ANUNȚ

Având în vedere reducerea cheltuielilor bugetare impusă de actuala situație economico-financiară, Camera Deputaților anunță suspendarea finanțărilor nerambursabile acordate prin Programul „Parteneriat cu societatea civilă”, persoanelor juridice fără scop patrimonial, în temeiul Legii nr. 350/2005, conform programului anual și anunțului de participare publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a, nr. 50 din 8 martie 2010. Programul va fi reluat la o dată care va fi anunțată ulterior.