Ședințele Biroului permanent
Componența Biroului permanent din sesiunea parlamentară
Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Interogare ședințele Biroului permanent Versiunea pentru printare
Interogare Legislatura 2004-2008

Interogarea ședințelor Biroului permanent din legislatura se poate face după următoarele criterii:

ședințele: vorbitori:
Biroului permanent al Camerei Deputaților
Birourilor permanente reunite ale Camerei Deputaților și Senatului
indiferent
caută după cuvintele: din perioada:
toate cuvintele
frază exactă
în ordinea de zi
în stenograme
caută după numărul de înregistrare la BP:
BP nr. din
-
afișarea:
în ordine cronologica inversa (cele mai recente primele)
în ordine cronologica normala (cele mai vechi primele)
   max.  ședințe pe pagină


Rezultat: 647 înregistrări găsite în 197 puncte de pe ordinea de zi a 14 ședințe

1 2

pentru a accesa pasajele relevante faceți click pepasajele relevante
1. 21.11.2005 - Ședința Biroului permanent al Camerei Deputaților pasajele relevante
  3 Decizia Curții Constituționale nr.602 din 14 noiembrie 2005 pasajele relevante
  4 Notă cu privire la inițiativele legislative înregistrate la Biroul permanent al Camerei Deputaților pasajele relevante
  5 Memorandum intern - Aplicarea unor dispoziții referitoare la lucrările Biroului permanent și ale Comitetului liderilor grupurilor parlamentare, astfel cum rezultă din Regulamentul Camerei Deputaților, modificat și completat prin Hotărârea Camerei Deputaților nr.34/25 octombrie 2005. pasajele relevante
  6 Solicitare din partea Comisiei juridice, de disciplină și imunități pasajele relevante
  7 Solicitare din partea Comisiei pentru industrii și servicii pasajele relevante
  8 Solicitare din partea Comisiei parlamentare a Revoluționarilor din Decembrie 1989 pasajele relevante
  9 Scrisoarea Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității pasajele relevante
  10 Materiale pe linia relațiilor parlamentare externe pasajele relevante
2. 23.11.2005 - Ședința Biroului permanent al Camerei Deputaților pasajele relevante
  2 Programul de lucru al Camerei Deputaților pasajele relevante
  4 Solicitare din partea Comisiei pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic pasajele relevante
  5 Aplicarea unor dispoziții referitoare la lucrările Biroului permanent, Comitetului liderilor grupurilor parlamentare și plenului Camerei Deputaților, astfel cum rezultă din Regulamentul Camerei Deputaților, modificat și completat cu Hotărârea Camerei Deputaților nr.34 din 25 octombrie 2005 pasajele relevante
  6 Organizarea unui seminar în cadrul programului PHARE "Îmbunătățirea capacității administrative a Parlamentului Român" pasajele relevante
  7 Scrisoarea domnului deputat Nicolae Popa pasajele relevante
  8 Materiale pe linia relațiilor parlamentare externe pasajele relevante
   3 Colocviul interparlamentar "Tineretul și Educația - o perspectivă europeană" (Bruxelles, 28-29 noiembrie 2005). pasajele relevante
   4 Vizita oficială în Ungaria a delegației Comisiei pentru egalitatea de șanse între femei și bărbați, condusă de doamna deputat Minodora Cliveti, președintele Comisiei, 3-7 decembrie 2005. pasajele relevante
   5 Participarea la misiunea de observare a alegerilor prezidențiale din Republica Kazahstan (4 decembrie 2005). pasajele relevante
   6 Vizita oficială în România a delegației Comisiei pentru integrare europeană din Adunarea Națională a Republicii Ungare, condusă de domnul Eorsi Matyas, președintele Comisiei, 7-8 decembrie 2005. pasajele relevante
   7 Informare privind participarea la conferința internațională cu tema "Divizarea competențelor în Europa. Stabilirea echilibrului între acțiunile de la nivel comunitar și cele de la nivelul statelor membre" (Haga, 17 noiembrie 2005). pasajele relevante
   8 Informare privind participarea la cea de-a 10-a reuniune a Mesei regionale și a celor trei mese de lucru din cadrul Pactului de Stabilitate pentru Europa de Sud-Est (14-15 noiembrie 2005. pasajele relevante
  9 Informare în legătură cu bugetul pasajele relevante
3. 28.11.2005 - Ședința Biroului permanent al Camerei Deputaților pasajele relevante
  1 Programul de lucru al Camerei Deputaților pasajele relevante
  2 Ordinea de zi pentru ședințele Camerei Deputaților pasajele relevante
  3 Notă cu privire la inițiativele legislative înregistrate la Biroul permanent al Camerei Deputaților pasajele relevante
  4 Solicitare din partea unor deputați fără apartenență la grupuri parlamentare pasajele relevante
  5 Scrisoare din partea Comisiei juridice, de disciplină și imunități pasajele relevante
  7 Solicitare din partea Comisiei pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic pasajele relevante
  8 Cererea Comisiei parlamentare a revoluționarilor din Decembrie 1989 pasajele relevante
  9 Sesizare din partea unor membri ai Comisiei pentru sănătate și familie pasajele relevante
  11 Dezbatere în Camera Deputaților asupra Programului legislativ și de lucru al Comisiei Europene pasajele relevante
  13 Materiale pe linia relațiilor parlamentare externe pasajele relevante
   1 Participarea la reuniunile Biroului, Comisiei Permanente, Comisiei pentru migrații, refugiați și demografie, Comisiei pentru probleme sociale, Comisiei pentru probleme politice, Comisiei juridice, precum și la reuniunile secretarilor delegațiilor naționale din cadrul Adunării Parlamentare a Consiliului Europei (Paris, 8-13 decembrie 2005) pasajele relevante
   2 Vizita oficială în România a delegației Comisiei pentru integrare europeană din Parlamentul Croației (București, 12-14 decembrie 2005) pasajele relevante
   3 Cazarea delegației parlamentare române la Sesiunea AP NATO (Copenhaga, 11-12 noiembrie 2005) pasajele relevante
   4 Participarea delegației parlamentare române la AP NATO la Forumul transatlantic (Washington, 5-6 decembrie 2005) pasajele relevante
  15 Scrisoarea Societății comerciale Avanti Media Grup SRL pasajele relevante
  16 Materiale suplimentare pasajele relevante
   1 Hotărâre privind aprobarea accesului ziariștilor pasajele relevante
   2 Raportul Băncii Naționale pasajele relevante
   3 Organizarea unor activități PHARE "Întărirea capacității administrative" pasajele relevante
   4 Completarea Listei cu dotări independente, pentru activitatea Centrului Internațional de Conferințe pasajele relevante
4. 05.12.2005 - Ședința Biroului permanent al Camerei Deputaților pasajele relevante
  1 Programul de lucru al Camerei Deputaților pasajele relevante
  2 Ordinea de zi pentru ședințele Camerei Deputaților pasajele relevante
  3 Notă cu privire la inițiativele legislative înregistrate la Biroul permanent al Camerei Deputaților pasajele relevante
  4 Decizia Curții Constituționale nr. 600 din 9 noiembrie 2005 pasajele relevante
  5 Solicitare din partea Ministerului Culturii și Cultelor pasajele relevante
  6 Solicitare din partea Comisiei pentru apărare, ordine publică și siguranță națională pasajele relevante
  7 Solicitare din partea Comisiei juridice, de disciplină și imunități pasajele relevante
  8 Solicitare din partea Grupului parlamentar al minorităților naționale pasajele relevante
  9 Hotărâre pentru aprobarea Normelor tehnice privind pregătirea, prezentarea și circulația documentelor care se supun dezbaterii Biroului permanent al Camerei Deputaților și Comitetului liderilor grupurilor parlamentare pasajele relevante
  10 Completarea listei cu dotări independente pentru activitatea Centrului Internațional de Conferințe pe anul 2005 pasajele relevante
  11 Materiale pe linia relațiilor parlamentare externe pasajele relevante
   1 Vizita la Camera Deputaților a domnului Edouard Balladur, președintele Comisiei pentru afaceri externe a Adunării Naționale Franceze (București, 8 decembrie 2005) pasajele relevante
   2 Participarea la evaluarea activităților de asistență pentru parlamentele noilor democrații, la inițiativa Conferinței de Parlamente din țările UE pasajele relevante
   3 Cazarea delegației parlamentare române la Sesiunea AP NATO (Copenhaga, 11-15 noiembrie 2005) pasajele relevante
   4 Participarea la reuniunea Comisiei pentru mediu, agricultură, probleme teritoriale și Comisiei pentru probleme sociale, sănătate și familie ale APCE (Paris, 16-17 decembrie 2005) pasajele relevante
   5 Informare privind participarea la Conferința președinților Parlamentelor din țările euro-mediteraneene (Barcelona, 25-26 noiembrie 2005) pasajele relevante
   6 Informare privind participarea delegației GRUI la audierile parlamentare cu ocazia celei de-a 60-a sesiuni a Adunării Generale a Națiunilor Unite (New York, 31 octombrie - 1 noiembrie 2005) pasajele relevante
  12 Materiale suplimentare pasajele relevante
   1 Material de la Asociația Exportatorilor și Importatorilor pasajele relevante
   2 Lista funcțiilor din cadrul Camerei Deputaților care presupun accesul la informații clasificate pe niveluri de secretizare pasajele relevante
   3 Solicitare din partea Comisie juridice, de disciplină și imunităț pasajele relevante
   4 Comisia comună permanentă cu CNSAS-u pasajele relevante
   5 Solicitare din partea Grupului parlamentar al minorităților naționale pasajele relevante
   6 Solicitare a Comisiei pentru drepturile omului: un seminar cu tema aniversarea "Zilei Drepturilor Omului" pasajele relevante
   7 Notă cu privire la solicitarea domnului deputat Nati Meir pasajele relevante
   8 Notă cu privire la modul în care din bugetul Camerei Deputaților au fost distribuite sumele pe capitole pasajele relevante
  13 Diverse pasajele relevante
5. 07.12.2005 - Ședința Biroului permanent al Camerei Deputaților pasajele relevante
  1 Programul de lucru al Camerei Deputaților pasajele relevante
  2 Ordinea de zi pentru ședințele Camerei Deputaților pasajele relevante
  3 Notă cu privire la inițiativele legislative înregistrate la Biroul permanent al Camerei Deputaților pasajele relevante
  5 Materiale pe linia relațiilor parlamentare externe pasajele relevante
   1 Vizita în SUA a domnului deputat Romeo Raicu, președintele Comisiei speciale a Camerei Deputaților și Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activității Serviciului de Informații Externe, 3-9 decembrie 2005. pasajele relevante
   2 Suplimentarea cheltuielilor pentru vizita oficială în Ungaria a delegației Comisiei pentru egalitatea de șanse între femei și bărbați, condusă de doamna deputat Minodora Cliveti, președintele Comisie, 3-7 decembrie 2005 pasajele relevante
   3 Suplimentarea cheltuielilor de transport internațional pentru vizita oficială la Atena a delegației Grupului parlamentar de prietenie cu Republica Elenă, conduse de domnul deputat Sotiris Fotopolos, președintele Grupului, 28 noiembrie-2 decembrie 2005 pasajele relevante
   4 Vizita în Italia a delegației Comisiei speciale a Camerei Deputaților și Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activității Serviciului de Informații Externe, conduse de domnul deputat Romeo Raicu, președintele comisiei, 13-16 decembrie 2005 pasajele relevante
   5 Reuniunea Comisiei prezidențiale lărgite a Adunării Uniunii Europei Occidentale - AUEO (Paris, 13 decembrie 2005). pasajele relevante
   6 Participarea la Conferința internațională sub titlul "Dialogul balcanic" organizată de Camera Meșteșugarilor din Koblenz, Germania, în perioada 12-13 decembrie 2005. pasajele relevante
   7 Participare la seminarul "Integrarea costurilor externe în sectorul energetic în Europa", 9 decembrie 2005, Bruxelles. pasajele relevante
   8 Pregătirea și participarea la acțiunea de supraveghere a alegerilor parlamentare din Irak (13-19 decembrie 2005). pasajele relevante
  6 Diverse pasajele relevante
6. 12.12.2005 - Ședința Biroului permanent al Camerei Deputaților pasajele relevante
  1 Programul de lucru al Camerei Deputaților pasajele relevante
  2 Ordinea de zi pentru ședințele Camerei Deputaților pasajele relevante
  3 Notă privind inițiativele legislative înregistrate la Biroul permanent al Camerei Deputaților pasajele relevante
  4 Sesizare din partea Comisiei pentru tehnologia informației și comunicațiilor pasajele relevante
  6 Solicitare din partea Comisiei pentru muncă și protecție socială pasajele relevante
  7 Sesizare din partea Comisiei pentru sănătate și familie pasajele relevante
  9 Cererea Grupului parlamentar al PNL pasajele relevante
  10 Abonament la serviciul on-line news al agenției Mediafax pasajele relevante
  11 Materiale pe linia relațiilor parlamentare externe pasajele relevante
   2 Participare la reuniunea prezidiului Consiliului Director pentru Europa al Parlamentarilor Lumii pentru Habitat, 19 decembrie 2005, Bruxelles. pasajele relevante
  12 Notă privind aplicarea prevederilor Legii nr.29/2000 și Legii nr.221/2004 pasajele relevante
  13 Diverse pasajele relevante
7. 14.12.2005 - Ședința Biroului permanent al Camerei Deputaților pasajele relevante
  1 Ordinea de zi pentru ședințele Camerei Deputaților pasajele relevante
  2 Programul de lucru al Camerei Deputaților pasajele relevante
  3 Nota cu privire la inițiativele legislative înregistrate la Biroul permanent al Camerei Deputaților pasajele relevante
  4 Scrisoarea domnului deputat Lucian Augustin Bolcaș, vicepreședinte al Biroul permanent al Camerei Deputaților pasajele relevante
  5 Materiale pe linia relațiilor parlamentare externe pasajele relevante
   1 Participare la conferința "Dialogul mediteranean" (Centrul Marshall, Germania, 17-19 ianuarie 2005) pasajele relevante
   2 Informare privind participarea la reuniunea președinților de Parlamente din "Parteneriatul regional", Bratislava, 1-2 decembrie 2005 pasajele relevante
   3 Informare privind participarea la cea de a XXXI-a sesiune a Adunării Parlamentare a Francofoniei și la reuniunile asociate, 4-9 iulie 2005 pasajele relevante
8. 19.12.2005 - Ședința Biroului permanent al Camerei Deputaților pasajele relevante
  2 Programul de lucru al Camerei Deputaților pasajele relevante
  3 Notă cu privire la inițiativele legislative înregistrate la Biroul permanent al Camerei Deputaților pasajele relevante
  4 Proiect de Hotărâre privind asigurarea permanenței la Camera Deputaților de către membrii Biroului permanent în perioada vacanței parlamentare (3-31 ianuarie 2006) pasajele relevante
  6 Solicitare din partea Comisiei juridice, de disciplină și imunități pasajele relevante
  7 Cererea Comisiei juridice, de disciplină și imunități pasajele relevante
  10 Memorandum intern: Sondaje de opinie pasajele relevante
  12 Memorandum intern: Modul de derulare a contractelor privind "Asigurarea transportului și cazare în străinătate" în perioada 2002-2005 pasajele relevante
  13 Memorandum intern: Cazarea deputaților în anul 2006 la S.C.București Turism S.A. și S.C.Monte-Nelly Hotel S.R.L pasajele relevante
  15 Proiect Asistență Tehnică în cadrul Programului PHARE "Îmbunătățirea capacității administrative a Parlamentului României" pasajele relevante
  16 Abonament la serviciul on-line news al agenției Mediafax pasajele relevante
  17 Materiale pe linia relațiilor parlamentare externe pasajele relevante
   1 Activități de relații externe la începutul anului 2006 pasajele relevante
   3 Depuneri de coroane și jerbe de flori cu ocazia împlinirii a 16 ani de la Victoria Revoluției Române din Decembrie 1989 pasajele relevante
   4 Informare privind participarea la sesiunea anuală a AP NATO (Copenhaga, 11-15 noiembrie 2005) pasajele relevante
   5 Raport privind participarea la Adunarea Mondială a Energiei Regenerabile 2005, Bonn, 29-30 noiembrie 2005 pasajele relevante
   6 Informare privind participarea delegației României la seminarul "Cooperarea femeilor parlamentare din sud-estul Europei", din perioada 28-30 octombrie a.c., Zagreb, Croația, organizat de Centrul Regional pentru Egalitatea de Gen din cadrul Pactului de Stabilitate pentru Europa de sud-est pasajele relevante
   7 Informare privind vizita Comisiei pentru egalitate de șanse pentru femei și bărbați la Budapesta, la invitația Subcomisiei pentru egalitate de șanse din cadrul Comisiei pentru drepturile omului, minorități și culte a Adunării Naționale Maghiare pasajele relevante
   8 Informare privind participarea delegației Parlamentului României la cea de-a XXVI-a sesiune plenară a APCEMN pasajele relevante
   9 Informare privind vizita oficială în România a delegației parlamentare indoneziene conduse de domnul Y.H.Laoly, președintele Grupului parlamentar de prietenie Indonezia-România din Camera Reprezentanților a Republicii Indonezia, 28 noiembrie-3 decembrie 2005 pasajele relevante
  18 Diverse pasajele relevante
9. 21.12.2005 - Ședința Biroului permanent al Camerei Deputaților pasajele relevante
  1 Notă cu privire la inițiativele legislative înregistrate la Biroul permanent al Camerei Deputaților pasajele relevante
  2 Solicitare din partea Comisiei pentru industrii și servicii pasajele relevante
  3 Hotărâre privind asigurarea permanenței la Camera Deputaților de către membrii Biroului permanent în perioada vacanței parlamentare (3-31 ianuarie 2006) pasajele relevante
  4 Hotărâre privind activitatea comisiilor în perioada vacanței parlamentare (3-31 ianuarie 2006) pasajele relevante
  5 Punctul de vedere al Comisiei pentru Regulament pasajele relevante
  6 Propuneri ale Grupului parlamentar al PNL privind modificări în componența comisiilor permanente pasajele relevante
  9 Materiale pe linia relațiilor parlamentare externe pasajele relevante
   2 Participarea delegației Grupului Român al Uniunii Interparlamentare la vizita de lucru în Marea Britanie, 23-28 ianuarie 2006. pasajele relevante
   4 Informare privind participarea Delegației Parlamentului României la misiunea de observare a alegerilor parlamentare din Republica Azerbaidjan, 3-6 noiembrie 2005 pasajele relevante
   5 Informare privind participarea la o masă rotundă parlamentară, regională pentru Europa de Sud-Est, Kosovo, 9-11 iunie 2005 pasajele relevante
   6 Informare privind participarea la cea de-a doua parte a celei de-a 51-a sesiuni a Adunării Uniunii Europei Occidentale (AUEO), Paris, 5-7 decembrie 2005 pasajele relevante
   7 Informare privind vizita de informare a domnului Gunter Krichbaum, raportor al Bundestag-ului pentru România pasajele relevante
   8 Informare privind vizita oficială în România a delegației parlamentare algeriene, conduse de domnul Belkheir Boukessessa, președintele Grupului parlamentar de prietenie Algeria-România din Parlamentul algerian (20-24 noiembrie 2005) pasajele relevante
   9 Informare privind vizita oficială la Atena a delegației Grupului parlamentar de prietenie cu Republica Elenă din Parlamentul României, conduse de domnul deputat Sotiris Fotopolos, președintele Grupului de prietenie (12-16 decembrie 2006) pasajele relevante
   10 Informare privind vizita oficială în România a delegației Comisiei pentru afaceri europene din Adunarea Națională Ungară, condusă de domnul deputat Eörsi Mátyás, președintele Comisiei (7-9 decembrie 2005) pasajele relevante
   11 Informare privind participarea la Conferința Președinților Comisiilor pentru agricultură și mediu din parlamentele statelor membre și în proces de aderare la Uniunea Europeană, 20-21 noiembrie 2005, Londra. pasajele relevante
10. 01.02.2006 - Ședința Biroului permanent al Camerei Deputaților pasajele relevante
  1 Programul de lucru al Camerei Deputaților pentru perioada 2-4 februarie 2006 pasajele relevante
  2 Notă privind retragerea proiectului de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Ungare privind înființarea Fundației Publice Româno-Ungare "Gojdu, semnat la București la 20 octombrie 2005 pasajele relevante
  3 Ordinea de zi pentru ședințele Camerei Deputaților pentru ziua de joi, 2 februarie 2006 pasajele relevante
  4 Programul de lucru al Camerei Deputaților pentru perioada 6-11 februarie 2006 pasajele relevante
  5 Ordinea de zi a Camerei Deputaților pentru perioada 6-9 februarie 2006 pasajele relevante
  6 Notă cu privire la inițiativele legislative înregistrate la Biroul permanent al Camerei Deputaților pasajele relevante
  10 Memorandum intern: Predarea - preluarea terenului pentru realizarea Ansamblului Arhitectural Catedrala Mântuirii Neamului pasajele relevante
  18 Materiale pe linia relațiilor parlamentare externe pasajele relevante
   1 Participarea domnului deputat Ștefan Buciuta la delegația oficială care îl va însoți pe domnul Traian Băsescu, președintele României, în vizita oficială în Ucraina (2-3 februarie 2006) pasajele relevante

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti sâmbătă, 24 februarie 2024, 21:41
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro