Vezi calendarul
Sunteti în sectiunea: Prima pagina > e-Caseta > Ordinea de zi Versiunea pentru printare
Ordinea de zi pentru ședința Camerei Deputaților din 1 - 19 august 2020

Aprobată: 28.07.2020
Poziția Număr
înregistrare
Descrierea punctului de pe ordinea de zi Doc.
1. Pl-x 469/2020 Proiectul de Lege privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.123/2020 pentru modificarea art.3 din Legea nr.61/1993 privind alocația de stat pentru copii (PL-x 469/2020) - lege organică - Adoptat de Senat -11.08.2020
Raport - Comisia pentru muncă (Adoptarea Proiectul de Lege privind respingerea OUG nr. 123/2020)- distribuit- 18.08.2020
Procedură de urgență
Cameră decizională
2. PHCD 30/2020 Proiectul de Hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr.125/2016 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților (PH CD 30/2020). Format PDF
3. PHCD 29/2020 Proiectul de Hotărâre pentru completarea Hotărării Camerei Deputaților nr. 6/2020 pentru înființarea unei comisii parlamentare de anchetă privind situația cazurilor copiilor dispăruți (PH CD 29/2020).
4. Pl-x 410/2020 Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.295/2004 privind regimul armelor și al munițiilor (PL-x 410/2020) - lege ordinară -Respins de Senat - 23.06.2020
Raport comun
- Comisia pentru apărare și Comisia juridică (Adoptare) - distribuit- 28.07.2020
Procedură de urgență
Cameră decizională
5. Pl-x 668/2018 Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr.24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților (PL-x 668/2018) - lege ordinară - Adoptat de Senat -24.10.2018
Raport comun
- Comisia pentru administrație publică, Comisia pentru mediu și Comisia juridică
Cameră decizională
Se dezbate sub rezerva depunerii raportului comun
6. Pl-x 356/2020 Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.46/2008 - Codul silvic (PL-x 356/2020) - lege organică - Adoptat de Senat - 3.06.2020
Raport comun - Comisia pentru agricultură, Comisia pentru mediu și Comisia juridică (Adoptare)- distribuit- 19.08.2020
Procedură de urgență
Cameră decizională
7. Pl-x 103/2018 Proiectul de Lege pentru modificarea art.199 alin.(2) din Legea nr.286/2009 privind Codul penal (PL-x 103/2018) - lege organică - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport - Comisia juridică (Adoptare) - distribuit- 17.12.2019
Cameră decizională
8. Pl-x 320/2020 Propunerea legislativă privind completarea Legii nr.102/2014 privind cimitirele, crematoriile umane și serviciile funerare (Pl-x 320/2020) - lege ordinară -Respinsă de Senat - 19.05.2020
Raport comun - Comisia pentru administrație publică și Comisia juridică
Cameră decizională
Se dezbate sub rezerva depunerii raportului comun
9. Pl-x 226/2019 Proiectul de Lege privind statutul polițistului local (PL-x 226/2019) - lege organică - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport comun - Comisia pentru administrație publică, Comisia pentru apărare și Comisia pentru muncă
Cameră decizională
Se dezbate sub rezerva depunerii raportului comun
10. Pl-x 398/2020 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul educației (Pl-x 398/2020) - lege organică
Raport comun - Comisia pentru administrație publică și Comisia pentru învățământ
Procedură de urgență
Prima Cameră sesizată - Data prezentării în Biroul permanent 29.06.2020; data la care se împlinește termenul constituțional pentru dezbatere și vot final 8.09.2020, potrivit art.75 alin.(2) din Constituție și art.112 din Regulamentul Camerei
Deputaților
Se dezbate sub rezerva depunerii raportului comun
11. Pl-x 399/2020 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011 (Pl-x 399/2020) - lege organică
Raport - Comisia pentru învățământ
Procedură de urgență
Prima Cameră sesizată - Data prezentării în Biroul permanent 29.06.2020; data la care se împlinește termenul constituțional pentru dezbatere și vot final 8.09.2020, potrivit art.75 alin.(2) din Constituție și art.112 din Regulamentul Camerei
Deputaților
Se dezbate sub rezerva depunerii raportului
12. Pl-x 400/2020 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011 (Pl-x 400/2020) - lege organică
Raport - Comisia pentru învățământ
Procedură de urgență
Prima Cameră sesizată - Data prezentării în Biroul permanent 29.06.2020; data la care se împlinește termenul constituțional pentru dezbatere și vot final 8.09.2020, potrivit art.75 alin.(2) din Constituție și art.112 din Regulamentul Camerei
Deputaților
Se dezbate sub rezerva depunerii raportului
13. Pl-x 373/2020 Proiectul de Lege pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.1/1999 privind regimul stării de asediu și regimul stării de urgență (PL-x 373/2020) - lege organică -Respins de Senat - 10.06.2020
Raport comun -Comisia juridică și Comisia pentru apărare
Cameră decizională
Se dezbate sub rezerva depunerii raportului comun
14. Pl-x 558/2019 Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr.95 din 14 aprilie 2006 privind reforma în domeniul sănătății - REPUBLICARE (PL-x 558/2019) - lege ordinară - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport-Comisia pentru sănătate
Cameră decizională
Se dezbate sub rezerva depunerii raportului
15. Pl-x 546/2017 Proiectul de Lege privind completarea art.45 din Legea minelor nr.85/2003 (PL-x 546/2017) - lege ordinară - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport comun - Comisia pentru mediu și Comisia pentru industrii
Cameră decizională
Se dezbate sub rezerva primirii raportului comun
16. Pl-x 47/2020 Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor (PL-x 47/2020) - lege organică - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport - Comisia pentru muncă
Cameră decizională
Se dezbate sub rezerva primirii raportului
17. Pl-x 485/2019 Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.10/1995 privind calitatea în construcții (PL-x 485/2019) - lege ordinară - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport - Comisia pentru industrii
Cameră decizională
Se dezbate sub rezerva primirii raportului
18. Pl-x 622/2019 Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.78/2000 privind omologarea, eliberarea cărții de identitate și certificarea autenticității vehiculelor rutiere în vederea comercializării, înmatriculării sau înregistrării acestora în România (PL-x 622/2019) - lege ordinară - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport - Comisia pentru transporturi
Cameră decizională
Se dezbate sub rezerva primirii raportului
19. Pl-x 241/2018 Proiectul de Lege privind modificarea art.16 din Legea nr.51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat (PL-x 241/2018)- lege ordinară - Adoptat de Senat - 16.04.2018
Raport - Comisia juridică
Cameră decizională
Se dezbate sub rezerva primirii raportului
20. Pl-x 431/2019 Proiectul de Lege privind exercitarea profesiei de psiholog, reorganizarea și funcționarea Colegiului Psihologilor din România (PL-x 431/2019) - lege organică - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport comun- Comisia pentru muncă, Comisia pentru sănătate și Raport - Comisia pentru învățământ
Cameră decizională
Se dezbate sub rezerva primirii raportului comun
21. Pl-x 379/2020 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.75/2020 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene și alte modificări fiscal-bugetare (PL-x 379/2020) - lege ordinară - Adoptat de Senat - 16.06.2020
Raport comun - Comisia pentru muncă și Comisia pentru buget
Procedură de urgență
Cameră decizională
Se dezbate sub rezerva primirii raportului comun
22. Pl-x 291/2020 Propunerea legislativă privind munca în domeniul pescuitului maritim (Pl-x 291/2020) - lege ordinară -Respinsă de Senat - 12.05.2020
Raport comun- Comisia pentru muncă și Comisia pentru transporturi
Procedură de urgență
Cameră decizională
Se dezbate sub rezerva primirii raportului comun
23. Pl-x 324/2018 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență nr.194/2002 privind regimul străinilor din România republicată, cu modificările și completările ulterioare și a Ordonanței nr.25/2014 privind încadrarea în muncă și detașarea străinilor pe teritoriul României și pentru modificarea și completarea unor acte normative privind regimul străinilor în România, cu modificările și completările ulterioare (Pl-x 324/2018) - lege ordinară - Respinsă de Senat -16.05.2018
Raport comun - Comisia pentru muncă, Comisia juridică și Comisia pentru apărare (Respingere) - distribuit - 23.11.2018, Raport suplimentar (Adoptare)- distribuit-8.07.2020 și ultimul Raport suplimentar (Adoptare)- distribuit- 28.07.2020
Cameră decizională
24. Pl-x 163/2020 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.27/2020 pentru modificarea și completarea Legii petrolului nr.238/2004 (PL-x 163/2020) - lege ordinară - Adoptat de Senat în condițiile articolului 115 alineatul (5) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport comun - Comisia pentru industrii și Comisia pentru mediu (Adoptare) - distribuit - 3.06.2020
Procedură de urgență
Cameră decizională

Se dezbate sub rezerva primirii raportului comun suplimentar
25. Pl-x 409/2020 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.95/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.25/2001 privind înființarea Companiei Naționale de Investiții "C.N.I." - S.A. (PL-x 409/2020) - lege ordinară - Adoptat de Senat - 23.06.2020
Raport comun- Comisia pentru industrii și Comisia pentru administrație publică (Adoptare)- distribuit- 9.07.2020 și Raport comun suplimentar (menține raportul inițial- Adoptare)- distribuit- 27.07.2020
Procedură de urgență
Cameră decizională
26. Pl-x 386/2020 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.92/2020 pentru instituirea unor măsuri active de sprijin destinate angajaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru modificarea unor acte normative (PL-x 386/2020) - lege ordinară - Adoptat de Senat - 16.06.2020
Raport comun
- Comisia pentru muncă și Comisia pentru buget
Procedură de urgență
Cameră decizională
Se dezbate sub rezerva primirii raportului comun
27. Pl-x 384/2020 Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.88/2020 privind instituirea unor măsuri, precum și acordarea unui sprijin financiar pentru pregătirea portofoliului de proiecte în domenii strategice considerate prioritare pentru perioada de programare 2021-2027, destinat finanțării prin Programul operațional Asistență tehnică 2014-2020 (POAT 2014-2020) și Programul operațional Infrastructură mare 2014-2020 (POIM) (PL-x 384/2020) - lege ordinară - Adoptat de Senat - 16.06.2020
Raport-Comisia pentru buget (Adoptare)- distribuit-27.07.2020 și Raport suplimentar (Adoptare)- distribuit- 19.08.2020
Procedură de urgență
Cameră decizională
28. Pl-x 317/2020 Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanțelor judecătorești și al parchetelor de pe lângă acestea și al personalului care funcționează în cadrul Institutului Național de Expertize Criminalistice (PL-x 317/2020) - lege organică - Adoptat de Senat - 19.05.2020
Raport comun - Comisia pentru muncă și Comisia juridică (Adoptare)- distribuit- 27.07.2020
Cameră decizională
29. Pl-x 273/2020 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență nr.33/2007 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei (Pl-x 273/2020) - lege organică
Raport - Comisia pentru industrii
Prima Cameră sesizată - Data prezentării în Biroul permanent 10.06.2020; data la care se împlinește termenul constituțional pentru dezbatere și vot final 08.08.2020, potrivit art.75 alin.(2) din Constituție și art.112 din Regulamentul Camerei
Deputaților
Se dezbate sub rezerva primirii raportului
Termenul pentru dezbatere și vot final fiind depășit, propunerea legislativă se consideră adoptată, în conformitate cu prevederile art.75 alin.(2) din Constituție și ale art.112 din Regulamentul Camerei Deputaților
30. Pl-x 452/2020 Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii camerelor de comerț din România nr.335/2007 (PL-x 452/2020) - lege ordinară - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport comun- Comisia pentru industrii și Comisia juridică
Cameră decizională

Se dezbate sub rezerva primirii raportului comun
31. Pl-x 522/2019 Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.223 din 24 iulie 2015 privind pensiile militare de stat (PL-x 522/2019) - lege organică - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport comun- Comisia pentru muncă și Comisia pentru apărare
Cameră decizională
Se dezbate sub rezerva primirii raportului comun
32. Pl-x 576/2019 Proiectul de Lege privind programul național "Primul loc de muncă pentru tinerii absolvenți" (PL-x 576/2019) - lege ordinară - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport comun- Comisia pentru buget și Comisia pentru muncă
Cameră decizională
Se dezbate sub rezerva primirii raportului comun
33. Pl-x 421/2019 Proiectul de Lege privind facturarea electronică în domeniul achizițiilor publice (PL-x 421/2019) - lege ordinară - Adoptat de Senat -2.10.2019
Raport comun- Comisia pentru industrii, Comisia pentru tehnologia informației și Comisia juridică (Adoptare) - distribuit- 19.08.2020
Procedură de urgență
Cameră decizională
34. Pl-x 524/2017 Propunerea legislativă privind interzicerea exploatării masei lemnoase din parcurile naționale (Pl-x 524/2017) - lege ordinară - Respinsă de Senat - 27.11.2017
Raport comun - Comisia pentru agricultură și Comisia pentru mediu (Respingere) - distribuit - 26.09.2018
Cameră decizională
Retrimis la comisie- termen-2 săptămâni (Plen-28.07.2020)
Se dezbate sub rezerva primirii raportului comun
35. Pl-x 663/2019 Proiectul de Lege privind protecția consumatorilor față de executările silite abuzive sau intempestive (PL-x 663/2019) - lege ordinară - Adoptat de Senat -11.12.2019
Raport comun - Comisia pentru buget, Comisia pentru industrii și Comisia juridică (Adoptare) - distribuit-2.04.2020
Cameră decizională
Retrimis la comisie- termen-2 săptămâni (Plen-28.07.2020)
Se dezbate sub rezerva primirii raportului comun
36. Pl-x 457/2020 Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologic și biologic (Pl-x 457/2020) - lege organică
Raport - Comisia juridică
Procedură de urgență
Prima Cameră sesizată - Data prezentării în Biroul permanent 17.08.2020; data la care se împlinește termenul constituțional pentru dezbatere și vot final
12.10.2020, potrivit art.75 alin.(2) din Constituție și art.112 din Regulamentul Camerei
Deputaților
Se dezbate sub rezerva primirii raportului
37. Pl-x 376/2020 Propunerea legislativă privind organizarea și funcționarea Consiliului național pentru problemele rezerviștilor și veteranilor din sistemul național de apărare, ordine publică și securitate națională (Pl-x 376/2020) - lege organică
Raport - Comisia pentru apărare
Prima Cameră sesizată - Data prezentării în Biroul permanent 29.06.2020; data la care se împlinește termenul constituțional pentru dezbatere și vot final 8.09.2020, potrivit art.75 alin.(2) din Constituție și art.112 din Regulamentul Camerei
Deputaților
Se dezbate sub rezerva primirii raportului
38. Pl-x 401/2020 Proiectul de Lege pentru acceptarea Amendamentului la Convenția internațională privind eliminarea tuturor formelor de discriminare rasială, adoptată de Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite la 21 decembrie 1965, adoptat la cea de-a paisprezecea reuniune a statelor părți la Convenția, la New York la 15 ianuarie 1992 (PL-x 401/2020) - lege ordinară
Raport - Comisia pentru drepturile omului (Adoptare) - distribuit - 18.08.2020
Prima Cameră sesizată - Data prezentării în Biroul permanent 29.06.2020; data la care se împlinește termenul constituțional pentru dezbatere și vot final 8.09.2020, potrivit art.75 alin.(2) din Constituție și art.112 din Regulamentul Camerei
Deputaților
39. Pl-x 419/2020 Propunerea legislativă pentru completarea anexei nr.1 din Legea nr.92/1996 privind organizarea și funcționarea Serviciului de Telecomunicații Speciale (Pl-x 419/2020) - lege organică
Raport - Comisia pentru apărare - (Adoptare) - distribuit - 21.07.2020
Procedură de urgență
Prima Cameră sesizată - Data prezentării în Biroul permanent 7.07.2020; data la care se împlinește termenul constituțional pentru dezbatere și vot final 16.09.2020, potrivit art.75 alin.(2) din Constituție și art.112 din Regulamentul Camerei
Deputaților
40. Pl-x 420/2020 Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.8/2016 privind înființarea mecanismelor prevăzute de Convenția privind drepturile persoanelor cu dizabilități (Pl-x 420/2020) - lege organică
Raport comun - Comisia pentru muncă și Comisia pentru sănătate
Procedură de urgență
Prima Cameră sesizată - Data prezentării în Biroul permanent 7.07.2020; data la care se împlinește termenul constituțional pentru dezbatere și vot final 16.09.2020, potrivit art.75 alin.(2) din Constituție și art.112 din Regulamentul Camerei
Deputaților
Se dezbate sub rezerva primirii raportului comun
41. Pl-x 332/2017 Proiectul de Lege pentru modificarea art.65 alin.(5) din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (PL-x 332/2017) - lege organică - Adoptat de Senat - 3.10.2017
Raport - Comisia pentru muncă (Respingere) - distribuit - 5.02.2019 și Raport suplimentar (Adoptare) - distribuit - 18.08.2020
Cameră decizională
42. PHCD 12/2020 Proiectul de Hotărâre privind completarea Regulamentului Camerei Deputaților (PHCD 12/2020).
Raport - Comisia pentru regulament
Se dezbate sub rezerva primirii raportului
43. - Inițiative legislative aflate pe ordinea de zi a Camerei Deputaților -
44. - Inițiative legislative aflate în dezbatere la Camera Deputaților. -
45. - Inițiative legislative adoptate de Senat în calitate de primă Cameră sesizată. -
46. - Inițiative legislative înregistrate la Biroul Permanent al Camerei Deputaților. -
47. - Informare cu privire la proiectele de legi privind aprobarea unor ordonanțe de urgență ale Guvernului, precum și a altor inițiative legislative înregistrate la Biroul permanent al Camerei Deputaților, care urmează să fie avizate de comisiile parlamentare în termenele stabilite. -

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti marți, 31 ianuarie 2023, 10:13
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro