Vezi calendarul
Sunteti în sectiunea: Prima pagina > e-Caseta > Ordinea de zi Versiunea pentru printare
Ordinea de zi pentru ședințele Camerei Deputaților din zilele de 6 și 8 februarie 2023

Aprobată: 01.02.2023
Poziția Număr
înregistrare
Descrierea punctului de pe ordinea de zi Doc.
1. - Informare privind distribuirea unor documente la casetele deputaților, potrivit prevederilor art.94 din Regulamentul Camerei Deputaților. -
,1. MS 1/2023 Dezbaterea moțiunii simple inițiate de 57 de deputați (MS 1/2023).

Luni, 6 februarie 2023, ora 16,00 - dezbaterea moțiunii simple;
Miercuri, 8 februarie 2023- votul final asupra moțiunii simple.
Format PDF
,2. -
Proiectul de Hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr.74/2020 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților (PH CD 1/2023).
-
1. Pl-x 707/2022 Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.134/2022 privind unele măsuri în vederea protejării consumatorului final în ceea ce privește utilizarea materialelor lemnoase și a produselor derivate din lemn, pentru încălzirea locuinței în sezonul rece (PL-x 707/2022) - lege organică - Adoptat de Senat în condițiile articolului 115 alineatul (5) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport comun - Comisia pentru buget și Comisia pentru industrii
Procedură de urgență
Se dezbate sub rezerva depunerii raportului comun
2. Pl-x 507/2022 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.94/2022 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ (PL-x 507/2022) - lege organică -Adoptat de Senat -19.09.2022
Raport comun - Comisia pentru administrație publică și Comisia juridică
Procedură de urgență
Cameră decizională
Se dezbate sub rezerva depunerii raportului comun
3. Pl-x 284/2022 Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.185/2013 privind amplasarea și autorizarea mijloacelor de publicitate, pentru modificarea și completarea Ordonanței de Guvern nr.43/1997 privind regimul drumurilor și pentru modificarea și completarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții (PL-x 284/2022) - lege ordinară -Adoptat de Senat -16.05.2022
Raport comun - Comisia pentru administrație publică și Comisia pentru transporturi
Cameră decizională
Se dezbate sub rezerva depunerii raportului comun
4. Pl-x 259/2022 Reexaminarea, la cererea Președintelui României, a Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.46/2022 privind măsurile de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2019/452 al Parlamentului European și al Consiliului din 19 martie 2019 de stabilire a unui cadru pentru examinarea investițiilor străine directe în Uniune, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr.21/1996 (PL-x 259/2022) - lege ordinară - Reexaminată de Senat - 28.11.2022
Raport comun - Comisia pentru politică economică, Comisia pentru industrii și Comisia pentru apărare
Procedură de urgență
Cameră decizională
Se dezbate sub rezerva depunerii raportului comun
5. Pl-x 324/2021 Proiectul de Lege pentru completarea art.221 din Ordonanța Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor și pentru modificarea Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul (PL-x 324/2021) - lege organică - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport comun- Comisia pentru transporturi, Comisia pentru administrație publică și Comisia juridică
Cameră decizională
Se dezbate sub rezerva primirii raportului comun
6. Pl-x 347/2022 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.62/2022 pentru modificarea art.262 alin.(32) din Legea nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr.19/2022 privind unele măsuri referitoare la garanțiile de bună execuție constituite în cadrul contractelor de achiziție publică și al contractelor sectoriale (PL-x 347/2022) - lege ordinară -Adoptat de Senat -07.06.2022
Raport comun - Comisia pentru politică economică, Comisia pentru industrii și Comisia juridică
Procedură de urgență
Cameră decizională
Se dezbate sub rezerva primirii raportului comun
7. Pl-x 495/2022 Propunerea legislativă pentru modificarea art.150 alin.(1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ (Pl-x 495/2022) - lege organică
Raport comun - Comisia juridică și Comisia pentru administrație publică (Adoptare)- distribuit- 21.11.2022
Prima Cameră sesizată - Data prezentării în Biroul permanent 17.10.2022; data la care se împlinește termenul constituțional pentru dezbatere și vot final 23.12.2022, potrivit art.75 alin.(2) din Constituție și art.113 din Regulamentul Camerei
Termenul pentru dezbatere și vot final fiind depășit, propunerea legislativă se consideră adoptată, în conformitate cu prevederile art.75 alin.(2) din Constituție și ale art.113 din Regulamentul Camerei Deputaților
8. Pl-x 550/2022 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.116/2022 pentru reglementarea unor măsuri temporare privind ocuparea funcțiilor publice prin transfer la cerere, precum și pentru completarea art.3641 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ (PL-x 550/2022) - lege ordinară -Adoptat de Senat -27.09.2022
Raport comun - Comisia pentru administrație publică și Comisia pentru pentru muncă (Adoptare)- distribuit- 12.12.2022
Procedură de urgență
Cameră decizională
9. Pl-x 668/2018 Reexaminarea, la cererea Președintelui României, a Legii pentru modificarea Legii nr.24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților (PL-x 668/2018/2021) - lege ordinară-Reexaminată de Senat - 26.04.2021
Raport comun-Comisia pentru mediu, Comisia pentru administrație publică și Comisia juridică
Cameră decizională
Se dezbate sub rezerva depunerii raportului comun
10. Pl-x 562/2022 Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea art.485 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ (PL-x 562/2022) - lege organică -Adoptat de Senat -28.09.2022
Raport comun - Comisia pentru administrație publică și Comisia pentru muncă
Cameră decizională
Se dezbate sub rezerva depunerii raportului comun
11. Pl-x 602/2022 Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.678/2001 privind prevenirea și combaterea traficului de persoane, precum și pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români (PL-x 602/2022) - lege ordinară -Adoptat de Senat -05.10.2022
Raport comun - Comisia pentru administrație publică și Comisia juridică (Adoptare)- distribuit-21.11.2022
Cameră decizională
Retrimis la comisie - termen-05.12.2022 (CLGP- 21.11.2022).
Se dezbate sub rezerva primirii raportului comun suplimentar
12. Pl-x 125/2022 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.12/2022 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul transporturilor rutiere (PL-x 125/2022) - lege ordinară -Adoptat de Senat - 14.03.2022
Raport comun-Comisia pentru transporturi, Comisia pentru industrii și Comisia pentru muncă
Procedură de urgență
Cameră decizională
Se dezbate sub rezerva primirii raportului comun
13. Pl-x 484/2021 Reexaminarea, la cererea Președintelui României, a Legii privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.17/2021 pentru modificarea și completarea Legii nr.134/2019 privind reorganizarea Agenției Naționale a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale, precum și pentru modificarea unor acte normative (PL-x 484/2021/2022) - lege ordinară-Reexaminată de Senat - 16.05.2022
Raport comun-Comisia pentru muncă și Comisia pentru sănătate
Cameră decizională
Prioritate legislativă
Se dezbate sub rezerva depunerii raportului comun
14. Pl-x 363/2022 Proiectul de Lege privind completarea art.65 din Ordonanța Guvernului nr.39/2005 privind cinematografia, precum și pentru modificarea Legii nr.328/2006 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.39/2005 privind cinematografia (PL-x 363/2022) - lege organică -Adoptat de Senat -07.06.2022
Raport - Comisia pentru cultură
Cameră decizională
Se dezbate sub rezerva primirii raportului
15. Pl-x 266/2020 Propunerea legislativă pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice (Pl-x 266/2020) - lege ordinară -Respinsă de Senat - 5.05.2020
Raport comun-Comisia pentru industrii, Comisia juridică, Comisia pentru apărare și Comisia pentru transporturi
Cameră decizională
Se dezbate sub rezerva primirii raportului comun
16. Pl-x 143/2022 Propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe (Pl-x 143/2022) - lege ordinară -Respinsă de Senat - 21.03.2022
Raport comun - Comisia pentru industrii și Comisia pentru administrație publică
Cameră decizională
Se dezbate sub rezerva primirii raportului comun
17. Pl-x 285/2022 Proiectul de Lege pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ și pentru modificarea Legii-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice (PL-x 285/2022) - lege organică - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport - Comisia pentru muncă, Comisia pentru administrație publică și Comisia juridică
Cameră decizională
Se dezbate sub rezerva primirii raportului comun
18. Pl-x 454/2016 Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.48/2016 privind modificarea și completarea unor acte normative în domeniul culturii (PL-x 454/2016) - lege ordinară - Adoptat de Senat -10.10.2016
Raport- Comisia pentru cultură
Procedură de urgență
Cameră decizională
Se dezbate sub rezerva primirii raportului
19. Pl-x 387/2021 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.65/2021 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.58/1998 privind organizarea și desfășurarea activității de turism în România și a altor acte normative (PL-x 387/2021) - lege ordinară - Adoptat de Senat - 20.09.2021
Raport - Comisia pentru antreprenoriat (Adoptare)- distribuit- 11.10.2022
Procedură de urgență
Cameră decizională
20. Pl-x 479/2022 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.81/2022 pentru modificarea art.9 din Ordonanța Guvernului nr.122/1998 privind acumularea, scoaterea și împrospătarea produselor din rezervele proprii ale forțelor destinate apărării naționale (PL-x 479/2022) - lege ordinară -Adoptat de Senat -12.09.2022
Raport - Comisia pentru apărare (Adoptare)- distribuit- 12.10.2022
Procedură de urgență
Cameră decizională
21. Pl-x 258/2022 Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.45/2022 privind unele măsuri pentru diminuarea arieratelor bugetare ale unor operatori economici din industria națională de apărare (PL-x 258/2022) - lege ordinară -Adoptat de Senat -09.05.2022
Raport comun - Comisia pentru buget și Comisia pentru apărare (Adoptare)- distribuit- 12.10.2022
Procedură de urgență
Cameră decizională
22. Pl-x 388/2021 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.67/2021 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.110/2017 privind Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii și a întreprinderilor mici cu capitalizare de piață medie - IMM INVEST ROMÂNIA, a Schemei de ajutor de stat pentru susținerea activității IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19, aprobată prin art.II din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.42/2020, și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr.16/2021 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.110/2017 privind Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii și a întreprinderilor mici cu capitalizare de piață medie - IMM INVEST ROMÂNIA, precum și pentru modificarea și completarea Schemei de ajutor de stat pentru susținerea activității IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19, aprobată prin art.II din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.42/2020 (PL-x 388/2021) - lege ordinară - Adoptat de Senat - 20.09.2021
Raport comun- Comisia pentru politică economică, Comisia pentru buget și Comisia pentru antreprenoriat (Adoptare)- distribuit- 18.10.2022
Procedură de urgență
Cameră decizională
23. Pl-x 424/2022 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.76/2022 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Dezvoltarea Infrastructurii în Sănătate (PL-x 424/2022) - lege ordinară -Adoptat de Senat -27.06.2022
Raport comun- Comisia pentru sănătate și Comisia pentru industrii (Adoptare)- distribuit- 18.10.2022
Procedură de urgență
Cameră decizională
24. Pl-x 368/2017 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.46/2017 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanță (PL-x 368/2017) - lege ordinară - Adoptat de Senat - 16.10.2017
Raport comun - Comisia pentru antreprenoriat și Comisia pentru muncă (Adoptare)- distribuit- 18.10.2022
Procedură de urgență
Cameră decizională
25. Pl-x 53/2022 Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.131/2021 privind modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru prorogarea unor termene (PL-x 53/2022) - lege ordinară - Adoptat de Senat în condițiile articolului 115 alineatul (5) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport comun - Comisia pentru antreprenoriat și Comisia pentru muncă (Adoptare)- distribuit- 18.10.2022
Procedură de urgență
Cameră decizională
26. Pl-x 187/2021 Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.20/2021 privind stabilirea unor măsuri în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate în contextul evoluției situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru abrogarea unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.70/2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educației naționale nr.1/2011, precum și a altor acte normative, pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății și pentru modificarea Legii farmaciei nr.266/2008 (PL-x 187/2021) - lege ordinară - Adoptat de Senat în condițiile articolului 115 alineatul (5) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport comun -Comisia pentru sănătate și Comisia pentru buget(Adoptare)- distribuit- 19.10.2022
Procedură de urgență
Cameră decizională
27. Pl-x 512/2022 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.102/2022 pentru modificarea și completarea Legii nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală (PL-x 512/2022) - lege ordinară -Adoptat de Senat -19.09.2022
Raport - Comisia pentru buget (Adoptare)- distribuit- 19.10.2022
Procedură de urgență
Cameră decizională
28. Pl-x 192/2022 Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.25/2022 privind unele măsuri în domeniul fondurilor europene (PL-x 192/2022) - lege ordinară -Adoptat de Senat -11.04.2022
Raport -Comisia pentru buget (Adoptare)- distribuit- 19.10.2022
Procedură de urgență
Cameră decizională
29. Pl-x 482/2021 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.13/2021 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.18/2016 privind amenajarea spațiului maritim (PL-x 482/2021) - lege ordinară - Adoptat de Senat - 11.10.2021
Raport comun - Comisia pentru administrație publică și Comisia pentru mediu (Adoptare)- distribuit- 19.10.2022
Cameră decizională
30. Pl-x 428/2018 Reexaminarea Legii pentru modificarea și completarea Legii-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, ca urmare a Deciziei Curții Constituționale nr.849 din 25 noiembrie 2020, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.51 din 18 ianuarie 2021 (PL-x 428/2018/2021) - lege ordinară-Reexaminată de Senat - 2.06.2021
Raport comun- Comisia pentru constituționalitate și Comisia pentru muncă (Respingerea Legii) - distribuit- 18.10.2022
Cameră decizională
31. Pl-x 191/2022 Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.24/2022 privind aprobarea și finanțarea unor programe de garantare în domenii prioritare pentru economia românească (PL-x 191/2022) - lege ordinară -Adoptat de Senat -11.04.2022
Raport comun- Comisia pentru politică economică, Comisia pentru buget și Comisia pentru antreprenoriat (Adoptare)- distribuit- 19.10.2022
Procedură de urgență
Cameră decizională
32. Pl-x 301/2019 Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.30/2019 privind reorganizarea Ministerului Economiei în scopul exercitării drepturilor și îndeplinirii obligațiilor ce decurg din calitatea de acționar a statului la anumiți operatori economici, precum și pentru modificarea unor acte normative (PL-x 301/2019) - lege ordinară - Adoptat de Senat în condițiile articolului 115 alineatul (5) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport comun- Comisia pentru politică economică și Comisia pentru industrii (Adoptare)- distribuit- 19.10.2022
Procedură de urgență
Cameră decizională
33. Pl-x 145/2021 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.15/2021 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.146/2020 privind aprobarea Programului IMM FACTOR - Produs de garantare a creditului comercial și a Schemei de ajutor de stat asociate acestuia (PL-x 145/2021) - lege ordinară - Adoptat de Senat - 6.04.2021
Raport comun - Comisia pentru buget, Comisia pentru antreprenoriat și Comisia pentru politică economică (Adoptare) - distribuit -19.11.2022
Procedură de urgență
Cameră decizională
34. Pl-x 435/2021 Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.43/2007 privind introducerea deliberată în mediu a organismelor modificate genetic (PL-x 435/2021) - lege ordinară - Adoptat de Senat - 4.10.2021
Raport comun - Comisia pentru agricultură, Comisia pentru administrație publică și Comisia pentru mediu (Adoptare) - distribuit -25.10.2022
Procedură de urgență
Cameră decizională
Prioritate legislativă
35. Pl-x 563/2022 Proiectul de Lege pentru completarea Legii sănătății mintale și a protecției persoanelor cu tulburări psihice nr.487/2002 (PL-x 563/2022) - lege ordinară -Adoptat de Senat -28.09.2022
Raport - Comisia pentru sănătate (Adoptare) - distribuit -25.10.2022
Cameră decizională
36. Pl-x 127/2022 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.9/2022 pentru stabilirea unor măsuri bugetare în vederea sprijinirii sectorului întreprinderilor mici și mijlocii (PL-x 127/2022) - lege ordinară -Adoptat de Senat - 14.03.2022
Raport comun - Comisia pentru antreprenoriat și Comisia pentru buget (Adoptare) - distribuit -26.10.2022
Procedură de urgență
Cameră decizională
37. Pl-x 82/2022 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.142/2021 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.110/2017 privind Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii și a întreprinderilor mici cu capitalizare de piață medie - IMM INVEST ROMÂNIA, pentru modificarea Schemei de ajutor de stat pentru susținerea activității IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19, aprobată prin art.II din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.42/2020, pentru modificarea art.III din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.16/2021 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.110/2017 privind Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii și a întreprinderilor mici cu capitalizare de piață medie - IMM INVEST ROMÂNIA, precum și pentru modificarea și completarea Schemei de ajutor de stat pentru susținerea activității IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19, aprobată prin art.II din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.42/2020, precum și pentru modificarea art.164 alin.(21) și (22) din Legea nr.53/2003 - Codul muncii (PL-x 82/2022) - lege ordinară - Adoptat de Senat în condițiile articolului 115 alineatul (5) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport comun - Comisia pentru buget, Comisia pentru antreprenoriat și Comisia pentru politică ecomomică (Adoptare) - distribuit -26.10.2022
Procedură de urgență
Cameră decizională
38. Pl-x 558/2022 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.17/2022 pentru modificarea și completarea Legii nr.263/2004 privind asigurarea continuității asistenței medicale primare prin centrele de permanență (PL-x 558/2022) - lege ordinară -Adoptat de Senat -28.09.2022
Raport - Comisia pentru sănătate (Adoptare) - distribuit -25.10.2022
Cameră decizională
Prioritate legislativă
39. Pl-x 504/2022 Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.91/2022 privind unele măsuri pentru asigurarea implementării proiectelor contractate în cadrul Programului Operațional Competitivitate, Apelul 2, Acțiunea 2.3.3, din fonduri externe nerambursabile și pentru asigurarea sustenabilității acestora (PL-x 504/2022) - lege ordinară -Adoptat de Senat -19.09.2022
Raport comun - Comisia pentru învățământ și Comisia pentru buget (Adoptare) - distribuit -26.10.2022
Procedură de urgență
Cameră decizională
40. Pl-x 371/2022 Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.65/2022 privind reglementarea unor măsuri pentru stingerea unor obligații fiscale și bugetare ale Societății Naționale de Transport Feroviar de Marfă "C.F.R. Marfă" S.A (PL-x 371/2022) - lege ordinară - Adoptat de Senat în condițiile articolului 115 alineatul (5) teza a III-a din Constituția României, republicată
Rapor comun-Comisia pentru politică economică, Comisia pentru buget și Comisia pentru transporturi (Adoptare) - distribuit -31.10.2022
Procedură de urgență
Cameră decizională
41. Pl-x 287/2020 Proiectul de Lege pentru completarea Legii nr.360/2002 privind Statutul polițistului (PL-x 287/2020) - lege organică - Adoptat de Senat - 12.05.2020
Raport - Comisia pentru apărare (Adoptare) - distribuit -27.10.2022
Procedură de urgență
Cameră decizională
42. Pl-x 627/2022 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.35/2022 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte, precum și pentru aprobarea plății cotizațiilor anuale în vederea participării Institutului Național de Statistică - România în calitate de asociat în cadrul Comitetului de Statistică și Guvernanță în Statistică al Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică și de membru instituțional în cadrul Institutului Internațional de Statistică (PL-x 627/2022) - lege ordinară -Adoptat de Senat -10.10.2022
Raport - Comisia pentru politică economică (Adoptare) - distribuit -03.11.2022
Cameră decizională
43. Pl-x 105/2020 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.8/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr.145/2019 privind statutul polițiștilor de penitenciare (PL-x 105/2020) - lege organică - Adoptat de Senat în condițiile articolului 115 alineatul (5) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport comun-Comisia juridică și Comisia pentru administrație publică (Adoptare) - distribuit -08.04.2022
Procedură de urgență
Cameră decizională
44. Pl-x 286/2020 Proiectul de Lege privind modificarea și completarea Legii nr.61/1991 pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice (PL-x 286/2020) - lege ordinară - Adoptat de Senat - 12.05.2020
Raport - Comisia juridică (Adoptare)- distribuit- 07.11.2022
Procedură de urgență
Cameră decizională
45. Pl-x 300/2022 Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.56/2022 privind unele măsuri de eficientizare a activității turistice aferente sezonului turistic estival 2022 pe litoralul românesc al Mării Negre (PL-x 300/2022) - lege ordinară -Adoptat de Senat -23.05.2022
Raport comun-Comisia pentru administrație publică, Comisia pentru mediu și Comisia pentru antreprenoriat (Adoptare)- distribuit- 08.11.2022
Procedură de urgență
Cameră decizională
46. Pl-x 324/2022 Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.61/2022 privind unele măsuri pentru acordarea de microgranturi și granturi pentru capital de lucru entităților din domeniul agroalimentar cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (PL-x 324/2022) - lege ordinară -Adoptat de Senat -30.05.2022
Raport comun-Comisia pentru politică economică, Comisia pentru buget, Comisia pentru agricultură și Comisia pentru antreprenoriat (Adoptare)- distribuit- 09.11.2022
Procedură de urgență
Cameră decizională
47. Pl-x 463/2022 Proiectul de Lege privind modificarea art.20 alin.(5) din Legea nr.51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat (PL-x 463/2022) - lege ordinară -Adoptat de Senat -01.09.2022
Raport -Comisia juridică (Adoptare)- distribuit- 09.11.2022
Cameră decizională
48. Pl-x 51/2022 Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.129/2021 privind implementarea formularului digital de intrare în România (PL-x 51/2022) - lege ordinară- Adoptat de Senat în condițiile articolului 115 alineatul (5) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport comun - Comisia pentru sănătate, Comisia pentru tehnologia informației, Comisia pentru apărare și Comisia juridică (Adoptarea Proiectului de Lege privind respingerea OUG nr. 129/2021)- distribuit- 09.11.2022
Procedură de urgență
Cameră decizională
49. Pl-x 94/2022 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.5/2022 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.129/2021 privind implementarea formularului digital de intrare în România (PL-x 94/2022) - lege ordinară - Adoptat de Senat în condițiile articolului 115 alineatul (5) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport comun - Comisia pentru tehnologia informației, Comisia pentru sănătate, Comisia pentru apărare și Comisia juridică (Adoptarea Proiectului de lege privind respingerea OUG nr.5/2022)- distribuit- 09.11.2022
Procedură de urgență
Cameră decizională
50. Pl-x 549/2019 Reexaminarea, la cererea Președintelui României, a Legii pentru modificarea și completarea Legii nr.143/2000 privind prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri și pentru modificarea Legii nr.194/2011 privind combaterea operațiunilor cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, altele decât cele prevăzute de acte normative în vigoare (PL-x 549/2019/2021) - lege organică-Reexaminată de Senat - 22.06.2021
Raport comun - Comisia pentru sănătate, Comisia pentru apărare și Comisia juridică (Adoptarea Legii în forma adoptată de Senat)- distribuit- 14.11.2022
Cameră decizională
51. Pl-x 260/2022 Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.51/2022 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru susținerea activității crescătorilor din sectoarele bovine, suine și avicol în contextul crizei economice generate de pandemia de COVID 19 (PL-x 260/2022) - lege ordinară -Adoptat de Senat -09.05.2022
Raport -Comisia pentru agricultură (Adoptare)- distribuit- 15.11.2022
Procedură de urgență
Cameră decizională
52. - Raportul privind activitatea Comisiei pentru cercetarea abuzurilor, corupției și pentru petiții pe semestrul I al anului 2022- distribuit-28.11.2022 PDF format
53. Pl-x 277/2022 Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.53/2022 privind modificarea și completarea Legii nr.129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative (PL-x 277/2022) - lege ordinară -Adoptat de Senat -16.05.2022
Raport comun - Comisia pentru buget și Comisia juridică (Adoptare)- distribuit- 17.11.2022
Procedură de urgență
Cameră decizională
54. Pl-x 573/2022 Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.120/2022 privind modificarea unor acte normative care reglementează programele de sprijin pentru zona montană (PL-x 573/2022) - lege ordinară -Adoptat de Senat -03.10.2022
Raport comun - Comisia pentru agricultură și Comisia pentru antreprenoriat (Adoptare)- distribuit- 17.11.2022
Procedură de urgență
Cameră decizională
55. Pl-x 346/2022 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.59/2022 pentru modificarea unor acte normative în domeniul străinilor (PL-x 346/2022) - lege ordinară - Adoptat de Senat în condițiile articolului 115 alineatul (5) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport comun - Comisia pentru muncă, Comisia juridică și Comisia pentru apărare (Adoptare)- distribuit- 17.11.2022
Procedură de urgență
Cameră decizională
56. Pl-x 84/2022 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.4/2022 pentru completarea art.52 din Legea nr.500/2002 privind finanțele publice (PL-x 84/2022) - lege ordinară -Adoptat de Senat - 2.03.2022
Raport comun - Comisia pentru cultură și Comisia pentru buget (Adoptare)- distribuit- 16.11.2022
Procedură de urgență
Cameră decizională
57. Pl-x 704/2022 Proiectul de Lege privind aprobarea încetării valabilității, prin denunțare, a Convenției referitoare la înființarea Centrului internațional de informare științifică și tehnică, semnată la 27 februarie 1969 la Moscova (PL-x 704/2022) - lege ordinară
Raport - Comisia pentru tehnologia informației (Adoptare)- distribuit- 24.11.2022
Prima Cameră sesizată - Data prezentării în Biroul permanent 07.11.2022; data la care se împlinește termenul constituțional pentru dezbatere și vot final 01.02.2023, potrivit art.75 alin.(2) din Constituție și art.113 din Regulamentul Camerei
58. Pl-x 159/2022 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.14/2022 pentru modificarea Legii nr.146/2021 privind monitorizarea electronică în cadrul unor proceduri judiciare și execuțional penale (PL-x 159/2022) - lege ordinară - Adoptat de Senat în condițiile articolului 115 alineatul (5) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport comun- Comisia pentru apărare și Comisia juridică (Adoptare)- distribuit- 23.11.2022
Procedură de urgență
Cameră decizională
59. Pl-x 170/2022 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.17/2022 pentru modificarea și completarea Legii nr.21/2020 privind Codul aerian (PL-x 170/2022) - lege ordinară - Adoptat de Senat în condițiile articolului 115 alineatul (5) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport comun - Comisia pentru apărare și Comisia pentru transporturi (Adoptare) - distribuit -09.06.2022 și Raport comun suplimentar (Adoptare)- distribuit- 24.11.2022
Procedură de urgență
Cameră decizională
Retrimis la comisie- termen-30.09.2022
-plen-12.09.2022
A fost primit raportul comun suplimentar-23.11.2022
60. Pl-x 595/2022 Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.32/2022 privind reglementarea unei măsuri financiar-fiscale și bugetare (PL-x 595/2022) - lege ordinară -Adoptat de Senat -05.10.2022
Raport comun - Comisia pentru buget și Comisia pentru transporturi (Adoptare)- distribuit- 24.11.2022
Cameră decizională
61. Pl-x 509/2022 Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.96/2022 privind gestionarea financiară a fondurilor europene dedicate Afacerilor Interne alocate României pentru perioada de programare 2021-2027 (PL-x 509/2022) - lege ordinară -Adoptat de Senat -19.09.2022
Raport comun - Comisia pentru administrație publică și Comisia pentru buget (Adoptare)- distribuit- 24.11.2022
Procedură de urgență
Cameră decizională
62. Pl-x 587/2021 Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea art.64 din Legea educației fizice și sportului nr.69/2000 (PL-x 587/2021) - lege ordinară -Adoptat de Senat - 22.11.2021
Raport -Comisia pentru tineret și sport (Adoptare)- distribuit- 23.11.2022
Cameră decizională
63. Pl-x 680/2022 Propunerea legislativă privind deconspirarea urmașilor lucrătorilor Securității care ocupă demnități sau funcții publice prin completarea Ordonanței de urgență nr.24/2008 privind accesul la propriul dosar și deconspirarea Securității (Pl-x 680/2022) - lege organică
Raport -Comisia juridică (Respingere) - distribuit- 07.12.2022
Prima Cameră sesizată - Data prezentării în Biroul permanent 28.11.2022; data la care se împlinește termenul constituțional pentru dezbatere și vot final 21.02.2023, potrivit art.75 alin.(2) din Constituție și art.113 din Regulamentul Camerei Deputaților
64. Pl-x 706/2022 Proiectul de Lege privind organizarea și funcționarea Sistemului Informatic Național de Semnalări și participarea României la Sistemul de Informații Schengen, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.194/2002 privind regimul străinilor în România (PL-x 706/2022) - lege organică
Raport comun - Comisia pentru apărare și Comisia juridică (Adoptare)- distribuit-13.12.2022
Procedură de urgență
Prima Cameră sesizată - Data prezentării în Biroul permanent 07.11.2022; data la care se împlinește termenul constituțional pentru dezbatere și vot final 31.12.2022, potrivit art.75 alin.(2) din Constituție și art.113 din Regulamentul Camerei
Prioritate legislativă
Termenul pentru dezbatere și vot final fiind depășit, proiectul de lege se consideră adoptat, în conformitate cu prevederile art.75 alin.(2) din Constituție și ale art.113 din Regulamentul Camerei Deputaților
65. Pl-x 613/2022 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011 (Pl-x 613/2022) - lege organică
Raport -Comisia pentru învățământ (Respingere) - distribuit- 08.12.2022
Prima Cameră sesizată - Data prezentării în Biroul permanent 14.11.2022; data la care se împlinește termenul constituțional pentru dezbatere și vot final 21.02.2023, potrivit art.75 alin.(2) din Constituție și art.113 din Regulamentul Camere
66. Pl-x 383/2022 Proiectul de Lege pentru modificarea Legii educației fizice și sportului nr.69/2000 (PL-x 383/2022) - lege ordinară -Adoptat de Senat -15.06.2022
Raport - Comisia pentru tineret și sport (Adoptare)- distribuit- 05.12.2022
Cameră decizională
67. Pl-x 346/2021 Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.46/2021 privind stabilirea cadrului instituțional și a măsurilor pentru punerea în aplicare a Regulamentului (UE) 2017/745 al Parlamentului European și al Consiliului din 5 aprilie 2017 privind dispozitivele medicale, de modificare a Directivei 2001/83/CE, a Regulamentului (CE) nr.178/2002 și a Regulamentului (CE) nr.1.223/2009 și de abrogare a Directivelor 90/385/CEE și 93/42/CEE ale Consiliului (PL-x 346/2021) - lege ordinară - Adoptat de Senat în condițiile articolului 115 alineatul (5) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport- Comisia pentru sănătate (Adoptare)- distribuit- 07.12.2022
Procedură de urgență
Cameră decizională
68. Pl-x 50/2022 Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.128/2021 privind unele măsuri referitoare la salarizarea personalului din sistemul administrației penitenciare (PL-x 50/2022) - lege ordinară - Adoptat de Senat în condițiile articolului 115 alineatul (5) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport comun-Comisia pentru administrație publică, Comisia pentru muncă și Comisia juridică (Adoptare)- distribuit- 07.12.2022
Procedură de urgență
Cameră decizională
69. Pl-x 113/2022 Proiectul de Lege pentru completarea art.38 alin.(l) din Legea nr.217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței domestice, precum și pentru modificarea art.4 alin.(1) din Legea nr.61/1993 privind alocația de stat pentru copii (PL-x 113/2022) - lege organică -Adoptat de Senat - 7.03.2022
Raport comun-Comisia pentru muncă și Comisia juridică (Adoptare)- distribuit- 07.12.2022
Cameră decizională
70. Pl-x 517/2022 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.111/2022 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.80/2022 privind reglementarea unor măsuri în domeniul ocupării posturilor în sectorul bugetar (PL-x 517/2022) - lege ordinară -Adoptat de Senat -19.09.2022
Raport comun - Comisia pentru învățământ și Comisia pentru muncă (Adoptare)- distribuit- 08.12.2022
Procedură de urgență
Cameră decizională
71. Pl-x 744/2022 Propunerea legislativă pentru modificarea art.84 alin.(11) din Legea educației naționale nr.1/2011, precum și abrogarea art.L din OUG nr.130/2021 și art.68 din OUG nr.70/2020 (Pl-x 744/2022) - lege organică
Raport- Comisia pentru învățământ (Adoptare)- distribuit- 08.12.2022
Procedură de urgență
Prima Cameră sesizată - Data prezentării în Biroul permanent 28.11.2022; data la care se împlinește termenul constituțional pentru dezbatere și vot final 23.02.2023, potrivit art.75 alin.(2) din Constituție și art.113 din Regulamentul Camerei Deputaților
72. Pl-x 727/2022 Propunerea legislativă privind modificarea Legii educației naționale nr.1/2011, publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr.18, din 10 ianuarie 2011, cu modificările și completările ulterioare (Pl-x 727/2022) - lege organică
Raport comun -Comisia pentru muncă și Comisia pentru învățământ (Adoptare)- distribuit- 12.12.2022
Prima Cameră sesizată - Data prezentării în Biroul permanent 23.11.2022; data la care se împlinește termenul constituțional pentru dezbatere și vot final 26.02.2023, potrivit art.75 alin.(2) din Constituție și art.113 din Regulamentul Camerei Deputaților
73. Pl-x 15/2020 Reexaminarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.91/2019 privind desființarea Institutului Revoluției Române din Decembrie 1989, ca urmare a Deciziei Curții Constituționale nr.198 din 24 martie 2021, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.421 din 21 aprilie 2021 (PL-x 15/2020/2021) - lege organică
Raport comun-Comisia pentru constituționalitate, Comisia pentru cultură și Comisia revoluționarilor din decembrie 1989 (Adoptarea Legii cu amendamente)- distribuit- 12.12.2022
Procedură de urgență
Prima Cameră sesizată
74. Pl-x 110/2018 Proiectul de Lege privind trecerea Lacului Brebu, cu titlu gratuit, din domeniul public al statului și din administrarea Administrației Naționale "Apele Române" în domeniul public al Comunei Brebu și în administrarea Consiliului Local al Comunei Brebu (PL-x 110/2018)- lege organică - Adoptat de Senat - 5.03.2018
Raport comun- Comisia juridică și Comisia pentru administrație publică (Adoptare) - distribuit- 14.12.2022
Cameră decizională
75. Pl-x 464/2022 Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.78/2022 privind unele măsuri pentru ocuparea posturilor aferente funcțiilor publice vacante și temporar vacante care au atribuții în implementarea Planului național de redresare și reziliență al României (PL-x 464/2022) - lege ordinară -Adoptat de Senat -06.09.2022
Raport comun - Comisia pentru administrație publică și Comisia pentru muncă (Adoptare)- distribuit- 12.12.2022
Procedură de urgență
Cameră decizională
76. Pl-x 596/2022 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.34/2022 pentru modificarea și completarea Legii nr.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor (PL-x 596/2022) - lege ordinară -Adoptat de Senat -05.10.2022
Raport - Comisia pentru apărare (Adoptare) - distribuit- 14.12.2022
Cameră decizională

Miercuri, 8 februarie 2023, ora 11,30 - VOT FINAL

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti duminică, 5 februarie 2023, 4:02
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro