Vezi calendarul
Sunteti în sectiunea: Prima pagina > e-Caseta > Ordinea de zi Versiunea pentru printare
Ordinea de zi pentru ședința Camerei Deputaților din 4 - 5 decembrie 2023

Aprobată: 29.11.2023
Poziția Număr
înregistrare
Descrierea punctului de pe ordinea de zi Doc.
,1. - Informare privind distribuirea unor documente la casetele deputaților, potrivit prevederilor art.94 din Regulamentul Camerei Deputaților. -
1. Pl-x 175/2023 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.12/2023 pentru modificarea și completarea unor acte normative care cuprind dispoziții privind evidența persoanelor și cartea electronică de identitate (PL-x 175/2023) - lege ordinară -Adoptat de Senat -13.03.2023
Raport comun - Comisia pentru administrație publică, Comisia juridică și Comisia pentru tehnologia informației
Cameră decizională
Se dezbate sub rezerva depunerii raportului comun
2. Pl-x 693/2023 Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului de împrumut (Proiect privind consolidarea bazelor pentru îmbunătățirea furnizării serviciilor judiciare) între România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la București la 17 iulie 2023 (PL-x 693/2023) - lege ordinară
Raport - Comisia pentru buget (Adoptare)- distribuit-15.11.2023
Procedură de urgență
Prima Cameră sesizată - Data prezentării în Biroul permanent 06.11.2023; data la care se împlinește termenul constituțional pentru dezbatere și vot final 28.12.2023, potrivit art.75 alin.(2) din Constituție și art.113 din Regulamentul Camerei Deputaților
3. Pl-x 549/2023 Propunerea legislativă privind completarea Legii 504/2002 publicată în Monitorul oficial al României, partea I, nr.534 din 22 iulie 2002 (Pl-x 549/2023) - lege organică
Raport - Comisia pentru cultură (Adoptare)- distribuit-24.11.2023
Prima Cameră sesizată - Data prezentării în Biroul permanent 30.10.2023; data la care se împlinește termenul constituțional pentru dezbatere și vot final 05.02.2024, potrivit art.75 alin.(2) din Constituție și art.113 din Regulamentul Camerei Deputaților
4. Pl-x 776/2022 Proiectul de Lege privind protecția drepturilor consumatorilor (PL-x 776/2022) - lege ordinară -Adoptat de Senat - 14.12.2022
Raport- Comisia pentru industrii
Cameră decizională
Se dezbate sub rezerva depunerii raportului
5. Pl-x 503/2023 Proiectul de Lege pentru instituirea Programul Național de Scoatere din Pericol a Patrimoniului Cultural Imobil și modificarea art.51(31) din Legea nr.422/2001 privind protejarea monumentelor istorice (PL-x 503/2023) - lege ordinară - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport - Comisia pentru cultură (Adoptare) - distribuit - 24.11.2023
Cameră decizională
6. Pl-x 269/2023 Proiectul de Lege privind acțiunile în reprezentare pentru protecția intereselor colective ale consumatorilor (PL-x 269/2023) - lege ordinară -Adoptat de Senat -11.04.2023
Raport comun- Comisia juridică și Comisia pentru industrii (Adoptare)- distribuit-27.11.2023
Procedură de urgență
Cameră decizională
Prioritate legislativă
7. Pl-x 284/2022 Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.185/2013 privind amplasarea și autorizarea mijloacelor de publicitate, pentru modificarea și completarea Ordonanței de Guvern nr.43/1997 privind regimul drumurilor și pentru modificarea și completarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții (PL-x 284/2022) - lege ordinară -Adoptat de Senat -16.05.2022
Raport comun - Comisia pentru administrație publică și Comisia pentru transporturi
Cameră decizională
Se dezbate sub rezerva depunerii raportului comun
8. Pl-x 324/2021 Proiectul de Lege pentru completarea art.221 din Ordonanța Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor și pentru modificarea Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul (PL-x 324/2021) - lege organică - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport comun - Comisia pentru transporturi, Comisia pentru administrație publică și Comisia juridică
Cameră decizională
Se dezbate sub rezerva primirii raportului comun
9. Pl-x 285/2022 Proiectul de Lege pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ și pentru modificarea Legii-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice (PL-x 285/2022) - lege organică - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport comun- Comisia pentru muncă, Comisia pentru administrație publică și Comisia juridică
Cameră decizională
Se dezbate sub rezerva primirii raportului comun
10. Pl-x 437/2023 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.44/2023 pentru stabilirea unor măsuri necesare optimizării procesului de implementare a proiectelor de infrastructură finanțate din fonduri externe nerambursabile, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative (PL-x 437/2023) - lege organică -Adoptat de Senat -19.06.2023
Raport comun- Comisia pentru politică economică, Comisia pentru buget, Comisia pentru industrii și Comisia pentru administrație publică
Procedură de urgență
Cameră decizională
Se dezbate sub rezerva primirii raportului comun
11. Pl-x 88/2022 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată și pentru modificarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal (Pl-x 88/2022) - lege organică -Respinsă de Senat - 2.03.2022
Raport comun - Comisia pentru industrii, Comisia pentru transporturi, Comisia pentru apărare și Comisia juridică
Cameră decizională
Se dezbate sub rezerva primirii raportului comun
12. Pl-x 454/2016 Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.48/2016 privind modificarea și completarea unor acte normative în domeniul culturii (PL-x 454/2016) - lege ordinară - Adoptat de Senat -10.10.2016
Raport- Comisia pentru cultură
Procedură de urgență
Cameră decizională
Se dezbate sub rezerva primirii raportului
13. Pl-x 200/2023 Propunerea legislativă privind declararea protopopului Aurel Munteanu drept martir și erou al națiunii române (Pl-x 200/2023) - lege ordinară -Respinsă de Senat - 20.03.2023
Raport comun - Comisia pentru cultură și Comisia pentru drepturile omului
Cameră decizională
Se dezbate sub rezerva primirii raportului comun
14. Pl-x 786/2022 Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.102 din 19 mai 2016 privind incubatoarele de afaceri (Pl-x 786/2022) - lege ordinară -Respinsă de Senat - 12.12.2022
Raport comun - Comisia pentru industrii, Comisia pentru antreprenoriat și Comisia pentru tehnologia informației (Adoptare)- distribuit-21.11.2023
Cameră decizională
15. Pl-x 415/2023 Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.34/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative (PL-x 415/2023) - lege ordinară -Adoptat de Senat -12.06.2023
Raport comun- Comisia pentru buget și Comisia pentru muncă
Procedură de urgență
Cameră decizională
Se dezbate sub rezerva depunerii raportului comun
16. Pl-x 144/2023 Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.188/2000 privind executorii judecătorești (PL-x 144/2023) - lege organică -Adoptat de Senat -06.03.2023
Raport comun - Comisia juridică, Comisia pentru administrație publică și Comisia pentru muncă
Procedură de urgență
Cameră decizională
Prioritate legislativă
Se dezbate sub rezerva depunerii raportului comun
17. Pl-x 71/2023 Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.178/2022 privind sprijinirea entităților juridice stabilite în România, în vederea participării la proiecte de colaborare susținute financiar prin intermediul Fondului European de Apărare (EDF) (PL-x 71/2023) - lege ordinară -Adoptat de Senat -13.02.2023
Raport comun - Comisia pentru apărare, Comisia pentru industrii și Comisia pentru tehnologia informației (Adoptare) - distribuit-20.06.2023
Procedură de urgență
Cameră decizională
18. Pl-x 513/2022 Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.103/2022 privind unele măsuri pentru creșterea capacității de control la frontieră a Autorității Vamale Române (PL-x 513/2022) - lege ordinară -Adoptat de Senat -19.09.2022
Raport comun - Comisia pentru muncă, Comisia pentru administrație publică și Comisia pentru buget (Adoptare) - distribuit-20.06.2023
Procedură de urgență
Cameră decizională
19. Pl-x 584/2017 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.82/2017 pentru modificarea și completarea unor acte normative (PL-x 584/2017) - lege ordinară - Adoptat de Senat - 13.12.2017
Raport - Comisia pentru muncă (Adoptare) - distribuit - 11.10.2019 și Raport înlocuitor (Adoptare) - distribuit - 5.10.2021 și Raport suplimentar (Adoptare) - distribuit - 13.09.2023
Procedură de urgență
Cameră decizională
Retrimis la comisie - termen - 10.03.2020 (Plen - 25.02.2020)
A fost primit raportul înlocuitor-5.10.2021
Retrimis la comisie - termen - 22.02.2022 (BP- 02.02.2022)
A fost primit raportul suplimentar-13.09.2023
20. Pl-x 151/2019 Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr.126/1995 privind regimul materiilor explozive (PL-x 151/2019) - lege organică - Adoptat de Senat -18.03.2019
Raport - Comisia pentru apărare (Adoptare) - distribuit - 12.06.2019, Raport suplimentar (Adoptare) - distribuit - 7.10.2019, Raport suplimentar (Adoptare) - distribuit - 5.02.2020 și ultimul Raport suplimentar (Adoptare) - distribuit - 13.09.2023
Cameră decizională
Retrimis la comisie - termen - 24.03.2020 (Plen - 10.03.2020)
A fost primit raportul suplimentar -13.09.2023
21. Pl-x 551/2020 Proiectul de Lege pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.131/2020 privind reglementarea unor măsuri (PL-x 551/2020) - lege ordinară - Adoptat de Senat - 8.09.2020
Raport comun - Comisia pentru muncă și Comisia pentru buget (Adoptarea Proiectului de Lege privind aprobarea OUG nr.131/2020) - distribuit-16.03.2023
Procedură de urgență
Cameră decizională
22. Pl-x 254/2022 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.39/2022 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul gestionării financiare a fondurilor europene și pentru adoptarea unor măsuri privind beneficiarii de fonduri europene (PL-x 254/2022) - lege ordinară - Adoptat de Senat în condițiile articolului 115 alineatul (5) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport comun-Comisia pentru trasporturi și Comisia pentru buget (Adoptare) - distribuit - 20.09.2023
Procedură de urgență
Cameră decizională
23. Pl-x 101/2023 Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.183/2022 privind stabilirea unor măsuri pentru finanțarea unor proiecte de regenerare urbană (PL-x 101/2023) - lege ordinară -Adoptat de Senat -20.02.2023
Raport comun- Comisia pentru administrație publică și Comisia pentru mediu (Adoptare) - distribuit - 21.09.2023
Procedură de urgență
Cameră decizională
24. Pl-x 41/2023 Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.166/2022 privind unele măsuri pentru acordarea unui sprijin categoriilor de persoane vulnerabile pentru compensarea prețului la energie, suportat parțial din fonduri externe nerambursabile (PL-x 41/2023) - lege ordinară -Adoptat de Senat - 06.02.2023
Raport comun - Comisia pentru muncă, Comisia pentru buget și Comisia pentru industrii (Adoptare) - distribuit - 27.09.2023
Procedură de urgență
Cameră decizională
25. Pl-x 458/2023 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.40/2023 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor (PL-x 458/2023) - lege ordinară - Adoptat de Senat în condițiile articolului 115 alineatul (5) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport - Comisia pentru transporturi (Adoptare) - distribuit - 27.09.2023
Procedură de urgență
Cameră decizională
26. Pl-x 761/2022 Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.151/2022 privind ajustarea prețurilor acordurilor-cadru/contractelor sectoriale de servicii de transport feroviar de cărbune pentru complexurile energetice (PL-x 761/2022) - lege ordinară -Adoptat de Senat - 07.12.2022
Raport comun - Comisia pentru industrii, Comisia pentru transporturi și Comisia pentru politică economică (Adoptare) - distribuit - 27.09.2023
Procedură de urgență
Cameră decizională
27. Pl-x 460/2023 Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.41/2023 privind transferul rețelei sanitare a Ministerului Transporturilor și Infrastructurii către alte ministere și instituții cu rețele sanitare proprii așa cum sunt reglementate la art.4 alin.(2) din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății (PL-x 460/2023) - lege ordinară - Adoptat de Senat în condițiile articolului 115 alineatul (5) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport comun- Comisia pentru transporturi și Comisia pentru sănătate (Adoptare) - distribuit - 27.09.2023
Procedură de urgență
Cameră decizională
28. Pl-x 60/2023 Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea art.10 din Legea nr.75/1994 privind arborarea drapelului României, intonarea imnului național și folosirea sigiliilor cu stema României de către autoritățile și instituțiile publice (PL-x 60/2023) - lege ordinară - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport comun - Comisia juridică și Comisia pentru administrație publică (Adoptare) - distribuit - 04.10.2023
Cameră decizională
29. Pl-x 623/2022 Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.28/2022 privind stabilirea unor măsuri pentru derularea Programului național de dezvoltare locală etapa I (PL-x 623/2022) - lege ordinară -Adoptat de Senat -10.10.2022
Raport - Comisia pentru administrație publică (Adoptare) - distribuit - 04.10.2023
Cameră decizională
30. Pl-x 140/2022 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.12/2022 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.15/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corecțiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislația din domeniul achizițiilor publice pentru Programul operațional sectorial Mediu 2007-2013 și pentru proiecte preluate integral sau parțial din Programul operațional sectorial Mediu 2007-2013 în cadrul Programului operațional Infrastructura mare 2014-2020 (PL-x 140/2022) - lege ordinară -Adoptat de Senat - 21.03.2022
Raport comun - Comisia pentru buget și Comisia juridică (Adoptare) - distribuit - 04.10.2023
Procedură de urgență
Cameră decizională
31. Pl-x 281/2023 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.17/2023 pentru modificarea art.34 alin.(1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal-bugetare (PL-x 281/2023) - lege ordinară -Adoptat de Senat -18.04.2023
Raport comun - Comisia pentru buget și Comisia pentru apărare (Adoptare) - distribuit - 09.10.2023
Procedură de urgență
Cameră decizională
32. Pl-x 362/2023 Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.28/2023 privind stabilirea unor măsuri în derularea Programului național de investiții "Anghel Saligny" (PL-x 362/2023) - lege ordinară -Adoptat de Senat -24.05.2023
Raport comun- Comisia pentru buget și Comisia pentru administrație publică (Adoptare) - distribuit - 09.10.2023
Procedură de urgență
Cameră decizională
33. Pl-x 443/2020 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.104/2020 pentru modificarea art.36 alin.(6) din Legea nr.46/2008 - Codul silvic (PL-x 443/2020) - lege ordinară - Adoptat de Senat - 21.07.2020
Raport comun-Comisia pentru agricultură, Comisia pentru mediu și Comisia juridică (Adoptare) - distribuit - 11.10.2023
Procedură de urgență
Cameră decizională
34. Pl-x 503/2022 Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.90/2022 privind acordarea unor facilități pentru creditele acordate de bănci și instituții financiare nebancare anumitor categorii de debitori (PL-x 503/2022) - lege ordinară -Adoptat de Senat -19.09.2022
Raport comun - Comisia pentru buget și Comisia pentru politică economică (Adoptare) - distribuit - 11.10.2023
Procedură de urgență
Cameră decizională
35. Pl-x 547/2019 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.26/2019 pentru modificarea Legii nr.152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe și pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală (PL-x 547/2019) - lege ordinară - Adoptat de Senat în condițiile articolului 115 alineatul (5) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport- Comisia pentru administrație publică (Adoptare) - distribuit - 5.02.2020 și Raport suplimentar (Adoptare) - distribuit - 12.10.2023
Cameră decizională
Retrimis la comisie - termen - 10.03.2020 (Plen - 25.02.2020)
A fost primit raportul suplimentar-12.10.2023
36. Pl-x 38/2021 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.199/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.130/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operațional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19, precum și alte măsuri în domeniul fondurilor europene (PL-x 38/2021) - lege ordinară - Adoptat de Senat în condițiile articolului 115 alineatul (5) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport-Comisia pentru buget (Adoptare) - distribuit - 17.10.2023
Procedură de urgență
Cameră decizională
37. Pl-x 780/2022 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.162/2022 pentru modificarea și completarea Legii nr.245/2020 privind efectuarea unui test de proporționalitate anterior adoptării unor noi reglementări referitoare la profesii (PL-x 780/2022) - lege ordinară -Adoptat de Senat - 12.12.2022
Raport comun - Comisia pentru muncă și Comisia pentru învățământ (Adoptare) - distribuit-28.03.2023
Procedură de urgență
Cameră decizională
38. Pl-x 330/2021 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.48/2021 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.130/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operațional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19, precum și alte măsuri în domeniul fondurilor europene (PL-x 330/2021) - lege ordinară - Adoptat de Senat - 6.09.2021
Raport- Comisia pentru buget (Adoptare)-distribuit -13.04.2022 și Raport suplimentar (Adoptare) - distribuit - 17.10.2023
Procedură de urgență
Cameră decizională
Retrimis la comisie - termen-12.05.2022 (CLGP-20.04.2022)
A fost primit raportul suplimentar-17.10.2023
39. Pl-x 176/2018 Proiectul de Lege pentru completarea art.16 din Legea nr.282/2005 privind organizarea activității de transfuzie sanguină, donarea de sânge și componente sanguine de origine umană, precum și asigurarea calității și securității sanitare, în vederea utilizării lor terapeutice (PL-x 176/2018)- lege ordinară - Adoptat de Senat - 28.03.2018
Raport - Comisia pentru sănătate (Adoptare) - distribuit - 17.10.2023
Cameră decizională
40. Pl-x 255/2022 Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.40/2022 privind instituirea unor măsuri pentru derularea Programului național de investiții "Anghel Saligny" și pentru modificarea art.1 alin.(2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.95/2021 pentru aprobarea Programului național de investiții "Anghel Saligny" (PL-x 255/2022) - lege ordinară - Adoptat de Senat în condițiile articolului 115 alineatul (5) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport comun-Comisia pentru buget și Comisia pentru administrație publică (Adoptare)- distribuit-23.10.2023
Procedură de urgență
Cameră decizională
41. Pl-x 580/2022 Propunerea legislativă privind modificarea și completarea Ordonanței de Urgență nr.195 din 12 decembrie 2002 privind circulația pe drumurile publice - republicată (Pl-x 580/2022) - lege ordinară -Respinsă de Senat - 03.10.2022
Raport comun - Comisia pentru industrii, Comisia juridică, Comisia pentru apărare și Comisia pentru transporturi (Adoptare) - distribuit-23.10.2023
Cameră decizională
42. Pl-x 306/2020 Reexaminarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.79/2020 pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011, ca urmare a Deciziei Curții Constituționale nr.3 din 13 ianuarie 2021, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.87 din 28 ianuarie 2021 (Pl-x 306/2020/2021) - lege organică
Raport comun - Comisia pentru constituționalitate, Comisia pentru învățământ și Comisia pentru apărare (Adoptarea Legii cu amendamente) - distribuit-24.10.2023
Procedură de urgență
Prima Cameră sesizată
43. Pl-x 572/2022 Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.105/2022 privind aprobarea continuării Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preșcolarii și elevii din 300 de unități de învățământ preuniversitar de stat (PL-x 572/2022) - lege ordinară - Adoptat de Senat în condițiile articolului 115 alineatul (5) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport comun - Comisia pentru administrație publică și Comisia pentru învățământ (Adoptare) - distribuit- 07.03.2023
Procedură de urgență
Cameră decizională
44. Pl-x 603/2020 Proiectul de Lege privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.153/2020 pentru instituirea unor măsuri fiscale de stimulare a menținerii/creșterii capitalurilor proprii, precum și pentru completarea unor acte normative (PL-x 603/2020) - lege ordinară - Adoptat de Senat - 30.09.2020
Raport - Comisia pentru buget (Adoptarea Proiectului de Lege privind aprobarea OUG nr.153/2020) - distribuit-23.10.2023
Procedură de urgență
Cameră decizională
45. Pl-x 142/2021 Reexaminarea, la cererea Președintelui României, a Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.22/2021 privind modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011 și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr.75/2005 privind asigurarea calității educației (PL-x 142/2021)- lege organică
Raport comun - Comisia pentru buget și Comisia pentru învățământ (Adoptarea Legii cu amendamente)- distribuit-25.10.2023
Procedură de urgență
Prima Cameră sesizată
46. Pl-x 319/2023 Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.23/2023 privind instituirea unor măsuri de simplificare și digitalizare pentru gestionarea fondurilor europene aferente Politicii de coeziune 2021-2027 (PL-x 319/2023) - lege ordinară -Adoptat de Senat -08.05.2023
Raport comun - Comisia pentru buget și Comisia pentru tehnologia informației (Adoptare)- distribuit-31.10.2023
Procedură de urgență
Cameră decizională
47. Pl-x 123/2021 Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.8/2021 privind unele măsuri fiscal-bugetare, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative (PL-x 123/2021) - lege ordinară - Adoptat de Senat - 8.03.2021
Raport comun - Comisia pentru muncă și Comisia pentru buget (Adoptare)- distribuit-31.10.2023
Procedură de urgență
Cameră decizională
48. Pl-x 459/2023 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.37/2023 pentru prorogarea termenului prevăzut la art.2 alin.(1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.18/2015 privind stabilirea unor măsuri necesare pentru asigurarea tranziției de la televiziunea analogică terestră la televiziunea digitală terestră și implementarea serviciilor multimedia la nivel național (PL-x 459/2023) - lege ordinară - Adoptat de Senat în condițiile articolului 115 alineatul (5) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport comun- Comisia pentru cultură și Comisia pentru tehnologia informației (Adoptare)- distribuit-31.10.2023
Procedură de urgență
Cameră decizională
49. Pl-x 73/2023 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.181/2022 pentru modificarea Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr.123/2012 și a altor acte normative (PL-x 73/2023) - lege organică -Adoptat de Senat -13.02.2023
Raport comun - Comisia pentru politică economică, Comisia pentru industrii și Comisia juridică (Adoptare)- distribuit-31.10.2023
Procedură de urgență
Cameră decizională
50. Pl-x 439/2023 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.38/2023 pentru modificarea și completarea unor acte normative în scopul furnizării de servicii publice electronice aferente înmatriculării vehiculelor în România (PL-x 439/2023) - lege ordinară -Adoptat de Senat -21.06.2023
Raport comun- Comisia pentru industrii, Comisia juridică, Comisia pentru apărare și Comisia pentru transporturi (Adoptare)- distribuit-01.11.2023
Procedură de urgență
Cameră decizională
51. Pl-x 525/2018 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.254/2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal (Pl-x 525/2018) - lege organică - Respinsă de Senat -8.10.2018
Raport- Comisia juridică (Respingere) - distribuit -10.05.2021 și Raport suplimentar (Adoptare)- distribuit-08.11.2023
Cameră decizională
Retrimis la comisie - (CLGP-7.06.2021)
A fost primit raportul suplimentar- 08.11.2023
52. Pl-x 445/2023 Proiectul de Lege pentru modificarea art.8 din Legea nr.164/2014 privind unele măsuri pentru accelerarea și finalizarea procesului de soluționare a cererilor formulate în temeiul Legii nr.9/1998 privind acordarea de compensații cetățenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România și Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, precum și al Legii nr.290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensații cetățenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reținute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord și Ținutul Herța, ca urmare a stării de război și a aplicării Tratatului de Pace între România și Puterile Aliate și Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947, și pentru modificarea unor acte normative (PL-x 445/2023) - lege ordinară -Adoptat de Senat -21.06.2023
Raport comun- Comisia juridică și Comisia pentru buget (Adoptare)- distribuit-09.11.2023
Cameră decizională
53. Pl-x 417/2023 Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.49/2023 privind aprobarea Programului național de investiții pentru consolidarea spitalelor "Mihail Cantacuzino" și a Programului național de expertizare a clădirilor publice cu risc seismic din sistemele de sănătate și de învățământ (PL-x 417/2023) - lege ordinară - Adoptat de Senat -12.06.2023
Raport comun- Comisia pentru buget, Comisia pentru industrii și Comisia pentru pentru administrație publică (Adoptare)-distribuit-09.11.2023
Procedură de urgență
Cameră decizională
54. Pl-x 694/2023 Proiectul de Lege pentru acceptarea de către România a amendamentului la Acordul privind Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare propus prin Rezoluția nr.696 din 10 iulie 2023, privind eliminarea limitei de creditare, aprobată de Consiliul Guvernatorilor Băncii Internaționale pentru Reconstrucție și Dezvoltare (PL-x 694/2023) - lege ordinară
Raport - Comisia pentru buget(Adoptare)- distribuit-15.11.2023
Prima Cameră sesizată - Data prezentării în Biroul permanent 06.11.2023; data la care se împlinește termenul constituțional pentru dezbatere și vot final 30.12.2023, potrivit art.75 alin.(2) din Constituție și art.113 din Regulamentul Camerei Deputaților
55. Pl-x 531/2023 Proiectul de Lege privind instituirea premiului național "Ambasador Mihnea Constantinescu" pentru merite deosebite în combaterea antisemitismului, xenofobiei, radicalizării și discursului instigator la ură (PL-x 531/2023) - lege ordinară -Adoptat de Senat -18.09.2023
Raport comun- Comisia pentru politică externă, Comisia pentru drepturile omului și Comisia juridică (Adoptare)- distribuit-13.11.2023
Cameră decizională
56. Pl-x 269/2022 Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.48/2022 privind plata diferențelor de drepturi salariale cuvenite personalului didactic din învățământul de stat pentru perioada 1 iulie 2017-31 august 2021 (PL-x 269/2022) - lege ordinară -Adoptat de Senat -11.05.2022
Raport comun- Comisia pentru învățământ și Comisia pentru muncă (Adoptare)- distribuit-14.11.2023
Procedură de urgență
Cameră decizională
57. Pl-x 587/2021 Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea art.64 din Legea educației fizice și sportului nr.69/2000 (PL-x 587/2021) - lege ordinară -Adoptat de Senat - 22.11.2021
Raport -Comisia pentru tineret și sport (Adoptare)- distribuit- 23.11.2022
Cameră decizională
58. Pl-x 516/2021 Proiectul de Lege privind modificarea și completarea Ordonanței nr.22/2002 privind executarea obligațiilor de plată ale instituțiilor publice, stabilite prin titluri executorii (PL-x 516/2021) - lege ordinară - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport- Comisia pentru buget (Adoptare) - distribuit-22.06.2023
Cameră decizională
59. Pl-x 393/2023 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.165/2018 privind acordarea biletelor de valoare, precum și pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanță (Pl-x 393/2023) - lege ordinară -Respinsă de Senat - 30.05.2023
Raport comun- Comisia pentru muncă și Comisia pentru antreprenoriat (Adoptare)- distribuit-14.11.2023
Cameră decizională
60. Pl-x 651/2023 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.39/2023 pentru modificarea și completarea Legii nr.249/2020 privind prevenția și depistarea precoce a diabetului (PL-x 651/2023) - lege ordinară -Adoptat de Senat -18.10.2023
Raport - Comisia pentru sănătate (Adoptare)- distribuit-14.11.2023
Cameră decizională
61. Pl-x 652/2023 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.40/2023 pentru modificarea Legii nr.152/2020 privind organizarea și finanțarea serviciilor de promovare a sănătății și prevenire a îmbolnăvirilor (PL-x 652/2023) - lege ordinară -Adoptat de Senat -18.10.2023
Raport - Comisia pentru sănătate (Adoptare)- distribuit-14.11.2023
Cameră decizională
62. Pl-x 630/2023 Proiectul de Lege privind declararea zilei de 15 iulie ca "Ziua Mărcii Poștale Românești" (PL-x 630/2023) - lege ordinară -Adoptat de Senat -18.10.2023
Raport - Comisia pentru tehnologia informației (Adoptare)- distribuit-14.11.2023
Cameră decizională
63. Pl-x 207/2023 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.8/2023 pentru modificarea și completarea Legii nr.422/2001 privind protejarea monumentelor istorice (PL-x 207/2023) - lege ordinară -Adoptat de Senat -20.03.2023
Raport - Comisia pentru cultură (Adoptare)- distribuit-13.11.2023
Cameră decizională
64. Pl-x 555/2023 Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.67/2023 privind instituirea unei măsuri cu caracter temporar de combatere a creșterii excesive a prețurilor la unele produse agricole și alimentare (PL-x 555/2023) - lege ordinară -Adoptat de Senat -27.09.2023
Raport - Comisia pentru agricultură (Adoptare)- distribuit-20.11.2023
Procedură de urgență
Cameră decizională
65. Pl-x 39/2023 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.164/2022 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor (PL-x 39/2023) - lege organică - Adoptat de Senat în condițiile articolului 115 alineatul (5) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport - Comisia pentru muncă (Adoptare)- distribuit-20.11.2023
Procedură de urgență
Cameră decizională
66. Pl-x 489/2022 Proiectul de Lege pentru completarea articolului 33 al Legii Apelor nr.107/1996 (PL-x 489/2022) - lege ordinară - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport comun - Comisia pentru industrii și Comisia pentru mediu (Adoptare)- distribuit-21.11.2023
Cameră decizională
67. Pl-x 146/2021 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.16/2021 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.110/2017 privind Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii și a întreprinderilor mici cu capitalizare de piață medie - IMM INVEST ROMÂNIA, precum și pentru modificarea și completarea Schemei de ajutor de stat pentru susținerea activității IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19, aprobată prin art.II din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.42/2020 (PL-x 146/2021) - lege ordinară - Adoptat de Senat - 6.04.2021
Raport comun-Comisia pentru buget, Comisia pentru antreprenoriat și Comisia pentru politică economică (Adoptare)- distribuit-21.11.2023
Procedură de urgență
Cameră decizională
68. Pl-x 553/2023 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.64/2023 pentru stabilirea unor măsuri în vederea realizării rețelei transeuropene de transport (TEN-T), precum și pentru prorogarea unui termen (PL-x 553/2023) - lege ordinară -Adoptat de Senat -27.09.2023
Raport comun- Comisia pentru transporturi și Comisia pentru administrație publică (Adoptare)- distribuit-21.11.2023
Procedură de urgență
Cameră decizională
69. Pl-x 599/2022 Proiectul de Lege pentru modificarea art.8 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice (PL-x 599/2022) - lege ordinară -Adoptat de Senat -03.10.2022
Raport comun - Comisia pentru industrii, Comisia juridică, Comisia pentru apărare și Comisia pentru transporturi (Adoptare)- distribuit-21.11.2023
Cameră decizională
70. Pl-x 666/2022 Propunerea legislativă pentru completarea și modificarea Legii nr.95/2005 privind reforma în domeniul sănătății, precum și a altui act normativ (Pl-x 666/2022) - lege ordinară -Respinsă de Senat - 19.10.2022
Raport comun -Comisia pentru muncă și Comisia pentru sănătate (Adoptare)- distribuit-22.11.2023
Cameră decizională
71. Pl-x 497/2020 Proiectul de Lege privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.127/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr.96/2000 privind organizarea și funcționarea Băncii de Export-Import a României EXIMBANK - S.A. (PL-x 497/2020) - lege ordinară - Adoptat de Senat - 2.09.2020
Raport-Comisia pentru buget (Adoptarea Proiectului de Lege privind aprobarea OUG nr.127/2020)- distribuit-22.11.2023
Procedură de urgență
Cameră decizională
72. Pl-x 190/2023 Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.7/2023 privind calitatea apei destinată consumului uman (PL-x 190/2023) - lege ordinară -Adoptat de Senat -20.03.2023
Raport comun - Comisia pentru sănătate, Comisia pentru agricultură și Raport- Comisia pentru mediu (Adoptare)- distribuit-24.11.2023
Procedură de urgență
Cameră decizională

Marți, 5 decembrie 2023, ora 11,30 - VOT FINAL

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti sâmbătă, 2 decembrie 2023, 3:30
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro