Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Proceduri parlamentare > Dezbateri > Calendar 2006 > 29-11-2006

Ședința Camerei Deputaților din 29 noiembrie 2006

  1   Informare privind distribuirea unor documente la casetele deputaților, potrivit prevederilor art.94 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat.
  2   Dezbaterea Propunerii legislative privind înființarea comunei Otelec prin reorganizarea comunei Uivar, județul Timiș (rămasă pentru votul final).
  3   Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii 128/1997 privind Statutul personalului didactic (rămasă pentru votul final).
  4   Dezbaterea Propunerii legislative privind schimbarea denumirii Județului Argeș cu reședință în municipiul Pitești, în Argeș Muscel (rămasă pentru votul final).
  5   Proiectul de Lege pentru abrogarea unor reglementări prin care sunt acordate scutiri sau exonerări de la plata taxelor vamale a unor bunuri (amânarea dezbaterilor).
  6   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Bulgaria privind regimul frontierei de stat româno-bulgare, colaborarea și asistența mutuală în probleme de frontieră, semnat la București la data de 28 august 2006 (rămas pentru votul final).
  7   Dezbateri asupra Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.47/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr.293/2004 privind Statutul funcționarilor publici din Administrația Națională a Penitenciarelor (retrimis comisiei).
  8   Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea plății cotizației anuale pentru anul 2007, ce decurge din calitatea României de stat-participant la Acordul multilateral de bază privind transportul internațional pentru dezvoltarea Coridorului Europa-Caucaz-Asia, semnat la Baku la 8 septembrie 1998 (rămas pentru votul final).
  9   Dezbaterea Propunerii legislative privind înființarea Autorității Naționale pentru Turism, în subordinea Guvernului României (rămasă pentru votul final).
  10   Reexaminarea, la cererea Președintelui României, a Legii pentru modificarea și completarea Legii învățământului nr.84/1995, republicată (rămasă pentru votul final).
  11   Reexaminarea, la cererea Președintelui României, a Legii pentru completarea art.129 din Legea nr.128/1997 privind Statutul personalului didactic (rămasă pentru votul final).
  12   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea alin.(3) al art.II din Ordonanța Guvernului nr.33/1996 pentru îmbunătățirea regimului de impunere și de utilizare a taxelor consulare încasate, în străinătate, de către reprezentanțele diplomatice ale României (rămas pentru votul final).
  13   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.36/2006 privind instituirea prețurilor locale de referință pentru energia termică furnizată populației prin sisteme centralizate (rămas pentru votul final).
  14   Dezbateri asupra Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.148/2005 privind susținerea familiei în vederea creșterii copilului (retrimis comisiei).
  15   Supunerea la votul final:
   15.1  Propunerea legislativă pentru înființarea comunei Otelec, județul Timiș, prin reorganizarea comunei Uivar (adoptată);
   15.2  Propunerea legislativă pentru modificarea Legii 128/1997 privind Statutul personalului didactic (adoptată);
   15.3  Propunerea legislativă privind schimbarea denumirii Județului Argeș cu reședință în municipiul Pitești, în Argeș Muscel (respinsă);
   15.4  Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Bulgaria privind regimul frontierei de stat româno-bulgare, colaborarea și asistența mutuală în probleme de frontieră, semnat la București la data de 28 august 2006 (adoptat);
   15.5  Proiectul de Lege privind aprobarea plății cotizației anuale pentru anul 2007, ce decurge din calitatea României de stat-participant la Acordul multilateral de bază privind transportul internațional pentru dezvoltarea Coridorului Europa-Caucaz-Asia, semnat la Baku la 8 septembrie 1998 (adoptat);
   15.6  Propunerea legislativă privind înființarea Autorității Naționale pentru Turism în subordinea Guvernului României (adoptată);
   15.7  Reexaminarea, la cererea Președintelui României, a Legii pentru modificarea și completarea Legii învățământului nr.84/1995 (respins raportul comisiei);
   15.8  Reexaminarea, la cererea Președintelui României, a Legii pentru completarea art.129 din Legea nr.128/1997 privind Statutul personalului didactic (respins raportul comisiei);
   15.9  Proiectul de Lege pentru modificarea alin.(3) al art.II din Ordonanța Guvernului nr.33/1996 pentru îmbunătățirea regimului de impunere și de utilizare a taxelor consulare încasate, în străinătate, de către reprezentanțele diplomatice ale României (adoptat);
   15.10  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.36/2006 privind instituirea prețurilor locale de referință pentru energia termică furnizată populației prin sisteme centralizate (adoptat.