Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of February 6, 2019
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.11/12-02-2019

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
17-04-2019 (joint)
16-04-2019
Video archive:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2019 > 06-02-2019 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of February 6, 2019

12. Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății (PL-x 593/2018). (rămas pentru votul final)
 
see bill no. 593/2018

 

Domnul Florin Iordache:

  ................................................

21. Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății; PL-x 593/2018; caracter ordinar.

Guvernul?

Domnule secretar de stat, vă rog.

Domnul Dan Dumitrescu (secretar de stat, Ministerul Sănătății):

Bună dimineața!

Mulțumesc, domnule președinte.

Actul normativ are ca obiect de reglementare modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, în vederea adoptării unor măsuri care să conducă la armonizarea prevederilor referitoare la dosarul electronic de sănătate al pacientului din Legea nr. 95, cu dispozițiile Deciziei Curții Constituționale nr. 498/2018.

Protejarea și garantarea dreptului la viață intimă, familială și privată a pacientului se asigură prin reglementarea dreptului pacienților de a refuza în mod expres utilizarea dosarului electronic de sănătate.

Caracterul confidențial al informațiilor medicale prelucrate se asigură prin reglementarea accesului medicilor la datele și informațiile din DES, în baza unei semnături electronice calificate, precum și prin asigurarea reglementării accesului pacientului la propriul dosar.

Având în vedere cele menționate mai sus, Guvernul susține adoptarea proiectului de lege.

Vă mulțumesc.

Domnul Florin Iordache:

Vă mulțumesc.

Avem raport comun - Comisia pentru sănătate și Comisia pentru tehnologia informației. Cine prezintă raportul?

Da, vă rog.

Domnule Lupașcu, vă rog, prezentați raportul.

Domnul Costel Lupașcu:

Raport comun asupra Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății.

În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru sănătate și familie și Comisia pentru tehnologia informației și comunicațiilor au fost sesizate, prin adresa PL-x 593/2018 din 22 octombrie 2018, cu dezbaterea pe fond a Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății.

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății. Intervențiile legislative vizează, potrivit expunerii de motive, adoptarea unor măsuri care să conducă la armonizarea prevederilor referitoare la dosarul electronic de sănătate al pacientului, cu dispozițiile Curții Constituționale cuprinse în Decizia nr. 498/2018.

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege, în ședința din 17 octombrie 2018.

În conformitate cu prevederile art. 61 și ale art. 63 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu modificările și completările ulterioare, comisiile și-au desfășurat lucrările în ședința comună din data de 5 decembrie 2018.

Proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare, conform prevederilor art. 73 alin. (3) din Constituția României, republicată.

Camera Deputaților este Cameră decizională, potrivit prevederilor art. 75 din Constituția României și ale art. 92 din Regulamentul Camerei Deputaților.

Raportul celor două comisii a fost adoptat cu unanimitate de voturi.

În urma examinării proiectului de lege și a opiniilor exprimate, membrii celor două comisii au hotărât, cu unanimitate de voturi, să supună plenului Camerei Deputaților adoptarea proiectului de lege, cu amendamentele admise, prezentate în anexa care face parte din prezentul raport.

Mulțumesc.

Domnul Florin Iordache:

Mulțumesc.

Intervenții, dacă sunt, din partea colegilor? Nu.

Avem 22 de amendamente admise.

Dacă la titlul legii, intervenții? Nu.

De la 2 la 11 dacă sunt intervenții? Nu.

De la 12 la 22, intervenții? Nu.

Are caracter ordinar. Rămâne la votul final.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania monday, 22 april 2019, 1:03
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro