. Vot.

91 de voturi pentru, 29 de voturi împotrivă, 5 abțineri, 4 colegi care nu optează.

(Membrii Grupului parlamentar al USR cer cuvântul pe procedură.)

Nu avem cuvânt pe procedură, nu...

Nu avem cuvânt... s-a cerut sistarea mai înainte.

Poziția 293 alin. (11), amendament admis. Vot, vă rog.

96 de voturi pentru, 21 de voturi împotrivă, 9 abțineri...

Domnul Cătălin Drulă:

Nu putem să votăm când nu avem... deci sunt decalate cu un număr... (Vociferări. Rumoare. I se întrerupe microfonul.)

Domnule președinte,

... de ce nu-mi dați voie să vorbesc? Trebuie să știm ce votăm... (Vociferări. Rumoare. I se întrerupe microfonul.)... și trebuie să avem...

Chiar și doamna Cătăniciu, care face parte din majoritate, reclamă același lucru...

Haideți să...

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Mulțumesc.

Domnul Cătălin Drulă:

... vedem despre ce este vorba, pentru că nu putem urmări textul. Citiți un număr și este vorba despre altceva acolo.

Nu-mi trebuie portavoce...

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Mulțumesc. (Vociferări. Rumoare.)

Domnul Cătălin Drulă:

... pot să vorbesc...

Este vorba de o chestiune... (Vociferări. Rumoare.) ... în timp ce votăm, nu putem urmări. Nici colega dumneavoastră. A sesizat același lucru - nu se poate urmări textul, pentru că este o eroare de tehnoredactare, probabil, în materialul dumneavoastră. Noi toți avem alt material.

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Mulțumesc.

Am înțeles.

Poziția 294 alin. (12) de la art. 96, amendament admis. Vot, vă rog.

92 de voturi pentru, 32 de voturi împotrivă, două abțineri, 9 colegi care nu optează. Amendamentul admis, la alin. (12), a fost admis. A fost aprobat.

Mergem la Anexa nr. 2, poziția 369, art. 96 alin. (1), amendament respins. Vot, vă rog.

3 voturi pentru, 124 de voturi împotrivă, două abțineri, 9 colegi care nu optează. Amendamentul a fost respins.

Poziția 370, art. 96 alin. (1), amendament respins. Vot, vă rog.

Un vot pentru, 120 de voturi împotrivă, o abținere, 8 colegi care nu optează. Respins.

Poziția 371, amendament respins. Vot, vă rog.

Două voturi pentru, 126 de voturi împotrivă, o abținere, 10 colegi care nu optează. Respins.

Poziția 372, alin. (2) al art. 96, amendament respins. Vot, vă rog.

Un vot pentru, 122 de voturi împotrivă, o abținere, 9 colegi care nu optează. Respins.

Poziția 373, alin. (3), amendament respins. Vot, vă rog.

Două voturi pentru, 118 voturi împotrivă, două abțineri, 13 colegi care nu optează. Respins.

Poziția 374, amendament respins. Vot, vă rog.

Un vot pentru, 123 de voturi împotrivă, o abținere, 9 colegi care nu optează. Respins.

Poziția 375 alin. (3), amendament respins. Vot, vă rog.

Un vot pentru, 123 de voturi împotrivă, o abținere, 10 colegi care nu optează. Respins.

Poziția 376, tot alin. (3), amendament respins. Vot, vă rog.

Un vot pentru, 115 voturi împotrivă, o abținere, 8 colegi care nu optează. Respins.

Poziția 377, tot alin. (3), amendament respins. Vot, vă rog.

Un vot pentru, 120 de voturi împotrivă, o abținere, 11 colegi care nu optează. Respins.

Poziția 378, alin. (4), amendament respins. Vot, vă rog.

Un vot pentru, 119 voturi împotrivă" două abțineri, 10 colegi care nu optează. Respins.

Poziția 379, tot alin. (4), amendament respins. Vot vă rog.

Un vot pentru, 122 de voturi împotrivă, o abținere, 9 colegi care nu optează. Respins.

Poziția 380, alin. (3), amendament respins. Vot.

Un vot pentru, 120 voturi împotrivă, o abținere, 9 colegi care nu optează. Respins.

Poziția 381, alin. (4), amendament respins. Vot, vă rog.

Un vot pentru, 123 de voturi împotrivă, o abținere, 7 colegi care nu optează. Respins.

Poziția 382, alin. (5), amendament respins. Vot, vă rog.

Un vot pentru, 126 de voturi împotrivă, o abținere, 5 colegi care nu optează. Respins.

Poziția 382, alin. (4), amendament respins. Vot, vă rog.

Două voturi pentru, 116 voturi împotrivă, o abținere, 10 colegi care nu optează. Respins.

Poziția 382, alin. (5), amendament respins. Vot, vă rog.

Un vot pentru, 123 de voturi împotrivă, o abținere, 11 colegi care nu optează. Respins.

Poziția 383, tot alin. (5), amendament respins. Vot.

Un vot pentru, 120 de voturi împotrivă, o abținere, 9 colegi care nu optează. Respins.

Poziția 384, alin. (6), amendament respins. Vot.

Un vot pentru, 122 de voturi împotrivă, o abținere, 7 colegi care nu optează. Respins.

Poziția 385, alin. (6), amendament respins. Vot, vă rog.

Un vot pentru, 125 de voturi împotrivă, două abțineri, 12 colegi care nu optează. Respins.

Poziția 386, alin. (6), amendament respins. Vot, vă rog.

12 voturi pentru, 115 voturi împotrivă, 3 abțineri, 8 colegi care nu optează. Respins.

Poziția 387, art. 96 alin. (6), amendament respins. Vot, vă rog.

Un vot pentru, 129 de voturi împotrivă, o abținere, 13 colegi care nu optează. Respins.

Și o altă formă de modificare, un alt amendament, alin. (6), tot la art. 96, amendament respins. Vot, vă rog.

Un vot pentru, 124 de voturi împotrivă, două abțineri, 14 colegi care nu optează. Respins.

Poziția 388, alin. (7) și (8), primul amendament de la alin. (7), amendament respins. Vot, vă rog.

13 voturi pentru, 113 voturi împotrivă, două abțineri, 10 colegi care nu optează. Respins.

Al doilea amendament la alin. (7), amendament respins. Vot, vă rog.

Un vot pentru, 123 de voturi împotrivă, o abținere, 6 colegi care nu optează. Respins.

Al treilea amendament de la alin. (7), amendament respins. Vot, vă rog.

Două voturi pentru, 126 de voturi împotrivă, o abținere, 6 colegi care nu optează. Respins.

Și al patrulea amendament de la alin. (7), amendament respins. Vot, vă rog.

Două voturi pentru, 128 de voturi împotrivă, o abținere, 10 colegi care nu optează. Respins.

Poziția 389, al cincilea amendament de la alin. (7), amendament respins. Vot.

Două voturi pentru, 123 de voturi împotrivă, o abținere, 8 colegi care nu optează. Respins.

Poziția 390, al șaselea amendament respins de la alin. (7). Vot, vă rog.

Două voturi pentru, 121 de voturi împotrivă, două abțineri, 10 colegi nu optează. Respins.

Poziția 391, al optulea amendament de la alin. (7), amendament respins. Vot, vă rog.

Două voturi pentru, 127 de voturi împotrivă, o abținere, 7 colegi care nu optează. Respins.

Poziția 392, al nouălea amendament la alin. (7), amendament respins. Vot.

3 voturi pentru, 124 de voturi împotrivă, două abțineri, 6 colegi care nu optează. Respins.

Poziția 393, alin. (71), amendament respins. Vot, vă rog.

3 voturi pentru, 129 de voturi împotrivă, o abținere, 8 colegi care nu optează. Respins.

Alin. (72), amendament respins. Vot, vă rog.

2 voturi pentru, 120 de voturi împotrivă, 2 abțineri, 7 deputați nu optează.).

Poziția 394, alin. (8), amendament respins.

Două voturi pentru, 126 de voturi împotrivă, o abținere, 5 colegi care nu optează. Respins.

Poziția 394, al doilea amendament respins la alin. (8). Vot, vă rog.

14 voturi pentru, 113 voturi împotrivă, 3 abțineri, 9 nu optează. Respins.

Poziția 395, alin. (8), amendament respins. Vot, vă rog.

Două voturi pentru, 124 voturi împotrivă, o abținere, 10 colegi care nu optează. Respins.

Poziția 396, alin. (8), amendament respins. Vot, vă rog.

Un vot pentru, 123 de voturi împotrivă, două abțineri, 7 colegi care nu optează. Respins.

Poziția 397, alin. (8), amendament respins. Vot, vă rog.

Un vot pentru, 128 de voturi împotrivă, o abținere, 9 colegi care nu optează. Respins.

Poziția 398, tot alin. (8), amendament respins. Vot, vă rog.

Două voturi pentru, 123 de voturi împotrivă, o abținere, 10 colegi care nu optează. Respins.

Poziția 399, alin. (8), amendament respins. Vot, vă rog.

Un vot pentru, 117 voturi împotrivă, o abținere, 10 colegi care nu optează. Respins.

Și tot la alin. (8), la poziția 399, amendament respins. Vot, vă rog.

Un vot pentru, 122 de voturi împotrivă, o abținere, 10 colegi care nu optează. Respins.

Stimați colegi,

Avem 730... aproape 740 de voturi. Trebuie să resetăm softul. 5 minute - pauză.

 

După pauză

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Rog liderii de grup să-și invite colegii în sală.

Domnul Cătălin Drulă:

Domnule președinte,

Dacă ne putem lămuri... Am prelungit, programul, votăm toate amendamentele; votul final trebuia să fie la ora 12,30. Când va fi votul final? Ca să știm.

 

Domnul Petru Gabriel Vlase:

O să aflați la final.

Vă rog, luăm loc, dacă doriți.

Și scoatem cartelele, le introducem din nou.

Vot test, vă rog.

Mulțumesc.

Continuăm de la poziția 400 din Anexa nr. 2, alin. (9), amendament respins. Vot, vă rog.

Un vot pentru, 114 voturi împotrivă, o abținere, 12 colegi care nu optează. Respins.

Tot la alin. (9), al doilea amendament respins. Vot, vă rog.

Un vot pentru, 123 de voturi împotrivă, o abținere, 12 colegi care nu optează. Respins.

Al treilea amendament respins la alin. (9). Vot, vă rog.

3 voturi pentru, 121 de voturi împotrivă, o abținere, 12 colegi care nu optează. Respins.

Poziția 401, tot la alin. (9), amendament respins. Vot, vă rog.

Un vot pentru, 126 de voturi împotrivă, două abțineri, 12 colegi care nu optează. Respins.

Poziția 402, alin. (10). Vot, vă rog. Amendament respins.

Un vot pentru, 125 de voturi împotrivă, o abținere, 11 colegi care nu optează. Respins.

Poziția 403, alin. (10), amendament respins. Vot, vă rog.

Un vot pentru, 137 de voturi împotrivă, o abținere, 10 colegi care nu optează. Respins.

Poziția 404, alin. (11), amendament respins. Vot, vă rog.

Un vot pentru, 132 de voturi împotrivă, o abținere, 11 colegi care nu optează. Respins.

Poziția 405, alin. (11), amendament respins. Vot, vă rog.

Două voturi pentru, 131 de voturi împotrivă, o abținere, 11 colegi care nu optează. Respins.

Poziția 406, tot alin. (11), amendament respins. Vot, vă rog.

Două voturi pentru, 127 de voturi împotrivă, o abținere, 11 colegi care nu optează. Respins.

Poziția 407, alin. (12), amendament respins. Vot, vă rog.

Un vot pentru, 135 de voturi împotrivă, o abținere, 11 colegi care nu optează. Respins.

Poziția 408, alin. (12). Vot, vă rog. Amendament respins.

Un vot pentru, 131 de voturi împotrivă, o abținere, 11 colegi care nu optează. Respins.

Poziția 409, alin. (13), amendament respins. Vă rog, vot.

Un vot pentru, 132 de voturi împotrivă, o abținere, 10 colegi care nu optează. Respins.

Poziția 410, tot alin. (13), amendament respins. Vot, vă rog.

Un vot pentru, 132 de voturi împotrivă, două abțineri, 9 colegi care nu optează. Respins.

Poziția 411, alin. (14), amendament respins. Vot, vă rog.

Un vot pentru, 130 de voturi împotrivă, o abținere, 10 colegi care nu optează. Respins.

Poziția 412, alin. (14), amendament respins. Vot, vă rog.

Un vot pentru, 131 de voturi împotrivă, o abținere, 8 colegi care nu optează. Respins.

Poziția 413, alin. (15), amendament respins. Vot, vă rog.

Două voturi pentru, 127 de voturi împotrivă, o abținere, 6 colegi care nu optează. Respins.

Poziția 414, alin. (16), amendament respins. Vot, vă rog.

Un vot pentru, 133 de voturi împotrivă, o abținere, 5 colegi care nu optează. Respins.

Poziția 415, alin. (17), amendament respins. Vot, vă rog.

Un vot pentru, 133 de voturi împotrivă, o abținere, 7 colegi care nu optează. Respins.

Vot pentru art. 96 în integralitatea lui. Vă rog.

101 voturi pentru, 28 de voturi împotrivă, nouă abțineri, 6 colegi care nu optează. Art. 96 a fost adoptat, cu amendamentele admise și respinse.

La Anexa nr. 1, poziția ...

Nu! Rămânem la Anexa nr. 2, că avem art. 98 înainte, la respinse. Da?

Poziția 416, art. 98 alin. (1), amendament respins. Vot, vă rog.

Două voturi pentru, 134 de voturi împotrivă, o abținere, 9 colegi care nu optează. Respins.

Art. 98 în integralitatea lui. Vot, vă rog.

102 voturi pentru, 33 de voturi împotrivă, două abțineri, 7 colegi care nu optează. Art. 98 a fost aprobat.

Poziția 295 din Anexa nr. 1, la art. 99, amendament admis. Vot, vă rog.

106 voturi pentru, 29 de voturi împotrivă, două abțineri, 7 colegi care nu optează. Adoptat.

La Anexa nr. 2, la poziția 417, art. 99 amendament respins. Vot, vă rog.

Două voturi pentru, 126 de voturi împotrivă, o abținere, 9 colegi care nu optează. Respins.

Poziția 418, lit. d) a art. 99, amendament respins. Vot, vă rog.

3 voturi pentru, 128 de voturi împotrivă, două abțineri, 9 colegi care nu optează. Respins.

Poziția 419, lit. h), amendament respins. Vă rog, vot.

3 voturi pentru, 129 de voturi împotrivă, o abținere, 7 colegi care nu optează. Respins.

Poziția 420, la lit. i1), amendament respins. Vot, vă rog.

Două voturi pentru, 125 de voturi împotrivă, o abținere, 7 colegi care nu votează. Respins.

Poziția 421, amendament respins. Vot, vă rog.

3 voturi pentru, 124 de voturi împotrivă, 3 abțineri, 7 colegi care nu optează. Respins.

Poziția 422 de la Anexa nr. 2, amendament respins. Vot, vă rog.

Un vot pentru, 124 de voturi împotrivă, 4 abțineri, 7 colegi nu optează. Respins.

Poziția 423, lit. o), amendament respins. Vot, vă rog.

5 voturi pentru, 128 de voturi împotrivă, două abțineri, 10 colegi care nu optează. Respins.

Poziția 424, amendament respins. Vot, vă rog.

Un vot pentru, 128 de voturi împotrivă, o abținere, 8 colegi care nu optează. Respins.

Poziția 425, lit. r), amendament respins. Vot, vă rog.

9 voturi pentru, 119 voturi împotrivă, două abțineri, 9 colegi care nu optează. Respins.

Poziția 426, lit. s), amendament respins. Vă rog, vot.

Două voturi pentru, 125 de voturi împotrivă, două abțineri, 8 colegi care nu optează. Respins.

Poziția 427, lit. ș), amendament respins. Vot.

Două voturi pentru, 129 de voturi împotrivă, o abținere, 8 colegi care nu optează. Respins.

Din nou lit. ș), la poziția 428, amendament respins. Vot, vă rog.

Un vot pentru, 121 de voturi împotrivă, o abținere, 11 colegi care nu optează. Respins.

Poziția 429, lit. t), amendament respins. Vot, vă rog.

3 voturi pentru, 124 de voturi împotrivă, două abțineri, 12 colegi care nu optează. Respins.

Poziția 430, art. 991 alin. (1), amendament respins. Vot, vă rog.

Două voturi pentru, 122 de voturi împotrivă, două abțineri, 9 colegi care nu votează. Respins.

Poziția 430, tot alin. (1), amendament respins. Vot, vă rog.

Un vot pentru, 129 de voturi împotrivă, o abținere, 12 colegi care nu optează. Respins.

Poziția 431, alin. (2), amendament respins. Vot, vă rog.

Un vot pentru, 127 de voturi împotrivă, o abținere, 8 colegi care nu optează. Respins.

Poziția 432, alin. (3), amendament respins. Vot, vă rog.

123 de voturi împotrivă, o abținere, 7 colegi care nu optează. Respins.

Și ultimul, nr. crt. 433, art. 991, și art. 992, amendament respins. Vot, vă rog.

3 voturi pentru, 126 de voturi împotrivă, două abțineri, 9 colegi care nu optează. Respins.

Art. 99 în integralitatea lui. Vot.

105 voturi pentru, 29 de voturi împotrivă, 6 abțineri, 11 colegi care nu optează. Art. 99 a fost adoptat.

Anexa nr. 1, poziția 296, art. 100, cu lit. b) și c), amendament admis. Vot, vă rog.

103 voturi pentru, 31 de voturi împotrivă, o abținere, 7 colegi care nu optează. Aprobat.

Poziția 297, tot la art. 100, lit. d), amendament admis. Vot, vă rog.

103 voturi pentru, 25 de voturi împotrivă, 3 abțineri, 7 colegi care nu optează. Aprobat.

La Anexa nr. 2, nr. crt. 434, art. 100 lit. d1), amendament respins. Vot.

Un vot pentru, 127 de voturi împotrivă, o abținere, 9 colegi care nu votează. Respins.

Nr. crt. 435, amendament respins. Vot, vă rog.

Două voturi pentru, 125 de voturi împotrivă, o abținere, 11 colegi care nu optează. Respins.

Poziția 436, alin. (2), amendament respins. Vot.

6 voturi pentru, 123 de voturi împotrivă, 3 abțineri, 3 colegi care nu optează. Respins.

Și tot la 436, tot alin. (2) al art. 100, amendament respins. Vot, vă rog.

6 voturi pentru, 120 de voturi împotrivă, două abțineri, 14 colegi care nu optează. Respins.

Art. 100 în integralitatea lui. Vot.

105 voturi pentru, 31 de voturi împotrivă, 3 abțineri, 8 colegi care nu optează. Adoptat.

Poziția 298 din Anexa nr. 1, art. 101, amendament admis. Vot.

107 voturi pentru, 27 de voturi împotrivă, două abțineri, 10 colegi care nu votează. Adoptat.

Art. 101 în integralitatea lui. Vot.

108 voturi pentru, 29 de voturi împotrivă, două abțineri, 9 colegi care nu optează. Art. 101 a fost adoptat.

Poziția 299 din Anexa nr. 1, art. 105, amendament admis. Vot, vă rog.

104 voturi pentru, 27 de voturi împotrivă, două abțineri, 8 colegi care nu optează. Adoptat.

Art. 105 în integralitatea lui. Vot, vă rog.

106 voturi pentru, 27 de voturi împotrivă, 3 abțineri, 6 colegi care nu optează. Adoptat.

Poziția 300, art. 108, amendament admis, alin. (1). Vot, vă rog.

103 voturi pentru, 26 de voturi împotrivă, 5 abțineri, 7 colegi care nu optează. Adoptat.

Și alin. (2) de la art. 108. Vot.

104 voturi pentru, 28 de voturi împotrivă, două abțineri, 7 colegi care nu optează.

Art. 108 în integralitatea lui. Vot, vă rog.

107 voturi pentru, 31 de voturi împotrivă, două abțineri, 7 colegi care nu optează. Adoptat.

Poziția 301, art. 109 alin. (1), amendament admis. Vot, vă rog.

103 voturi pentru, 26 de voturi împotrivă, 3 abțineri, 6 colegi care nu votează. Adoptat.

Alin. (2), amendament admis. Vot, vă rog.

103 voturi pentru, 29 de voturi împotrivă, două abțineri, 9 colegi care nu optează. Aprobat.

Art. 109 în integralitatea lui. Vă rog, vot.

100 voturi pentru, 36 de voturi împotrivă, două abțineri, 5 colegi care nu optează. Art. 109 a fost adoptat.

Poziția 302, art. 110, cu amendament admis. Vot, vă rog.

98 de voturi pentru, 33 de voturi împotrivă, 7 abțineri, 9 colegi care nu optează. Adoptat.

Art. 110 în totalitatea lui.

98 de voturi pentru, 35 de voturi împotrivă, 6 abțineri, 7 colegi care nu optează. Adoptat.

Art. 111, amendament admis. Vot.

104 voturi pentru, 27 de voturi împotrivă, 4 abțineri, 8 colegi care nu optează. Adoptat.

Art. 111 în totalitatea lui. Vă rog, vot.

103 voturi pentru, 30 de voturi împotrivă, două abțineri, 7 colegi care nu optează. Aprobat.

Art. 111 în totalitatea lui.

103 voturi pentru, 33 de voturi împotrivă, două abțineri, 7 colegi care nu optează. Aprobat.

Art. 112, amendament admis. Vot.

103 voturi pentru, 30 de voturi împotrivă, două abțineri, 9 colegi care nu optează. Amendamentul a fost admis.

Art. 112 în integralitatea lui.

104 voturi pentru, 34 de voturi împotrivă, două abțineri, 5 colegi care nu votează. Adoptat.

Poziția 303, art. III, amendament admis. Vot, vă rog.

103 voturi pentru, 29 de voturi împotrivă, 3 abțineri, 9 colegi care nu optează. Amendamentul a fost aprobat.

Art. III în totalitatea lui.

103 voturi pentru, 33 de voturi împotrivă, două abțineri, 7 colegi care nu optează. Adoptat.

Mai aveți?

 

Domnul Ioan Munteanu (din sală):

Nu.

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Nu.

Vă rog, domnule lider, propuneți cu votul final, că a cerut domnul Drulă.

Domnul Ioan Munteanu:

Stimați colegi,

Vă felicit pentru rezistență și vă mulțumim că ați participat la această ședință.

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Mulțumesc.

Votul final va fi stabilit în următoarea ședință de Birou permanent.

 

Ședința s-a încheiat la ora 22,50.

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti sâmbătă, 4 decembrie 2021, 4:05
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro