Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională

consultați: Ordinea de zi
sala: 5156
Nr.
Crt.
Nr.înreg.
la CD
Denumirea inițiativei legislative
sau a problemei înscrise pe ordinea de zi
și menționarea raportorilor
Competența CD potrivit
art.75 din Constituție
Data
sesizării
comisiei
Scopul
sesizării
Termen de soluționare Observații
1. PLx 131/2014 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr.7/1996 Cameră decizională 25.03.2014 Raport 3.04.2014
2. PLx 362/2015 Propunere legislativă pentru modificarea articolului 49 din Statutul personalului aeronautic din aviația militară a României, aprobat prin Legea nr.35/1990 Prima Cameră TAC: 3.06.2015 6.05.2015 Raport 19.05.2015
3. PLx 404/2015 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.2/2015 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și alte măsuri Cameră decizională 13.05.2015 Aviz pentru Com. Buget 22.05.2015
4. PLx 408/2015 Proiect de Lege privind modificarea art.36 din Legea nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 și ale Legii nr.169/1997 Cameră decizională 13.05.2015 Aviz pentru Com. Agricultură Com. Juridică 22.05.2015

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti vineri, 27 ianuarie 2023, 14:27
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro