Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of December 6, 2017
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.183/20-12-2017

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
25-11-2021
25-11-2021 (joint)
24-11-2021 (joint)
23-11-2021
22-11-2021
15-11-2021 (joint)
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2017 > 06-12-2017 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of December 6, 2017

9. Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr.303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor (Pl-x 418/2017). (rămasă pentru votul final)
 
see bill no. 418/2017

 

Domnul Petru Gabriel Vlase:

  ................................................

3. Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor; în procedură de urgență.

Raportul comisiei speciale, vă rog.

Doamna Alina-Elena Tănăsescu:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Raport asupra Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor.

În conformitate cu prevederile art. 95 și art. 115 din Regulamentul Camerei Deputaților, observând dispozițiile art. 8 alin. (1) și ale art. 102 din Regulamentul activităților comune ale Camerei Deputaților și Senatului, având în vedere Hotărârea nr. 69/2017 privind constituirea Comisiei speciale comune a Camerei Deputaților și Senatului pentru sistematizarea, unificarea și asigurarea stabilității legislative în domeniul justiției, modificată și completată prin Hotărârea nr. 95/2017, în temeiul art. 75 alin. (1) din Constituția României, Comisia specială a Camerei Deputaților și Senatului a fost sesizată în data de 31 octombrie 2017 pentru dezbaterea în fond, în procedură de urgență, cu Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 303/2004; Pl-x 418.

Camera Deputaților este primă Cameră sesizată.

Consiliul Legislativ, prin Avizul nr. 944/2017, a avizat favorabil inițiativa legislativă, cu observații și propuneri.

Consiliul Superior al Magistraturii, ca urmare a adresei transmise de Camera Deputaților, a comunicat Hotărârea plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1.148 din 9 noiembrie 2017, prin care a avizat negativ cele trei propuneri legislative.

Guvernul, în punctul de vedere transmis Parlamentului, apreciază că Parlamentul urmează să decidă asupra oportunității adoptării inițiativei legislative, propunând o serie de modificări și completări cu privire la actul normativ supus dezbaterii.

Propunerea legislativă are ca obiect modificarea și completarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, republicată, cu completările și modificările ulterioare.

Conform expunerii de motive, intervențiile legislative vizează, în principal, punerea în concordanță a textelor declarate neconstituționale cu deciziile Curții Constituționale, precum și stabilirea unor noi soluții legislative referitoare la statutul procurorilor și judecătorilor.

Membrii comisiei comune speciale au examinat propunerea legislativă pe parcursul a mai multor ședințe, iar în ședința din data de 29 noiembrie 2017 au hotărât să adopte, cu majoritate de voturi, un raport de admitere, cu amendamente admise, cuprinse în Anexa nr. 1, și amendamente respinse, cuprinse în Anexa nr. 2. Anexa nr. 1 și Anexa nr. 2 fac parte integrantă din prezentul raport.

La ședințele comisiei au participat reprezentanți ai următoarelor instituții și organizații: Ministerul Justiției, Consiliul Superior al Magistraturii, Asociația Magistraților din România, Uniunea Națională a Judecătorilor din România, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, Asociația Procurorilor din România, reprezentanți ai mediului academic, care au propus amendamente și au făcut precizări cu privire la modificările care se impun asupra legii în vigoare.

În raport cu obiectul și conținutul reglementării, propunerea legislativă face parte din categoria legilor organice.

Mulțumesc. (Vociferări.)

 

Domnul Gabriel Andronache (din sală):

Procedură!

 

Doamna Raluca Turcan (din sală):

Procedură!

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Procedură...

Da, doamnă!

Vă rog, domnule Andronache, procedură.

Domnul Gabriel Andronache:

Vă mulțumesc, domnule președinte de ședință.

Intervenția mea este pe procedură, conform art. 151 alin. (2) din Regulament și se referă la nerespectarea art. 60 pct. 13 din Regulamentul Camerei Deputaților, care arată în mod clar faptul că, prin Hotărârea Parlamentului, adoptată în ședință comună, au fost uzurpate competențele Comisiei juridice, de disciplină și imunități din Camera Deputaților, deoarece la pct. 13 se arată că această comisie se ocupă de "constituționalitatea proiectelor de lege și a propunerilor legislative din domeniul civil, penal, de procedură civilă și de procedură penală, cât și cele care au legătură cu organizarea judecătorească". Scrie în mod expres în Regulamentul Camerei chestiunea aceasta.

Practic, stimați colegi din majoritatea parlamentară, sunteți într-un cerc vicios, din care este foarte interesant cum veți putea ieși; în opinia noastră, nu veți putea ieși. De ce? Pentru că ați adoptat un raport al Comisiei comune speciale pe chestiuni care țin de competența Comisiei juridice din Camerei Deputaților. Ați sesizat, după aceea, Camera Deputaților, deși prin raportul unei comisii speciale comune nu poate fi sesizat decât Parlamentul României, întrunit în ședință comună a Camerei Deputaților și Senatului.

Ca atare, ar fi trebuit discutat acest raport, eventual, în plenul comun al Camerei Deputaților și Senatului, numai că nici acolo nu-l puteți discuta pentru că, în Regulamentul activităților comune ale Camerei Deputaților și Senatului, veți vedea la art. 13 punctele 2, 10, 11 și 12 că în mod exclusiv sunt reglementate competențele de legiferare ale plenului comun. Se referă la adoptarea Legii bugetului, se referă la Statutul deputaților și al senatorilor și se mai referă strict la revizuirea Constituției.

Ca atare, cercul vicios este perfect. Este foarte interesant cum veți ieși din acest cerc vicios.

Noi constatăm că suntem sesizați în mod neregulamentar și pentru acest aspect vă solicit scoaterea de pe ordinea de zi a acestei propuneri legislative.

Vă mulțumesc.

Domnul Petru Gabriel Vlase:

A mai votat o dată plenul această propunere.

Am o chestiune procedurală eu...

Vă rog, liderii, un minut, să stabilim împreună, să nu ne mai certăm la microfon.

(Consultări.)

Mulțumesc frumos, domnilor lideri.

Procedură, domnul Cupșa.

Domnul Ioan Cupșa:

Mulțumesc, domnule președinte.

Cererea pe care noi o formulăm este aceea de a retrimite această inițiativă legislativă la comisia specială.

Și o să vă rog să mă urmăriți cu atenție. Cu toții ne dorim ca Legile justiției, în forma în care le vom adopta, să-și atingă scopul ultim, cel de a proteja drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor. Cu toții ne dorim ca înfăptuirea justiției să însemne un act de mare calitate civică.

Dacă vom adopta aceste modificări legislative, astfel cum ele se regăsesc în acest raport, vom face o mare greșeală. Un astfel de raport, în 5 ani de experiență parlamentară, nu mi-a fost dat să văd.

Și vă rog să mă urmăriți. (Vociferări.)

Deci forma pe care o veți supune votului, a acestui raport, mai precis Anexa nr. 1, acolo unde se regăsesc amendamentele admise, care dau substanță inițiativei care va fi supusă votului, este alta decât cea pe care noi am votat-o la ora 19,00 ale zilei de miercuri, săptămâna trecută, în 29 noiembrie. S-au adăugat, la textele asupra cărora noi ne-am aplecat, cele care au fost dezbătute, încă cel puțin trei articole. Sunt ultimele articole pe care le veți regăsi în Anexa nr. 1. Aceste articole nu se regăsesc în inițiativa legislativă și nu se regăsesc - subliniez acest lucru - în nicio propunere și cu atât mai mult în niciun amendament care să fi fost supus dezbaterii și apoi admis. Sunt articolele de pe ultima pagină ale raportului. Dacă-mi permiteți, o să le și dau citire. Sunt articolele 111, 112 și respectiv art. III, care au fost adăugate - subliniez acest lucru - raportului pe care noi l-am votat în cursul zilei de miercuri, la ora 19,00.

Este inacceptabil ca Parlamentul României să se pronunțe asupra unui raport care în mod esențial conține un neadevăr. Deci nu există o astfel de propunere sau astfel de propuneri în inițiativa legislativă și nu există propuneri sau amendamente care să fi fost dezbătute. Drept urmare, acest raport nu poate fi supus votului.

Fals este un cuvânt mare, dar adăugarea unor texte fără a fi dezbătute, este o expresie potrivită.

Ce se mai întâmplă? În mod obligatoriu, într-un astfel de raport, acolo unde o parte din normele juridice care se adoptă ar fi trebuit adoptate, ca și Cameră decizională, de Camera Deputaților, iar o altă parte, dacă admitem teza colegilor noștri de la putere, ar fi însemnat că trebuie adoptate în Cameră decizională de către Senat, ar fi născut obligația regulamentară să fie identificate acele texte în care Camera Deputaților este Cameră decizională. Lipsește cu desăvârșire această precizare. Este obligație regulamentară! Și este obligatoriu să existe o astfel de precizare, pentru că, dacă la Senat se va dispune altfel în legătură cu acele texte normative pe care le avem în atribuții, ca și Cameră decizională, va trebui să se reîntoarcă, pe procedura regulamentară, va trebui să se reîntoarcă această inițiativă legislativă și să o dezbatem pe acele texte în divergență, aici, în Camera Deputaților. Lipsește și această prevedere!

Deci raportul, și din acest punct de vedere, este unul neconform, unul neregulamentar.

Mai mult decât atât, Partidul Național Liberal a înțeles, pentru ca dezbaterea să aibă consistență, să-și însușească propunerile asociațiilor profesionale, a tuturor asociațiilor profesionale, precum și ale CSM-ului. Propunerile respective au devenit amendamente și ar fi fost firesc, chiar dacă au fost respinse, să se regăsească în Anexa nr. 2, la amendamente respinse, cu mențiunea: "Amendamente susținute de către Partidul Național Liberal". Ne lipsiți de oportunitatea regulamentară de a susține amendamente pe care le-am dezbătut și le-am susținut în comisia specială, de a le susține astăzi în plen. Este, de asemenea, inacceptabil.

Se întâmplă...

Voci din sală:

Timpul!

Domnul Ioan Cupșa:

Decât să câștigăm două, trei minute, cred că este mai important să decidem informați în legătură cu soarta acestei inițiative legislative.

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Domnule deputat, deci care este propunerea procedurală?

Domnul Ioan Cupșa:

Mergem mai departe.

Ca textul să fie susținut așa cum se cuvine, o să vă dau citire Deciziei nr. 292/2012 a Curții Constituționale a României, în legătură cu ceea ce vă spuneam: "Lipsa unei dezbateri reale în legătură cu anumite texte normative...", în orice comisie, pentru că comisia permanentă nu a fost sesizată, iar comisia specială nu a dezbătut, nefiind, la rându-i, sesizată cu aceste texte.

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Mulțumesc, domnule deputat.

Domnul Ioan Cupșa:

Permiteți-mi să termin, este un lucru...

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Am înțeles, dar puteți discuta la dezbateri generale...

Domnul Ioan Cupșa:

Permiteți-mi să-mi întemeiez...

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Pe procedură nu pot să stau să discutați toată legea acum!

Domnul Ioan Cupșa:

Este foarte important să decidă încă o dată... (Vociferări.)

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Trebuia să discutați la comisie asta!

Vă rog, propunerea!

Domnul Ioan Cupșa:

Domnule președinte,

Nu puteam discuta în comisie, pentru că în comisie n-a apărut această oportunitate!

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Vă rog, propunerea, domnule deputat!

Domnul Ioan Cupșa:

Este o oportunitate generată de ceea ce ați făcut...

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Propunerea procedurală!

Domnul Ioan Cupșa:

Propunerea este de retrimitere, pentru a îndrepta toate aceste...

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Am înțeles!

Vot pentru retrimitere la comisie.

80 de voturi pentru, 137 de voturi împotrivă, două abțineri, un coleg care nu a votat.

Conform discuțiilor din Comitetul liderilor, s-au luat următoarele decizii și în consultarea cu liderii: dezbateri generale - cinci minute pentru fiecare grup parlamentar și două minute pentru deputații neafiliați, fiind și în procedură de urgență; pentru dezbaterea pe articole și amendamente - până la ora 13,10. Da? Vot, vă rog.

 

Doamna Raluca Turcan (din sală):

Procedură!

Domnul Petru Gabriel Vlase:

139 de voturi pentru, 68 de voturi împotrivă, 3 abțineri.

Acest program a fost aprobat.

Procedură. Doamna Turcan.

Doamna Raluca Turcan:

Domnule președinte de ședință,

Dragi colegi,

Vă mărturisesc că este înfiorător modul în care procedați astăzi! (Rumoare.)

Ne întrebăm până unde puteți merge...

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Vă rog, procedura, doamnă!

Doamna Raluca Turcan:

...cu această distructivitate de care sunteți dispuși...

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Doamnă deputat, îmi cereți cuvântul pe procedură...

Doamna Raluca Turcan:

...doar pentru a-l apăra pe domnul Dragnea de...

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Vă rog!

Doamna Raluca Turcan:

...de răspunderea în fața justiției!

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Vă rog!

Doamna Raluca Turcan:

Domnule președinte de ședință,

În primul rând, intervențiile mele de procedură ar fi trebuit ascultate înainte de a supune votului, pe repede înainte, pentru a vă spăla pe mâini, acest program care, de fapt, arată lipsa dumneavoastră de deschidere pentru o dezbatere reală pe această lege care are un singur scop, din punctul dumneavoastră de vedere - controlul Justiției și timorarea magistraților!

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Mulțumesc, doamnă!

Mulțumesc.

Dacă nu aveți o intervenție procedurală...

Doamna Raluca Turcan:

Nu! Da, vă rog să mă ascultați, eu sunt dispusă să stau oricât aici, pentru că este dreptul Grupului parlamentar al Partidului Național Liberal să-și facă auzit punctul de vedere pe un subiect pe care dumneavoastră l-ați expediat rapid.

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Aveți ocazia...

Doamna Raluca Turcan:

Noi nu suntem de acord cu acest program de lucru!

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Doamnă deputat... Așa!

Doamna Raluca Turcan:

Considerăm că dezbaterile generale trebuie să meargă până la finalizarea oricărei intervenții pe această lege, care nu este nici în procedură de urgență. Singura dumneavoastră...

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Este în procedură de urgență!

Doamna Raluca Turcan:

...este apărarea domnului Dragnea! Procedura de urgență este forțată, pentru că așa ați introdus-o dumneavoastră, așa ați forțat-o în Biroul permanent! Nici la ANI, nici la Legea răspunderii magistraților nu există nicio urgență...

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Vă rog să aveți intervenția pe procedură!

Doamna Raluca Turcan:

...alta decât scăparea domnului Dragnea! (Aplauze.)

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Doamnă deputat!

Doamna Raluca Turcan:

Vă solicităm ca această lege să fie retrimisă la comisie, să intre într-un parcurs normal, parlamentar, de dezbatere în comisiile parlamentare, să așteptați avizul comisiei...

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Mulțumesc, doamnă deputat!

Doamna Raluca Turcan:

Există solicitarea Comisiei Europene de a avea avizul comisiei...

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Măi, dar opriți microfonul acela!...

Doamna Raluca Turcan:

De a avea... (I se întrerupe microfonul.)

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Mulțumesc, doamnă deputat!

Doamna Raluca Turcan:

Vreau să-mi... (I se întrerupe microfonul.)

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Mulțumesc.

Doamna Raluca Turcan:

Vreau să...(I se întrerupe microfonul.)

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Doamnă, mulțumesc!

Doamna Raluca Turcan:

Doresc să închei... Este pe... (I se întrerupe microfonul.)

Este... (I se întrerupe microfonul.)

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Vă mulțumesc.

Am înțeles propunerea dumneavoastră procedurală!

Doamna Raluca Turcan:

...blocați... (I se întrerupe microfonul.)

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Doamnă, am înțeles propunerea dumneavoastră!

S-a votat o dată retrimiterea, s-a votat tot!

Vă rog, lăsați un pic să ascult dacă mai e altă propunere!

Vă rog, doamnă deputat, dacă mai aveți altă propunere?

Doamna Raluca Turcan:

Propunerea este de a completa dezbaterea pe acest punct al ordinii de zi cu o rezoluție a Camerei Deputaților prin care să solicităm Comisiei de la Veneția avizul pe aceste Legi ale justiției care aduc controlul politic asupra unei instituții fundamentale... (Vociferări.)

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Am înțeles!

Doamna Raluca Turcan:

Vă rog să supuneți votului această solicitare a PNL!

Domnul Petru Gabriel Vlase:

S-a votat programul de lucru, s-a votat ordinea de zi. Punct!

Doamna Raluca Turcan:

...Rezoluția Camerei Deputaților pentru avizul Comisiei de la Veneția.

Vă solicităm răspicat lucrul acesta, întrucât avem în Mecanismul de Cooperare și Verificare obligativitatea așteptării avizului Comisiei de la Veneția.

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Mulțumesc.

Vă mulțumesc!

Deci programul de lucru și ordinea de zi au fost votate.

Orice modificare se face la începutul ședinței. Am încheiat acest subiect, din moment ce suntem deja în desfășurarea ședinței.

Doamna Raluca Turcan:

Domnule președinte,

Plenul este suveran. Domnul Munteanu, liderul dumneavoastră, a propus sistarea dezbaterilor.

Noi, pe procedură, voiam, la ordinea de zi, să suplimentăm ordinea de zi cu această rezoluție a Camerei Deputaților, astfel încât măcar să încercați să intrați într-o normalitate a României sănătoase, nu a României confiscate...

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Mulțumesc.

Doamna Raluca Turcan:

... de un grup de interese!

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Mulțumesc.

Această propunere trebuia făcută la începutul ședinței!

Doamna Raluca Turcan:

Vă rog să ... (I se întrerupe microfonul.)

Plenul este suveran!

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Doamnă deputat, dumneavoastră vreți să ne ridicăm toți din sală, să rămâneți doar dumneavoastră la microfon?

Voci din sală:

Daaa! (Rumoare.)

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Vă rog!

Deci nu putem așa! Dar nu putem așa! Nu putem așa!

Doamna Raluca Turcan:

Plenul este suveran!

Vă rog să supuneți votului propunerea noastră!

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Orice modificare se face la începutul programului!

Doamna Raluca Turcan:

Ne-ați interzis dreptul de a face o modificare la program, pentru că v-ați grăbit și "securea" votului a funcționat.

Așa că, în virtutea faptului că plenul este suveran, vă rugăm să supuneți votului această cerere de a avea avizul Comisiei de la Veneția, reprezentant al unui parteneriat important pe care România îl are cu Uniunea Europeană!

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Vă mulțumesc.

Citiți stenograma, să vedeți...

Doamna Raluca Turcan:

Supuneți votului!

Domnul Petru Gabriel Vlase:

...cam cât v-am interzis eu la început intervenția pe modificarea programului, cam vreo 50 de legi au fost!

Doamna Raluca Turcan:

Datoria dumneavoastră este să fiți democratic, domnule președinte de ședință!

Nu-mi faceți o favoare, nici mie, nici Partidului Național Liberal, nici opoziției!

Opoziția este aici să se exprime! Și dacă avem multe puncte de vedere, înseamnă că dumneavoastră le creați...

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Vă rog!

Doamna Raluca Turcan:

...aceste puncte de vedere!

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Vă rog, am înțeles!

Supun votului dumneavoastră modificarea programului, așa cum a cerut doamna lider.

79 de voturi pentru, 143 de voturi împotrivă, o abținere, un coleg care nu și-a exprimat votul.

Mulțumesc.

Intrăm în dezbateri generale.

 

Domnul Cristian-Gabriel Seidler (din sală):

Procedură!

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Procedură?

Domnul Seidler. (Vociferări.)

Domnul Cristian-Gabriel Seidler:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Da, aceasta este Biblia noastră, se numește Regulamentul Camerei Deputaților și la art. 62 spune că: "Biroul permanent trimite, spre examinare și în vederea elaborării rapoartelor, proiecte de lege, propuneri legislative... comisiei permanente sesizate în fond, în competența căreia intră materia reglementată prin proiectul sau propunerea respectivă". Am observat că nu a existat nicio comisie permanentă sesizată în fond cu acest proiect de lege.

De aceea, acest proiect de lege nu trebuie retrimis la vreo comisie, pentru că nu a fost la vreo comisie de fond, ci trebuie retrimis la Biroul permanent care ar trebui să ia, să lectureze acest Regulament - Biblie cum îi spuneți unii dintre dumneavoastră - și să îl citească și să vadă la care dintre comisii - și are 21 de opțiuni înscrise - vă indic și art. 60, dacă doriți...

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Domnule deputat, dacă-mi permiteți? S-a mai cerut o dată asta, s-a votat și...

Domnul Cristian-Gabriel Seidler:

S-a cerut retrimiterea la comisie...

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Nu, nu, la BP!

Domnul Cristian-Gabriel Seidler:

...eu cer retrimiterea la Biroul permanent, în baza art. 62!

Domnul Petru Gabriel Vlase:

La BP s-a cerut!

Domnul Cristian-Gabriel Seidler:

...alt articol regulamentar, nu art. 62...

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Am înțeles!

Vă mulțumesc.

S-a cerut la BP. Votul a fost pentru BP, nu pentru comisie!

Domnul...

Dacă mai sunt proceduri, să începem dezbaterile?

Domnul Drulă.

Domnul Cătălin Drulă:

Domnule președinte,

Ați menționat despre timpul de dezbatere care s-ar încheia la ora 13,00, deși în Comitetul liderilor s-au aprobat 38 de minute.

Indiferent de situație, vă citez art. 120 alin. (2), care se referă la proiectele de lege în procedură de urgență și care spune așa: "În situația în care timpul de dezbatere aprobat s-a epuizat - deci dacă cumva ajungem în situația în care se epuizează timpul de dezbatere - dezbaterea se încheie și președintele Camerei supune votului..."

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Știu, domnule deputat!

Domnul Cătălin Drulă:

"... fiecare amendament cuprins în raportul comisiei sesizate în fond și fiecare articol amendat". Da? Deci după ce se termină, dacă cumva se termină timpul de dezbatere, dumneavoastră, conform art. 120 alin. (2), fix ca la proiectul de lege anterior, trebuie să supuneți votului ...

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Așa voi face!

Domnul Cătălin Drulă:

...fiecare amendament!

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Vă mulțumesc frumos!

Sigur așa voi face, nu voi ieși din cuvântul dumneavoastră! (Aplauze.)

Alte intervenții?

Domnul Lucian-Daniel Stanciu-Viziteu:

Mulțumesc, domnule președinte, pentru că mi-ați permis și pentru că aveți răbdare.

Am încercat acum 10 minute să iau cuvântul pentru a da o replică domnului Márton Árpád. Să-mi permiteți să-i spun într-un minut... Și dumnealui i-ați permis să vorbească fără să invoce un articol.

Da, într-adevăr, s-a făcut o greșeală la început, când s-a spus că primele două puncte de pe ordinea de zi ar fi parcurs până acum un proces legislativ greșit, pentru că ar fi mers în această comisiei specială. Dar, aveți dreptate, prima lege de pe ordinea de zi nu a fost în comisia specială!

Dar, vedeți dumneavoastră, chiar asta arătați, că este o greșeală aici. Această comisie, când a fost înființată, specială, așa cum este ea, scrie în Regulament că toate legile din arealul justiției vor trece prin această comisie. Și în acest caz, în care se elimină niște incompatibilități, nu a mers în această comisie. Deci undeva este o greșeală, aveți dreptate!

Ori Legea ANI este greșit trimisă la Comisia juridică, ori Legea nr. 303 este greșit trimisă la comisia specială. Urmează ca Curtea Constituțională să ne elucideze în acest caz.

Vă mulțumesc.

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Vă mulțumesc.

Doamnă Tănăsescu, sunteți pe procedură sau pe dezbateri?

Dacă mai e cineva pe vreo procedură?

Domnul Stelian.

Domnul Stelian-Cristian Ion:

Raportul are 500-600 de pagini. Nu pot să fac o afirmație foarte clară că ne aflăm în fața unui fals, pentru că nu știu elementul intențional, nu știu dacă s-a întâmplat cu intenție - e o posibilitate - sau a fost o pură întâmplare și neconcordanțele din acest raport și faptul că a fost omisă introducerea unor amendamente în acest raport e o pură întâmplare sau e o chestiune intenționată. Oricum ar fi e foarte grav!

Așa cum au spus și colegii din PNL, sunt amendamente care nu au fost incluse în raport. Am avut o înțelegere pe care eu o consider una a unor oameni de onoare, și această înțelegere nu se respectă. Am avut înțelegerea ca amendamentele respinse în comisia specială să se regăsească în raportul final.

Vă amintesc doar câteva articole la care amendamentele noastre nu au fost introduse în raport: art. 15 alin. (3), art. 26 alin. (2), art. 30 alin. (1), (2), art. 39, art. 53, art. 55.

Deci sunt multe astfel de amendamente care nu au fost incluse în raport și de aceea se impune trimiterea la comisie, retrimiterea către comisie.

Vă rog să constatați că a fost o grabă nemaipomenită, stafful a făcut tot posibilul să facă față acestei presiuni, dar s-au făcut greșeli; sunt greșeli foarte mari.

Pe de altă parte, cu privire la procedura de adoptare a raportului și de desfășurare a lucrărilor comisiei, vreau să spun foarte clar, de la tribuna acestui plen, că nu a existat transparență, pentru că nu am putut invita organizații ale magistraților care au un alt punct de vedere...

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Mulțumesc, domnule deputat!

Domnul Stelian-Cristian Ion:

...cu al dumneavoastră.

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Domnule deputat, mulțumesc!

Domnul Stelian-Cristian Ion:

Nu-mi mulțumiți, că n-am terminat!

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Păi dar n-am înțeles procedura pe care o invocați! Îmi povestiți iar aceeași situație care nu vă convine! Aveți dreptul să vă exprimați prin vot.

Domnul Stelian-Cristian Ion:

Bine! Haideți să vă spun procedura!

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Invocați-mi procedura, cereți-mi ceva și eu mă supun atenției dumneavoastră! Vă rog!

Domnul Stelian-Cristian Ion:

Cu privire la timpul de lucru, ați luat decizia să lucrăm, să dezbatem până la ora 13,00...

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Nu am luat-o eu! Comitetul liderilor!

Domnul Stelian-Cristian Ion:

Da, da, dumneavoastră, care aveți majoritatea acolo!

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Domnule Stelian ...

Domnul Stelian-Cristian Ion:

Dumneavoastră, care aveți majoritatea, nu dumneavoastră personal!

Domnul Petru Gabriel Vlase:

A... Comitetul liderilor, nu știu cine!

Domnul Stelian-Cristian Ion:

Comitetul liderilor!

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Așa!

Domnul Stelian-Cristian Ion:

Așa!

Potrivit art. 118, se poate lua o asemenea decizie, într-o procedură de urgență, numai că pierdeți din vedere art. 112 din același Regulament, care spune în felul următor: "În cazul prevăzut la art. 38 lit. c) dezbaterea se face potrivit procedurii legislative obișnuite..." și ne aflăm exact în ipoteza art. 38 lit. c), pentru că, dacă veți verifica, acest raport a fost dat cu depășirea termenului stabilit. Deci s-a stabilit termen pentru raport 27 noiembrie, raportul a fost dat pe 4 decembrie.

Ca atare, în asemenea situații, nu puteți limita pe procedură de urgență dezbaterile, ci trebuie să mergeți, potrivit art. 112...

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Mulțumesc.

Domnul Stelian-Cristian Ion:

...pe procedura obișnuită...

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Mulțumesc.

Domnul Stelian-Cristian Ion:

...și să discutăm toate articolele.

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Sigur!

Am avut o propunere de la Comitetul liderilor, am supus-o plenului, s-a votat, decizia e luată, nu depinde de mine.

Mulțumesc frumos.

Dacă mai e vreo intervenție pe procedură?

Domnul Năsui.

Domnul Claudiu-Iulius-Gavril Năsui:

Domnule președinte,

Cred că știți și dumneavoastră foarte bine cum a fost încălcată această procedură, știți foarte bine că legea aceasta nu a trecut prin procedura normală parlamentară, încălcați acest regulament, dar o să vă spun exact procedura și articolul la care mă refer. Inițial mă refer la art. 151 alin. (3): "Un deputat poate solicita cuvântul pentru probleme de procedură numai în cazul în care consideră că în acel moment al dezbaterilor au fost încălcate anumite prevederi ale regulamentului, prevederi la care va face referire în intervenția sa".

Și acum voi face referire la această prevedere care a fost încălcată de dumneavoastră - nu că ar fi prima. Este vorba de art. 60 al aceluiași regulament, art. 60 care spune: "Comisiile permanente se aleg, de regulă, pe întreaga durată a legislaturii. Constituirea de noi comisii permanente, desființarea de comisii sau modificarea domeniilor de activitate se pot face la începutul fiecărei sesiuni ordinare. Denumirile și domeniile de activitate ale comisiilor permanente sunt următoarele..." Și acum mergem la pct. 13, care este cel care reglementează Comisia juridică, cea care a fost nesocotită de dumneavoastră, Comisia juridică, de disciplină și imunități care spune că se ocupă de ce? "Constituționalitatea proiectelor de lege și a propunerilor legislative; reglementări în domeniul dreptului civil, penal, contravențional, procedură civilă, penală, administrativă, organizarea judecătorească...."

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Domnule deputat...

Domnul Claudiu-Iulius-Gavril Năsui:

"... alte reglementări cu caracter precumpănitor juridic..."

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Domnule deputat!

Domnul Claudiu-Iulius-Gavril Năsui:

"...probleme de disciplină parlamentară..."

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Domnule deputat, mă ascultați puțin?

Domnul Claudiu-Iulius-Gavril Năsui:

"...incompatibilități și imunități".

Acesta este articolul pe care l-ați încălcat!

Domnul Petru Gabriel Vlase:

OK!

Domnul Claudiu-Iulius-Gavril Năsui:

Acesta este motivul pentru care această lege trebuie să meargă, fie la Biroul permanent, de unde să se ducă la Comisia juridică, fie să fie trimisă direct acum la Comisia juridică și nu să încălcăm procedura parlamentară, constituind ale comisii,...

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Am înțeles!

Domnul Claudiu-Iulius-Gavril Năsui:

...încălcând Regulamentul, pentru niște interese care sunt deja vădite!

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Am înțeles!

Vă mulțumesc frumos.

Dezbateri generale?

Vă rog.

Domnul Stelian? Ați rămas sau interveniți la dezbateri generale?

Dezbateri generale. Vă rog.

Domnul Stelian-Cristian Ion:

În zi de doliu național, când atmosfera în societatea românească ar fi trebuit să fie una sobră, liniștită, ați ales să mergeți înainte cu asaltul asupra Justiției și să adânciți astfel tensiunea socială.

Este limpede pentru toți cei care privesc atent mișcările pe care le faceți și care nu se lasă manipulați și păcăliți de minciunile dumneavoastră, că nu grija pentru reformarea Justiției este cea care vă animă și vă mână în luptă, ci teama teribilă pe care o au unii dintre dumneavoastră, în primul rând liderii dumneavoastră, șefii de partid, domnul Dragnea, domnul Tăriceanu, de a ajunge în fața Justiției și de a da socoteală pentru fărădelegile comise.

Din momentul în care Justiția a început să funcționeze și să vi se aplice și dumneavoastră, celor imuni în fața legii atâta amar de vreme, aceasta a început să vă stea în gât, iar acum faceți totul pentru a o sabota, pentru a o subordona intereselor dumneavoastră.

În ultimul an, grija dumneavoastră principală a fost dezincriminarea abuzului în serviciu, a neglijenței în serviciu, a conflictului de interese, oprirea valului de denunțuri care vă deranjează atât de tare, oprirea oricăror interceptări care scot la iveală mizeriile pe care le faceți - grațierile, amnistiile, eliberarea fără discernământ din penitenciare, crearea unor noi imunități pentru dumneavoastră și tovarășii dumneavoastră.

Această lege este o palmă dată peste obrazul justiției, peste obrazul a mii și mii de magistrați a căror voce nu vreți să o auziți. O declarație de război la adresa a milioane de români, la adresa decenței, moralității și bunului-simț. (Vociferări.)

Ați creat o comisie specială pentru a merge pe repede înainte cu aceste legi și pentru a da o aparență de dezbatere, deși în general ați invitat doar prietenii la dezbatere, refuzând explicit participarea celor care au o altă opinie decât a dumneavoastră.

Nu mai mințiți spunând că magistrații își doresc această lege! Peste 4.000 de magistrați din întreaga țară și-au exprimat explicit dezacordul față de aceste legi și mai ales față de modalitatea netransparentă de adoptare a lor.

Ați ales ca această comisie să fie condusă de cel care și-a asumat Ordonanța nr. 13 care a scos milioane de români în stradă și care a devenit astfel simbol al luptei împotriva justiției.

Ați călcat în picioare principiul independenței procurorului, pentru că știți unde să loviți. Dacă procurorii sunt legați de mâini, nu mai are cine să pună pe masa judecătorilor fărădelegile dumneavoastră.

Invocați deciziile CCR numai atunci când vă convine, dar nu v-ați sfiit să le încălcați chiar la elaborarea acestei propuneri legislative.

În Programul de guvernare clamați că vreți să contribuiți la ridicarea MCV-ului. În realitate, nu vă sfiiți să încălcați recomandările Comisiei Europene, afirmând că acest Mecanism nu a fost asumat de România și de Guvernul României, așa cum spune domnul senator Nicolae Șerban, coinițiator al acestei propuneri legislative.

Vreți să puneți pumnul în gură magistraților, să le îngrădiți inclusiv libertatea de exprimare. Vreți să verificați magistrații, în comisiile dumneavoastră parlamentare. Vreți să introduceți arbitrariul și subiectivismul în aprecierea activității magistraților, prin înlocuirea examenelor cu interviuri, mult mai greu de contestat. Vreți să dați posibilitatea unor magistrați să devină miniștri, da, să aibă o activitate politică, deși acest lucru e interzis în mod expres de Constituție. Și multe alte orori, a căror amploare nici măcar dumneavoastră nu o puteți anticipa pe deplin.

Dacă mai aveți o fărâmă de rațiune și onoare, retrageți acest proiect! (Vociferări.) Sunt printre dumneavoastră oameni decenți, fără probleme cu legea și cu moralitatea, pentru care aceste legi nu au o miză personală și de partid.

Vă rugăm să aveți coloană vertebrală și să vă opuneți acestui atac la adresa justiției și democrației noastre! (Vociferări.)

Demonstrați că aveți coloană, nu doar afirmați! (Aplauze.)

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Mulțumesc.

Alte intervenții la dezbateri generale?

Doamnă Chichirău, procedură? Suntem în dezbateri generale și aveți dreptul doar la un singur vorbitor, fiind în procedură de urgență. (Discuții în sală.)

Doamnă deputat...

Vă rog, aveți...

Doamna Cosette-Paula Chichirău:

Procedura de urgență nu se justifică. Care este urgența?... Să vă scăpați hoții?

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Doamnă, așa este legea, e în procedură de urgență...

Doamna Cosette-Paula Chichirău:

N-ați furat destul? Care este urgența? (I se întrerupe microfonul.)

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Mulțumesc frumos.

Vă rog, alte intervenții la dezbateri generale dacă mai sunt? Nu mai sunt. (Rumoare.)

Doamna Cosette-Paula Chichirău:

... la OUG... de aici aveați o scuză...

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Mulțumesc.

Domnul Cupșa.

Vă rog, domnule Cupșa. (Vociferări. Rumoare.)

Vă rog, domnule Cupșa.

(Doamna deputat Cosette-Paula Chichirău încearcă să vorbească la microfon.)

Doamnă deputat... vă rog.

Doamnă...

Vă mulțumesc.

Vă rog să mergeți în sală.

Da.

Mulțumesc.

Domnul Cupșa, dezbateri generale.

Domnul Ioan Cupșa:

Mulțumesc, domnule președinte.

Vă mulțumesc, onorabili colege și colegi.

Voci din sală:

Mai tare!

Domnul Ioan Cupșa:

Mai tare?

Vă mulțumesc încă o dată, tuturor membrilor Parlamentului, că mă ascultați în aceste momente.

Partidul Național Liberal nu va vota această inițiativă legislativă.

Nu vom vota această inițiativă legislativă, deși inițiativa legislativă în sine, mai precis, cei care sunt inițiatori au clamat că există o nevoie obiectivă de a se modifica Legile justiției - Legea nr. 303/2004 fiind primul calup, primul experiment parlamentar pe care îl face puterea.

În mod obiectiv, Legea nr. 303, Legea nr. 304, Legea nr. 317/2004 se cer a fi modificate. Se cer a fi modificate pentru că a trecut un număr mare de ani, sunt 13 ani de când au fost adoptate. Atunci când ele au fost interpretate și mai apoi aplicate în practică, și-au dovedit, uneori - textele normative - și-au dovedit limitele.

Și, de asemenea, ar trebui modificate Legile justiției, pentru că, între timp, între 2004 și prezent, relațiile sociale, relațiile economice în România s-au modificat.

Însă dacă această nevoie obiectivă ar fi fost tratată cu respect, dacă etica parlamentară ar fi însemnat ceva pentru cei care vremelnic au puterea, dețin puterea în... (Vociferări. Discuții în sală.)

Iertați-mă, cred că vorbiți mai tare decât vorbesc eu.

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Vă rog... vă rog.

Domnul Ioan Cupșa:

Bun. Deci, cum spuneam, dacă aceste nevoi obiective ar fi fost tratate cu responsabilitate și, respectiv, s-ar fi văzut un dram de etică parlamentară, nu am fi venit în fața Camerei Deputaților cu un raport plin - plin, subliniez acest lucru - de texte neconstituționale.

În egală măsură, există motive extrinseci pentru care această inițiativă legislativă n-ar putea fi adoptată.

N-o să revin, sau voi reveni, dar doar pe scurt, în legătură cu Hotărârea nr. 69, respectiv Hotărârea nr. 95/2017, hotărâri care s-au dovedit imprecise, inapte de a vă servi scopului pe care îl urmăriți.

În data de 13 decembrie 2017, Curtea Constituțională a României, sunt convins, ne va da dreptate. Ce se va întâmpla după ce veți vota această inițiativă legislativă, așa cum o veți face astăzi, nu am niciun semn de întrebare, nu se ridică... o veți face astăzi în Parlament.

În ceea ce privește conținutul, vă vorbeam despre neconstituționalitatea inițiativei legislative, a textelor normative din inițiativa legislativă, care vă sunt supuse astăzi adoptării, supuse votului dumneavoastră. Sunt texte neclare, sunt texte imprecise. Texte neclare și texte imprecise care încalcă principiul predictibilității; care vor face imposibil de aplicat în practică respectiva normă juridică; încalcă Legea nr. 24/2000; încalcă astfel prevederile art. (1) alin. (5) din Constituție.

Se regăsesc paralelisme juridice interzise în mod expres de aceeași lege pe care v-am citat-o și care, de asemenea, duc în mod evident la admiterea unei critici de neconstituționalitate pe care noi cu certitudine o vom face.

Se încalcă în mod expres, prin mai multe texte normative, o decizie a Curții Constituționale - Decizia nr. 375/2005, prin această poziție pe care o adoptați, neurmărind nimic altceva decât să goliți de conținut funcția prezidențială - în ceea ce privește, sigur, numirile.

Vă atenționez însă că s-a mai pronunțat Curtea Constituțională, în cursul vremurilor, și de fiecare dată a spus același lucru: nu poate fi golită funcția prezidențială în ceea ce privește numirea în funcțiile de demnitate publică de conținut prin refuzarea dreptului președintelui, la rându-i, de a refuza, chiar motivat, respectiva propunere.

V-ați folosit de acest alibi și se pare că scopul ultim pe care l-ați urmărit - cel puțin pentru mine - a fost relevat deplin de ceea ce ați... (Discuții în sală.)

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Vorbiți, domnule deputat, că vă spun eu când e timpul...

Domnul Ioan Cupșa:

Bun. Iertați-mă.

Deci scopul ultim... relevat... de actuala coaliție care se află la putere a fost relevat de tot ceea ce s-a întâmplat în acest an, de tot ceea ce... (Discuții în sală. Rumoare.)

Îmi este... îmi este foarte greu să vorbesc astfel. V-am respectat de fiecare dată, indiferent ce ați spus de la acest microfon. (Se adresează membrilor Grupului parlamentar al PSD.)

Vă rog, tratați-mă și pe mine cu respect.

Revin. Scopul ultim pe care îl urmărește această coaliție care se află vremelnic la putere este acela de a reuși să controleze justiția. Să controleze justiția, numind și revocând procurori și judecători; să controleze justiția inspectându-i; să controleze justiția anchetându-i.

Acesta este singurul sens pe care îl poate da demersului dumneavoastră o analiză atentă.

Ce s-a întâmplat însă între timp? S-a întâmplat un miracol. Se pare că coaliția de la putere își retrage ambasadele. Tinde să renunțe la o parte dintre propunerile care sunt mai mult decât toxice.

Ce s-a întâmplat între timp? Aproape întreaga societate românească - sigur, cu excepția celor aflați la putere - s-a coalizat. Asociații profesionale, asociații sindicale, societatea civilă, prin reprezentanții săi, celelalte partide politice - toți au fost împotriva adoptării unor astfel de texte normative.

E firesc, sigur, să vă simțiți - deși aparent sunteți la putere - să vă simțiți astăzi mai slabi și, drept urmare, să renunțați la o parte din pretențiile dumneavoastră absurde privitoare la controlul justiției.

Ați spus de la bun început că vă interesează în mod special să protejați drepturile și libertățile...

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Aveți cinci minute.

Vă rog să concluzionați.

Domnul Ioan Cupșa:

Concluzionez.

Mulțumesc.

Ați spus de la bun început că ceea ce vă interesează - sigur, ați afirmat public, acesta fiind scopul aparent - că doriți să protejați drepturi și libertăți fundamentale, că doriți să protejați dreptul la un proces echitabil, că doriți să aduceți înfăptuirea justiției, ca activitate de mare importanță socială, acolo unde îi este locul.

Cum protejați interesele, drepturile și libertățile fundamentale? Cum perfecționați? Cum aduceți în normalitate înfăptuirea justiției, atunci când, tocmai în legătură cu instituția juridică a răspunderii magistraților, a răspunderii patrimoniale a magistraților, ați adoptat texte normative care în actuala formulă sunt mai puțin eficiente decât cele care se regăseau și se regăsesc în textul de astăzi al Legii nr. 303/2004?

Acestea fiind spuse, pentru că demersul dumneavoastră este profund neregulamentar, este neconstituțional, pentru că... conținutul...

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Da.

Vă mulțumesc, domnule deputat.

Domnul Ioan Cupșa:

... pentru că... conținutul acestei inițiative legislative... conținutul acestei inițiative legislative este... (Rumoare.)... plin de texte neconstituționale, cu certitudine, noi nu vom vota această inițiativă legislativă.

Și vă îndemn pe toți cei care...

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Mulțumesc.

Vă mulțumesc.

Domnul Ioan Cupșa:

... mai prețuiți acest Parlament, să faceți la fel.

Mulțumesc. (Aplauze.)

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Mulțumesc.

Domnul Márton Árpád. Nu, doamna Tănăsescu.

Doamna Tănăsescu.

Doamna Alina-Elena Tănăsescu:

Mulțumesc, domnule președinte.

A trecut aproape un deceniu de la republicarea Legilor justiției. Realitățile și nevoile sistemului judiciar s-au schimbat, impunându-se reformarea lor, situație care a fost constatată astăzi atât de Consiliul Superior al Magistraturii, cât și de celelalte instituții din sistemul justiției.

Am auzit aici vorbindu-se că am mers pe repede înainte cu aceste proiecte legislative.

Păi, vă amintesc că în anul 2005, Legile justiției au fost adoptate prin răspunderea Guvernului. Niciunul dintre parlamentari n-a putut depune măcar un amendament.

Proiectul de Lege al Partidului Social Democrat a stat o lună de zile în dezbatere publică. De două săptămâni discutăm în Comisia specială. Au fost invitați reprezentanți ai tuturor asociațiilor magistraților, ai CSM-ului, au fost reprezentanți ai tuturor partidelor politice, care au putut depune și susține amendamente.

Partidul Social Democrat a promovat și a susținut în permanență respectarea statului de drept, a Constituției și a legilor țării. Acesta este motivul pentru care - deși știam că ne asumăm o mare responsabilitate, unele critici din partea sistemului juridic, critici din partea celor care din principiu sunt împotrivă pentru orice formă de progres - am considerat că în România este mai important să se respecte Constituția și legile, și am demarat acest proiect legislativ.

Modificările la Legea nr. 303 privind statutul judecătorilor și procurorilor, susținute de PSD, au vizat în principal punerea în concordanță a textelor declarate neconstituționale cu deciziile Curții Constituționale.

Separarea carierei judecătorilor și procurorilor, separarea atribuțiilor Consiliului Superior al Magistraturii referitoare la cariera acestora a fost o dorință exprimată, de câțiva ani, de Colegiul Magistraților, de Corpul Magistraților, iar noi nu am făcut altceva decât să transpunem în lege o solicitare a acestora. Am greșit cu ceva de suntem acuzați că vrem să îngrădim justiția în țara asta?

Din păcate, în ultimele săptămâni, am auzit și am asistat în spațiul public la numeroase dezinformări cu privire la activitatea comisiei, cu privire la activitatea parlamentarilor Partidului Social Democrat.

Se spune că ignorăm în totalitate propunerile Consiliului Superior al Magistraturii și ale asociațiilor profesionale ale magistraților. Deși mulți s-au lăudat că susțin propunerile asociațiilor magistraților și ale CSM-ului, vă spun, și noroc că ședințele comisiei sunt publice, sunt înregistrate, că Partidul Social Democrat, membrii acestuia și-au asumat propunerile CSM-ului și ale asociațiilor profesionale ale magistraților și le-au votat.

S-a spus, de asemenea, și de la această tribună, se spune în spațiul public, că Partidul Social Democrat îl lipsește în mod intenționat pe Președintele României de un atribut constituțional - acela de a numi, la propunerea Consiliului Superior al Magistraturii, președintele și vicepreședinții Înaltei Curți de Casație și Justiție.

Vă spun că a fost propunerea CSM și a UNJR în comisie, ca președintele să nu mai poată refuza aceste numiri. Iar membrii Partidului Social Democrat și-au asumat acest amendament al Consiliului Superior al Magistraturii și al UNJR, pentru că ne-au adus argumente juridice temeinice, având la bază Constituția țării, că ar fi o ingerință asupra puterii judecătorești prin menținerea acestei prevederi legislative.

Răspunderea magistraților - o altă temă care a suscitat interes. Deși există formal în lege, nu a putut fi aplicată niciodată. Este motivul pentru care susținem modificarea art. 96 alin. (7) din Lege - judecătorul sau procurorul care a încălcat cu rea-credință sau gravă neglijență legea și drepturile omului trebuie să răspundă.

Considerăm că magistrații care respectă legea, care își respectă profesia, care îi respectă pe cetățeni nu au de ce să se teamă că prin această modificare legislativă afectăm independența magistraților și a justiției.

Este normal ca fiecare dintre noi - parlamentar, magistrat, cetățean de rând - să răspundem atunci când greșim. Așa cum este normal ca statul să plătească cetățenilor care au suferit prejudicii ca urmare a unei hotărâri definitive și apoi să se îndrepte împotriva celui care a săvârșit eroarea judiciară cauzatoare de prejudicii.

Auzim manipulări de genul că PSD... (Discuții în sală.)... elimină principiul independenței procurorilor. Păi, cei care spun asta de ce nu menționează că... Constituția vorbește de independența judecătorilor? La statutul procurorului vorbim de principiul legalității, imparțialității și controlului ierarhic.

Deci am ajuns să fim acuzați că respectăm Constituția?

Am adoptat o mare parte din amendamentele CSM și ale asociațiilor profesionale ale magistraților. Ne dorim ca răspunderea magistraților să nu fie doar de formă, scrisă în lege. Ne dorim să nu mai existe abuzuri în justiție care să rămână nepedepsite. Ne dorim ca cetățenii României să se bucure de o justiție corectă...

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Concluzionați, doamnă...

Doamna Alina-Elena Tănăsescu:

... și echitabilă...

Imediat...

Domnul Petru Gabriel Vlase:

... vă rog...

Doamna Alina-Elena Tănăsescu:

Ne dorim ca magistrații să-și desfășoare activitatea în conformitate cu Constituția României și cu legislația internațională în domeniu.

Acestea sunt dezideratele pe care Partidul Social Democrat le-a transpus în inițiativa legislativă care astăzi se află în dezbatere în fața dumneavoastră.

Mulțumesc.

Îmi cer scuze dacă am depășit timpul de... (Aplauze.)

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Mulțumesc.

Domnul Márton Árpád.

Domnul Márton Árpád-Francisc:

Domnule vicepreședinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

Încep prin a spune că domnul deputat Cupșa are dreptate - cel puțin în ceea ce privește două elemente - în susținerea sa. Pentru că, așa cum spunea și Domnia Sa, era nevoie de modificarea acestor legi. Suntem de acord.

Drept urmare, poate nu știți cu toții, a venit un proiect de lege, o inițiativă legislativă care, la legea actuală în vigoare, de 106 articole, a propus, în 50 de puncte, niște amendări.

A fost dezbătută această inițiativă în prezența diferiților reprezentanți ai diferitelor profesii. Și s-a venit cu amendamente.

Deci la aceste 50 de poziții s-a adoptat un număr de 302, 303 poziții de amendări; dintre acestea, mai bine de o treime, la propunerea CSM. CSM care înainte spunea că nu e nevoie de modificarea legii.

Și toate propunerile acestea, venite din partea CSM, nu s-au referit la inițiativa legislativă, ci la legea în vigoare astăzi.

Doi. Din păcate, în această procedură - așa cum domnul Cupșa a susținut, foarte corect - au fost amendate și articolele propuse de inițiatori, astfel ca ele să fie mai puțin eficiente decât sunt astăzi. Și aici suntem de acord. Și o să spun de ce.

Deci suntem de acord cu inițiativa, cu tot parcursul adoptat de inițiativă - cu patru ani de studiu, cu practică, cu stagiatură de doi ani -, însă s-a modificat - stagiarii au dreptul de... dacă în inițiativa legislativă participau colegial în luarea unor decizii, acum, prin modificările aduse, singuri pot decide în cazuri civile - de exemplu, în uzucapiune, în refacerea înscrisurilor dispărute, în cauțiunea judiciară, iar în penal - loviri sau alte violențe, vătămare corporală, amenințare, hărțuire, violarea de domiciliu, sediul profesional, al corespondenței, furtul între membri de familie, abandonul de familie, nerespectarea măsurilor privind încredințarea copilului, nerespectarea hotărârilor judecătorești - pedeapsa maximă care poate fi atacată de un stagiar fiind de cinci ani.

Ei, bine, noi nu suntem de acord cu asta. Și am propus - și tot aici cei care au fost înaintea mea au dreptate -, am propus să se elimine câteva elemente din propunerea adoptată în comisie, care nu toate au ajuns printre amendamentele respinse.

Deci propunerea noastră de a fi eliminate punctele g), i) și m) din aceste competențe n-a mai fost trecută la amendamente respinse.

La fel, dacă în inițiativa legislativă era clar că atunci când o instanță internațională a decis ca România să plătească, atunci statul să fie obligat să se îndrepte împotriva magistratului căruia i se datorează această pedeapsă. Ei, s-a mai înmuiat, în loc de actualul "poate", am ajuns la "are dreptul", în loc de "trebuie". Ca atare, nici cu asta nu suntem de acord. Și acolo are domnul Cupșa dreptate, deși nu în susținerea pe care o expune, pentru că, într-adevăr, un control politic asupra justiției, totuși, cât de cât, trebuie să rămână - dreptul președintelui țării ca o dată să retrimită propunerile pentru funcțiile de conducere în magistratură.

Ca atare, această decizie, venită din partea CSM, care rupe de tot de politic, de controlul politic, magistrații, CSM având putere absolută în aceste decizii, noi o considerăm eronată.

Ca atare, ne pare foarte rău că din cauza colegilor noștri din opoziție, nu putem dezbate, vom vota doar amendamentele din lege, că așa spune, cum bine ați citit, Regulamentul nostru.

Noi, în orice caz, solicităm să se supună votului amendamentele noastre care se regăsesc printre amendamentele respinse, la 65, 69, inclusiv cu eliminarea literelor g), i) și m), 109, 224 și 433.

Vă mulțumesc.

 

(În continuare, conducerea lucrărilor a fost preluată de domnul deputat Florin Iordache, vicepreședinte al Camerei Deputaților.)

Domnul Florin Iordache:

Și eu vă mulțumesc.

Domnul Márton Árpád-Francisc:

Și, evident, votul nostru va fi în funcție de ce se va constata în decursul dezbaterilor pe articole.

Vă mulțumesc.

Domnul Florin Iordache:

Da.

Grupul PMP, domnul Petru Movilă.

Vă rog.

(Domnul deputat Ioan Cupșa solicită să ia cuvântul.)

Da, vă rog, aveți un minut.

Vă rog, domnule Cupșa.

Domnul Ioan Cupșa:

Nu, iau cuvântul ca să-i mulțumesc, pentru o primă parte... pentru o primă parte a susținerii, domnului Márton Árpád. Sigur, cu partea ultimă nu sunt de acord. Asta e, suntem...

S-a afirmat că CSM-ul n-ar fi dorit câtuși de puțin modificarea legii. Nu, CSM-ul a afirmat că nu dorește să se modifice legea așa cum a propus ministrul Tudorel Toader sau așa cum au propus cei 10 inițiatori. Aceasta este afirmația corectă și nicidecum alta.

S-a mai afirmat aici că - atenție - Asociațiile Profesionale ale Magistraților in corpore susțin inițiativa legislativă a colegilor de la PSD și ALDE. Este fals! Peste 4.000 de magistrați au semnat, olograf, au semnat un memoriu prin care își manifestă dezacordul cu propunerile pe care le-ați făcut, dragi colegi de la putere.

Să vă dau însă un exemplu despre ce înseamnă graba. A afirmat cineva mai devreme, onorata reprezentantă a Partidului Social Democrat, că n-a fost câtuși de puțin grabă, că a fost un mers normal al lucrurilor.

Păi, haideți să vă citesc din prevederile normative legate de pregătirea auditorilor pentru justiție. "Auditorii pentru justiție se vor pregăti astfel: patru ani, dintre care un an la INM, pregătire teoretică, și alți trei ani, o pregătire practică". Este minunat, am susținut și noi, am votat acest amendament. Cu o singură corecție. În textul normativ scrie așa: "Cei trei ani vor fi formați din cicluri de câte șase luni - atenție - în care vor desfășura activitatea - și urmăriți-mă, vă rog - la instanțe de judecată, la parchete, la cabinete notariale, la cabinete avocațiale, la Direcția Generală pentru Protecția Copilului, la Oficiul Registrului Comerțului, la ANCPI" - da, și am mai scăpat una, sunt opt. Deci 8 X 6 luni...

Domnul Florin Iordache:

Vă mulțumesc.

Domnul Ioan Cupșa:

... în accepțiunea celor care sprijină...

Domnul Florin Iordache:

Vă mulțumesc, domnule deputat...

Domnul Ioan Cupșa:

... această inițiativă legislativă înseamnă trei ani. Deci dacă nici asta nu este grabă, dacă nici ăsta nu este un act vădit ratat, să mă ierte Dumnezeu.

Domnul Florin Iordache:

Da.

Vă mulțumesc.

Grupul PMP, domnul Petru Movilă.

Vă rog, aveți cinci minute, domnule deputat.

Domnul Petru Movilă:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Partidul Mișcarea Populară nu va vota acest proiect de lege.

Argumentele pro și contra au fost expuse de colegii Andronache, Cupșa, Márton Árpád. Sigur, și argumente pro. Pe noi ne interesează cele care fac să nu votăm acest proiect de lege.

În filosofia noastră, prioritatea modificărilor Legilor justiției ar fi trebuit să fie..., să înceapă cu introducerea în legislația românească a hotărârilor Curții Constituționale. De fapt, Comisia specială... acesta a fost scopul ei, să pună în acord hotărârile Curții Constituționale cu legislația.

Din păcate, și-a pierdut această direcție și s-a apucat de salvat lumea cu alte legi.

A doua... sau al doilea șir de legi care trebuiau modificate - Codul penal și Codul comercial, legi care sunt vechi din 2004 și care au creat multe probleme, foarte mulți oameni au fost închiși din cauza acestor legi care nu sunt updatate, și, în final, Statutul magistraților, da, trebuie adus la zi.

Tot din perspectiva Partidului Mișcarea Populară, credem că aceste proiecte de lege trebuiau modificate pe procedura clasică, parlamentară, prin comisiile de specialitate. Avem Comisie juridică, și la Senat, și la Cameră, nu era nevoie de o altă comisie, o comisie specială. Pentru că... crearea acestei Comisii speciale a creat suspiciune și mai mare în rândul... și al politicienilor și al cetățenilor români.

De asemenea, au fost admise foarte puține amendamente la aceste proiecte de lege.

Și, ultimul lucru, reprezentantul Partidului Mișcarea Populară s-a retras de la dezbaterile acestei comisii.

Vă mulțumesc.

 

(În continuare, conducerea lucrărilor a fost preluată de domnul deputat Petru Gabriel Vlase, vicepreședinte al Camerei Deputaților.)

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Drept la replică?

Domnul Andronache, drept la replică, un minut.

Domnul Gabriel Andronache:

Da. Domnul Movilă mi-a pomenit numele. Și, în continuarea a ceea ce a spus dânsul, poate fi și o luare de cuvânt pe procedură, fără nicio problemă. Pentru că vreau să revin la chestiunea încălcării Regulamentului, în sensul în care noi sesizăm neregulamentar acest proiect.

Pentru că eu îl întreb pe domnul Iordache: când a fost sau când este consecvent? A fost consecvent în 2009, când, în cadrul Comisiei speciale de elaborare a Codului penal, dânsul, alături de toți membrii acelei Subcomisii de Cod penal au semnat un proiect de lege care a ieșit, în urma dezbaterii din acea Comisie specială comună, și s-a sesizat Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, cu proiectul de lege? Uitați aici fișa acelui proiect! (Arată un document.)

Chiar așa, domnule Iordache? În 2009 ați procedat corect, semnând un proiect de lege - pentru că acea Comisie specială comună era de fapt doar un grup de lucru, ceea ce este și această Comisie specială comună -, și nu un raport, cum faceți acum și sesizați Camera Deputaților cu un raport?

În mod evident, procedura este neconstituțională.

Față de situația aceasta, și pentru că ați aprobat program de lucru până la 13,10, vă rugăm să sistați lucrările ședinței Camerei Deputaților.

Vă mulțumesc.

Solicit încheierea dezbaterilor și încheierea ședinței de astăzi. Programul de lucru a expirat.

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Mulțumesc.

Doamnă Prună, aveți procedură?

Vă rog. (Vociferări.)

Păi, mi-a cerut cuvântul, ce să fac?

Nu, nu, nu s-a încheiat programul, s-a încheiat programul de dezbateri. Programul de dezbateri s-a încheiat.

Doamna Cristina-Mădălina Prună:

Vă mulțumesc frumos, domnule președinte de ședință.

Așa cum au spus și colegii mei mai devreme, pe procedură, art. 151 alin. (3) - "Un deputat poate solicita cuvântul pentru probleme de procedură numai în cazul în care consideră că în acel moment al dezbaterilor au fost încălcate anumite prevederi ale regulamentului, prevederi la care va face referire în intervenția sa". Este vorba de art. 60 alin. (13). Așa cum vi s-a spus, am dezbătut neregulamentar acest raport.

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Doamnă deputat...

Doamna Cristina-Mădălina Prună:

Totodată...

Domnul Petru Gabriel Vlase:

... s-a mai vorbit despre acest subiect. Au mai fost colegii dumneavoastră. Au spus de trei ori chestiunea asta...

Doamna Cristina-Mădălina Prună:

... însă... însă dumneavoastră...

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Dar nu putem să spunem toți același lucru...

Doamna Cristina-Mădălina Prună:

... nu ați ascultat ceea ce colegii mei v-au spus...

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Am înțeles...

Doamna Cristina-Mădălina Prună:

În același timp, timpul de dezbateri s-a încheiat, într-adevăr, la 13,10...

 

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Sigur...

Doamna Cristina-Mădălina Prună:

... așa că vă propun să sistăm lucrările acestei ședințe.

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Nu, nu, s-a încheiat timpul de dezbateri, nu timpul de ședință.

Doamna Cristina-Mădălina Prună:

Așa este. Și nu am trecut prin 700 de amendamente...

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Păi, acum intrăm... dacă...

Doamna Cristina-Mădălina Prună:

Deci veți prelungi timpul de ședință...

Domnul Petru Gabriel Vlase:

... dacă nu mai aveți proceduri. Dacă nu mai aveți proceduri...

Vă rog să mă lăsați să intru în dezbateri, că mai sunt vreo câteva minute...

Doamna Cristina-Mădălina Prună:

Vă mulțumesc.

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Domnul Stanciu, procedură? Nu? Nu.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania saturday, 4 december 2021, 4:34
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro