Vezi calendarul
Sunteti în sectiunea: Prima pagina > e-Caseta > Ordinea de zi Versiunea pentru printare
Ordinea de zi pentru ședința Camerei Deputaților din 1 - 14 iulie 2020

Proiect: 07.07.2020
Poziția Număr
înregistrare
Descrierea punctului de pe ordinea de zi Doc.
1. - Dezbateri politice, cu participarea prim-ministrului, domnul Ludovic Orban, la solicitarea Grupului parlamentar PSD, cu tema: "Jaful Unifarm sub masca pandemiei! Schimbarea managerilor de spitale de către Guvernul PNL cu scopul de a se face achiziții directe de măști de la Unifarm la prețuri astronomice".
Luni, 6 iulie 2020, ora 16,00
PDF format
2. - Continuarea dezbaterilor asupra moțiunii simple intitulate "Guvernul PNL după Grindă se cunoaște!", inițiată de 77 de deputați.
Marți, 7 iulie 2020, ora 14,00
-
3. Pl-x 428/2020 Proiectul de Lege privind stabilirea datei alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2020, precum și a unor măsuri pentru buna organizare și desfășurare a acestora (PL-x 428/2020) - lege organică -Respins de Senat - 7.07.2020
Raport - Comisia juridică (Respingere)- distribuit- 8.07.2020
Procedură de urgență
Cameră decizională
Miercuri, 8 iulie 2020
4. Pl-x 429/2020 Proiectul de Lege privind stabilirea datei alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2020, precum și a unor măsuri pentru buna organizare și desfășurare a acestora (PL-x 429/2020) - lege organică -Adoptat de Senat - 7.07.2020
Raport - Comisia juridică (Adoptare)- distribuit-8.07.2020
Procedură de urgență
Cameră decizională
Miercuri, 8 iulie 2020
5. Pl-x 418/2020 Proiectul de Lege privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologic și biologic (PL-x 418/2020) - lege organică
Raport - Comisia juridică (Adoptare)- distribuit- 9.07.2020
Procedură de urgență
Prima Cameră sesizată - Data prezentării în Biroul permanent 7.07.2020; data la care se împlinește termenul constituțional pentru dezbatere și vot final 6.10.2020, potrivit art.75 alin.(2) din Constituție și art.112 din Regulamentul Camerei
Deputaților
Joi, 9 iulie 2020, ora 20,00
6. Pl-x 237/2019 Propunere legislativă privind inițiativa cetățenească de revizuire a Constituției României (Pl-x 237/2019) - lege constituțională
Raport - Comisia juridică
Data prezentării în Biroul permanent -7.05.2019
Se dezbate sub rezerva primirii raportului
7. Pl-x 546/2017 Proiectul de Lege privind completarea art.45 din Legea minelor nr.85/2003 (PL-x 546/2017) - lege ordinară - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport comun - Comisia pentru mediu și Comisia pentru industrii
Cameră decizională
Se dezbate sub rezerva primirii raportului comun
8. Pl-x 558/2019 Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr.95 din 14 aprilie 2006 privind reforma în domeniul sănătății - REPUBLICARE (PL-x 558/2019) - lege ordinară - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport - Comisia pentru sănătate
Cameră decizională
Se dezbate sub rezerva primirii raportului
9. Pl-x 312/2020 Proiectul de Lege pentru modificarea art.6 alin.(4) din Legea nr.248/2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate (PL-x 312/2020) - lege ordinară - Adoptat de Senat - 19.05.2020
Raport comun - Comisia pentru apărare și Comisia pentru politică externă (Adoptare) - distribuit - 9.06.2020
Procedură de urgență
Cameră decizională
10. Pl-x 47/2020 Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor (PL-x 47/2020) - lege organică - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport - Comisia pentru muncă
Cameră decizională
Se dezbate sub rezerva primirii raportului
11. Pl-x 395/2020 Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr.217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței domestice (PL-x 395/2020) - lege organică - Adoptat de Senat - 16.06.2020
Raport comun - Comisia juridică și Comisia pentru egalitate de șanse
Cameră decizională
Se dezbate sub rezerva primirii raportului comun
12. Pl-x 356/2018 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de Guvern nr.137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare și a Legii nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse între femei și bărbați (Pl-x 356/2018) - lege organică - Respinsă de Senat -29.05.2018
Raport comun- Comisia juridică, Comisia pentru drepturile omului, Comisia pentru muncă și Comisia pentru egalitate de șanse (Adoptare)- distribuit-12.05.2020
Cameră decizională
13. Pl-x 328/2020 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.63/2020 pentru organizarea și desfășurarea unor campanii de informare publică în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea COVID-19 (PL-x 328/2020) - lege ordinară - Adoptat de Senat - 27.05.2020
Raport - Comisia pentru buget(Adoptare) - distribuit - 9.07.2020
Procedură de urgență
Cameră decizională
14. Pl-x 406/2020 Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.86/2020 privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.63/2020 pentru organizarea și desfășurarea unor campanii de informare publică în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea COVID-19 (PL-x 406/2020) - lege ordinară - Adoptat de Senat - 27.05.2020
Raport - Comisia pentru buget (Adoptare) - distribuit - 9.07.2020
Procedură de urgență
Cameră decizională
15. Pl-x 485/2019 Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.10/1995 privind calitatea în construcții (PL-x 485/2019) - lege ordinară - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport - Comisia pentru industrii
Cameră decizională
Se dezbate sub rezerva primirii raportului
16. Pl-x 622/2019 Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.78/2000 privind omologarea, eliberarea cărții de identitate și certificarea autenticității vehiculelor rutiere în vederea comercializării, înmatriculării sau înregistrării acestora în România (PL-x 622/2019) - lege ordinară - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport - Comisia pentru transporturi
Cameră decizională
Se dezbate sub rezerva primirii raportului
17. Pl-x 241/2018 Proiectul de Lege privind modificarea art.16 din Legea nr.51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat (PL-x 241/2018)- lege ordinară - Adoptat de Senat - 16.04.2018
Raport - Comisia juridică
Cameră decizională
Se dezbate sub rezerva primirii raportului
18. Pl-x 352/2020 Proiectul de Lege pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.70/2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educației naționale nr.1/2011, precum și a altor acte normative (PL-x 352/2020) - lege organică - Adoptat de Senat - 3.06.2020
Raport comun - Comisia pentru muncă și Comisia juridică
Procedură de urgență
Cameră decizională
Se dezbate sub rezerva primirii raportului comun
19. Pl-x 431/2019 Proiectul de Lege privind exercitarea profesiei de psiholog, reorganizarea și funcționarea Colegiului Psihologilor din România (PL-x 431/2019) - lege organică - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport comun- Comisia pentru muncă, Comisia pentru sănătate și Raport - Comisia pentru învățământ
Cameră decizională
Se dezbate sub rezerva primirii raportului comun
20. Pl-x 379/2020 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.75/2020 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene și alte modificări fiscal-bugetare (PL-x 379/2020) - lege ordinară - Adoptat de Senat - 16.06.2020
Raport comun - Comisia pentru muncă și Comisia pentru buget
Procedură de urgență
Cameră decizională
Se dezbate sub rezerva primirii raportului comun
21. Pl-x 575/2017 Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea unor acte normative care cuprind dispoziții privind evidența persoanelor și actele de identitate ale cetățenilor români (PL-x 575/2017) - lege ordinară - Adoptat de Senat - 6.12.2017
Raport - Comisia pentru administrație publică (Adoptare) - distribuit - 14.12.2017 și Raport suplimentar (Adoptare)- distribuit- 8.07.2020
Cameră decizională
Prioritate legislativă
Punct nou introdus- 13.07.2020
22. Pl-x 324/2018 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență nr.194/2002 privind regimul străinilor din România republicată, cu modificările și completările ulterioare și a Ordonanței nr.25/2014 privind încadrarea în muncă și detașarea străinilor pe teritoriul României și pentru modificarea și completarea unor acte normative privind regimul străinilor în România, cu modificările și completările ulterioare (Pl-x 324/2018) - lege ordinară - Respinsă de Senat -16.05.2018
Raport comun - Comisia pentru muncă, Comisia juridică și Comisia pentru apărare (Respingere) - distribuit - 23.11.2018 și Raport suplimentar (Adoptare)- distribuit-8.07.2020
Cameră decizională
Retrimis la comisie- termen-2 săptămâni- Plen-13.07.2020
23. Pl-x 345/2020 Proiectul de Lege pentru modificarea, completarea și abrogarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2017/2402 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 decembrie 2017 de stabilire a unui cadru general privind securitizarea și de creare a unui cadru specific pentru o securitizare simplă, transparentă și standardizată și de modificare a Directivelor 2009/65/CE, 2009/138/CE și 2011/61/UE, precum și a Regulamentelor (CE) nr.1060/2009 și (UE) nr.648/2012 (PL-x 345/2020) - lege ordinară - Adoptat de Senat - 3.06.2020
Raport Comisia pentru buget (Adoptare)- distribuit- 23.06.2020
Procedură de urgență
Cameră decizională
24. Pl-x 163/2020 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.27/2020 pentru modificarea și completarea Legii petrolului nr.238/2004 (PL-x 163/2020) - lege ordinară - Adoptat de Senat în condițiile articolului 115 alineatul (5) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport comun - Comisia pentru industrii și Comisia pentru mediu (Adoptare) - distribuit - 3.06.2020
Procedură de urgență
Cameră decizională
25. Pl-x 409/2020 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.95/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.25/2001 privind înființarea Companiei Naționale de Investiții "C.N.I." - S.A. (PL-x 409/2020) - lege ordinară - Adoptat de Senat - 23.06.2020
Raport comun- Comisia pentru industrii și Comisia pentru administrație publică (Adoptare)- distribuit- 9.07.2020
Procedură de urgență
Cameră decizională
26. Pl-x 356/2020 Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.46/2008 - Codul silvic (PL-x 356/2020) - lege organică - Adoptat de Senat - 3.06.2020
Raport comun - Comisia pentru agricultură, Comisia pentru mediu și Comisia juridică
Procedură de urgență
Cameră decizională
Se dezbate sub rezerva primirii raportului comun
27. Pl-x 291/2020 Propunerea legislativă privind munca în domeniul pescuitului maritim (Pl-x 291/2020) - lege ordinară -Respinsă de Senat - 12.05.2020
Raport comun- Comisia pentru muncă și Comisia pentru transporturi
Procedură de urgență
Cameră decizională
Se dezbate sub rezerva primirii raportului comun
28. Pl-x 285/2020 Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.16/2017 privind detașarea salariaților în cadrul prestării de servicii transnaționale (PL-x 285/2020) - lege organică - Adoptat de Senat - 12.05.2020
Raport- Comisia pentru muncă
Procedură de urgență
Cameră decizională
Se dezbate sub rezerva primirii raportului comun
29. Pl-x 264/2019
Pl-x 494/2019
- Proiectul de Lege pentru recunoașterea meritelor personalului din cadrul sistemului național de apărare, ordine publică și securitate națională, participant la misiuni și acțiuni militare sau la alte operații pe teritoriul sau în afara teritoriului statului român, precum și acordarea unor drepturi acestuia și urmașilor celui decedat (PL-x 264/2019) - lege organică - Adoptat de Senat -3.06.2019
Cameră decizională

- Proiectul de Lege pentru recunoașterea meritelor personalului din cadrul Sistemului Național de Apărare, Ordine Publică și Securitate Națională, participant la misiuni și operații în afara teritoriului statului român sau la pregătirea pentru apărarea țării, precum și pentru acordarea unor drepturi acestuia și urmașilor celui decedat (PL-x 494/2019) - lege ordinară - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Cameră decizională

Raport comun pentru ambele inițiative legislative - Comisia pentru apărare (Adoptarea PL-x 264/2019 și Respingerea PL-x 494/2019
) - distribuit- 30.06.2020
30. Pl-x 661/2018 Reexaminarea, la cererea Președintelui României, a Legii pentru modificarea și completarea Legii nr.16/2000 privind înființarea, organizarea și funcționarea Consiliului Național al Persoanelor Vârstnice (PL-x 661/2018/2019) - lege ordinară - Reexaminată de Senat -18.02.2019
Raport- Comisia pentru muncă (Adoptarea Legii cu amendamente) - distribuit -14.03.2019
Cameră decizională
Retrimis la comisie- termen-2 săptămâni- Plen-13.07.2020
31. Pl-x 31/2020 Proiectul de Lege pentru modificarea art.65 alin.(5) din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (PL-x 31/2020) - lege organică - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport- Comisia pentru muncă (Adoptare) - distribuit- 9.07.2020
Cameră decizională
32. Pl-x 643/2019 Proiectul de Lege privind majorarea capitalului autorizat, deținut de România la Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, în conformitate cu Rezoluția nr.663/2018 privind "Majorarea generală de capital 2018" și Rezoluția nr.664/2018 privind "Majorarea selectivă de capital 2018", adoptate de Consiliul Guvernatorilor Băncii Internaționale pentru Reconstrucție și Dezvoltare la 1 octombrie 2018 (PL-x 643/2019) - lege ordinară - Adoptat de Senat -2.12.2019
Raport- Comisia pentru buget (Adoptare) - distribuit- 18.12.2019
Cameră decizională
33. Pl-x 783/2015 Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Decretului-Lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri (PL-x 783/2015) - lege ordinară - Adoptat de Senat -2.11.2015
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit - 10.10.2017 și Raport suplimentar(Adoptare)- distribuit- 9.07.2020
Cameră decizională
34. Pl-x 383/2020 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.82/2020 pentru aprobarea acordării unui stimulent de risc pentru personalul centrelor rezidențiale de îngrijire și asistență a persoanelor vârstnice, centrelor rezidențiale pentru copii și adulți, cu și fără dizabilități, precum și pentru alte categorii vulnerabile, izolate preventiv la locul de muncă, pe perioada stării de urgență (PL-x 383/2020) - lege organică - Adoptat de Senat - 16.06.2020
Raport - Comisia pentru muncă (Adoptare)- distribuit- 13.07.2020
Procedură de urgență
Cameră decizională
Punct nou introdus- 13.07.2020
Se dezbate marți, 14.07.2020
35. - Inițiative legislative aflate pe ordinea de zi a Camerei Deputaților -
36. - Inițiative legislative aflate în dezbatere la Camera Deputaților. -
37. - Inițiative legislative adoptate de Senat în calitate de primă Cameră sesizată. -
38. - Inițiative legislative înregistrate la Biroul Permanent al Camerei Deputaților. -
39. - Informare cu privire la proiectele de legi privind aprobarea unor ordonanțe de urgență ale Guvernului, precum și a altor inițiative legislative înregistrate la Biroul permanent al Camerei Deputaților, care urmează să fie avizate de comisiile parlamentare în termenele stabilite. -

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti miercuri, 1 februarie 2023, 20:27
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro