Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of July 13, 2020
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.77/21-07-2020

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
25-11-2021
25-11-2021 (joint)
24-11-2021 (joint)
23-11-2021
22-11-2021
15-11-2021 (joint)
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2020 > 13-07-2020 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of July 13, 2020

2. Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Ordonanței de Guvern nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare și a Legii nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse între femei și bărbați (Pl-x 356/2018) (rămasă pentru votul final).
 
see bill no. 356/2018

 

Domnul Florin Iordache:

  ................................................

12. Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de Guvern nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare și a Legii nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse între femei și bărbați; Pl-x 356/2018.

Dacă din partea inițiatorilor dorește cineva?

Doamnă deputat Bîzgan, vă rog.

Doamna Oana-Mioara Bîzgan-Gayral (prin audioconferință):

Mulțumesc, domnule președinte.

Zilele trecute ne uitam foarte admirativ la Claudia, persoana care a fost aleasă să reprezinte National Health System în UK, pentru modul în care și-a desfășurat activitatea și munca în perioada COVID.

Cred că prin această propunere legislativă și sper prin votul dumneavoastră de mâine să reușim să putem să le oferim și românilor din România aceeași unitate și posibilitatea de a putea să-și desfășoare activitățile profesionale cu demnitate, pentru a-și putea atinge potențialul maxim.

Din 2018, de când am depus această propunere legislativă și până acum, primesc aproape săptămânal mesaje de la oameni care îndură destul de multe lucruri și sunt realmente victime în multe cazuri de discriminare și hărțuire la locul de muncă. Aceasta este o problemă cu care ne confruntăm de câțiva ani buni, dar mai ales în ultimul timp a devenit o problemă pe care trebuie să o adresăm.

Cred că este un moment potrivit, în care să introducem pentru prima dată lucruri de prevenție și de susținere pentru astfel de persoane care nu doresc nimic altceva decât să-și desfășoare activitatea bine, să contribuie pentru România, aici, în România, pentru că, altfel, vom continua să pierdem oameni puternici, oameni deștepți și oameni care doresc cu adevărat și pot să facă cu adevărat o schimbare în bine, aici, în societatea din România, și vor continua să plece, devenind apoi imaginea altor țări, pentru modul în care știu și pot să-și desfășoare activitatea.

Vă mulțumesc și vă rog mult să votăm pozitiv această lege.

Domnul Florin Iordache:

Și eu vă mulțumesc.

Invit să se prezinte raportul, din partea Comisiei pentru egalitatea de șanse, a Comisiei pentru drepturile omului, a Comisiei juridice și a Comisiei pentru muncă.

Cine prezintă?

Vă rog.

Doamna Aida-Cristina Căruceru (de la tribună):

Mulțumesc, domnule președinte de ședință.

În temeiul art. 94 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, Comisia pentru muncă și protecție socială, Comisia juridică de disciplină și imunități, Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale și Comisia pentru egalitatea de șanse pentru femei și bărbați au fost sesizate, prin adresa Pl-x 356/2018 din 4 iunie 2018, cu examinarea pe fond a Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Ordonanței de Guvern nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare și a Legii nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse între femei și bărbați.

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 137/2000, precum și a Legii nr. 202/2002, în sensul instituirii unor măsuri pentru prevenirea și combaterea hărțuirii morale la locul de muncă.

La întocmirea prezentului raport comun, comisiile au avut în vedere avizul favorabil al Consiliului Legislativ, punctul de vedere negativ al Guvernului.

Propunerea legislativă face parte din categoria legilor organice.

În conformitate cu prevederile art. 61 și art. 63 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, Comisia pentru muncă și protecție socială, împreună cu Comisia juridică, de disciplină și imunități au dezbătut propunerea legislativă în ședință comună.

Raportul preliminar comun a fost adoptat cu 25 de voturi pentru și 5 abțineri.

În urma finalizării dezbaterilor, cele două comisii au hotărât adoptarea propunerii legislative cu amendamente redate în raportul preliminar comun.

În conformitate cu prevederile art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaților, membrii Comisiei pentru egalitatea de șanse pentru femei și bărbați au examinat propunerea legislativă.

În urma examinării propunerii legislative și a opiniilor exprimate, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, adoptarea propunerii legislative cu amendamente

În conformitate cu prevederile art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaților, membrii Comisiei pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale au examinat propunerea legislativă în ședințele din data de 12 septembrie 2018, 7 octombrie 2019 și 18 februarie 2020.

Membrii Comisiei pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale au hotărât, în ședința din data de 18 februarie 2020, cu unanimitate de voturi, adoptarea propunerii legislative cu amendamente.

Propunerea legislativă a fost respinsă de Senat în ședința din 29 mai 2018.

Camera Deputaților este Cameră decizională.

Voi da citire și notei.

Pentru respectarea normelor de tehnică legislativă referitoare la corelarea titlului legii cu modificările și/sau completările adoptate de comisie, este necesară reformularea titlului, în sensul în care asupra Legii nr. 202/2002 nu se intervine prin modificări și completări, ci doar prin completarea art. 6.

Astfel, sintagma "precum și a Legii..." se înlocuiește cu sintagma "precum și pentru completarea art. 6 din Legea...", titlul fiind "Legea pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, precum și pentru completarea art. 6 din Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați".

Mulțumesc.

Domnul Florin Iordache:

Mulțumesc.

Dacă sunt intervenții la dezbateri generale? Nu sunt intervenții.

Avem 17 amendamente.

Dacă la titlul legii sunt intervenții? Nu.

De la 2 la 17, intervenții? Nu.

Rămâne la votul final; caracter organic.

Da, vă rog, procedură, vă rog.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania monday, 29 november 2021, 0:00
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro