Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of March 30, 2021
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.47/09-04-2021

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
25-11-2021
25-11-2021 (joint)
24-11-2021 (joint)
23-11-2021
22-11-2021
15-11-2021 (joint)
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2021 > 30-03-2021 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of March 30, 2021

  1   Aprobarea suplimentării ordinii de zi.
  2   Dezbaterea Proiectului de Hotărâre privind modificarea și completarea Regulamentului Camerei Deputaților (PHCD 45/2021) (rămas pentru votul final).
  3   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru înființarea Centrului Muzeal al Locomotivelor în municipiul Iași (PL-x 168/2020) (rămas pentru votul final).
  4   Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată (Pl-x 632/2018) (retrimisă comisiilor).
  5   Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr. 126/1995 privind regimul materiilor explozive și pentru completarea Legii poliției locale nr. 155/2010 (Pl-x 264/2020) (rămasă pentru votul final).
  6   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea Anexei nr. 3 din Legea nr. 43/2014 privind protecția animalelor utilizate în scopuri științifice (PL-x 173/2020) (rămas pentru votul final).
  7   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru participarea României la majorarea asimetrică de capital a Băncii Europene de Investiții în conformitate cu Decizia (UE) 2019/1255 a Consiliului din 18 iulie 2019 de modificare a Protocolului nr. 5 privind Statutul Băncii Europene de Investiții (PL-x 679/2020) (rămas pentru votul final).
  8   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru completarea art. 5 din Legea nr. 35/2007 privind creșterea siguranței în unitățile de învățământ (PL-x 472/2020) (rămas pentru votul final).
  9   Reexaminarea Legii pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificați în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2019, ca urmare a Deciziei Curții Constituționale nr. 128 din 6 martie 2019, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 189 din 8 martie 2019 (PL-x 45/2019) (rămasă pentru votul final).
  10   Reexaminarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 85/2016 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul și acvacultura, ca urmare a Deciziei Curții Constituționale nr. 383 din 29 mai 2019, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 549 din 4 iulie 2019 (PL-x 132/2017/2019) (rămasă pentru votul final).
  11   Reexaminarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 105/2017 pentru modificarea art. 23 alin. (1) lit. c) din Legea vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr. 407/2006, ca urmare a Deciziei Curții Constituționale nr. 76 din 30 ianuarie 2019, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 217 din 20 martie 2019 (PL-x 126/2018/2019) (rămasă pentru votul final).
  12   Reexaminarea Legii pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 74/2013 privind unele măsuri pentru îmbunătățirea și reorganizarea activității Agenției Naționale de Administrare Fiscală, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, ca urmare a Deciziei Curții Constituționale nr. 331 din 21 mai 2019, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 493 din 18 iunie 2019 (PL-x 710/2018/2019) (rămasă pentru votul final).
  13   Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 1/1999 privind regimul stării de asediu și regimul stării de urgență (PL-x 277/2020) (rămas pentru votul final).
  14   Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/2016 pentru modificarea și completarea Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012 (PL-x 480/2016) (rămas pentru votul final).
  15   Dezbaterea Proiectului de Lege nr. 482/2016 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 38/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje (PL-x 482/2016) (rămas pentru votul final).
  16   Reexaminarea Legii pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul sănătății, ca urmare a Deciziei Curții Constituționale nr. 355 din 23 mai 2018, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 652 din 26 iulie 2018 (PL-x 45/2017/2018) (rămasă pentru votul final).
  17   Reexaminarea Legii pentru modificarea și completarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001 și pentru abrogarea art. 21 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, ca urmare a Deciziei Curții Constituționale nr. 581 din 20 septembrie 2018, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 883 din 19 octombrie 2018 (PL-x 339/2017/2018) (rămasă pentru votul final).
  18   Reexaminarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 94/1992 privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi, ca urmare a Deciziei Curții Constituționale nr. 646 din 16 octombrie 2018, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1087 din 21 decembrie 2018 (PL-x 442/2017/2019) (rămasă pentru votul final).
  19   Reexaminarea Legii pentru completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, ca urmare a Deciziei Curții Constituționale nr. 581 din 20 iulie 2016, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 737 din 22 septembrie 2016 (PL-x 542/2015/2016) (rămasă pentru votul final).
  20   Reexaminarea Legii privind înființarea Fondului Suveran de Dezvoltare și Investiții - S.A., precum și pentru modificarea unor acte normative, ca urmare a Deciziei Curții Constituționale nr. 531 din 18 iulie 2019, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 674 din 2 august 2019 (Pl-x 236/2018/2019) (rămasă pentru votul final).
  21   Reexaminarea, la cererea Președintelui României, a Legii privind statutul controlorului civil de trafic aerian din România (PL-x 844/2007/2009) (rămasă pentru votul final).
  22   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 338/2018 prin care a fost aprobată O.U.G. nr. 59/2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Naționale pentru Formare Profesională Inițială în Sistem Dual din România (PL-x 511/2019) (rămas pentru votul final).
  23   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea unor acte normative și stabilirea unor măsuri în domeniul administrației publice centrale (PL-x 202/2018) (rămas pentru votul final).
  24   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea art. 35 alin. (2) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România (PL-x 464/2018) (rămas pentru votul final).
  25   Dezbaterea Propunerii legislative pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului (Pl-x 53/2015) (rămasă pentru votul final).
  26   Dezbaterea Propunerii legislative pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului (Pl-x 190/2019) (rămasă pentru votul final).
  27   Dezbaterea Proiectului de Lege privind instituirea zilei de 10 august ca Ziua Unității Civice (PL-x 608/2019) (rămas pentru votul final).
  28   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru completarea art. 5 din Ordonanța Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituțiile publice (PL-x 342/2019) (rămas pentru votul final).
  29   Legea privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.105/2017 pentru modificarea art.23 alin.(1) lit. c) din Legea vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr.407/2006, reexaminată ca urmare a Deciziei Curții Constituționale nr.76 din 30 ianuarie 2019, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 217 din 20 martie 2019 (PL-x 126/2018/2019) (amânarea votului).
  30   Supunerea la votul final:
   30.1  Proiectul de Hotărâre privind modificarea art. 40 și a literei e) a art. 47 din Regulamentul Camerei Deputaților (PHCD 45/2021) (adoptat);
   30.2  Proiectul de Lege privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/2016 pentru modificarea și completarea Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012 (PL-x 480/2016) (adoptat);
   30.3  Proiectul de Lege privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 38/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje (PL-x 482/2016) (adoptat);
   30.4  Proiectul de Lege pentru înființarea Centrului Muzeal al Locomotivelor în municipiul Iași (PL-x 168/2020) (respins);
   30.5  Proiectul de Lege pentru modificarea Anexei nr. 3 din Legea nr. 43/2014 privind protecția animalelor utilizate în scopuri științifice (PL-x 173/2020) (respins);
   30.6  Proiectul de Lege pentru participarea României la majorarea asimetrică de capital a Băncii Europene de Investiții în conformitate cu Decizia (UE) 2019/1255 a Consiliului din 18 iulie 2019 de modificare a Protocolului nr. 5 privind Statutul Băncii Europene de Investiții (PL-x 679/2020) (respins);
   30.7  Proiectul de Lege pentru completarea art. 5 din Legea nr. 35/2007 privind creșterea siguranței în unitățile de învățământ (PL-x 472/2020) (respins);
   30.8  Legea pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificați în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2019, reexaminată ca urmare a Deciziei Curții Constituționale nr. 128 din 6 martie 2019, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 189 din 8 martie 2019 (PL-x 45/2019/08.04.2019) (respinsă);
   30.9  Legea pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 74/2013 privind unele măsuri pentru îmbunătățirea și reorganizarea activității Agenției Naționale de Administrare Fiscală, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, reexaminată ca urmare a Deciziei Curții Constituționale nr. 331 din 21 mai 2019, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 493 din 18 iunie 2019 (PL-x 710/2018/2019) (respinsă);
   30.10  Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 338/2018 prin care a fost aprobată O.U.G. nr. 59/2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Naționale pentru Formare Profesională Inițială în Sistem Dual din România (PL-x 511/2019) (respins);
   30.11  Propunerea legislativă pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului (Pl-x 53/2015) (respinsă);
   30.12  Propunerea legislativă pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului (Pl-x 190/2019) (respinsă);
   30.13  Proiectul de Lege privind instituirea zilei de 10 august ca Ziua Unității Civice (PL-x 608/2019) (respins);
   30.14  Proiectul de Lege pentru completarea art. 5 din Ordonanța Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituțiile publice (PL-x 342/2019) (respins);
   30.15  Legea privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 85/2016 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul și acvacultura, reexaminată ca urmare a Deciziei Curții Constituționale nr. 383 din 29 mai 2019, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 549 din 4 iulie 2019 (PL-x 132/2017/2019; adoptată Legea privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 85/2016 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul și acvacultura);
   30.16  Proiectul de Lege privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 1/1999 privind regimul stării de asediu și regimul stării de urgență (PL-x 277/2020) (adoptat);
   30.17  Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 126/1995 privind regimul materiilor explozive și pentru completarea Legii poliției locale nr.155/2010 (Pl-x 264/2020) (respinsă);
   30.18  Legea pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul sănătății, reexaminată ca urmare a Deciziei Curții Constituționale nr. 355 din 23 mai 2018, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 652 din 26 iulie 2018 (PL-x 45/2017/2018) (respinsă);
   30.19  Legea pentru modificarea și completarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001 și pentru abrogarea art. 21 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, reexaminată ca urmare a Deciziei Curții Constituționale nr. 581 din 20 septembrie 2018, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 883 din 19 octombrie 2018 (PL-x 339/2017/2018) (respinsă);
   30.20  Legea pentru modificarea și completarea Legii nr. 94/1992 privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi, reexaminată ca urmare a Deciziei Curții Constituționale nr. 646 din 16 octombrie 2018, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1087 din 21 decembrie 2018 (Pl-x 442/2017/2019) (respinsă);
   30.21  Legea pentru completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, reexaminată ca urmare a Deciziei Curții Constituționale nr. 581 din 20 iulie 2016, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 737 din 22 septembrie 2016 (PL-x 542/2015/2016) (respinsă);
   30.22  Legea privind înființarea Fondului Suveran de Dezvoltare și Investiții - S.A., precum și pentru modificarea unor acte normative, reexaminată ca urmare a Deciziei Curții Constituționale nr. 531 din 18 iulie 2019, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 674 din 2 august 2019 (PL-x 236/2018/2019) (respinsă);
   30.23  Legea privind statutul controlorului civil de trafic aerian din România, reexaminată la cererea Președintelui României (PL-x 844/2007/2009) (respinsă);
   30.24  Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea unor acte normative și stabilirea unor măsuri în domeniul administrației publice centrale (PL-x 202/2018) (respins);
   30.25  Proiectul de Lege pentru modificarea art. 35 alin. (2) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România (PL-x 464/2018) (respins).

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania saturday, 4 december 2021, 7:57
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro