Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of October 10, 2018
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.146/19-10-2018

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
12-12-2018 (joint)
12-12-2018
10-12-2018
05-12-2018
28-11-2018 (joint)
Video archive:2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2018 > 10-10-2018 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of October 10, 2018

7. Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.374/2006 privind suspendarea serviciului public cu specific silvic pentru proprietarii terenurilor forestiere pentru care au fost emise documentele prevăzute la art.III alin.(1) din Legea nr.169/1997 pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr.18/1991 (PL-x 203/2018). (rămas pentru votul final)
 
see bill no. 203/2018

 

Doamna Carmen-Ileana Mihălcescu:

  ................................................

Punctul 9 de pe ordinea de zi. Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 374/2006 privind suspendarea serviciului public cu specific silvic pentru proprietarii terenurilor forestiere pentru care au fost emise documentele prevăzute la art. III alin. (1) din Legea nr. 169/1997 pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991; PL-x 203/2018; are caracter ordinar; avem 9 amendamente admise și 3 amendamente respinse.

Dacă din partea inițiatorilor dorește cineva să ia cuvântul? Nu.

Din partea comisiei sesizate în fond, pentru prezentarea raportului?

Domnul Dîrzu, vă rog frumos.

Doamnul Ioan Dîrzu:

Doamnă președinte,

Stimați colegi,

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice, a fost sesizată cu dezbaterea pe fond a Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 374/2006 privind suspendarea serviciului public cu specific silvic pentru proprietarii terenurilor forestiere pentru care au fost emise documentele prevăzute la art. III alin. (1) din Legea nr. 169/1997 pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991.

Camera Deputaților este Cameră decizională.

În urma examinării proiectului de lege și a opiniilor exprimate de membrii comisiei, s-a hotărât în unanimitate să supună plenului Camerei Deputaților spre dezbatere și adoptare Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 374/2006 privind suspendarea serviciului public cu specific silvic pentru proprietarii terenurilor forestiere pentru care au fost emise documentele prevăzute la art. III alin. (1) din Legea nr. 169/1997 pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991 cu amendamentele admise, redate în Anexa nr. 1, și amendamentele respinse, redate în Anexa nr. 2, care fac parte integrantă din prezentul document.

În raport cu obiectul și conținutul său, propunerea legislativă face parte din categoria legilor ordinare.

Mulțumesc.

Doamna Carmen-Ileana Mihălcescu:

Vă mulțumesc și eu.

La dezbateri generale?

Domnul Magyar Loránd-Bálint?

Vă rog.

Domnul Magyar Loránd-Bálint:

Doamnă președinte,

Stimați colegi,

Și UDMR susține această inițiativă legislativă.

Considerăm că în acest fel putem să soluționăm problemele apărute, respectiv să acordăm șansa ocoalelor silvice private să întrețină pădurile, în cazul în care aceste servicii au fost suspendate și predate către Romsilva.

Mulțumesc.

Doamna Carmen-Ileana Mihălcescu:

Vă mulțumesc și eu.

Domnul Olar Corneliu.

Domnul Corneliu Olar:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Vedeți dumneavoastră, trebuie să corectăm legile retrocedării - Legea nr. 18 -, respectiv toate legile care au revenit - Legea nr. 1, Legea nr. 247.

Partidul Național Liberal este de acord... și mai ales că avantajează nu numai ocoalele private, ci și proprietarii care aveau anumite chestii de suspendare a anumitor activități în ceea ce privește activitățile profesionale.

Susținem și vă rog să votați această inițiativă.

Doamna Carmen-Ileana Mihălcescu:

Mulțumesc pentru intervenție.

Trecem la dezbaterea proiectului de lege.

Dacă la nr. crt. 1 sunt obiecții? Nu. Adoptat.

La nr. crt. 2, obiecții? Nu. Adoptat.

Marginal 3, obiecții? Nu. Adoptat.

Marginal 4, obiecții? Nu. Adoptat.

Marginal 5, obiecții? Nu. Adoptat.

La marginal 6 dacă sunt obiecții? Nu. Adoptat.

La marginal 7, obiecții? Nu. Adoptat.

Marginal 8, obiecții? Nu. Adoptat.

Marginal 9, obiecții? Nu. Adoptat.

Proiectul de lege rămâne la votul final.

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie jeudi, 13 décembre 2018, 23:11
Téléphone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro