Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională

consultați: Ordinea de zi
sala: 5156
Nr.
Crt.
Nr.înreg.
la CD
Denumirea inițiativei legislative
sau a problemei înscrise pe ordinea de zi
și menționarea raportorilor
Competența CD potrivit
art.75 din Constituție
Data
sesizării
comisiei
Scopul
sesizării
Termen de soluționare Observații
1. PLx 645/2015 Proiect de Lege pentru ratificarea Memorandumului de Înțelegere privind Cadrul Instituțional al Inițiativei de Pregătire și Prevenire a Dezastrelor din Sud-Estul Europei, semnat de România la 19 noiembrie 2014 la Sarajevo
- Raportor: Luminita Oprea
Prima Cameră TAC: 15.12.2015 12.10.2015 Raport 22.10.2015 Ministerul Afacerilor Interne
2. PLx 647/2015 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.17/2015 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare și modificarea și completarea unor acte normative
- Raportor: Luminita Oprea
Cameră decizională 12.10.2015 Aviz pentru Com. Buget 21.10.2015 Ministerul Afacerilor Interne
3. PLx 654/2015 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.26/2015 pentru completarea art.12 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice
- Raportor: Vasile Oprea
Cameră decizională 13.10.2015 Aviz pentru Com. Buget Com. Muncă 22.10.2015 Ministerul Afacerilor Interne
4. Propunere de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de constituire a unei liste comune la nivelul UE a tarilor de origine sigure in sensul Directivei 2013/32/UE a Parlamentului European si a Consiliului privind procedurile comune de acordare si retragere a protectiei internationale, precum si de modificare a Directivei 2013/32/UE 12.10.2015 Verificare subsidiaritate 23.10.2015 Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Afacerilor Interne
5. Propunere de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului
de instituire a unui mecanism de relocare în situații de criză și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 604/2013 de stabilire a criteriilor și mecanismelor de determinare a statului membru responsabil de examinarea unei cereri de protecție internațională prezentare într-unul din statele membre de către un resortisant al unei țări terțe sau de către un apatrid
12.10.2015 Verificare subsidiaritate 23.10.2015 Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Afacerilor Externe

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti vineri, 27 ianuarie 2023, 14:24
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro