Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Ședințele comisiilor > Ordinea de zi Versiunea pentru printare
Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului

consultați: Ordinea de zi
sala: 4113
Nr.
Crt.
Nr.înreg.
la CD
Denumirea inițiativei legislative
sau a problemei înscrise pe ordinea de zi
și menționarea raportorilor
Competența CD potrivit
art.75 din Constituție
Data
sesizării
comisiei
Scopul
sesizării
Termen de soluționare Observații
1. PLx 66/2019 Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.7/2006 privind statutul funcționarului public parlamentar Cameră
decizională
25.02.2019 Aviz pentru
Com. Muncă
5.03.2019
2. PLx 673/2022 Propunere legislativă privind acordarea unui tichet social pentru îngrijirea nou-născuților Cameră
decizională
24.10.2022 Aviz pentru
Com. Muncă
3.11.2022
3. PLx 695/2022 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii 544/2001 privind accesul liber la informațiile de interes public Cameră
decizională
31.10.2022 Aviz pentru
Com. Cultură
10.11.2022
4. PLx 643/2020 Proiect de Lege privind transmiterea unor bunuri imobile destinate activităților de asistență sanitar-veterinară, aflate în proprietatea privată a statului, din administrarea Agenției Domeniilor Statului în administrarea consiliilor locale, precum și pentru abrogarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.89/2004 privind vânzarea bunurilor imobile în care se desfășoară activități de asistență sanitar-veterinară Cameră
decizională
26.09.2022 Raport 13.10.2022
5. PLx 601/2021 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea art.13 din Legea nr.153/2011 privind măsuri de creștere a calității arhitectural-ambientale a clădirilor Cameră
decizională
15.12.2021 Raport 30.12.2021
6. PLx 166/2022 Propunere legislativă pentru abrogarea alineatului (61) al articolului 42 din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr.51/2006, precum și pentru abrogarea alineatului (17) al articolului 31 din Legea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr.241/2006 Cameră
decizională
4.04.2022 Raport 3.05.2022
7. PLx 499/2022 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.86/2022 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.58/1998 privind organizarea și desfășurarea activității de turism în România Cameră
decizională
26.09.2022 Raport 18.10.2022
8. PLx 515/2022 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.109/2022 privind unele măsuri pentru proiectele de infrastructură de apă și apă uzată finanțate din fonduri europene și pentru modificarea unor acte normative Cameră
decizională
26.09.2022 Raport 18.10.2022
9. PLx 562/2022 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea art.485 din Ordonanței de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ Cameră
decizională
4.10.2022 Raport 19.10.2022
10. COM(2022)552 COMUNICARE A COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN, CONSILIU, COMITETUL ECONOMIC ?I SOCIAL EUROPEAN ?I COMITETUL REGIUNILOR Digitalizarea sistemului energetic – Planul de acțiune al UE 13.12.2022

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti duminică, 29 ianuarie 2023, 0:47
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro