Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Ședințele comisiilor > Ordinea de zi Versiunea pentru printare
Comisia pentru buget, finanțe și bănci

consultați: Ordinea de zi
sala: 6115
Nr.
Crt.
Nr.înreg.
la CD
Denumirea inițiativei legislative
sau a problemei înscrise pe ordinea de zi
și menționarea raportorilor
Competența CD potrivit
art.75 din Constituție
Data
sesizării
comisiei
Scopul
sesizării
Termen de soluționare Observații
1. PLx 903/2007 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 118/2007 pentru completarea titlului VII din Legea nr.247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente Cameră
decizională
10.02.2009 Raport Retrimis de la Plen 24.02.2009 Ministerul Finanțelor Publice; Autoritatea Națională pentru Restituirea Prorpietății
2. PLx 490/2008 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.62/2008 pentru modificarea și completarea titlului VII din Legea nr.247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente Cameră
decizională
8.09.2008 Raport comun cu Comisia juridică, de disciplină și imunități (are raport preliminar) 25.09.2008 Ministerul Finanțelor Publice; Autoritatea Națională pentru Restituirea Prorpietății
3. PLx 10/2008 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.117/2007 pentru modificarea alin.(19) al art.53 din Legea nr.32/2000 privind activitatea de asigurare și supravegherea asigurărilor Cameră
decizională
25.02.2008 Raport Retrimis de la Plen 10.03.2008 Ministerul Finanțelor Publice; Comisia pentru Supravegherea Asigurărilor
4. PLx 35/2008 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgnță a Guvernului nr.129/2007 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.30/2006 privind funcția de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii Cameră
decizională
13.02.2008 Raport comun cu Comisia pentru industrii și servicii 6.03.2008 Ministerul Finanțelor Publice; Ministerul Dezvoltării Regionale și Locuinței; Autoritatea Națională pentru Reglementarea și Monitorizarea Achitițiilor Publice
5. PLx 121/2008 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr. 146/2007, privind despăgubirea persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii și Consemnațiuni C.E.C. - S.A. în vederea achiziționării de autoturisme Dacia, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 357/25.05.2007 Cameră
decizională
15.10.2008 Raport comun cu Comisia juridică, de disciplină și imunități Retrimis de la Plen Ministerul Finanțelor Publice
6. PLx 55/2009 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.113/2008 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.156/2007 privind despăgubirea persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii și Consemnațiuni C.E.C.- S.A. în vederea achiziționării de autoturisme Cameră
decizională
11.02.2009 Raport 10.03.2009 Ministerul Finanțelor Publice
7. PLx 145/2008 Proiect de Lege pentru completarea art.3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.31/2003 privind unele măsuri de restructurare financiară a creanțelor deținute de Autoritatea penru Valorificarea Activelor Bancare asupra unor societăți comerciale de pe platformele industriale Arad și Harghita
Cameră
decizională
18.02.2009 Raport comun cu Comisia pentru sănătate și familie Reexaminare 10.03.2009 Ministerul Finanțelor Publice; Ministerul Sănătății; Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului
8. PLx 316/2008 Propunere legislativă privind stimularea achiziționării de carte de specialitate și a participării la congrese, necesare îmbunătățirii calității didactice și a pregătirii profesionale continue a cadrelor didactice-medici, a cercetătorilor-medici, și a medicilor înscriși la programe de formare continuă, în beneficiul sănătății populației Cameră
decizională
12.05.2008 Raport comun cu Comisia pentru sănătate și familie 10.09.2008 Ministerul Finanțelor Publice
9. PLx 370/2008 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.38/2008 pentru modificarea și completarea Legii nr.59/1934 asupra cecului Cameră
decizională
17.06.2008 Raport 5.09.2008 Ministerul Finanțelor Publice; Banca Națională a României
10. PLx 371/2008 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.39/2008 pentru modificarea și completarea Legii nr.58/1934 asupra cambiei și biletului la ordin Cameră
decizională
17.06.2008 Raport 5.09.2008 Ministerul Finanțelor Publice; Banca Națională a României
11. PLx 113/2009 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.129/2008 pentru completarea art.5 din Ordonanța Guvernului nr.39/1996 privind înființarea și funcționarea Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar Cameră
decizională
18.02.2009 Raport 17.03.2009 Ministerul Finanțelor Publice; Banca Națională a României
12. PLx 114/2009 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.131/2008 pentru completarea art.3 din Ordonanța Guvernului nr.14/1998 privind utilizarea veniturilor realizate de instituțiile publice finanțate integral din venituri extrabugetare Cameră
decizională
18.02.2009 Raport 17.03.2009 Ministerul Finanțelor Publice

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti joi, 7 decembrie 2023, 15:20
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro