Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Proceduri parlamentare > Dezbateri > Calendar 1996 > 01-04-1996

Ședința Camerei Deputaților din 1 aprilie 1996

  1   Adoptarea programului de lucru pentru săptămâna 1-4 aprilie 1996
  2   Instituirea comisiei de mediere pentru soluționarea textelor adoptate în redactări diferite de către Camera Deputaților și Senat la proiectul de Lege privind unele măsuri necesare pentru desfășurarea companiei agricole din primăvara anului 1996.
  3   Informare cu privire la inițiativele legislative înregistrate la Camera Deputaților și care urmează să fie avizate de comisiile permanente:
  Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Croația privind transporturile maritime, semnat la Zagreb la 8 iunie 1994, primit de le Guvern.
  Propunerea legislativă privind reînființarea comunei Saravale din județul Timiș, inițiată de domnul deputat Vasile Popovici.
  Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Codului Penal, adoptat de Senat în ședința din ziua de 18 martie 1996.
  Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr. 1/1991 privind protecția socială a șomerilor și reintegrarea lor profesională, inițiată de doamna deputat Smaranda Dobrescu.
  Propunerea legislativă pentru modificarea Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinate ori constituite în prizonieri, inițiată de domnul deputat Teodor Vintilescu.
  Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Slovenia privind promovarea și protejarea reciprocă a investițiilor, semnat la Lubliana la 24 ianuarie 1996, primit de la Guvern.
  4   Dezbaterea proiectului de Lege pentru ratificarea Acordului privind statutul forțelor între statele părți la Tratatul Atlanticului de Nord și celelalte state participante la Parteneriatul pentru Pace și Protocolul adițional, încheiate la Bruxelles la 19 iunie 1995
  5   Dezbaterea raportului comisiei de mediere la Legea de modificare a Legii nr. 69
  6   Răspunsuri ale membrilor Guvernului la întrebările și interpelările adresate de deputați.
  7   Întrebări și interpelări adresate Guvernului