Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Proceduri parlamentare > Dezbateri > Calendar 2007 > 26-03-2007

Ședința Camerei Deputaților din 26 martie 2007

  1   Informare privind distribuirea unor documente la casetele deputaților, potrivit prevederilor art.94 din Regulamentul Camerei Deputaților.
  2   Dezbateri procedurale asupra Propunerii legislative privind Programul Național "Un laptop pentru fiecare elev și pentru fiecare cadru didactic din România"
  3   Aprobarea cererii Comisiei de anchetă parlamentară pentru analiza activității Ministerului Economiei și Comerțului privind prelungirea termenului de depunere a raportului.
  4   Aprobarea cererii de demisie din calitatea de deputat a domnului Mihai Stănișoară.
  5   Aprobarea modificării componenței nominale a Comisiei pentru apărare, ordine publică și siguranță națională.
  6   Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.88/2006 pentru modificarea și completarea unor acte normative prin care se acordă drepturi sociale, precum și unele măsuri în domeniul cheltuielilor de personal (retrimis comisiei).
  7   Dezbaterea Propunerii legislative privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.75/2005 privind asigurarea calității educației aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.87/2006 (rămasă pentru votul final).
  8   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente (retrimis comisiei).
  9   Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.106/2006 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.19/2003 privind organizarea și funcționarea Corpului consilierilor de integrare (rămas pentru votul final).
  10   Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.120/2006 pentru modificarea art.5 alin.(6) din Ordonanța Guvernului nr.70/2002 privind administrarea unităților sanitare publice de interes județean și local (rămas pentru votul final).
  11   Dezbaterea Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.62/2006 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.115/2004 privind salarizarea și alte drepturi ale personalului contractual din unitățile sanitare publice din sectorul sanitar (rămas pentru votul final).
  12   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru completarea art.7 din Legea nr.182/2002 privind protecția informațiilor clasificate (rămas pentru votul final).
  13   Dezbaterea Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.22/2002 privind executarea obligațiilor de plată ale instituțiilor publice, stabilite prin titluri executorii (rămas pentru votul final).
  14   Dezbaterea Proiectul de Lege pentru abrogarea Legii nr.581/2004 privind certificatul suplimentar de protecție pentru medicamente și produse de uz fitosanitar (rămas pentru votul final).
  15   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.15/2002 privind introducerea tarifului de utilizare a rețelei de drumuri naționale din România; Proiectului de Lege privind modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.51/2004 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.15/2002 privind introducerea tarifului de utilizare a rețelei de drumuri naționale din România. (rămase pentru votul final).
  16   Primirea de răspunsuri la interpelările adresate primului-ministru și membrilor Guvernului:
   16.1  Grigore Crăciunescu
   16.2  Mircia Giurgiu
   16.3  Nicolae Popa
  17   Prezentarea pe scurt de către deputați a interpelărilor adresate membrilor Guvernului:
   17.1  Aledin Amet
   17.2  Andrian-Sirojea Mihei
   17.3  Florin Iordache
   17.4  Ștefan Baban
   17.5  Adrian Moisoiu
   17.6  Petru Tărniceru
   17.7  Alecsandru Știucă
   17.8  Mihai Dumitriu
   17.9  Mircia Giurgiu