Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of March 14, 2018
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.44/21-03-2018

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
07-12-2021
25-11-2021 (joint)
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2018 > 14-03-2018 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of March 14, 2018

5. Dezbaterea Propunerii legislative pentru completarea art.111 din Legea educației naționale (Pl-x 441/2017). (rămasă pentru votul final)
 
see bill no. 441/2017

 

Doamna Carmen-Ileana Mihălcescu:

  ................................................

E punctul 10 de pe ordinea de zi, Propunerea legislativă pentru completarea art. 111 din Legea educației naționale; Pl-x 441/2017; este lege organică.

Dacă din partea inițiatorilor dorește cineva să ia cuvântul? Nu.

Din partea... comisiei sesizate...

Din partea Guvernului?

Vă rog frumos.

Domnul Petru Andea (secretar de stat, Ministerul Educației Naționale):

Mulțumesc, doamnă președinte.

Doamnelor și domnilor deputați,

Inițiativa legislativă se referă la acordarea de facilități unor categorii de elevi și studenți la transportul pe CFR, respectiv cu metroul. Pentru unele categorii se propune gratuitate, pentru alte categorii, reducerea cu 75% a tarifelor la metrou.

Aș vrea să spun că inițiativa legislativă operează asupra art. 111 din Legea educației naționale, făcând mențiunea că sediul facilităților acordate pentru elevi și studenți se găsește în lege la art. 84 și 205.

Ca urmare, adoptarea unei astfel de inițiative ar conduce la suprareglementări și chiar reglementări contradictorii în cuprinsul acestei legi.

Mai mult, vreau să spun că în propunerea legislativă nu se respectă prevederile Legii nr. 69/2010 referitoare la răspunderea fiscal-bugetară și nici ale Legii nr. 500/2002, Legea finanțelor publice. Este motivul pentru care Guvernul susține raportul comisiei, de respingere a acestei propuneri legislative.

Vă mulțumesc.

Doamna Carmen-Ileana Mihălcescu:

Mulțumesc.

Din partea Comisiei sesizate în fond? Comisia pentru învățământ, știință, tineret și sport, prezentarea raportului.

Vă rog.

Doamna Theodora Șotcan:

Mulțumesc, doamnă președinte.

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare completarea art. 111 din Legea educației naționale, cu modificările și completările ulterioare, în sensul acordării unor facilități elevilor din învățământul obligatoriu profesional, inclusiv posticeal, acreditat, autorizat, precum și studenților români/străini care frecventează o formă de învățământ acreditat, la transportul feroviar intern și la transportul cu metroul.

Face parte din categoria legilor organice, Camera Deputaților fiind primă Cameră sesizată.

În urma dezbaterii, în ședința din 20 februarie 2018, comisia a propus, cu 12 voturi pentru și 7 abțineri, respingerea propunerii legislative, din următoarele considerente:

  • textul propus de inițiatori are un conținut redundant în ceea ce privește enumerarea categoriilor de beneficiari - elevi, studenți;
  • prin excluderea de la facilitățile acordate prin lege a categoriei studenților înmatriculați la o formă de învățământ cu frecvență redusă sau la distanță în instituțiile de învățământ superior acreditate în România se încalcă principiul nediscriminării;
  • măsurile propuse de inițiatori nu sunt corelate cu dispozițiile aflate în vigoare, conducând la o dublă reglementare sau la o reglementare contradictorie;
  • pentru respectarea principiului vizând unicitatea reglementării în materie, conform prevederilor art. 14 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare, este necesar ca aspectele de noutate din cuprinsul inițiativei legislative să fie formulate ca intervenții normative asupra art. 84 și art. 205 din Legea educației naționale, cu modificările și completările ulterioare;
  • este necesar ca la fundamentarea propunerii legislative să se țină cont de corelarea cu alte politici ale statului privind sprijinirea elevilor, având în vedere cu precădere asigurarea transportului școlar cu microbuze;
  • inițiatorii, de asemenea, nu au indicat sursa de finanțare necesară implementării soluțiilor legislative.

Raportul comisiei este un raport de respingere.

Mulțumesc.

Doamna Carmen-Ileana Mihălcescu:

Mulțumesc și eu.

Dacă la dezbateri generale dorește cineva să intervină? Nu avem niciun vorbitor înscris.

Propunerea legislativă rămâne pentru ședința de vot final.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania thursday, 9 december 2021, 13:40
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro