Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of May 11, 2021
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.74/21-05-2021

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
25-11-2021
25-11-2021 (joint)
24-11-2021 (joint)
23-11-2021
22-11-2021
15-11-2021 (joint)
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2021 > 11-05-2021 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of May 11, 2021

  1   Informare privind distribuirea unor documente la casetele deputaților, potrivit prevederilor art.93 din Regulamentul Camerei Deputaților.
  2   Invitație de a participa la expoziția-eveniment intitulată "Neamț, colț de rai - Peisajul cultural-monahal Vânători-Neamț";
  3   Dezbaterea Propunerii legislative privind exercitarea profesiei de moașă, precum și înființarea, organizarea și funcționarea Colegiului Național al Moașelor din România (Pl-x 714/2018) (rămasă pentru votul final).
  4   Dezbaterea Propunerii legislative privind decontarea serviciilor medicale pentru fertilizarea in vitro și embriotransfer (Pl-x 850/2015) (rămasă pentru votul final).
  5   Dezbaterea Propunerii legislative privind preluarea la datoria publică a sumei de 17.261.739,95 euro, parte din împrumutul extern contractat, cu garanția statului, prin Ministerul Finanțelor Publice, de către Consiliul Județean Suceava, în asociere cu un număr de 60 unități administrativ-teritoriale din județul Suceava, de la Deutsche Bank AG Londra, pentru finanțarea Programului "Utilități și mediu la standarde europene în județul Suceava" (Pl-x 153/2018) (rămasă pentru votul final).
  6   Dezbaterea Proiectului de Lege privind preluarea de către bugetul de stat a datoriilor aferente implementării "Programului Utilități și Mediu la standarde europene în județul Suceava" (PL-x 499/2019) (rămas pentru votul final).
  7   Dezbaterea Proiectului de Lege privind activitățile de transport alternativ cu un vehicul cu conducător auto "VTS" (PL-x 145/2019) (rămas pentru votul final).
  8   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii educației fizice și sportului nr. 69/2000 (PL-x 432/2019) (rămas pentru votul final).
  9   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru clasificarea maternităților ca Spitale Prieten al Copilului, în vederea promovării și susținerii alăptării și reducerii gradului de mortalitate și morbiditate infantilă (PL-x 582/2019) (rămas pentru votul final).
  10   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru înființarea Băncilor de Lapte Matern (PL-x 579/2019) (rămas pentru votul final).
  11   Dezbaterea Proiectului de Lege privind organizarea și exercitarea profesiei de etolog (PL-x 210/2020) (rămas pentru votul final).
  12   Dezbaterea Proiectului de Lege privind regimul articolelor pirotehnice (PL-x 556/2019) (rămas pentru votul final).
  13   Dezbaterea Proiectului de Lege de completare a Legii nr. 341/2004 a recunoștinței față de eroii-martiri și luptătorii care au contribuit la victoria Revoluției române din Decembrie 1989, precum și față de persoanele care și-au jertfit viața sau au avut de suferit în urma revoltei muncitorești anticomuniste de la Brașov din noiembrie 1987 (PL-x 513/2014) (rămas pentru votul final).
  14   Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr. 221/2009 privind condamnările cu caracter politic și măsurile administrative asimilate acestora, pronunțate în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989 (Pl-x 358/2016) (rămasă pentru votul final).
  15   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea articolelor 218 și 219 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal (PL-x 463/2018) (rămas pentru votul final).
  16   Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă (Pl-x 702/2018) (rămasă pentru votul final).
  17   Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr. 254/2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal (Pl-x 263/2020) (rămasă pentru votul final).
  18   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru completarea alineatului (17) al art. 48 din Legea nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului și pentru modificarea și completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, a Legii administrației publice locale nr. 215/2001 și a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali (PL-x 571/2010) (rămas pentru votul final).
  19   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea art. 48 din Legea nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului și pentru modificarea și completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, a Legii administrației publice locale nr. 215/2001 și a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali (PL-x 334/2011) (rămas pentru votul final).
  20   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea art. 48 din Legea nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului și pentru modificarea și completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, a Legii administrației publice locale nr. 215/2001 și a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali (PL-x 339/2011) (rămas pentru votul final).
  21   Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului și pentru modificarea și completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, a Legii administrației publice locale nr. 215/2001 și a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali (Pl-x 531/2013) (rămasă pentru votul final).
  22   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului și pentru modificarea și completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, a Legii administrației publice locale nr. 215/2001 și a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali (PL-x 373/2015) (rămas pentru votul final).
  23   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea art. 29 alin. (11) din Legea nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului și pentru modificarea și completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, a Legii administrației publice locale nr. 215/2001 și a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, precum și a art. 45 alin. (4) din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale (PL-x 383/2015) (rămas pentru votul final).
  24   Reexaminarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, ca urmare a Deciziei Curții Constituționale nr. 679 din 30 septembrie 2020, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1046 din 9 noiembrie 2020 (PL-x 286/2018/2021) (rămasă pentru votul final).
  25   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 26/2011 privind înființarea Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier (PL-x 376/2019) (rămas pentru votul final).
  26   Dezbaterea Propunerii legislative pentru abrogarea alin. (5) al art. 5 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale și pentru modificarea unor acte normative (Pl-x 114/2019) (rămasă pentru votul final).
  27   Dezbaterea Propunerii legislative privind activitățile prestabilite de tip ridesharing (Pl-x 659/2018) (rămasă pentru votul final).
  28   Dezbateri asupra Proiectului de Lege pentru modificarea anexei nr. 3 la Ordonanța Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare și a tarifului de trecere pe rețeaua de drumuri naționale din România (PL-x 33/2019) (retrimis comisiilor).
  29   Supunerea la votul final:
   29.1  Propunerea legislativă privind decontarea serviciilor medicale pentru fertilizarea în vitro și embriotransfer (Pl-x 850/2015) (respinsă);
   29.2  Propunerea legislativă privind preluarea la datoria publică a sumei de 17.261.739,95 euro, parte din împrumutul extern contractat, cu garanția statului, prin Ministerul Finanțelor Publice, de către Consiliul Județean Suceava, în asociere cu un număr de 60 unități administrativ-teritoriale din județul Suceava, de la Deutsche Bank AG Londra, pentru finanțarea Programului "Utilități și mediu la standarde europene în județul Suceava" (Pl-x 153/2018) (respinsă);
   29.3  Proiectul de Lege privind preluarea de către bugetul de stat a datoriilor aferente implementării "Programului Utilități și Mediu la standarde europene în județul Suceava" (PL-x 499/2019) (respins);
   29.4  Proiectul de Lege privind activitățile de transport alternativ cu un vehicul cu conducător auto "VTS" (PL-x 145/2019) (respins);
   29.5  Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii educației fizice și sportului nr. 69/2000 (PL-x 432/2019) (respins);
   29.6  Proiectul de Lege pentru clasificarea maternităților ca Spitale Prieten al Copilului, în vederea promovării și susținerii alăptării și reducerii gradului de mortalitate și morbiditate infantilă (PL-x 582/2019) (respins);
   29.7  Proiectul de Lege pentru înființarea Băncilor de Lapte Matern (PL-x 579/2019) (respins);
   29.8  Proiectul de Lege privind organizarea și exercitarea profesiei de etolog (PL-x 210/2020) (respins);
   29.9  Proiectul de Lege de completare a Legii nr. 341/2004 a recunoștinței față de eroii-martiri și luptătorii care au contribuit la victoria Revoluției române din decembrie 1989, precum și față de persoanele care și-au jertfit viața sau au avut de suferit în urma revoltei muncitorești anticomuniste de la Brașov din noiembrie 1987 (PL-x 513/2014) (respins);
   29.10  Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 221/2009 privind condamnările cu caracter politic și măsurile administrative asimilate acestora, pronunțate în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989 (Pl-x 358/2016) (respinsă);
   29.11  Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 26/2011 privind înființarea Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier (PL-x 376/2019) (respins);
   29.12  Propunerea legislativă pentru abrogarea alin. (5) al art. 5 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale și pentru modificarea unor acte normative (Pl-x 114/2019) (respinsă);
   29.13  Propunerea legislativă privind activitățile prestabilite de tip ridesharing (Pl-x 659/2018) (respinsă);
   29.14  Propunerea legislativă privind exercitarea profesiei de moașă, precum și înființarea, organizarea și funcționarea Colegiului Național al Moașelor din România (Pl-x 714/2018) (respinsă);
   29.15  Proiectul de Lege privind regimul articolelor pirotehnice (PL-x 556/2019) (respins);
   29.16  Proiectul de Lege pentru modificarea articolelor 218 și 219 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal (PL-x 463/2018) (respins);
   29.17  Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 254/2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal (Pl-x 263/2020) (respinsă);
   29.18  Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 134/2010 privind Codul de Procedură Civilă (Pl-x 702/2018) (respinsă);
   29.19  Proiectul de Lege pentru completarea alineatului (17) al art. 48 din Legea nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului și pentru modificarea și completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, a Legii administrației publice locale nr. 215/2001 și a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali (PL-x 571/2010) (respins);
   29.20  Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea art. 48 din Legea nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului și pentru modificarea și completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, a Legii administrației publice locale nr. 215/2001 și a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali (PL-x 334/2011) (respins);
   29.21  Proiectul de Lege pentru modificarea art. 48 din Legea nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului și pentru modificarea și completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, a Legii administrației publice locale nr. 215/2001 și a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali (PL-x 339/2011) (respins);
   29.22  Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului și pentru modificarea și completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, a Legii administrației publice locale nr. 215/2001 și a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali (Pl-x 531/2013) (respinsă);
   29.23  Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului și pentru modificarea și completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, a Legii administrației publice locale nr. 215/2001 și a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali (PL-x 373/2015) (respins);
   29.24  Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea art. 29 alin. (11) din Legea nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului și pentru modificarea și completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, a Legii administrației publice locale nr. 215/2001 și a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, precum și a art. 45 alin. (4) din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale (PL-x 383/2015) (respins);
   29.25  Legea pentru modificarea și completarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, reexaminată ca urmare a Deciziei Curții Constituționale nr. 679 din 30 septembrie 2020, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1046 din 9 noiembrie 2020 (PL-x 286/2018/2021) (respinsă).

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania thursday, 2 december 2021, 17:41
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro