Plen
Ședința Camerei Deputaților din 29 aprilie 1997
Sumarul ședinței
Stenograma completă

Dezbateri parlamentare
Calendarul ședințelor
- Camerei Deputaților:
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Interoghează dezbaterile
din legislatura: 2016-prezent
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996
Monitorul Oficial
Partea a II-a:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002

Transmisii video

format Real Media
Arhiva video:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
Pentru a vizualiza înregistrările video trebuie să instalați programul Real Player
Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Proceduri parlamentare > Dezbateri > Calendar 1997 > 29-04-1997 Versiunea pentru printare

Ședința Camerei Deputaților din 29 aprilie 1997

6. Dezbateri asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență nr.9/1997 cu privire la unele măsuri de protecție pentru persoanele ale căror contracte individuale de muncă vor fi desfăcute ca urmare a concedierilor colective prin aplicarea programelor de restructurare, privatizare și lichidare - procedură de urgență.

Domnul Vasile Lupu:

................................................

Stimați colegi,

În continuare, trecem la proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență nr.9/1997 cu privire la unele măsuri de protecție pentru persoanele ale căror contracte individuale de muncă vor fi desfăcute, ca urmare a concedierilor colective prin aplicarea programelor de restructurare, privatizare și lichidare.

În conformitate cu prevederile art.102, alin.3 din Regulamentul Camerei Deputaților acest proiect de lege urmează să fie dezbătut în procedură de urgență. Conform art.105 și 106 din Regulament, urmează să aprobăm timpul afectat luărilor de cuvânt la articole cât și durata de timp afectată dezbaterii acestui proiect de lege.

Invit biroul Comisiei pentru muncă și protecție socială, sesizată în fond, să facă propunerile.

Domnul Dumitru Bălăeț (de lăngă microfon):

Cer cuvântul înainte de-a se trece la discutare.

Domnul Vasile Lupu: :

Luați loc să auzim propunerea Comisiei.

Vă rog, din partea Comisiei sunteți?

Domnul Valentin Adrian Iliescu:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor colegi,

Având în vedere importanța acestui proiect de lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență nr.9, v-aș supune votului ca luările de cuvânt ale colegilor să se rezume la cinci minute, dezbaterea afectată întregului proiect de lege să se încadreze în două ore.

Domnul Vasile Lupu:

Da, vă mulțumesc.

Alte propuneri?

Domnule deputat Bălăeț, cu privire la această propunere? Aveți o intervenție procedurală? Aveți cuvântul. Poftiți!

Domnul Dumitru Bălăeț:

Obiecții de procedură.

Înainte de propunerea minutelor ar fi trebuit să discutăm o problemă de procedură, mi se pare, mai deosebită în cazul acestei ordonanțe și de aceea aș zice ca înainte de-a vota numărul de minute, să-mi permiteți să fac câteva observații critice de procedură.

Noi, Grupul parlamentar al Partidului România Mare, nu suntem împotriva măsurilor de protecție a șomerilor, chiar dacă ele sunt incomplete, ca în această ordonanță pe care noi, totuși, o vom vota, indiferent de, să zicem, discuțiile care vor avea loc în jurul ei și pe articole...

Domnul Vasile Lupu:

Domnule deputat Bălăeț,

La acest text, deci, nu există dezbateri generale. Până acum n-am sesizat aspectul procedural invocat de dumneavoastră. Dacă aveți o chestiune de procedură, aveți cuvântul, dacă intrați într-o prezentare generală a textului și o motivație din punctul de vedere al grupului dumneavoastră parlamentar, vă iau cuvântul.

Deci, vă rog să vă precizați!

Domnul Dumitru Bălăeț:

Da, domnule președinte, am obiecții de procedură.

Prima dintre aceste obiecții privește obiectul ordonanței. Art.114, par.1 din Constituție precizează că Guvernul poate fi abilitat pentru "a emite ordonanțe în domenii care nu fac obiectul legilor organice". Or, obiectul acestei ordonanțe este de domeniul legiferărilor organice, cum ne arată art.72, lit.l) din Constituție, unde se precizează că aici intră "regimul general privind raporturile de muncă, sindicatele și protecția socială".

La art.114, par.4, se precizează că: "În cazuri excepționale, Guvernul poate adopta ordonanțe de urgență". Or, noi nu avem nici o stare excepțională, ceea ce înseamnă că procedura acestei ordonanțe este neconstituțională pe fond.

Ne mirăm că, știindu-se acest lucru, Guvernul nu a venit în fața Parlamentului cu un proiect de lege având același obiect, înscris cu prioritate, respectându-se astfel procedurile pe care ni le cere Constituția.

A doua obiecție...

Domnul Vasile Lupu: :

Domnule deputat,

Deci, procedura de urgență a fost acceptată de Camera Deputaților. Noi am mai avut o dezbatere pe această temă și, nu vreau să folosesc microfonul președintelui, dar chiar eu am venit la microfon și am citat din autorii Constituției noastre, interpretarea de atunci, dar nu întindem discuția pe această chestiune.

Domnul Marțian Dan (din bancă):

Niște clasici în viață.

Domnul Vasile Lupu:

Dacă aveți chestiuni de procedură, vă rog să le precizați clar, dacă nu, să trecem la dezbatere.

Domnul Dumitru Bălăeț:

Da, domnule președinte, am obiecții de procedură.

A doua obiecție de procedură privește angajamentul Guvernului luat în fața Președinției și transmis țării prin mass-media, de a nu forța Parlamentul cu ordonanțe de urgență. Această ordonanță, a cărei publicare în Monitorul Oficial poartă data de 15 aprilie 1997...

Domnul Vasile Lupu:

Domnule deputat Bălăeț,

Vă rog citiți din Regulamentul Camerei Deputaților textele de procedură invocate și nu din ziare sau din altă parte.

Domnul Viorica Afrăsinei (din bancă):

Dacă nu, luați microfonul!

Domnul Dumitru Bălăeț (fără microfon):

Domnule președinte,

Dumneavoastră, în Parlamentul precedent, unde am fost colegi, nu ați ...

Din sală:

Nu se aude, nu se înțelege!

Domnul Vasile Lupu:

Domnule deputat,

Nu aveți microfonul!

Domnule deputat, nu aveți microfonul!

Domnule deputat, vă rog să vă încadrați în procedurile regulamentare ale Camerei Deputaților și dacă aveți într-adevăr motive, pe procedură, de invocat, continuați, dacă nu, vă retrag cuvântul și vă invit în bancă. Pentru ultima oară v-o spun!

Domnul Dumitru Bălăeț:

E de procedură, domnule președinte! E de procedură, vă rog foarte mult! E o procedură generală, care trebuie respectată. (Gălăgie)

Domnul Vasile Lupu: :

Vă rog păstrați liniștea!

Domnul Dumitru Bălăeț:

Da, e o procedură generală care trebuie respectată și pe dumneavoastră vă rugăm s-o respectați!

Deci, Guvernul s-a angajat în fața Președinției să nu mai procedeze cu proceduri de urgență, cu ordonanțe de urgență. (Gălăgie, discuții în sală)

Da, vă rog foarte mult, domnilor!

...Fiind publicată în Monitorul Oficial pe 15 aprilie 1997, deci ulterioară acelui angajament la Președinție, ne arată încă o dată că Guvernul își calcă în picioare propriile sale angajamente, că el continuă să bombardeze Parlamentul cu ordonanțe cu urgență, ceea ce ne arată, ne dezvăluie, domnilor, tendința din ce în ce mai evidentă de-a face din Parlament o anexă a Guvernului.

Domnul Vasile Lupu:

Domnule deputat,

Vă iau cuvântul!

Domnul Dumitru Bălăeț:

A treia obiecție, domnilor.

Domnul Vasile Lupu:

A treia, s-o auzim și pe-a treia!

Domnul Dumitru Bălăeț:

A treia obiecție privește faptul că noi putem să procedăm cu această ordonanță de urgență în procedură normală, diferența ar fi câteva minute sau câteva ore de discuții, dar onoarea noastră ca Parlament ar fi salvată.

De aceea, vă rog, domnule președinte, să supuneți la vot, chiar dacă colegii noștri de la putere nu vor...

Domnul Vasile Lupu:

...Chiar dacă Regulamentul nu o permite, domnule deputat, în viziunea dumneavoastră, ce avem de făcut?

Domnul Dumitru Bălăeț:

Două cuvinte vreau să vă mai spun.

Să supuneți la vot propunerea mea de a dezbate și vota această Ordonanță de urgență în procedură normală.

Domnul Vasile Lupu:

Doamnelor și domnilor deputați,

Pledoaria domnului deputat Bălăeț pe motive procedurale s-a dovedit a fi în afara Regulamentului Camerei Deputaților, procedura de urgență a fost adoptată de Cameră, acum suntem în fața dezbaterilor, dezbateri care exclud luările de cuvânt la ceea ce Regulamentul numește dezbateri generale, deci nu mai putem reveni. În plus, angajamentele invocate de domnul deputat Bălăeț nu sunt reglementate de Regulamentul de funcționare a adunării noastre.

În aceste condiții, comisia fiind prezentă, Guvernul reprezentat de domnul ministru, dau cuvântul, dacă va fi cazul, pe articole, câte unui reprezentant din partea fiecărui grup parlamentar. Până atunci, supun propunerea comisiei de a limita timpul dezbaterilor la două ore. (Discuții, gălăgie în sală)

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

...Vă rugăm păstrați liniștea!

Abțineri?

Cu majoritate de voturi pentru, 21 împotrivă și 2 abțineri a fost aprobat timpul de două ore ca timp de dezbateri. Dacă vom reuși să epuizăm textele într-un timp mai scurt, nu va fi nici o problemă.

Deci, potrivit prevederilor art.105 din Regulament urmează să trecem la dezbaterea proiectului de lege direct pe articole.

Supun votului dumneavoastră titlul proiectului de lege.

Domnul deputat Gaspar, în numele Grupului parlamentar PDSR.

Domnul Acsinte Gaspar:

Cei care fac amendamente și nu numai reprezentanții grupurilor.

Domnul Vasile Lupu:

Da, aveți dreptate. Poftiți!

Domnul Acsinte Gaspar:

Domnule președinte,

Vă rog să observați că titlul ordonanței, astfel cum a fost publicat în Monitorul Oficial 64 din 15 aprilie 1997 și care sună așa: "Ordonanță de urgență cu privire la unele măsuri de protecție pentru persoanele a căror contracte individuale de muncă vor fi desfăcute ca urmare a concedierilor colective prin aplicarea programelor de restructurare, privatizare, lichidare" este în necorelare cu titlul ordonanței, astfel cum el a fost enunțat în titlul legii. Vă rog să observați că în finalul titlului se spune "...prin aplicarea programelor de restructurare, privatizare și lichidare". Prin introducerea acestei conjuncții înseamnă că cele trei operațiuni devin cumulative or, în realitate, lichidarea este o alternativă la restructurare și privatizare.

Aș ruga, în această situație, ca inițiatorul să precizeze, pentru că în măsura în care ține ca în titlul legii să se introducă conjuncția "și", atunci textul trebuie reamenajat și altfel ar decurge modificările în continuare.

Domnul Vasile Lupu:

Vă mulțumesc.

Domnul deputat Țurlea.

Domnul Petre Țurlea:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor colegi,

Cu tot respectul cuvenit Parlamentului României, prima instituție a acestui stat, vă atrag atenția asupra unei posibile încălcări a Constituției în caz că veți adopta, în formula pe care o aveți în fața domniilor-voastre, titlul acestei ordonanțe, care să devină lege. Este vorba de un cuvânt, cuvântul "colective", deci "concedierile colective".

Iată ce spune Constituția, art.16, alin.1: "Cetățenii sunt egali în fața legii și a autorităților publice fără privilegii și fără discriminări". Dar, dacă acceptăm această formulă, deci "concedierile colective", așa cum ni se propune, între angajații disponibilizați în grupuri mari și cei disponibilizați individual se creează o diferențiere care poate duce la formarea unei categorii privilegiate prin această lege, și anume categoria privilegiată a celor care sunt disponibilizați colectiv.

În al doilea rând, trebuie să avem în vedere faptul că fondul de șomaj este alimentat în mod egal de toți angajații care trebuie, normal, să beneficieze tot în mod egal de acest fond de șomaj.

Iată două elemente care duc la concluzia că existența acestui cuvânt "colective", "concediere colectivă" duce la posibilitatea creării, realizării unei legi neconstituționale.

De aceea, vă propun singura soluție normală, ca această lege să se reflecte asupra tuturor celor disponibilizați, deci asupra tuturor viitorilor șomeri.

Mulțumesc.

Domnul Vasile Lupu:

Da, domnule deputat, intervenția dumneavoastră este extra ordine, nu știu în numele cui ați vorbit, nu ați precizat. Puteați lua cuvântul numai în numele grupului parlamentar; procedură nu ați invocat, ați intrat în fondul problemei. Dar cum lucrurile au trecut, invit pe domnul ministru să răspundă domnului deputat Gaspar.

Domnul Alexandru Athanasiu:

În legătură cu prima obiecție privind titlul ordonanței, enumerarea, cum știe și domnul deputat Gaspar, nu înseamnă în nici un caz că cele trei modalități vizate trebuie întrunite cumulativ. Deci, sunt trei modalități care fac să aplicăm această ordonanță, în oricare din ele s-ar realiza situația de fapt avută în vedere. Deci, nu văd absolut nici o problemă despărțind prin virgule sau printr-o conjucție unind, că aceste modalități ar fi diferite sau că ele ar trebui întrunite în aceeași situație de fapt.

În legătură cu cea de-a doua obiecție, care nu mai este de ordin procedural ci vizează chiar fondul sau câmpul de aplicare a ordonanței, aș vrea să amintesc domnului deputat Țurlea un lucru pe care, dacă l-ar fi consultat în legislația europeană, s-ar fi lămurit foarte repede. Problematica licențierii colective a făcut obiectul de reglementare a legislației Comunității Europene în 1975 și apoi în 1992. Nu cred că noi am inventat oul! Cetățenii sunt egali, după rânduiala constituțională, în toate țările Europei și nu cred că putem să spunem Uniunii Europene că în țările care o alcătuiesc cetățenii sunt discriminați, privilegiați sau, într-un orice alt fel, diferiți față de lege. Or, este cunoscut că și acolo, atunci când este vorba de licențiere colectivă, există o reglementare specială; și acolo licențierea colectivă are un regim juridic diferit de cel al licențierii individuale, fără ca prin aceasta să se încalce prevederile Constituției care, cum bine știți, și domnul deputat Țurlea o știe, pentru că se mândrește că are o vechime neîntreruptă în acest Parlament postrevoluționar, știe bine că această Constituție românească a preluat modele din Occident și nu din Orient. Or, nu s-a pus niciodată problema, repet, că diferența de regim juridic la licențierea colectivă creează o discriminare.

Deci, mi se pare superfluu și, în orice caz, fără legătură cu obiectul chestiunii ordonanței această obiecție întemeiată pe dispozițiile art.16, care privesc cu totul și cu totul altceva.

Vă mulțumesc.

Domnul Vasile Lupu:

Vă mulțumesc, domnule ministru.

Domnul deputat Gaspar.

Domnul Acsinte Gaspar:

Domnule președinte,

Mă suprinde că domnul profesor face această confuzie între o virgulă și o conjuncție. Eu n-am cerut decât ca în titlul legii ordonanța să fie citată exact cum a fost ea publicată în Monitorul Oficial. Deci, aceasta am cerut. Deci, nu puteți ca dumneavoastră să modificați, chiar introducând numai această conjuncție.

Domnul Vasile Lupu:

Stimați colegi,

Domnule ministru,

Într-adevăr, eu am Monitorul Oficial în față. Vă rog, domnule președinte.

Domnul Valentin Adrian Iliescu:

Pentru a nu mai lungi discuțiile la titlul ordonanței, așa cum a fost publicată în Monitorul Oficial satisface în mod cert exigențele și ale inițiatorului, și ale domnului deputat Gaspar, și ale comisiei.

Deci, vă rog frumos să supuneți la vot, așa cum a fost publicată în Monitorul Oficial. Este corect.

Domnul Acsinte Gaspar:

Și ca să nu mai intervin, aceeași eliminare a conjuncției trebuie să se opereze și la articolul unic al legii.

Domnul Vasile Lupu:

Vă mulțumesc.

Din partea grupurilor parlamentare mai sunt alte intervenții?

Domnul deputat Tabără.

Domnul Valeriu Tabără:

Am o întrebare legată tot de titlu...

Domnul Vasile Lupu:

Domnul deputat Tabără vorbește în numele Grupului PUNR.

Din sală:

Dar domnul Țurlea?

Domnul Valeriu Tabără:

Avem o completare.

Eu aș pune o întrebare, dacă ordonanța se referă și la societățile comerciale particulare, pentru că nu este nici o prevedere. Intră în restructurare și o astfel de societate, și în lichidare? Și atunci ce facem?

Domnul Vasile Lupu:

Vă rugăm păstrați liniștea în sală!

Deci, domnul deputat Valeriu Tabără a vorbit în numele Grupului PUNR. Care este obiecțiunea?

Din sală:

Domnul Țurlea.

Domnul Vasile Lupu:

Domnul Țurlea nu a precizat în numele cui vorbește. (Gălăgie, discuții dreapta sălii)

Domnule ministru, doriți să răspundeți.

Domnul Alexandru Athanasiu (din banca Guvernului):

Este la art.1.

Domnul Vasile Lupu:

Deci, se rezolvă la art.1.

Doamnelor și domnilor,

Supun votului dumneavoastră titlul proiectului de lege.

Cine este pentru titlul, așa cum trimite la Monitorul Oficial la ordonanța de urgență. Cine este pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Deci, cu majoritate de voturi pentru, nici un vot împotrivă și 5 abțineri, titlul proiectului de lege a fost adoptat.

Trecem la discutarea Ordonanței de urgență pe articole și, în final, vom vota articolul unic, care se referă la întreaga ordonanță, care a reținut și atenția comisiei.

Deci, art.1 din Ordonanță. Sunt comentarii?

Poftiți, domnule Buzatu. Vorbiți în numele grupului parlamentar?

Domnul Dumitru Buzatu:

Nu, domnule președinte, vorbesc în numele meu, am depus un amendament, figurează în raportul comisiei și aș dori să susțin acest amendament.

Subiectul acestei ordonanțe, stimați colegi, este sau sunt salariații societăților comerciale în care statul deține cel puțin o treime din totalul drepturilor de vot în adunarea generală. Eu cred că această precizare constituie o primă discriminare care se face referitor la salariații care vor fi subiect al concedierilor colective, având în vedere că aceste concedieri operează nu numai în societățile în care statul deține cel puțin o treime din totalul drepturilor de vot în adunarea generală, ci în totalul societăților pot exista societăți în care statul să aibă 25% din drepturile de vot și totuși să fie un acționar majoritar, în sensul că celelalte voturi sunt dispersate la o mulțime de acționari.

Pentru a beneficia de un tratament egal deci toți salariații din societățile comerciale care intră în restructurare sau în lichidare și regiile autonome, propun să se elimine formularea următoare: "în care statul deține cel puțin o treime din totalul drepturilor de vot în adunarea generală, precum..." Și art.1 va suna în felul următor: "Salariații societăților comerciale și ai regiilor autonome care înregistrează pierderi, arierate și fluxuri financiare negative..." și textul curge mai departe. Eu cred că această ordonanță este de fapt o ordonanță a algocalminului, o ordonanță în care se administrează niște pilule calmante acelora care fac obiectul concedierilor colective și dacă este vorba să dăm algocalmin, să dăm niște pilule care să calmeze durerile celor care sunt supuși..., care intră în aceste concedieri colective pentru ca țipetele lor să nu se audă prea tare la urechile Guvernului, eu cred că ar trebui ca toți acești salariați să beneficieze de un tratament egal și să le fie acordate facilitățile prevăzute prin această ordonanță. Vă mulțumesc, domnule președinte, și dumneavoastră.

Domnul Vasile Lupu:

Vă mulțumesc. Deci, domnule deputat, vorbiți în numele grupului? (Se adresează domnului deputat Pambuccian).

Domnul Varujan Pambuccian:

Nu, prezint un amendament pe care l-am depus la comisie și care sună exact opus vizavi de ce a spus adineauri domnul deputat Buzatu.

Eu vă propun următoarea sintagmă: "în care statul, în calitatea sa de acționar majoritar, deține cel puțin o treime". De ce? Pentru că eu consider că atâta vreme cât aceste măsuri sunt luate de către stat și ele grevează asupra unui buget care este gestiont de stat, este normal ca ele să se refere numai în zona în care statul, într-adevăr, își asumă responsabilități.

Deci, vă propun acest amendament în care statul, în calitatea sa de acționar majoritar, deține cel puțin o treime din... Vă mulțumesc.

Domnul Vasile Lupu:

Vă mulțumesc.

Doamnelor și domnilor,

Comisia nu a reținut nici un amendament. Așa este, domnule președinte? În numele comisiei vorbiți? (Se adresează domnului deputat Sârbu care se îndreaptă către tribună de la loja comisiei) Poftiți!

Domnul Marian Sârbu:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Stimați colegi,

Comisia a fost de acord și, după cum observați, chiar în cadrul raportului reiese acest lucru cu propunerea inițiatorului, din următoarele motive. Deci, este un compromis între amendamentul, dacă vreți, al domnului Buzatu și amendamentul domnului Pambuccian, care se situează undeva la extreme. De ce am fost de acord cu ceea ce a propus inițiatorul? Fondul de șomaj de unde vin banii pentru aceste măsuri compensatorii trebuie să înțelegem cu toții că este un fond de solidaritate. Nu este un fond strict de asigurare în care un om care plătește ani și ani de zile niște cotizații înseamnă că, neapărat, trebuie să beneficieze de măsura inclusă în protecția socială respectivă, pentru că este foarte posibil și, în general, așa se și întâmplă, sunt oameni care plătesc toată viața ajutor de șomaj, fără ca măcar o singură zi să fie șomer. Deci am accentuat rolul de fond de solidaritate al fondului de șomaj și din acest punct de vedere credem că - și în comisie așa s-a votat - este, repet, un punct de vedere al comisiei pe care-l susțin ca să fim de acord cu ceea ce a propus inițiatorul. Vă mulțumesc.

Domnul Vasile Lupu:

Vă mulțumesc.

Stimați colegi,

În aceste condiții, supun textul inițiatorului susținut de comisie.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Din sală:

...eliminarea... (Vociferări)Aveți un algoritm care s-a citit.

Domnul Vasile Lupu:

Da, cer scuze! Într-adevăr, este o propunere de eliminare. Supun la vot propunerea de eliminare a domnului deputat Buzatu.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Domnule Gavra, câte voturi împotrivă avem?

Cu 1 vot împotrivă, 1 vot pentru eliminare... Câte voturi avem pentru eliminare?

Deci, cu 3 voturi pentru eliminare, majoritatea împotrivă și nici o abținere, amendamentul domnului Buzatu a fost respins.

Supun votului dumneavoastră textul inițiatorului acceptat de comisie.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Cu majoritate de voturi pentru, 14 voturi împotrivă.

Abțineri?

Și 9 abțineri, textul inițiatorului a fost acceptat.

Stimați colegi,

Timpul curge și putem avea ghinionul să nu terminăm acest text, de aceea eu vă citesc art.105: "La discutarea fiecărui articol pot lua cuvântul pentru a-și exprima punctul de vedere, în limita unei perioade de timp stabilite de Cameră, reprezentantul Guvernului, inițiatorul, autorii amendamentelor depuse la comisia sesizată în fond și câte un deputat desemnat de fiecare grup parlamentar".

Deci, putem limita și timpul pentru fiecare deputat și pentru inițiator. Eu vă propun ca nici un intervenient să nu poată depăși timpul de două minute, de acord?

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Cu majoritate de voturi pentru, 3 voturi împotrivă și 8 abțineri s-a acceptat timpul de 2 minute.

Trecem la art.2 din textul inițiatorului. Domnul Buzatu, în limita a două minute, solicită cuvântul și îl are.

Domnul Dumitru Buzatu:

Domnule președinte, de data aceasta nu mai propun eliminarea, ci înlocuirea cifrei 10 din art.2 pct.a) și aduc în sprijinul meu argumentația pe care a adus-o domnul ministru al muncii și protecției sociale de la această tribună acum câteva minute, când a nominalizat directiva Consiliului Comunității Europene nr.92/56, care fixează cifra de 5 ca definitorie pentru concedierile colective. Deci, este practic o racordare a legislației noastre la legislația Comunității Europene și eu cred că am putea, datorită pașilor care i-am făcut până acuma, să mai facem și acest pas mic de a ne racorda la legislația care există pe plan european, înlocuind cifra...

Domnul Vasile Lupu:

Timpul este mic, domnule deputat. Vă mulțumesc.

Domnul Gaspar a solicitat cuvântul. În numele grupului parlamentar? Procedural? (Vociferări)

Domnul Ioan Gavra:

Are amendament la comisie. Tăceți odată, că știe ce face domnul Lupu. (Vociferări)

Domnul Acsinte Gaspar:

Domnule președinte,

Înainte de a face intervenția, vă rog să-mi dați voie să fac următoarea precizare: modul în care au fost tratate la comisie amendamentele pe care le-am depus, nu pot să-l înțeleg absolut deloc. Deși am făcut amendament la art.2, acesta nu figurează nici la admise, nici la respinse.

În al doilea rând, unele dintre amendamente au fost, pur și simplu, simplificate după cum s-a gândit comisia că ar trebui ele să fie tratate în loc să fie redate exact în ideea autorului.

Și acum despre ce este vorba. O primă chestiune pe care aș vrea să-l întreb pe domnul ministru, dat fiindcă această ordonanță este corelată cu directiva Consiliului Comunității Europene nr.75 privind armonizarea legislațiilor statelor membre în domeniul concedierilor. În sensul art.2, așa cum este formulat, înțelegem că aceste concedieri sunt definitive, deși directiva prevedea și posibilitatea unor concedieri colective pe o anumită perioadă de timp, 30 de zile, 60 de zile sau 90 de zile.

O altă chestiune, pe care aș vrea să v-o spun, este legată de lit.a). Se vorbește despre numărul persoanelor "diponibilizate", deși, în realitate, termenul corect și termenul juridic ar fi cel de persoane "concediate". În momentul în care vorbim de persoane disponibilizate, s-ar putea crede că cei cărora li se desface contractul de muncă vor fi puși la dispoziția altor unități.

O a doua chestiune. Se spune tot la art.2 că "desfacerea contractelor individuale de muncă are loc în următoarele condiții cumulative: " Dacă la lit.a), într-adevăr, ne găsim în fața unor condiții, vă rog să citiți lit.b) de la același articol, care nu stabilește nici o condiție. Este un text care cred că trebuie reformulat, pentru ca, într-adevăr, el să devină o condiție care să se cumuleze cu cea de la lit.a).

Domnul Vasile Lupu:

Da, vă mulțumesc, domnule deputat, ați depășit timpul. Domnule ministru, vă rog să vă încadrați în timp.

Domnul Alexandru Athanasiu:

Referitor la chestiunea armonizării, într-adevăr, lucrurile stau în parte așa. Directiva din 1992 care a completat directiva din 1975 vorbește de 5 salariați, numai că, în finalul directivei, se vorbea de un proces de 2 ani pentru statele membre ale Uniunii Europene, să transcrie în legislația internă o asemenea dispoziție.

Deci, dacă țările Uniunii Europene își luau răgazul legislativ de a aștepta cel puțin 2 ani până să transfere în legislația internă dispozițiile directive, cât am dori noi să ne asociem și apoi să și devenim membri ai Uniunii Europe, nu cred că putem sări etapele după celebra glumă cu cele 12 băi făcute într-o zi de clericul ajuns la tratament. Sigur, este un obiectiv, dar nu putem să încercăm chiar de acuma să ne adaptăm. Vă amintesc, domnule deputat Gaspar, că Guvernul PDSR, în 1995, a dat o Ordonanță 13, unde nu s-a mai pus nici problema că este o măsură de protecție socială și că trebuie adoptată prin lege, cred că vă amintiți, unde se dădeau 6 salarii, nu 12, unde era vorba numai de întreprinderile care erau în supraveghere, deci nu se puneau problemele de algocalmin și de medicamentație ca să nu ne doară urechile și cred eu că față de ceea ce exista în '95, dacă ceea ce ordonanța noastră propune este un algocalmin, atunci aceea era sigur o alifie care nu ajuta, cum bine se zice, nici cât o frecție la un picior de lemn.

Domnul Vasile Lupu:

Da, vă mulțumesc, domnule ministru.

Domnul Alexandru Athanasiu:

Deci, să nu exagerăm, că memoria este bună să ne reamintească exact ce s-a făcut și ceea ce este acum.

În legătură cu amendamentul care nu apare (Rumoare; vociferări), colegul dumneavoastră a făcut un amendament și cred că din respect pentru domnia sa, mă veți lăsa să răspund. Dacă credeți că nu trebuie să răspund, nu răspund.

Domnul Ioan Bivolaru (din bancă):

Două minute...

Domnul Alexandru Athanasiu:

Deci, în acest amendament se arată că nu există condiție cumulativă între lit.a) și b) a articolului, dacă înțeleg eu bine, din formulare. Este o condiție cumulativă pentru următorul motiv de ordin practic. Pe de o parte, este un criteriu numeric raportat la total efectiv salarial la lit.a), deci este o condiție, dar această aplicare a criteriului numeric trebuie să se realizeze în condițiile alin.1 lit.a), pentru că pot să se reducă mai multe posturi și să se desfacă contracte, dar dacă se desfac în temeiul altei litere de la art.130, nu ne aflăm în prezența condiției de la lit.a).

Domnul Vasile Lupu:

Vă mulțumim, domnule ministru.

Domnul Alexandru Athanasiu:

Și nici dacă au loc după 60 de zile. Deci, numărul raportat la total efective, circumscris perioadei în care se aplică această măsură și temeiului juridic pe care se ia această măsură, fiecare în parte și toate luate laolaltă sunt condiții cumulative.

Domnul Vasile Lupu:

Vă mulțumim, domnule ministru. Din respect pentru Guvern, trebuie să ne încadrăm și în timp. În timpul aprobat de Cameră solicită cuvântul domnul președinte al comisiei. Foarte scurt.

Domnul Valentin Adrian Iliescu:

Comisia își menține punctul exprimat în raport dar tot așa din respect pentru domnul deputat Gaspar, îmi cer scuze și față de dânsul și față de colegul deputat Pambuccian, ritmul în care s-a lucrat la elaborarea acestui raport a fost extrem de dens. Am avut numai 6 ore pentru a parcurge cele 28 de articole ale ordonanței și îmi exprim regretul că o parte din amendamentele formulate de colegi nu se regăsesc nici la cele admise, nici la cele respinse, dar le vom da curs, așa cum este corect procedural.

Domnul Vasile Lupu:

Da, vă mulțumesc.

Stimați colegi, supun votului dumneavoastră textul inițiatorului acceptat de comisie.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Cu majoritate de voturi pentru, 4 voturi împotrivă și 46 de abțineri, textul a fost adoptat.

La art.3 nu avem amendamente, comisia acceptă textul inițiatorului. Îl supun votului dumneavoastră.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Cu majoritate de voturi pentru și 5 abțineri, textul art.3 a trecut.

Pentru art.4 aceeași situație, nu sunt amendamente. Comisia a acceptat textul inițiatorului. Îl supun votului dumneavoastră.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Cu majoritate de voturi pentru și 4 abțineri, textul art.4 a fost votat.

La art.5 alin.1, comisia propune: se înlocuiește cuvântul "informații" cu cuvântul "informațiile". Deci, este vorba de un articol hotărât la substantivul "informații". Dacă nu sunt comentarii, supun votului dumneavoastră textul comisiei.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri? Mulțumesc.

Supun textul art.5 în integralitatea sa.

Cine este pentru?

Împotrivă?

Abțineri? Mulțumesc.

Deci, cu majoritate de voturi pentru și o abținere, textul a fost votat.

La art.6, comisia acceptă textul inițiatorului. Îl supun votului dumneavoastră.

Cine este pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Text votat.

La art.7, la alin.4, domnul deputat Sârbu Marian... Da, iată am identificat... domnul deputat Gaspar Acsinte are un amendament, solicită cuvântul, îl are. Mai sunt și alți autori de amendamente, le voi da cuvântul succesiv.

Domnule deputat, aveți cuvântul.

Domnul Acsinte Gaspar:

Domnule președinte,

La art.7 alin.2, care se referă la posturile care vor fi desființate ca urmare a programelor de restructurare, privatizare, lichidare, la lit.f) se vorbește despre "alte posturi". Mi se pare că această exprimare "alte posturi" este destul de imprecisă, ea putând să ducă la măsuri arbitrare de desființare a unor posturi. În situația în care se dorește totuși ca acest text să rămână, consider că este necesar să se facă o circumstanțiere. De exemplu: "alte posturi care pe parcursul realizării programelor de restructurare, privatizare, lichidare devin vacante" și exemplificam prin "transfer la alte unități", de ce? sau "alte cazuri deosebite". Pentru că modalitatea aceasta de exprimare "alte posturi" este total incompletă.

Domnul Vasile Lupu:

Vă mulțumesc.

Alți autori de amendamente?

Domnul George Șerban:

Mă numesc George Șerban - Uniunea Social Democrată - Partidul Democrat.

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

Cred că în ansamblul său, art.7 al ordonanței trebuie tratat cu toată atenția cuvenită, pentru a micșora cât se poate de mult posibilitatea intervenției factorilor subiectivi prezenți încă, din păcate, în activitatea managerială. Mă refer în special la alin.d), și anume la "posturile ocupate de salariații care îndeplinesc condițiile de pensionare la cerere", zic eu că echitabil ar fi ca cei ajunși la vârsta pensionării la cerere să fie evaluați, selecționați și, dacă este cazul, concediați după aceleași criterii aplicabile tuturor salariaților.

Să nu uităm că pe unii, și nu puțini dintre cei aflați în această situație, lipsindu-i de posibilitatea de a mai lucra încă 2 ani, îi transferăm prin lipsa vechimii în muncă într-o altă categorie, protejată tot din fondurile statului.

Cred, de asemenea, că eliminarea acestui alineat ar înlesni accesibilitatea acestei reglementări în domeniul legilor organice.

Mă refer de asemenea...

Domnul Ioan Gavra (din loja prezidiului):

...propunerea, propunerea vă rog!

Domnul George Șerban:

La alin.e) al aceluiași art.7 este limpede că, așa cum este concepută și structurată ordonanța caută și găsește la nivelul resurselor de care dispunem posibilitatea compensării efectelor restructurării în societățile comerciale. Nu trebuie însă să uităm că ani în șir, așa-numitele reorganizări științifice au constituit un prilej de concedieri, prilej care, în bună măsură, au fost pretext de reglări de conturi politice sau chiar personale între șefi și subalterni.

Domnul Vasile Lupu:

Vă mulțumesc, domnule deputat. V-am lăsat timp pentru două alineate, l-ați consumat.

Domnul Ioan Gavra (din loja prezidiului):

Propunerea..., totuși propunerea...

Domnul Vasile Lupu:

Propunerea este în textul raportului.

Domnul George Șerban:

Propunerea mea este ca acest alineat să fie eliminat, întrucât nu există posibilitatea identificării celor care au peste 5% acțiuni în alte societăți comerciale.

Domnul Vasile Lupu:

Stimați colegi, deci va trebui să luăm art.7 pe alineate și pe litere.

Deci, alte intervenții dacă mai sunt din partea autorilor amendamentelor. Suntem acum la alin.2. La lit.a) nu sunt amendamente, la b) nu sunt, la lit.d), deci, amendamentul domnului Acsinte Gaspar și al domnului deputat George Șerban. Se propune eliminarea lit.d) din alin.2 art.7, deci, propunere comună. Fiind vorba de o propunere de eliminare, o supun votului dumneavoastră. Comisia nu a acceptat propunerea.

Cine este pentru eliminarea susținută de domnul deputat Gaspar și de domnul deputat George Șerban de eliminare a textului art.7, alin.2, lit.d)? Deci, cine este pentru eliminare? Numărați vă rog!

45 de voturi, insuficient. Propunerea a fost respinsă.

De asemenea, mai există o propunere de liminare a lit.e) din același alin.2, susținută de asemenea, de domnul deputat Șerban.

Comisia solicită cuvântul. Îl are.

Domnul Valentin Adrian Iliescu:

Așa cum se vede în raportul comisiei, cu majoritate de voturi, comisia a votat menținerea punctului e) la acest alin.2.

Dacă-mi permiteți, eu am avut, în săptămâna care a trecut, întâlniri cu o mulțime de conduceri de societăți comerciale, inclusiv de sindicate, referitor la această ordonanță. V-aș ruga, înainte de a vota menținerea sau eliminarea, eu, personal, pledez pentru eliminarea acestui punct d), să aveți în calcul că există, conform prevederilor Legii 31 din 21...

Domnul Vasile Lupu:

Domnule deputat, suntem la litera e).

Domnul Valentin Adrian Iliescu:

Numai puțin, domnule președinte. La lit.e), deci, respectiv "calitatea de acționar cu un procent de 5%". Doresc să știți, domnilor colegi, că există un număr impresionant de oameni care sunt acționari unii sau coacționari la diverse societăți comerciale dar care, în mare parte, nu funcționează. Cred că acest criteriu nu-și găsește locul aici și v-aș ruga să-l eliminați. Este rugămintea nu numai a mea și a colegilor din Grupul PUNR, ci și a imensei majorități a sindicatelor și chiar a conducerilor societăților comerciale.

Domnul Vasile Lupu:

Ați vorbit în numele Grupului PUNR și nu al comisiei. Comisia a respins propunerea de eliminare, pentru că nu o văd în raport.

În aceste condiții, supun votului dumneavoastră propunerea de eliminare făcută de domnul deputat.

Cine este pentru? Numărați domnule secretar!

59 de voturi pentru. Insuficient. Propunerea de eliminare a fost respinsă.

În aceste condiții supun mai departe atenției dumneavoastră lit.f) din alin.2. Domnul deputat George Șerban propune o nouă formulare, neacceptată de comisie, domnul deputat Gaspar, tot la lit.f) propune, de asemenea, reformularea "alte posturi care pe parcursul realizării programelor de restructurare, privatizare, lichidare devin vacante".

Supun votului dumneavoastră ... Autorii amendamentului nu au solicitat cuvântul ...

Domnul Valeriu Tabără:

Inainte de vot, domnul deputat Secară solicită cuvântul.

Domnul Vasile Lupu:

Deci, înainte de vot, o chestiune de procedură sau vorbiți în numele grupului parlamentar?

Domnul Vasile Lupu:

Sunteți autor de amendament?

Domnul Ioan Gavra:

De procedură.

Domnul Vasile Lupu:

Poftiți, domnule deputat.

Domnul Gheorghe Secară:

Domnule președinte,

În numele grupului parlamentar, având în vedere importanța legii, cerem verificarea cvorumului.

Domnul Vasile Lupu:

Da, vă mulțumesc. O facem la primul vot. (Rumoare în partea stângă.)

Deci, în numele cărui grup parlamentar?

Grupul parlamentar al P.U.N.R.:

Al Grupului parlamentar P.U.N.R.

Domnul Vasile Lupu:

Da, al P.U.N.R. E corect. La primul vot vom număra voturile pentru, împotrivă și abținerile și ne vom lămuri. Supun votului dumneavoastră lit. f) de la alin. 2. textul inițiatorului acceptat de comisie.

Cine este pentru? Numărați, vă rog.

Domnul Ioan Gavra:

Total 105.

Domnul Vasile Lupu:

Da, ia uite, vezi că mai intră acum încă 4 - 5 - 6 - 7 deputați (Hohote de râs. În sală a intrat un grup de membri ai Grupului parlamentar P.N.T.C.D. )

Sunt 111 până acum, i-am numărat eu. Vreți să verificăm votul? (Aplauze din partea stângă.)

Stimați colegi, domnul secretar Gavra a cerut renumărarea voturilor și acceptăm.

Deci, cine este pentru?

Domnul Ioan Gavra:

Hai, să vedem. Incepe de acolo, câți ai? 7, bun. (Rumoare în partea dreaptă.)

Grupul parlamentar P.N.T.C.D.:

Dacă mai cereți o dată, vă mai aducem.

Domnul Ioan Gavra:

114 voturi sunt pentru.

Domnul Vasile Lupu:

114 voturi pentru.

Împotrivă?

Partea dreaptă a sălii:

Pentru 2 voturi, atât scandal și atâta gură!

Domnul Vasile Lupu:

Vă rugăm, păstrați liniștea în sală!

Domnul Ioan Gavra:

Da, este de râsul lumii. Dacă era ...

Domnul Vasile Lupu:

Domnule secretar, numărați!

Voturi împotrivă, deci? Nici un vot împotrivă.

Abțineri?

Domnul Ioan Gavra:

52 voturi împotrivă.

Domnul Vasile Lupu:

Stimați colegi,

Există deputați care nu și-au manifestat votul și, deci, nu putem calcula cvorumul. (Vociferări din partea dreaptă.)

Domnul Ioan Gavra:

53, deci. Nu avem ...

Domnul Vasile Lupu:

72 de voturi trebuie.

Rog secretarii să numere toți deputații prezenți în sală, altfel trecem la apelul nominal. (Rumoare.)

Deci, dezbaterile sunt prevăzute până la ora l8,30 - ca atare mai avem o jumătate de oră.

Stimați colegi,

Cu 178 de voturi suntem în cvorum. Deci, textul art. 7 alin. 2 lit. f) a fost adoptat.

Supun votului dumneavoastră art. 7 în integralitatea sa.

Cine este pentru?

Grupul parlamentar P.D.S.R.:

Mai întâi alineatul.

Domnul Vasile Lupu:

Da, o clipă. Mai sunt la alin. 4 amendamente. (Rumoare.)

Masa prezidiului:

Și alin. 3.

Domnul Vasile Lupu:

Am supus numai alineatele care au amendamente sau modificări.

Domnul Marian Sârbu:

Nu mergeți în continuare cu alin. 3 și după aceea cu alin. 4?

Domnul Vasile Lupu:

Nu, vă dau cuvântul la alin. 4, unde aveți amendament și îl supun integral.

Domnul Marian Sârbu:

Ar trebui supuse separat, îmi pare rău.

Domnul Vasile Lupu:

Vă rog, aveți cuvântul domnule deputat, susțineți-vă propunerea.

Domnul Marian Sârbu:

Stimați colegi,

La alin. 4, amendamentul nostru este legat de faptul că solicităm înlocuirea expresiei "cu consultarea" cu expresia "cu acordul sindicatelor" și am să explic și de ce. Tot art. 7 stabilește niște criterii foarte clare, evidente pentru criteriile de restructurare, de eligibilitate, ca să spunem așa. Toate aceste criterii sunt nenegociabile și, până la urmă, așa și trebuie să fie. Dar, în alin. 4, inițiatorul vine și vorbește despre posibilitatea unor alte criterii suplimentare, în afara celor prevăzute la alin. 1 și 3, "cu consultarea sindicatelor". După opinia noastră este anormal, poate crea subiectivități, abuzuri. Deci solicităm înlocuirea sintagmei "cu consultarea", "cu acordul", întrucât criteriile de bază sunt, efectiv, nenegociabile.

Vă mulțumesc.

Domnul Vasile Lupu:

Da, vă mulțumesc.

Domnul Ioan Gavra:

Doriți să interveniți? (Discuții la masa prezidiului.)

Domnul Vasile Lupu:

Da, aveți cuvântul, domnule deputat.

Domnul George Serban:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Pentru a evita o dublă generalizare, o dată a lit. f) de la alin. 2, care vorbește de "alte posturi" în termeni generali, iar alin. 4 vorbește de "alte criterii", tot în termeni generali, propun o reformulare a acestui alineat în așa fel încât să existe o corelare între ele. Formula propusă este: "conducerea societăților comerciale sau a regiilor autonome, cu acordul organizațiilor sindicale sau reprezentanților salariaților, va defini criteriile după care se vor stabili posturile prevăzute la alin. 2, lit. f), de mai sus".

Vă mulțumesc.

Domnul Ioan Gavra:

De acord cu acest amendament? (Discuții la masa prezidiului.)

Domnul Vasile Lupu:

Domnul ministru, dacă dorește să-și spună părerea, în legătură cu amendamentul?

Domnul Alexandru Athanasiu:

Suntem de acord.

Domnul Vasile Lupu:

Deci, comisia susține amendamentul, inițiatorul susține. Așadar, supun votului Camerei.

Cine este pentru? (Vociferări în partea dreaptă cu privire la ordinea amendamentelor.Răspunsuri și discuții la masa prezidiului.)

Deci, conducerea societăților comerciale ...

Vă rog, președintele comisiei să prezinte textul acceptat.

Domnul Ioan Gavra:

Nu au rapoarte. După câte văd nu au rapoarte.

Domnul Valentin Adrian Iliescu:

Domnilor colegi,

Vă rugăm să vă dați votul la art. 7 alin. 4 cu amendamentul propus de comisie, înlocuirea sintagmei "cu consultarea" cu sintagmei "cu acordul". (Rumoare.)

Domnul Ioan Gavra:

La vot, pentru că este de acord și inițiatorul.

Domnul Vasile Lupu:

Supun votului dumneavoastră acest amendament.

Cine este pentru?

Voturi împotrivă?

Domnul Ioan Gavra:

2 voturi împotrivă.

Abțineri ...

Domnul Vasile Lupu:

Cu majoritate de voturi pentru, 5 voturi împotrivă și 3 abțineri ... (Vociferări în ambele părți.)

Domnul Ioan Gavra:

Da, domnilor, s-a numărat. Gata, e-n regulă, așa e!

Domnul Vasile Lupu:

Stimați colegi,

Care este problema, să reluăm votul?

Grupurile parlamentare din partea dreaptă:

Da.

Domnul Ioan Gavra:

Nu se poate relua. (Vociferări din partea dreaptă.)

Domnul Vasile Lupu:

Deci, este textul propus de comisie, nu?

Domnul Ioan Gavra:

Si acceptat de inițiator.

Domnul Vasile Lupu:

Și acceptat de comisie și de inițiator (Vociferări din partea dreaptă.)

Vreți să mai votați o dată? Este vorba de înlocuirea unui termen. (Vociferări, rumoare în partea dreaptă.)

Domnul Ioan Gavra:

S-a votat, da?

Domnul Vasile Lupu:

Cine este pentru? Exprimați-vă clar, votul. Mulțumesc.

Împotrivă?

Domnul Ioan Gavra:

Câți sunteți, domnilor, împotrivă?

Domnul Vasile Lupu:

Mulțumesc.

Abțineri? (Rumoare în partea dreaptă.)

Cu majoritate de voturi pentru, 30 de voturi împotrivă... (vociferări în partea dreaptă și aplauze în partea stângă)

Domnul Ioan Gavra:

Bravo, bine, așa e! (Aplauze și râsete din partea stângă.)

Domnul Vasile Lupu:

Textul a fost adoptat.

Mulțumesc.

Grupurile parlamentare din partea stângă:

Bravo! (Aplauze.)

Domnul Vasile Lupu:

Stimați colegi,

Art. 7, în integralitatea sa.

Cine este pentru?

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Domnul Ioan Gavra:

1 vot împotrivă și abțineri, să vedem. 8 abțineri.

Domnul Vasile Lupu:

Cu majoritate de voturi pentru, 1 vot împotrivă și 8 abțineri, textul art. 7 a fost adoptat.

Vă rog, păstrați liniștea în sală.

La art. 8. Dacă sunt intervenții din partea grupurilor parlamentare ... Vă rog, păstrați liniștea în sală. (Clopoțel!)

Domnul deputat Gaspar, autor de amendament, solicită cuvântul și îl are. Poftiți.

Domnul Acsinte Gaspar:

Domnule președinte,

La art. 8 consider că este necesar să se stabilească un termen în care "listele salariaților care au urmat să li se desfacă contractul individual de muncă" se aduc la cunoștința salariaților și a Direcțiilor Generale de Muncă și Protecție Socială județene și a Municipiului București, fără a prejudicia dispozițiile ce guvernează drepturile individuale referitoare la preavizarea de concediere.

De asemenea, l-aș ruga pe domnul ministru să ne spună dacă pentru cei care sunt disponibilizați urmează ca, pe durata preavizului prevăzut de lege sau de contractele negociate, să primească drepturile salariale prevăzute de lege.

Domnul Vasile Lupu:

Vă mulțumesc, domnule deputat.

Amendamentul nu a fost reținut de comisie. Aceasta susține textul inițiatorului. Domnul ministru este solicitat să răspundă la întrebare, dacă dorește. Nu.

Vă mulțumesc.

Supun votului dumneavoastră textul inițiatorului, acceptat de comisie, la art. 8.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Abțineri? 36.

Voturi împotrivă?

Cu majoritate de voturi pentru și 36 de abțineri, art. 8 a fost votat.

Suntem la cap. 2. Titlul cap. 2 "Măsuri active de protecție a persoanelor cărora li s-a desfăcut contractul individual de muncă ca urmare a concedierii lor colective". Comisia nu are amendamente și alte amendamente nu sunt. Ca atare, îl supun votului dumneavoastră.

Cine este pentru?

Abțineri?

Voturi împotrivă?

Unanimitate. Mulțumesc.

Art. 9. Vă rog, păstrați liniștea în sală.

La art. 9, domnul deputat Pambuccian autor de amendament, are cuvântul.

Domnul Varujan Pambuccian:

Am să vorbesc vis-á-vis de întregul capitol 2.

Stimați colegi,

Acest cap. 2, vă rog să-l citim cu mare atenție pentru că, după părerea mea, ne facem de râs dacă-l votăm. Eu cer eliminarea integrală a lui. De ce? Sigur, reforma ca să se realizeze are nevoie de instituții, dar acest capitol 2 propune un surogat hilar de instituții.

Domnul Vasile Lupu:

Domnule deputat, suntem la art. 9.

Domnul Varujan Pambuccian:

Știu. Vreau să vorbesc despre toate ...

Domnul Vasile Lupu:

Capitolul 2 este votat.

Domnul Varujan Pambuccian:

Nu, nu. Eu vreau să vorbesc despre întregul capitol 2, domnule președinte.

Partea stângă:

În cadrul dezbaterilor generale.

Domnul Varujan Pambuccian:

Nu, nu sunt dezbateri generale, este un amendament pe care l-am depus.

Domnul Ioan Gavra:

A avut un amendament pe acest punct.

Domnul Varujan Pambuccian:

Iată, se vorbește așa, de un Comitet național pentru coordonarea măsurilor active pentru combaterea șomajului. Ce face acest comitet? Analizează și evaluează, stabilește priorități, coordonează - aici este foarte frumos - activitatea comitetelor județene de coordonare, care comitete județene de coordonare analizează, identifică și evaluează și controlează. În spatele acestui organism există un lucru foarte solid. Există "grupul de intervenție rapidă", de parcă am avea o Bosnia muncii în fața noastră. Toată această poveste, toată această construcție nu ar fi ... Eu nu discut, nici constituționalitate, probabil că o să se discute aici, multe lucruri legate de tripartitism, de constituționalitate, dar eu consider că e vorba de o instituție, de un organism inutil care grevează pe bugetul fondului pentru plata ajutorului de șomaj și cred că ne facem de râs dacă votăm așa ceva. Cred că locul este, mai degrabă, al acestui capitol în Academia Cațavencu decât în Monitorul Oficial.

Vă mulțumesc. (Râsete din partea dreaptă.)

Domnul Vasile Lupu:

Al acestui capitol, înțeleg.

Mulțumesc, domnule deputat.

Deci, ați cerut eliminarea întregului capitol 2? Amendamentul nu a fost formulat, totuși, la comisie. Nu îl găsesc la raport. Președintele comisiei a acceptat că a fost formulat.

Fiind vorba despre o propunere de eliminare, o supun votului. (Proteste din partea stângă.)

Domnule deputat, este posibil. Deci, dacă se elimină tot capitolul nu mai discutăm articolele. Acesta este amendamentul propus la comisie. Dumneavoastră puteți să votați sau să nu votați.

Domnul Ioan Gavra:

Să trecem la vot.

Domnul Vasile Lupu:

Deci, propunerea domnului deputat Pambuccian nu a fost acceptată de comisie, dar aceasta a păstrat în mare parte textul inițiatorului. Fiind o propunere de eliminare, o supun votului dumneavoastră.

Cine este pentru? 62 voturi pentru eliminare este insuficient. Mulțumesc.

Doamna Viorica Afrăsinei:

Opoziția e constructivă. Unde e lege, e lege!

Domnul Ioan Bivolaru:

Opoziția conclucrează cu puterea.

Domnul Vasile Lupu:

Stimați colegi,

Atunci trecem la dezbaterea pe articole. Vă rog, păstrați liniștea! La art. 9 există un amendament respins de comisie, care păstrează textul inițiatorului. Supun votului dumneavoastră textul comisiei și al inițiatorului.

Cine este pentru?

Voturi împotrivă? 2.

Abțineri? 22.

Cu majoritate de voturi pentru, 2 împotrivă și 32 de abțineri, textul art. 9 a trecut.

Suntem la art. 10. Comisia propune la pct. 9 următorul ... Numai o clipă, îmi cer iertare, comisia nu are nici un amendament la art. 10.

Supun votului dumneavoastră textul art. 10, al inițiatorului, acceptat de comisie.

Cine este pentru?

Abțineri?

Voturi împotrivă?

Cu majoritate de voturi pentru și 15 abțineri, textul a trecut.

La art. 11, comisia vine cu un amendament. Îl supun votului dumneavoastră.

Domnul Ioan Gavra:

Domnul Gaspar are un amendament.

Domnul Vasile Lupu:

Da, domnule deputat Gaspar, aveți cuvântul.

Domnul Acsinte Gaspar:

Domnule președinte,

În cadrul acestui amendament, la art. 11, recomandam două lucruri. În primul rând, consider că este necesar a se stabili, prin lege, numărul de membri ai Comitetului Național de Coordonare a Măsurilor Active de Combatere a Șomajului, urmând ca, în ceea ce privește componența acestui consiliu, să fie aprobată prin hotărâre a Guvernului. Problema este dacă aprobarea componenței - prin hotărâre a Guvernului - să fie o aprobare nominală sau să fie o aprobare pe cele trei structuri: sindicate, patronate, Guvern.

Domnul Vasile Lupu:

Da, vă mulțumesc.

Deci, într-adevăr, domnul Gaspar are amendamentul formulat la comisie ...

Domnul Acsinte Gaspar:

Vă rog să observați că numai prima parte a amendamentului a fost tratată, partea a doua - referitoare la numărul de membri care să compună acest Comitet Național, nu a mai fost preluată.

Domnul Vasile Lupu:

Ați prezentat-o? Comisia acceptă partea a doua a amendamentului? Nu. Ca atare, supun textul comisiei votului dumneavoastră - de la art. 11, poz. 4 din raport.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Abțineri?

Voturi împotrivă?

Cu majoritate de voturi pentru și 20 de abțineri a fost acceptat textul comisiei pentru art. 11.

La art. 12, comisia are un amendament din partea deputaților - nu identific amendamente în varianta raportului ce-l am în față. De aceea, supun votului amendamentul comisiei.

Cine este pentru?

Abțineri?

Voturi împotrivă?

Cu majoritate de voturi pentru și 4 abțineri, art. 12 a fost adoptat.

Stimați colegi,

După ceasul meu, cele două ore au trecut, nu? ( Vociferări, discuții la masa prezidiului.)

Stimați colegi,

Continuăm dezbaterea. Da, într-adevăr, am început cu alte texte, nu cu acest text și obiecțiunile din sală sunt întemeiate.

Stimați colegi,

Art. 13, amendat de domnul deputat Gaspar. Are cuvântul.

Domnul Acsinte Gaspar:

Domnule președinte,

Art. 13 sună cam în felul următor: Ministerul Muncii și Protecției Sociale va constitui Grupul de intervenție rapidă, format, în principal, din specialiști în probleme de forță de muncă și șomaj, la nivel central și local ș.a.m.d. Denumirea aceasta de Grupul de intervenție rapidă, mă duce la gândul că ne găsim fie la un grup de intervenție a Poliției, a Armatei sau nu știu cui, dar în nici un caz ... Este o structură care nu-și găsește, absolut, locul într-o astfel de lege. Cel mult, dacă doriți, atribuțiile pe care ar urma să le îndeplinească acest Grup de intervenție rapidă să le treceți în cadrul unor secțiuni din cadrul Comitetului Național, prevăzut la art. 11. Scăpăm și de o denumire care, pur și simplu, creează un blam pentru noi.

Domnul Vasile Lupu:

Vă mulțumesc, domnule deputat.

Amendamentul nu a fost acceptat de comisie, așadar supun art. 13 - în varianta inițiatorului acceptată de comisie.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Abțineri? 36.

Voturi împotrivă? 4 voturi împotrivă.

Cu 36 de abțineri, 4 voturi împotrivă, majoritate pentru. Textul este adoptat.

Trecem la art. 14 unde avem amendamentele comisiei pentru literele b), c) și e). Domnul Gaspar, de asemenea, a formulat un amendament și solicită cuvântul.

Domnul Acsinte Gaspar:

Domnule președinte,

La art. 14 se spune "Comitetul Național de Coordonare a Măsurilor Active de Combatere a Șomajului are următoarele activități principale:" De regulă, totdeauna când este vorba de un organism, ori i se spune că "îndeplinește în principal următoarele activități", sau "desfășoară următoarele activități". Nicidecum să îi spunem că are următoarele activități. Deci propun ca să se treacă: "Comitetul Național de Coordonare a Măsurilor Active de Combaterea Șomajului îndeplinește, în principal, următoarele activități:".

Domnul Vasile Lupu:

Da, vă mulțumesc.

Amendamentul nu a fost reținut de comisie.

Domnul Ioan Gavra:

Aveți vreun punct de vedere, comisia?

Domnul Acsinte Gaspar:

Comisia nu a tratat deloc amendamentul.

Domnul Vasile Lupu:

Supun votului dumneavoastră art. 14, literele b), c) și e) din raportul comisiei. (Comentarii în partea stângă.)

Domnule deputat Gaspar, dacă nu l-a acceptat comisia nu-l pot supune votului, cunoașteți foarte bine.

Domnul Valentin Adrian Iliescu:

Domnule deputat,

Amendamentul dumneavoastră a fost discutat la comisie. Din păcate, cu majoritate de voturi, a fost respins.

V-am explicat, datorită timpului foarte scurt pe care l-am avut la dispoziție - cele 6 ore pentru o ordonanță cu 28 de articole - unele dintre amendamentele dumneavoastră nu au fost reținute, nici măcar ca și amendamente respinse.

Îmi cer scuze.

Domnul Vasile Lupu:

Vă mulțumesc.

Deci supun votului dumneavoastră art.14, cu amendamentul comisiei pentru lit. b), c) și e).

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă? 2 voturi împotrivă.

Abțineri?

Cu majoritate de voturi pentru, 2 voturi împotrivă și 10 abțineri, textul fost adoptat, așa cum a fost modificat prin raportul comisiei.

Supun, acum, textul art.14, în integralitatea sa.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Cu majoritate de voturi pentru, 10 abțineri, textul a fost adoptat.

Stimați colegi,

Fac apel la înțelegerea dumneavoastră, în special la înțelegerea autorilor amendamentelor, să fim cât mai expeditivi, să terminăm acest text în această seară.

Noi, mâine, ne vom întruni în plenul Camerelor reunite și, deci, textul ar urma să fie dezbătut abia săptămâna viitoare, când soarta îi va fi cam aceeași.

Eu propun să trecem la art.15, amendat de comisie și îl supun votului dumneavoastră în varianta raportului comisiei.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Cu majoritate de voturi pentru, 3 abțineri și 1 împotrivă, textul articolului a fost adoptat.

Art.16 nu a fost modificat de comisie. Îl supun votului dumneavoastră.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri? 3 abțineri.

Adoptat.

Textul art.17, de asemenea, nu a fost modificat de comisie.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Cu majoritate de voturi pentru și 6 abțineri, textul a fost adoptat.

Suntem, acum, la art.18.

Comisia propune modificarea de la poz.8.

Supun votului dumneavoastră amendamentul comisiei, acceptat și de inițiator.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Cu majoritate de voturi pentru, 4 voturi împotrivă și 7 abțineri, textul a fost adoptat.

Cap.III - Plățile compensatorii.

Supun votului dumneavoastră titlul.

Cine este pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Adoptat.

Art.19 nu este modificat de comisie.

Cine este pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Adoptat.

Art.20, la alin.1, a fost modificat, pentru lit.d), în raportul comisiei.

Sunt și amendamente.

Dacă autorii amendamentelor insistă - și eu îi rog să nu insiste, dar trebuie să accept solicitarea dumnealor - au cuvântul.

Domnul Marian Sârbu:

Am rugat să-mi susțin acest amendament, pentru că este un alineat foarte important.

După cum observați, inițiatorul, Ministerul Muncii, ne propune o sumă compensatorie, care reprezintă 12 salarii, pentru anumite categorii și de 6, 9 și, respectiv, 12 salarii pentru diferite categorii de disponibilizați.

Propunerea mea a fost aceea de introducere a unui alineat nou, lit.d), prin care să se dubleze aceste sume compensatorii pentru persoanele care au depășit vârsta de 55 de ani bărbații și 50 de ani femeile.

Să vă spun foarte pe scurt ce a stat la baza acestei propuneri a mea. Este vorba, fără discuție, de faptul că cei care au depășit o anumită vârstă sunt, dacă nu imposibil, cel puțin extrem de greu de a fi reintroduși pe piața muncii. Din acest punct de vedere, am solicitat ca această măsură compensatorie să fie prelungită până la un moment în care ei pot beneficia de măsuri de prepensionare. Este, cred, logic, corect și, dacă vreți, o măsură de echitate, pentru ca de un om care a depășit vârsta de 55 de ani, care este bărbat, și o femeie care a depășit vârsta de 50 de ani și cărora li se spune - "de astăzi, datorită restructurării, nu mai am nevoie de tine", să avem o cât mai mare grijă. Din acest motiv, știu că există și sumele necesare pentru această măsură...

Domnul Vasile Lupu:

Ați depășit timpul. Vă mulțumesc.

Domnul Marian Sârbu:

...și vă rog să aprobați amendamentul.

Vă mulțumesc.

Domnul Vasile Lupu:

Domnul Buzatu.

Domnul Dumitru Buzatu:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Filozofia alin.2 de la art.20 este foarte simplă. Există anumite regiuni, în țară, în care concedierile colective au consecințe mult mai grave decât în altele, datorită condițiilor specifice. Pentru acest lucru, Guvernul a propus, inițiatorul a propus ca suma aceasta să fie majorată "cu cel mult 3 salarii". Eu consider că exprimarea aceasta este improprie și poate deveni un factor de risc în ceea ce privește o apreciere subiectivă a persoanelor care urmează să beneficieze de aceste sume - cel mult 3 salarii. Cel mult 3 salarii poate să fie și nici un salariu, în anumite cazuri, dacă se apreciază aceasta de către cei care acordă aceste sume. Condițiile în care se acordă sunt stabilite, dar rămâne, totuși, această exprimare destul de îndoielnică și eu propun să se folosească "se majorează cu 3 salarii acolo unde există următoarele situații"... De exemplu se spune: "beneficiarul are domiciliul într-o zonă geografică cu un nivel al ratei șomajului de cel puțin 12%". Păi, dacă îndeplinește condiția de a avea domiciliul într-o asemenea regiune, de ce să primească "cel mult 3 salarii"? Să primească cele 3 salarii. Este o sumă care i se acordă datorită condițiilor dificile....

Domnul Vasile Lupu:

Da, vă mulțumesc, domnule deputat...

Domnul Dumitru Buzatu:

Numai o clipă, domnule președinte.

Domnul Vasile Lupu:

Ați depășit timpul!

Domnul Dumitru Buzatu:

Pentru că a fost foarte simplu ca, în două luni, să se ridice rata șomajului cu 1%, și eu cred că dacă Guvernul se va grăbi nu va fi mare lucru ca, în doi ani de zile, s-o ridice la 15%, pentru a putea să acorde aceste compensații bănești și celorlalți.

Domnul Vasile Lupu:

Vă mulțumesc.

Amendamentele prezentate...

Aveți amendament?

Domnul Mihail Ioniță:

Nu. Procedură.

Domnul Vasile Lupu:

Procedură. Poftiți.

Domnul Gabriel Mihail Ioniță:

Aș vrea să aud și punctul de vedere al inițiatorului la amendamentele admise de comisie, iar aici, unde este vorba de bani, vreau să aud punctul de vedere al Comisiei pentru buget, finanțe.

Domnul Vasile Lupu:

Da. Vă mulțumesc, domnule deputat.

Deci amendamentele propuse au fost respinse de comisie.

Domnul ministru solicită cuvântul pentru amendamentul comisiei de la lit.d).

Aveți cuvântul, domnule ministru.

Domnul Alexandru Athanasiu:

Vreau să fac o precizare, dintr-un început. Nu am răspuns la amendamentele respinse, pentru că, potrivit procedurii, chiar dacă cap.II intră în analogia "Academiei Cațavencu", totuși, este și mai ridicol să dezbați inexistentul procedural. Pentru noi, ele nu există, atâta vreme cât comisia nu le-a avut în vedere. Deci nu aveam de ce să răspund.

În legătură, însă, cu acest amendament, întrucât el a fost susținut de comisie, răspunsurile sunt următoarele. În legătură cu aceste 3 salarii sau sume corespunzătoare la 3 salarii medii nete, vreau să spun colegului Buzatu sau fostului coleg Buzatu, de Parlament, ca să fiu foarte exact, că există posibilitatea ca acele trei ipoteze vizate de lege să fie întrunite în persoana aceluiași beneficiar. Adică el poate fi dintr-o zonă cu o rată a șomajului de 12%, poate exercita o profesie de strictă specialitate și, de asemenea, zona respectivă să fie o zonă monoindustrială. Deci iată că este posibil ca toate acele trei criterii să se întrunească în persoana aceluiași beneficiar și atunci formularea "până la cel mult 3 salarii" va ține seama de o asemenea ipoteză. Prin hotărârea de Guvern, vom avea în vedere asemenea criterii de cuantificare, deci nu neapărat 3 salarii, pentru că rata șomajului este exact 12%. Poate este și o persoană care locuiește într-o zonă care nu numai că are o rată a șomajului înaltă, dar este și o zonă monoindustrială și atunci se justifică, poate, să primească 3 salarii, cum nu se justifică la o altă persoană care este într-o zonă cu o rată a șomajului înaltă, dar nu este o zonă monoindustrială, iar ea nu exercită o profesie de strictă specialitate.

Lăsați-ne, deci, ca prin hotărârea de Guvern să cumpănim exact cât mai diverse situații, pentru a aplica cât mai echitabil această măsură.

Cât privește celălalt amendament, legat de vârstă, sigur că este mai greu să te angajezi la o vârstă mai înaintată, dar reamintesc domnului Sârbu că există o lege din 1995, Legea nr.2, care permite pensionarea anticipată cu reducerea până la 5 ani a vârstei de pensionare, la cerere. Deci care permite bărbaților să se pensioneze la 55 de ani și femeilor la 50 de ani.

Nu aș vrea să creăm un beneficiu suplimentar și să apăsăm, cu atât mai mult, asupra securității financiare a fondului de șomaj.

Acestea au fost argumentele pentru care inițiatorul nu-și însușește punctul de vedere exprimat de comisie prin raport și nu vă recomandă acest vot, care ar îngreuna foarte mult situația financiară și a fondului de șomaj, cum ar îngreuna-o, desigur, și în alte situații de acest tip.

Domnul Petru Șteolea (din bancă):

Dar a oamenilor nu ar îngreuna-o?!

Domnul Vasile Lupu:

Da, vă mulțumesc, domnule ministru.

Vorbiți în numele comisiei?

Aveți cuvântul, dar vă rog să nu depășiți cele 2 minute. Deja am depășit timpul afectat dezbaterilor.

Cu acest articol, vom încheia.

Domnul Valentin Adrian Iliescu:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

În calitate de președinte al Comisiei de muncă și protecție socială, încerc, de cele mai multe ori, să găsesc o soluție de compromis între măsurile propuse de inițiatori și de o parte dintre colegii de comisie, indiferent că sunt din majoritate sau din opoziție. Evident că nu pot să fac abstracție și de calitatea de membru al Grupului parlamentar PUNR, dar înainte de orice sau la început, voi exprima punctul de vedere al comisiei.

S-a spus aici și insist asupra aspectului că femeile de peste 50 de ani și bărbații de peste 55 au șanse minime și chiar deloc să se mai angajeze într-un loc de muncă, motiv pentru care comisia a acceptat și vă rog să luați și dumneavoastră în vedere și să susțineți acest punct de vedere al comisiei, existând un excedent la fondul bugetului pentru plata ajutorului de șomaj, acordarea a încă 3 salarii în plus pentru femeile care au depășit 50 de ani și bărbații 55 de ani. În plus, au mai fost două amendamente formulate de colegii din comisie și care au fost susținute inclusiv de subsemnatul, chiar dacă nu au întrunit majoritatea în comisie, respectiv dublarea sumei celor 6 salarii, 9 sau 12 salarii, în funcție de vechimea în muncă, pentru femeile care au depășit 50 de ani și bărbații 55 și, de asemenea, cum spunea domnul deputat Buzatu, pentru cei care își desfășoară activitatea în zone cu posibilități mai reduse de angajare, să se meargă pe limita maximă de 3 salarii în plus.

Domnul Vasile Lupu:

Da, vă mulțumesc, domnule președinte.

Domnul Adrian Valentin Iliescu:

Deci, vă rog, domnule președinte, să supuneți toate amendamentele, inclusiv amendamentul acceptat de comisie.

Domnul Vasile Lupu:

Domnule președinte, nu pot supune votului plenului, decât amendamentul acceptat de comisie. Amendamentele neacceptate nu se supun, potrivit procedurii de urgență. Și, deci, aici aveți amendamentul acceptat de comisie, neagreat de inițiator, care insistă pentru păstrarea textului din ordonanță.

Domnul Ioan Bivolaru (din bancă):

Ați inventat un nou Regulament!

Din partea stângă a sălii:

Nu este adevărat!

Domnul Vasile Lupu:

Cu ce am greșit, domnule președinte?

(Rumoare)

Luați și Regulamentul în mână, vă rog, ca să nu pierdeți timpul. Luați Regulamentul.

Domnul Adrian Valentin Iliescu:

Domnule președinte,

Vreau să vă reamintesc că ați supus, până acum, cel puțin 20 de amendamente care s-au găsit în lista de amendamente respinse. Gândiți-vă că judecăm soarta și acele drepturi care sunt insignifiante, pentru o categorie aflată la limită. Știți ce înseamnă 6 salarii?!

Domnul Vasile Lupu:

Domnule președinte, le-am supus discuției.

Domnul Adrian Valentin Iliescu:

Vă rog frumos să supuneți la vot și amendamentele respinse. Este corect, este regulamentar.

Domnul Vasile Lupu:

Nu este regulamentar, domnule președinte.

Luați Regulamentul și citiți-mi textul.

Supun votului dumneavoastră textul comisiei neagrat de inițiator.

Cine este pentru? Numărați voturile, vă rog.

74 de voturi pentru, insuficient.

Domnul Marțian Dan (din bancă):

Numărați și voturile împotrivă!

Domnul Vasile Lupu:

Supun votului dumneavoastră textul inițiatorului.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

(Vociferări în partea stângă)

Cvorumul l-am numărat adineauri, numărăm voturile împotrivă.

Stimați colegi,

Cvorumul se invocă de un grup parlamentar, prin liderul său. Nu l-a invocat nimeni.

Domnul Petru Șteolea (din bancă):

Înainte le-ați numărat!

Domnul Vasile Lupu:

Numărați voturile împotrivă.

36 voturi împotrivă.

Abțineri?

Cu majoritate de voturi, 36 de voturi împotrivă, și 8 abțineri, textul art.20 a fost votat în varianta inițiatorului.

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București miercuri, 23 ianuarie 2019, 19:44
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro