Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Proceduri parlamentare > Dezbateri > Calendar 2007 > 17-04-2007

Ședința Senatului din 17 aprilie 2007

  1   Aprobarea ordinii de zi și a programului de lucru
  2   Continuarea dezbaterilor și respingerea Proiectului de lege privind controlul și conduita personalului cu atribuții de control.
  3   Dezbaterea și respingerea Propunerii legislative privind modificarea și completarea Legii nr.38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere.
  4   Respingerea Propunerii legislative privind Legea camerelor de comerț și industrie din România.
  5   Respingerea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr. 346 din 14 iulie 2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii.
  6   Respingerea Propunerii legislative privind vânzarea de către Societatea Feroviară de Turism "S.F.T. - C.F.R." actualilor chiriași a locuințelor de serviciu.
  7   Respingerea Propunerii legislative privind modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal.
  8   Dezbaterea și adoptarea Propunerea legislative pentru modificarea și completarea Legii nr. 125 din 12 mai 2005 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 115/2004 privind salarizarea și alte drepturi ale personalului contractual din unitățile sanitare publice din sectorul sanitar.
  9   Dezbaterea și respingerea Propunerii legislative pentru completarea Ordonanței Guvernului nr. 2/2006 privind reglementarea drepturilor salariale și a altor drepturi ale funcționarilor publici.
  10   Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr. 578/2004 privind acordarea unui ajutor lunar pentru soțul supraviețuitor (retrimiterea pentru raport suplimentar la Comisia pentru muncă, familie și protecție socială).
  11   Dezbaterea și adoptarea Propunerii legislative pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945, din motive etnice.
  12   Dezbaterea și adoptarea Proiectului de lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 11/2007 privind creșterile salariale ce se vor acorda în anul 2007 personalului didactic din învățământ, salarizat potrivit Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic.
  13   Respingerea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr. 376/2004 privind bursele private.
  14   Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea Legii nr. 90/2003 privind vânzarea spațiilor aflate în proprietatea privată a statului sau a unităților administrativ-teritoriale, destinate sediilor partidelor politice (votul pe raport și votul pe lege se vor da în ședința de luni, 23 aprilie a.c.)
  15   Dezbaterea Propunerii legislative privind organizarea, funcționarea și finanțarea Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Șișești (votul pe raport și votul pe lege se vor da în ședința de luni, 23 aprilie a.c.)
  16   Continuarea dezbaterilor asupra Proiectului de lege privind practica elevilor și studenților (votul pe raport și votul pe lege se vor da în ședința de luni, 23 aprilie a.c.)
  17   Dezbaterea Proiectului de lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 102/2006 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calității educației (votul pe lege se va da în ședința de luni, 23 aprilie a.c.)
  18   Continuarea dezbaterilor asupra Propunerii legislative pentru completarea art. 10 alin. 4 din Legea învățământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările și completările ulterioare (votul pe raport și votul pe lege se vor da în ședința de luni, 23 aprilie a.c.)
  19   Dezbaterea Proiectului de lege pentru modificarea art. 154 alin. (5) din Legea învățământului nr. 84/1995 republicată, cu modificările și completările ulterioare (votul pe lege se va da în ședința de luni, 23 aprilie a.c.)
  20   Dezbaterea Proiectului de lege pentru modificarea art. 176 din Legea învățământului nr. 84/1995 (votul pe amendamentele respinse, votul pe raport și votul pe lege se vor da în ședința de luni, 23 aprilie a.c.)
  21   Dezbaterea Propunerii legislative pentru completarea articolelor 8 (alin. 1 și 2) și 119 (alin. 1) ale Legii învățământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările și completările ulterioare (votul pe raport și votul pe lege se vor da în ședința de luni, 23 aprilie a.c.)
  22   Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr. 84 din 24 iulie 1995 - Legea învățământului (votul pe raport și votul pe lege se vor da în ședința de luni, 23 aprilie a.c.)
  23   Dezbaterea Proiectului de lege pentru modificarea alin.(1) al art.158 din Legea învățământului nr. 84/1995 (votul pe raport și votul pe lege se vor da în ședința de luni, 23 aprilie a.c.)
  24   Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr. 354/2004 pentru modificarea și completarea Legii învățământului nr. 84/1995 (votul pe raport și votul pe lege se vor da în ședința de luni, 23 aprilie a.c.)
  25   Dezbaterea Proiectului de lege pentru completarea art. 44 din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic (votul pe lege se va da în ședința de luni, 23 aprilie a.c.)
  26   Dezbaterea Proiectului de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic (votul pe lege se va da în ședința de luni, 23 aprilie a.c.)
  27   Dezbaterea Proiectului de lege pentru modificarea alin. (2) al art. 108 din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic. (votul pe raport și votul pe lege se vor da în ședința de luni, 23 aprilie a.c.)
  28   Dezbaterea Propunerii legislative privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 55/2005 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 68/2004 privind unele măsuri în domeniul învățământului, aprobată prin Legea nr. 365/2005 (votul pe raport și votul pe lege se vor da în ședința de luni, 23 aprilie a.c.)