Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Proceduri parlamentare > Dezbateri > Calendar 2020 > 13-10-2020

Ședința Camerei Deputaților din 13 octombrie 2020

17. Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea Legii nr. 78/2018 privind exonerarea personalului plătit din fonduri publice de la plata unor sume reprezentând venituri de natură salarială (PL-x 606/2020) (rămas pentru votul final).
 
consultă fișa PL nr. 606/2020

 

Doamna Carmen-Ileana Mihălcescu:

  ................................................

Poziția 6, Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr. 78/2018 privind exonerarea personalului plătit din fonduri publice de la plata unor sume reprezentând venituri de natură salarială; este PL-x 606/2020.

Avem 6 amendamente admise.

Ne aflăm în procedură de urgență cu acest proiect. Are caracter ordinar.

Inițiatori care doresc să intervină? Nu sunt.

Comisia, prezentarea raportului.

Comisia pentru muncă și protecție socială.

Doamna Violeta Răduț (de la tribună):

Vă mulțumesc frumos.

Proiectul de Lege are ca obiect de reglementare modificarea Legii nr. 78/2018, în sensul remedierii unei abordări neunitare prin care se creează un tratament discriminatoriu, ca urmare a faptului că în contexte similare unele categorii de personal din instituțiile publice au beneficiat de prevederile unei legi exoneratoare de plată și altele nu, ceea ce contravine principiului constituțional al egalității cetățenilor în fața legii.

Proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare.

Camera Deputaților este Cameră decizională.

În urma finalizării dezbaterilor, comisia propune plenului Camerei Deputaților adoptarea proiectului de lege cu amendamentele redate în anexa care face parte integrantă din prezentul raport.

Mulțumesc.

Doamna Carmen-Ileana Mihălcescu:

Mulțumesc și eu.

Intervenții în cadrul dezbaterilor generale? Nu sunt.

Trecem la dezbaterea proiectului de lege.

Dacă de la nr. crt. 1 la nr. crt. 6 sunt obiecții, comentarii? Nu sunt. Aprobate.

Proiectul merge la votul final.