You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2019 > 20-02-2019

Sittings of the Chamber of Deputies of February 20, 2019

 Relevant paragraphs for the following query: 
Speaker: Mihaela Huncă

  1. Declarații politice și intervenții ale deputaților:
  1.4 Mihaela Huncă - declarație politică ce are ca obiect "Reducerea ratei analfabetismului funcțional, la nivelul învățământului preuniversitar";

Doamna Mihaela Huncă:

Mulțumesc, domnule președinte de ședință.

Obiectul declarației politice - "Reducerea ratei analfabetismului funcțional, la nivelul învățământului preuniversitar".

Stimate colege,

Stimați colegi,

Având în vedere că în momentul de față aproximativ 40% dintre copiii care frecventează învățământul preuniversitar sunt analfabeți din punct de vedere funcțional, nefiind capabili să facă raționamente elementare sau să folosească operațiile matematice de bază, când se confruntă cu o situație în viața de zi cu zi, consider că este important să demarăm un program național pentru dezvoltarea competențelor de literație ale elevilor.

Deși Legea educației naționale a suferit multiple modificări, din anul 1990 până în prezent, elevii învață în continuare lucruri pe care nu le aplică deloc în viața reală sau le aplică într-o foarte mică măsură. Economia de piață are nevoie de oameni specializați. Astfel, nivelul ridicat al analfabetismului funcțional afectează atât capacitatea tinerilor de a se integra în câmpul muncii, cât și modul acestora de a presta munci calificate.

În timp ce Uniunea Europeană are un plan de reducere a ratei analfabetismului funcțional la 15%, România nu are încă nicio inițiativă concretă în acest sens. Dacă nu se intervine în cel mai scurt timp cu strategii și măsuri concrete în acest domeniu, rata șomajului în rândul persoanelor cu vârste sub 25 de ani va crește substanțial în următoarea perioadă.

Rezultatele la testele internaționale, dar și faptul că aproximativ 25% dintre elevii de clasa a VIII-a nu promovează evaluarea națională, iar 30% dintre absolvenții de liceu nu promovează examenul de bacalaureat, reclamă măsuri urgente, coerente și susținute în domeniul literației, așa cum se intervine în majoritatea țărilor europene. Practic, copiii aflați în zona analfabetismului funcțional nu pot funcționa în societate. Ei nu au deprinderile de bază care să le permită înțelegerea sarcinilor simple în domeniul lecturii, matematicii și științelor. Altfel spus, acestor copii le lipsesc competențele de literație.

În urma aspectelor prezentate, consider că se impune organizarea mai multor dezbateri, în Parlament, pe marginea competențelor de literație, la care să participe și reprezentanții Ministerului Educației Naționale.

  ................................................
 

Doamna Mihaela Huncă (din sală):

Am terminat!