Plen
Ședința Camerei Deputaților din 7 martie 2018
Sumarul ședinței
Stenograma completă
publicată în Monitorul Oficial, Partea a II-a nr.40/15-03-2018

Dezbateri parlamentare
Calendarul ședințelor
- Camerei Deputaților:
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Interoghează dezbaterile
din legislatura: 2016-prezent
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996
Monitorul Oficial
Partea a II-a:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002

Transmisii video

format Real Media
Arhiva video:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
Pentru a vizualiza înregistrările video trebuie să instalați programul Real Player
Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Proceduri parlamentare > Dezbateri > Calendar 2018 > 07-03-2018 Versiunea pentru printare

Ședința Camerei Deputaților din 7 martie 2018

5. Reexaminarea, la cererea Președintelui României, a Legii pentru modificarea și completarea Legii nr.8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe (PL-x 452/2017/2018). (rămasă pentru votul final)
 
consultă fișa PL nr. 452/2017

 

Domnul Florin Iordache:

  ................................................

9. Reexaminarea, la cererea Președintelui României, a Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe; PL-x 452/2017/2018.

Guvernul, vă rog.

Voci din sală:

Ați sărit punctul 8!

Domnul Florin Iordache:

Păi, numai puțin!

Unde nu am rapoartele venite...

Domnul Gheorghe Popa (secretar de stat, Ministerul Culturii și Identității Naționale):

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

Prin cererea de reexaminare formulată de Președintele României, Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe, prin care se transpune în legislația noastră Directiva nr. 2.014/26 a Uniunii Europene, s-a întors pe traseul parlamentar, și comisiile reunite raportoare au dezbătut, respingând cererea de reexaminare.

În aceste condiții, vă rugăm să fiți de acord cu raportul de adoptare a legii, în forma trimisă la promulgare.

Vă mulțumesc.

Domnul Florin Iordache:

Și eu vă mulțumesc.

Raportul Comisiei juridice de disciplină și imunități și Comisiei pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă.

Vă rog, doamnă vicepreședinte.

Raport comun.

Doamna Beatrice Tudor:

Mulțumesc, domnule președinte.

Raport comun privind Cererea de reexaminare formulată de Președintele României asupra Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe.

În conformitate cu prevederile art. 137 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu modificările ulterioare, Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă și Comisia juridică, de disciplină și imunități au fost sesizate cu Cererea de reexaminare asupra Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe.

În data de 12 ianuarie 2018, în temeiul art. 77 alin. (2) din Constituția României, republicată, Președintele României a formulat Cererea de reexaminare a actului normativ trimis la promulgare.

În esență, obiecțiile Președintelui României se referă la următoarele aspecte: definirea entităților de gestiune independente ca fiind persoane juridice cu scop lucrativ ar contraveni prevederilor Directivei, care stipulează că aceste entități nu au scop lucrativ; eliminarea a două criterii de negociere a metodologiei cuprinzând drepturile patrimoniale, precum și restricția prevăzută la art. 1311 alin. (2) din lege, conform căreia, pentru activitatea de radiodifuzare organismele de gestiune colectivă pot solicita numai renumerații procentuale, nu și forfetare, ar contraveni prevederilor Directivei.

Din această perspectivă, pentru evitarea sancțiunilor pecuniare care ar putea fi impuse pentru netranspunerea Directivei, se solicită Parlamentului derularea cu celeritate a procedurilor legislative, astfel încât legea de transpunere a Directivei nr. 2014/26/UE să fie adoptată și publicată în Monitorul Oficial al României cât mai curând posibil, cel târziu în luna martie 2018.

Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă a procedat la reexaminarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe.

Referitor la observațiile Președintelui României, în legătură cu definirea entităților de gestiune independente ca fiind persoane juridice cu scop lucrativ, fapt ce ar putea contraveni prevederilor Directivei, domnul Doru Păunescu, director general al Oficiului Român pentru Drepturi de Autor, a menționat faptul că Președintele României a examinat varianta în limba română a Directivei 2014/26/UE, așa cum a fost publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L84/27 din 20 martie 2014. Această traducere cuprinde o eroare la art. 3 lit. b), punctul ii), în sensul în care, prin adăugarea negației, entitățile de gestiune independente nu ar avea sens lucrativ. Astfel, analiza Președintelui României s-a limitat numai la definiția cuprinsă în art. 3 lit. b), fără a avea în vedere și clarificările existente în Recitalul 15 din varianta publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

În urma dezbaterilor, cele două comisii au hotărât, cu majoritatea voturilor parlamentarilor prezenți, respingerea obiecțiilor formulate de Președintele României în Cererea de reexaminare și, în consecință, întocmirea unui raport prin care se propune adoptarea Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe, în forma adoptată inițial de Parlament.

Vă mulțumesc.

Domnul Florin Iordache:

Încep dezbaterile generale.

Grupul USR, domnul Bulai.

Domnul Iulian Bulai:

Mulțumesc, domnule președinte.

Dragi parlamentari,

Această lege a intrat în Parlament, pe fondul pericolului de a fi sancționați.

Comisia Europeană ne-a atenționat în repetate rânduri că suntem în întârziere cu implementarea legislației europene în acest domeniu.

La sfârșitul anului trecut, România a fost reclamată de Comisia Europeană, la Curtea de Justiție a Uniunii Europene, pentru că a întârziat cu mai bine de un an implementarea Directivei nr. 26 din 2014 privind gestiunea colectivă a drepturilor de autor și a drepturilor conexe.

România risca să plătească o amendă de 42.000 de euro pe zi.

Înțelegem graba cu care acest proiect a trecut prin comisiile Parlamentului, este un document foarte stufos și tehnic. Implementarea normelor europene este absolut necesară.

Din păcate, pe parcursul dezbaterilor, foarte multe dintre sugestiile actorilor direct implicați nu au fost ascultate în totalitate, multe din propunerile agreate în comisii nu s-au mai regăsit în varianta finală a legii. Ni s-a propus că acestea vor fi operate ulterior.

Din acest motiv, Grupul USR a decis să se abțină la acest vot. Atragem astfel atenția că această lege nu va rezolva toate aspectele conținute în Directivă.

Ieri, la comisie, a fost consens asupra insuficienței acestei legi. USR a cerut un studiu comparativ privind legislația în țările membre ale Uniunii Europene. Acesta este următorul pas în a rezolva carențele prezentei legi.

Această lege este extrem de importantă pentru industriile creative și media din România. Trebuie să găsim un echilibru între drepturile creatorilor și nevoile furnizorilor de produse culturale.

USR este partidul modernizării europene a României, sprijinind unul dintre motoarele principale ale dezvoltării economice a Uniunii Europene, și anume industriile creative.

Vă mulțumesc.

Domnul Florin Iordache:

Și eu vă mulțumesc, domnule deputat.

În continuare, din partea Grupului PSD, domnul deputat Gheorghe-Dinu Socotar.

Domnul Gheorghe-Dinu Socotar:

Mulțumesc, domnule președinte.

Așa cum au spus, aici, de la acest microfon, reprezentantul Guvernului, precum și antevorbitorii mei, în esență, această propunere legislativă vine să transpună în legislația românească prevederile Directivei Europene 26/2014 privind drepturile de autor și drepturile conexe.

Legea, așa cum ați auzit, a fost aprobată de plenul Camerei Deputaților, aceasta fiind Cameră decizională, în decembrie, și a fost retrimisă, printr-o cerere de reexaminare, de președintele României.

Una dintre principalele prevederi ale Directivei care a fost transpusă în legislația românească este că pe această piață foarte importantă se aduce un nou actor, respectiv, entitatea de gestiune independentă. Și prima critică sau prima sesizare a Cererii prezidențiale de reexaminare se referea la statutul acestui actor.

După cum ați auzit aici, era vorba de o neînțelegere, cauzată de faptul că traducerea efectivă a textului Directivei, în limba română, are o eroare. Dacă prin Directivă se permite ca această entitate de gestiune independentă să fie "în scop lucrativ" - on a for-profit basis este expresia în limba engleză, în Directivă - în limba română s-a tradus "în scop nelucrativ", motiv pentru care Administrația Prezidențială s-a sesizat în acest sens. Și noi, comisia, eram gata să dăm dreptate Administrației Prezidențiale, până când O.R.D.A. ne-a clarificat că este vorba de o greșeală de traducere.

Celălalt aspect important, sesizat de Administrația Prezidențială, este că se schimbă, față de situația care era acum, metodologia și criteriile de stabilire a remunerațiilor pe care utilizatorii acestor opere protejate le datorează organismelor de gestiune colectivă, respectiv, în esență, autorilor acestor opere.

Din analiza pe care am făcut-o la nivelul comisiei, considerăm, într-adevăr, că aceste schimbări făcute în lege sunt atât în spiritul, cât și în litera Directivei, chiar dacă s-au luat anumite decizii politice, în sensul echilibrării raportului dintre cele două entități care participă la aceste negocieri.

Astăzi, spre exemplu, a fost eliminată suma forfetară pentru radiodifuzori, care a fost prilej în exprimarea multor critici și, totodată, spre exemplu, pot să vă spun că Administrația Prezidențială a criticat faptul că noi am stabilit prin lege că remunerațiile trebuie să fie rezonabile, în raport cu valoarea economică și cu ponderea utilizării drepturilor în cauză. Este un text absolut copiat din Directivă, unde, într-adevăr, este precizat că, printre altele, trebuie să ținem seama de acest criteriu. Dar la o analiză mai atentă, Directiva nu mai stabilește niciun alt criteriu, decât pe acesta în mod expres, motiv pentru care am considerat că trebuie să fie principal și trebuie să fie inclus în lege.

Celelalte critici formulate în Cererea de reexaminare se referă la corelări care ar fi putut fi făcute dacă dădeam curs cererii, precum și la eventuala nerespectare a principiului bicameralismului. Din punctul meu de vedere, în acest moment, când, datorită cererii de reexaminare, Legea a trecut prin Senat în aceeași formă și a fost adoptată - și propunem astăzi adoptarea în aceeași formă, în Camera Deputaților -, eu cred că această critică referitoare la nerespectarea principiului bicameralismului nu mai este fondată.

De aceea, Comisia pentru cultură, arte și mijloace de informare în masă a propus și a adoptat prin vot raportul de respingere a Cererii de reexaminare formulată de președintele României și de aprobare a Legii în forma în care a fost odată adoptată, în luna decembrie, anul trecut.

Precizez, încă o dată, că suntem sub procedură de infringement și aprobarea cât mai rapid a legii este o necesitate.

Vă mulțumesc.

Domnul Florin Iordache:

Și eu vă mulțumesc pentru precizări, domnule deputat.

În continuare, Grupul PNL.

Domnul deputat Gigel Știrbu.

Domnul Gigel-Sorinel Știrbu:

Mulțumesc, domnule președinte.

Doamnelor și domnilor deputați,

Astăzi suntem în situația de a da un vot asupra acestei cereri de reexaminare, pentru sau împotrivă, dintr-un singur motiv, și anume acela că Guvernul, în ultimii 3 ani, nu a binevoit să se aplece mult mai mult asupra acestei normative europene, pentru implementarea ei în legislația românească.

În ultimele două luni, Guvernul, într-un heirupism ieșit din comun, a venit în fața dumneavoastră, în fața Parlamentului României, spunându-ne că dacă nu implementăm cât mai repede această directivă europeană, suntem pasibili de infringement.

Această directivă europeană, dragi colegi, trebuia s-o implementăm începând cu anul 2014! Bun. Dar nu despre asta vreau să vorbesc. Vreau să vă spun că această normativă europeană, odată implementată în legislația românească, nu elimină toate neplăcerile sau discordanțele din legislația românească în ceea ce privește drepturile de autor și drepturile conexe.

Principalul motiv pentru care beneficiarii acestor drepturi de autor și drepturi conexe sunt nemulțumiți, este lipsa de transparență de care dau dovadă aceste organisme de gestiune colectivă, aceste OGC-uri. Sunt nenumărați artiști, actori, muzicieni, compozitori, beneficiari de drepturi de autor și drepturi conexe, care reclamă această lipsă de transparență acută a acestor OGC-uri.

Ca atare, ieri, în cadrul Comisiei pentru cultură din Camera Deputaților, de comun acord, toți colegii, indiferent de culoarea politică, indiferent de partidul căruia îi aparțin, au luat decizia să inițieze un proiect legislativ, prin care să oblige aceste OGC-uri să dea dovadă de o mai mare transparență, și anume aceea de a publica sumele pe care le încasează lunar sau trimestrial, sumele care sunt virate beneficiarilor drepturilor de autor și drepturilor conexe, și modalitatea prin care aceste sume sunt plătite.

Totodată, colegii din Comisia pentru cultură din Camera Deputaților au luat decizia de a iniția un proiect legislativ prin care instituția care va colecta aceste sume - nu mici, atenție!, sunt sume foarte, foarte importante, în cuantum extrem de important -, aceste sume vor fi colectate, în urma acestui proiect legislativ al colegilor din Comisia pentru cultură din Camera Deputaților, de o instituție a statului român.

Sper din toată inima ca nimeni dintre cei care ieri și-au oferit disponibilitatea de a semna o astfel de inițiativă legislativă să nu se răzgândească.

În speranța că suntem aici pentru a elimina toate aceste neplăceri ale celor care ne-au trimis aici, vă mulțumesc.

Domnul Florin Iordache:

Și eu vă mulțumesc, domnule președinte.

Domnul Márton Árpád, Grupul UDMR.

Vă rog, domnule vicelider.

Domnul Márton Árpád-Francisc:

Domnule vicepreședinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

În primul rând, noi suntem consecvenți, credem că România trebuie să se achite de toate obligațiile de implementare a tuturor directivelor Uniunii Europene, din moment ce am devenit membri în această legislație, să zic așa, comunitară.

Ca atare, ar fi de preferat să nu mai avem astfel de situații pe care încercăm astăzi să le rezolvăm.

Peste câteva zile, în data de 1 aprilie, se împlinesc și termenele în care trebuia să implementăm Directiva privind prezumția de nevinovăție. Nici măcar legea nu am reușit să o adoptăm, darămite normele subsecvente!

Ca atare, în mod evident, vom vota pentru acest proiect de lege, vom vota pentru forma adoptată de Senat, pentru forma care a fost adoptată în Camera Deputaților, în cadrul primei dezbateri, care, printre altele, dincolo de implementarea legislației Uniunii Europene, a încercat să corecteze câteva probleme arzătoare în domeniu și vom susține, probabil, să vedem cum va arăta textul, și acea inițiativă despre care a vorbit domnul președinte Știrbu, pentru că această luptă pentru drepturile de autor și sprijinirea acestor drepturi, pe undeva, are și elemente care duc chiar către niște terminologii pe care le-am putea numi hoții, jaf la drumul mare sau alte asemenea. Aceste proceduri trebuie să fie din fașă oprite, ca atare, ar fi bine-venită o lege care să pună ordine în acest domeniu.

Vă mulțumesc.

Domnul Florin Iordache:

Și eu vă mulțumesc.

Mai sunt intervenții? Nu mai sunt intervenții.

Rămâne la votul final, neavând amendamente.

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București miercuri, 23 ianuarie 2019, 12:21
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro